Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

PARTICIPAREA ANR IN ORGANIZATII INTERNATIONALE 2015

 • Prima întrunire a Comitetului de conducere în cadrul Proiectului TRACECA „Siguranţă şi Securitate Maritimă II", Istanbul, Turcia, 21 ianuarie 2015
 • Reuniunea Comitetului de siguranţă ADN şi respectiv, Reuniunea Comitetului de Administraţie ADN, Geneva, Elveţia, 26-30 ianuarie 2015
 • Cel de-al 36-lea seminar pentru actualizarea cunoştinţelor ofiţerilor PSC privind procedurile de inspecţie la nave în conformitate cu Convenţiile Maritime Internaţionale, Lisabona, Portugalia, 26–29 ianuarie 2015
 • Şedinţele Comisiei Centrale a Rinului pe probleme sociale, muncă şi formare profesională şi a grupului de experţi pentru modernizarea calificărilor, Strasbourg, Franţa, 28–29 ianuarie 2015
 • Cea de-a 9-a întrunire a partenerilor din consorţiul AnNa în vederea discutării modului de operare în cadrul consorţiului şi a stadiului implementării Directivei 2010/65/EU la nivel naţional, Roma, Italia, 29-30 ianuarie 2015
 • Seminarul privind actualizarea cunoştinţelor privind punerea în aplicare  Directivei 33/2012/UE  privind reducerea conţinutului de sulf din combustibilii marini, Lisabona, Portugalia, 4 -5  februarie 2015
 • Întâlnirea grupului de lucru privind navigaţia pe căile navigabile interioare, Rotterdam, Olanda, 10–12 februarie 2015
 • Întrunirea partenerilor din consorţiul AnNa în vederea discutării modului de comunicare între sistemele naţionale Ghişeu Unic, Riga, Letonia, 17-18 februarie 2015
 • Lucrările celei de-a 41-a reuniuni comune a experţilor din statele membre ale Uniunii Europene şi a Comisiei Centrale pentru Navigaţia pe Rin „Prescripţii tehnice pentru navele de navigaţie interioară", Strasbourg, Franţa, 17-19 februarie 2015
 • Întâlnirea partenerilor AnNa cu reprezentantul României, cea de-a 14-a intâlnire a grupului eMS privind formalităţile de raportare şi cea de-a doua intâlnire Peer Review din cadrul consorţiului AnNa, Bruxelles, Belgia, 24-26 februarie 2015
 • Cursul de pregătire ISM privind tehnicile de audit, Lisabona, Portugalia, 3 - 6  martie 2015
 • Seminarul de pregătire în domeniul siguranţei şi mediului     Haga, Olanda, 3- 6 martie 2015
 • Cea de-a II-a sesiune a Subcomitetului de Navigaţie, Comunicaţii şi Căutare şi Salvare (COMSAR) Londra, Anglia, 09-13 martie 2015
 • Cel de-al 37-lea Seminar pentru actualizarea cunoştinţelor ofiţerilor PSC privind procedurile de inspecţie la nave în conformitate cu Convenţiile Maritime Internaţionale, Lisabona, Portugalia, 23 – 26 martie 2015
 • Seminarul TDW (Baza de date multilingva a documentelor de transport), Hanovra, Olanda, 23 – 27 martie 2015
 • Cea de-a 35-a Reuniune a Comitetului pentru siguranţă maritimă şi prevenire a poluării (COSS), Bruxelles, Belgia, 24 martie 2015
 • Reuniunea grupului de experţi pe probleme de securitate maritimă, Bruxelles, Belgia, 24 – 25 martie 2015
 • Seminarul de pregătire specializată pentru transportul mărfurilor în vrac, Haga, Olanda, 14 -17 aprilie 2015
 • Cea de-a 16-a întâlnire a Comitetului Memorandumului Mării Negre, Batumi, Georgia, 21 -23 aprilie 2015
 • Întâlnirea grupului de lucru privind activitatea maritimă şi seminarul cu tema „Securitate maritimă", Marsilia, Franţa, 21 -23 aprilie 2015
 • Cursul de pregătire privind legislația mediului maritim al UE, Lisabona, Portugalia, 28-29 aprilie 2015
 • Întâlnirea partenerilor din consorţiul AnNa    Bruxelles, Belgia, 28-30 aprilie 2015
 • Sesiunea de training versiunea a 3-a SafeSeaNet; întâlnirea autorităţilor competente pentru sistemul SafeSeaNet şi cea dedicată implementării LRIT şi întâlnirea dedicată integrării sistemelor gestionate de EMSA în cadrul IMDATE, Lisabona, Portugalia, 5 - 7 mai 2015
 • Seminarul EMSA de instruire în domeniul legislaţiei maritime a Uniunii Europene, Lisabona, Portugalia, 5 – 8 mai 2015
 • Cea de-a treia întâlnire a Comitetului pentru „Implementarea Directivei privind conţinutul de sulf din combustibilii marini" (Directiva 1999/32/EC), Bruxelles, Belgia, 6 mai 2015
 • Cea de-a 68-a sesiune a Comitetului pentru protecţia mediului marin (MEPC 68), Londra, Anglia, 11 -15 mai 2015
 • Lucrările celei de a IX-a reuniuni a grupului de experţi voluntari ai CEE-ONU pentru Rezoluţia 61 Geneva, Elveţia, 12-14 mai 2015
 • Cea de-a 59-a reuniune a Comitetului de Siguranţă Maritimă, Bruxelles, Belgia, 19 mai 2015
 • Întâlnirea grupului de lucru privind implementarea articolului 14 (1) din Regulamentul CE 391/2009 Lisabona, Portugalia, 19 mai 2015
 • Sesiunea de training pentru administratorii aplicaţiei din cadrul proiectului demonstrativ IMP, Lisabona, Portugalia, 20 mai 2015
 • Cea de-a 24-a reuniune a Grupului de lucru consultativ ESAS, Istanbul, Turcia, 25 – 26 mai 2015
 • Seminarul de instruire privind Directiva de echipament maritim, Lisabona, Portugalia, 27 - 28 mai 2015
 • Cea de-a 15-a reuniune a Grupului de experţi privind formalităţile de raportare, Bruxelles, Belgia, 28 mai 2015
 • Cea de-a 42-a reuniune a Consiliului de Administraţie EMSA,  Lisabona, Portugalia, 01 – 02 iunie 2015
 • Reuniunea Comitetului de Experţi /Grupului de lucru constituit pentru Directiva 94/25/CE amendată, referitoare la ambarcaţiuni de agrement (RCD) şi a 32-a reuniune a Grupului de lucru pentru cooperare administrativă în domeniul ambarcaţiunilor de agrement (RCD ADCO), Bruxelles, Belgia, 03-04 iunie 2015
 • Lucrările celei de-a 95-a sesiuni a Comitetului de Siguranţă Maritimă (MSC) din cadrul IMO Londra, Anglia, 03 – 12 iunie 2015     
 • Cea de-a 13-a reuniune a grupului de Coordonare la Nivel Înalt (HLSG) pentru sistemul SafeSeaNet Bruxelles, Belgia, 5 iunie 2015          
 • Şedinţele Grupurilor de lucru responsabile cu modificarea standardelor RIS (Conferinţa „RIS Week"), Budapesta, Ungaria, 08 -12 iunie 2015         
 • Lucrările celei de a 42-a reuniuni comune a experților din statele membre ale Uniunii Europene şi a Comisiei Centrale pentru navigaţia pe Rhin "Prescripții tehnice pentru navele de navigaţie interioară", Strasbourg, Franţa, 16-18 iunie 2015 
 • Întâlnirea Grupului de Experţi privind echipamentele maritime, Bruxelles, Belgia, 17-18 iunie 2015
 • Conferinţa Maritimă Internaţională, Varna, Bulgaria 22 - 23 iunie 2015      
 • Cea de-a 36-a reuniune a Comitetului pentru securitate maritimă și prevenirea poluării, Bruxelles, Belgia, 23 iunie 2015 
 • Cel de-al 59-lea Seminar Port State Control, Haga, Olanda, 23 – 25 iunie 2015
 • Sesiunea de instruire privind Convenţia şi Codul STCW Lisabona, Portugalia, 23 – 25 iunie 2015
 • Cea de-a 10-a intâlnire a Grupului consultativ pentru asistență tehnică, Lisabona, Portugalia, 30 iunie 2015
 • Lucrările celei de a 27-a reuniuni comune a experților pentru Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN și lucrările celei de a XV-a sesiuni a Comitetului de Administrare al ADN, Geneva, Elveţia, 24 – 28 august 2015
 • Exerciţiul privind acordarea Locurilor de refugiu "Table Top Exercise on Place of Refuge", MALTEX 2015, Malta, 01-02 septembrie 2015
 • Grupului de lucru privind navigația pe căi navigabile interioare, Rotterdam, Olanda, 01 – 03 septembrie 2015
 • Sesiunea de pregătire în domeniul legislaţiei maritime comunitare, Lisabona, Portugalia, 08 – 11 septembrie 2015
 • Cursul de pregătire  privind Codul ISPS (International Ship & Port Facility Code), Lisabona, Portugalia, 22 – 25 septembrie 2015
 • Seminarul de pregătire privind incendiile la bordul navelor de tip Ro-Ro, Lisabona, Portugalia, 25 septembrie 2015
 • Cel de-al 38-lea Seminar pentru actualizarea cunoştinţelor ofiţerilor PSC privind procedurile de inspecţie la nave, în conformitate cu Convenţiile Maritime Internaţionale       Lisabona, Portugalia, 28 septembrie –01 octombrie 2015
 • Întrunirea Grupului de lucru Aquapol, Hamburg, Germania, 06-08 octombrie 2015
 • Cursul de pregătire privind Convenţia maritimă a muncii (MLC) 2006, Lisabona, Portugalia, 07 – 08 octombrie 2015
 • Cea de-a 12-a Conferinţă SAR a Mării Negre, Istanbul, Turcia, 12 – 13 octombrie 2015
 • Cursul de pregătire la nivel de expert, privind elementul uman în domeniul transporturilor maritime, Haga, Olanda, 13 – 16 octombrie 2015
 • Întâlnirea autorităţilor competente pentru sistemul SafeSeaNet şi cea dedicată implementării  LRIT Lisabona, Portugalia, 14 – 15 octombrie 2015
 • Seminarul privind reducerea emisiilor de sulf din combustibilii marini, Lisabona, Portugalia, 14 – 15 octombrie 2015
 • Cea de-a 16-a reuniune a Grupului de Experţi e-Ms privind formalităţile de raportare şi cea de-a 10- a reuniune a Consorţiului AnNa, Bruxelles, Belgia, 27 – 28 octombrie 2015
 • Seminarul de pregătire în vederea implementării prevederilor Directivei 2014/90/UE privind echipamentul Marin, Lisabona, Portugalia, 30 octombrie 2015
 • Sesiunea de pregătire pe probleme privind implementararea Statului de Pavilion, Lisabona, Portugalia, 04-05 noiembrie 2015
 • Şedinţa de lucru cu privire la educarea şi certificarea personalului navigant maritim, Lisabona, Portugalia, 09 noiembrie 2015
 • Cel de-al 39-lea seminar pentru actualizarea cunoştinţelor ofiţerilor PSC privind procedurile de inspecţie la nave în conformitate cu Convenţiile Maritime Internaţionale        Lisabona, Portugalia, 16 – 19 noiembrie 2015
 • Seminarul „Schimbul de informaţii AIS Regional Mediteranean", Roma, Italia, 17 noiembrie 2015
 • Cea de-a 43-a reuniune a Consiliului de Administraţie EMSA, Lisabona, Portugalia, 17 – 18 noiembrie 2015
 • Seminarul de pregătire privind reciclarea navelor, Lisabona, Portugalia, 19-20 noiembrie 2015
 • Cea de-a 37-a Reuniune a Comitetului pentru siguranţă maritimă şi prevenire a poluării COSS, Bruxelles, Belgia, 23 noiembrie 2015
 • Lucrările celei de-a 29-a sesiuni a Adunării Generale din cadrul Organizaţiei Maritime Internaţionale, Londra, Anglia, 23 noiembrie – 02 decembrie 2015
 • Întâlnirea Grupului de Utilizatori PSC ai Programului de Învăţare de la distanţă, Lisabona, Portugalia, 24-25 noiembrie 2015
 • Întâlnirea de lucru referitoare la „Pregătire pentru punerea în aplicare a prevederilor Directivei privind conţinutul de sulf din combustibilii navali", Lisabona, Portugalia, 25 – 26 noiembrie 2015
 • Lucrările celei de-a treia reuniuni a Comitetului european pentru elaborarea de standarde tehnice în navigaţia interioară (CESNI), Haga, Olanda, 26 noiembrie 2015
 • Lucrările Grupului de Experţi privind avizele navigatorilor,  organizate cu ocazia „RIS Week", Lille, Franţa, 26 – 27 noiembrie 2015
 • Cea de-a 61-a reuniune a Comitetului pentru Securitate Maritimă a Comsiei Europene (MARSEC), Bruxelles, Belgia, 30 noiembrie 2015
 • Reuniunea Comitetului de experţi/Grupului RCD constituit pentru Directiva 2013/53/UE, referitoare la ambarcaţiunile de agrement, Bruxelles, Belgia, 2 decembrie 2015
 • Cea de-a 14-a întâlnire a Grupului de Coordonare la Nivel Înalt (HLSG) pentru sistemul SafeSeaNet, Bruxelles, Belgia, 2 decembrie 2015
 • Evenimentul final şi întâlnirea partenerilor din  Proiectul AnNa, Atena, Grecia, 3 – 4 decembrie  2015
Drepturi de autor © 2014 ANR