Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

PARTICIPAREA ANR IN ORGANIZATII INTERNATIONALE 2022


 1. Studii de evaluare a impactului privind Directivele FSC/PSC și Directiva privind investigarea accidentelor din sectorul maritim
 2. Seminarul regional privind ratificarea și punerea în aplicare a Acordului de la Cape Town din 2021 în Europa pentru UE/SEE
 3. Întâlnirea dedicată primului raport European de siguranță maritimă (EMSAFE)
 4. Reuniune dedicată Grupului de corespondență privind Platforma UE de certificare a navigatorilor
 5. A 39-a reuniune comună a experților pentru Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN)
 6. Lucrările celei de a 27- a sesiuni a Comitetului de Administrare al ADN
 7. Simpozionul dedicat chestiunilor sociale în transportul naval (educație, angajare)
 8. Reuniuniunea subgrupului de experți al Comisiei privind baza de date a UE pentru Directiva (UE) 2017/2397
 9. Sesiunea virtuală de discuții tehnice pe tema inspecțiilor de la distanță
 10. A 8 - a sesiune a subcomitetului privind elementul uman, instruire și efectuare a serviciului de cart (HTW)
 11. ECGFF
 12. Curs dedicat experților privind  instruirea pentru siguranță și mediu
 13. Sesiunea extrordinară IMO pe tema impactului situației din Marea Neagră și Marea Azov asupra tranportului maritim și al navigatorilor
 14. Subgrupul de experți pentru siguranța navelor de pasageri (PSS EG)
 15. Simpozionul Virtual Maritim de Securitate și parteneriat la distanță
 16. Reuniunea grupului de utilizatori CleanSeaNet
 17. Sesiunea 109 a Comitetul Juridic (LEG)
 18. Subgrupul Forumului european pentru transportul durabil privind deșeurile de la nave (subgrupul ESSF WfS)
 19. Cea de-a 63-a reuniune a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă (EMSA)
 20. Workshop privind supravegherea organizațiilor recunoscute
 21. Reuniunea de lucru, în format virtual, la nivelul reprezentanților permanenți OMI din România, Georgia, Turcia și Bulgaria
 22. Subcomitetul pentru prevenirea poluării și intervenția în caz de poluare (PPR)
 23. Reuniunea on-line a grupului de lucru pentru probleme tehnice al Comisiei Dunării
 24. Workshopul dedicat celor mai bune practici privind implementarea Operațiunilor Maritime Multifuncționale
 25. Comitetul pentru Siguranță Maritimă (MSC)
 26. Cursul CleanSeaNet dedicat ofițerilor din cadrul MRCC
 27. Întâlnire în cadrului Proiectului Danube Safety Net
 28. Comitetul pentru Facilitare  (FAL)
 29. Cea de-a patra reuniune a Comitetului special tripartit a Convenției privind munca în sectorul maritim (MLC2006) – Partea a II-a
 30. Ședința online a subgrupului de experți pentru siguranța navelor de pasageri (PSS EG) din cadrul Direcției Generale Mobilitate și Transport (DG MOVE) al Comisiei Europene
 31. Cea de-a 55-a reuniune a Comitetului PSC al Memorandumului de Înțelegere de la Paris
 32. Reuniunea directorilor maritimi din statele membre UE privind „Evoluția politicii transportului maritim, siguranță și mediu"
 33. Cea de-a 11-a întâlnire a grupului de lucru SSN/ LRIT
 34. Curs privind implementarea Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor
 35. Curriculum de bază comun pentru inspectorii de sulf
 36. Cel de-al 5-lea eveniment european anual al Gărzii de coastă
 37. Comitetul pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării COSS 52
 38. Cea de-a noua ediție a Subgrupului Forumului european pentru transport durabil privind deșeurile de la nave – ESSF Wfs
 39. Cea de-a 10-a întâlnire dedicată parților interesate privind grupul CISE
 40. Sesiunea  78 a Comitetului pentru protecţie a mediului marin (MEPC)
 41. Reuniune dedicată Etapei a 4-a a Platformei pentru implementarea unui viitor program de acțiune pentru navigația interioară NAIADES III
 42. Curs de pregătire a Directivei (EU) 2019/883 cu privire la facilitățile portuare de recepție a deșeurilor provenite de la nave
 43. Cel de-al 71-lea seminar Paris MoU
 44. Cea de-a 64-a reuniune a consiliului de administrație al EMSA și conferință la nivel înalt intitulată ,, ,,Elaborarea cursului EMSA pentru următorii 20 de ani"
 45. Curs Servicii Maritime Integrate (IMS)
 46. Cea de-a 5-a reuniunea a Grupului de experți privind transportul de mărfuri periculoase (TDG)
 47. A 9 - a Sesiune a Subcomitetului pentru navigație, comunicații, căutare și salvare (NCSR)
 48. Cea de-a 5-a întâlnire privind răspunsul de urgență la incidente chimice
 49. Reuniunea grupului de lucru CESNI/PT ,,Prescripțiile tehnice pentru navele de navigație interioară" și   respectiv Reuniunea grupului de lucru pentru cerinte tehnice al CCNR (grupul de lucru RV/G)
 50. Întâlnirea Grupurilor de Lucru RIS
 51. CESNI "RIS Week"
 52. Cea de-a 61 a sesiune a grupului de lucru pentru standardizarea cerințelor tehnice și de siguranță în navigația interioară (SC.3/WP.3)
 53. PALAEMON
 54. Sub-comitetul privind Implementarea Instrumentelor IMO
 55. Cel de-al 5-lea exercițiu fără dislocare pe tematica atribuirii locurilor de refugiu
 56. Reuniunea Comitetului de securitate și administrare ADN
 57. Reuniunea Grupului de experți privind echipamentele maritime
 58. Cea de-a 13-a Conferință Plenară din cadrul ECGFF
 59. Seminar dedicat analizei utilizării documentelor electronice în navigația interioară
 60. A III-a Reuniune a Comitetului pentru Transport Digital și Facilitare a Comerțului (DTTF)
 61. Întâlnire în  cadrul proiectului PALAEMON
 62. Grup de lucru pentru  schimbul de experiența privind răspunsul la incidentele marine cu substanțe dăunătoare transportate în vrac (HNS – BULK)
 63. CISE ( Mediul comun de partajare a informațiilor) – Virtul open day
 64. Curs adresat ofițerilor PSC
 65. Întâlnirea Grupului de experți privind siguranța navelor de pasageri
 66. Grupul de lucru COSS privind pregătirea navigatorilor
 67. Întâlnire dedicată încheierii proiectului RISCOMEX
 68. Reuniunea grupului de lucru CESNI/PT - Prescripții tehnice pentru navele de navigaţie interioară
 69. Reuniunea grupului de lucru pentru cerinţe tehnice al CCNR (grupul de lucru RV/G)
 70. Întâlnirea online a Grupului de experți pentru Ghidul privind bateriile/sistemele de stocare a energiei la bordul navelor
 71. Forumul Internațional pentru Facilitarea Comerțului – Răspuns la Blocajul Coridoarelor de Transport din Ucraina
 72. Grupul de lucru eFTI (Electronic Freight Transport Information)
 73. Cursul adresat marinarilor ce lucreaza pe nave ce operează în Apele Polare
 74. Cea de-a 13-a reuniune a Grupului de experți pentru Reciclarea Navelor
 75. Reuniunea privind DFND (Dispoziții fundamentale privind navigația pe Dunăre)
 76. Eveniment organizat în conformitate cu activitatea C-Comunicare a proiectului  Danube Safety Net
 77. Grupul de lucru privind  Directiva 2019/883
 78. Reuniunea grupului de lucru tehnic
 79. Cea de-a doua reuniune GEF-UNDP-IMO GloFouling R&D Forum on BiofoulinManagement
 80. Reuniune dedicată activităților SAR 
 81. Cea de-a 12-a întâlnire a Grupului Utilizatorilor de Servicii de Răspuns la Poluare și cea de-a 16-a întâlnire de lucru a Grupului Tehnic Consultativ pentru Pregătire și Răspuns în caz de Poluare Marină
 82. A 11-a reuniune CISE a părților interesate
 83. La cea de-a 72-a  sesiune a Comitetului pentru cooperare tehnică (TCC)
 84. Expert Training – The Human Element
 85. Sesiunile EMSA privind combustibilii alternativi (biocombustibili și amoniac) și soluții energetice pentru transport maritim și porturi
 86. Reuniune dedicată Etapei a 5-a a Platformei pentru implementarea unui viitor program de acțiune pentru navigația interioară NAIADES III, numită PLATINA 3
 87. Cea de-a 7-a reuniune a Comitetului pentru punerea în aplicare a Directivei privind conținutul de sulf în anumiți combustibili lichizi D 2016/802/UE
 88. Reuniunea directorilor de transport maritim privind „Evoluțiile în politica transportului maritim, siguranță și mediu"
 89. Reuniunea dedicată activităților SAR
 90. Cea de-a 5 – a Întâlnire a Grupului de utilizatori RPAS (Sistemele de aeronave pilotate de la distanță)
 91. A 12 – a Reuniune a grupului SSN/LRIT
 92. Cea de-a 106 – a sesiune a Comitetului pentru siguranța maritimă (MSC)
 93. Ședința Consiliului CEERIS (Central and East European Reporting Information System)  și a Consiliului Consultativ
 94. Grup de lucru privind transportul de mărfuri periculoase     
 95. Seria de ateliere BMDV – Inovații de date pentru mobilitatea inteligentă în Europa
 96. Curs de pregătire dedicat inspectorilor naționali pentru Securitate Maritimă
 97. Cursul online privind operațiunea de căutare și salvare maritimă pentru coordonatorii naționali SAR
 98. Cel de-al 72-lea Seminar adresat ofițerilor PSC
 99. Cea de-a 44-a Reuniunea  a Comitetului pentru Coordonarea Administrativă a Supravegherii Pieței în domeniul Ambarcațiunilor de Agrement (RCD ADCO)
 100. Reuniunea online a grupului de experți  privind  echipamentele maritime
 101. Cea de-a 65-a reuniune a Consiliului de administrație al EMSA
 102. Reuniune privind potențialii solicitanți în cadrul Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre
 103. Invitație  de participare  la  Prima ședință a Comitetului de Conducere al  BCSEA (Proiectul Regiunilor Mării Negre și Caspice)
 104. Întâlnirea anuală a Grupului consultativ privind asistență tehnică – CNTA
 105. Seminarul privind gestionarea daunelor  în urma unui incident de poluare marină
 106. Sesiune de conștientizare privind căutarea și salvarea  vieților omenești
 107. Cea de-a 36 – a întâlnire a Grupului de evaluare tehnică (TEG)
 108. Curriculum privind principiile și tehnicile pentru inspecțiile statului de pavilion (nivel de bază)
 109. Seminarul privind navele autonome de suprafață
 110. Cea de-a 53-a reuniunea a Comitetului pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării (COSS 53)
 111. Grup de lucru privind observarea Pământului/ servicii prin satelit
 112. Cea de-a a 6-a întâlnire EMSWe a subgrupului de experți HLSG (Grupul de coordonare la nivel înalt)
 113. Lucrările celei de-a 79-a sesiuni a Comitetului pentru protecția mediului marin (MEPC 79)
 114. Reuniunea Plenară a CCNR (Comisia Centrală pentru navigația pe Rhin)
 115. Reuniunea privind problemele de Securitate Maritimă
 116. Cea de- a 11-a reuniune a Grupului de coordonare la nivel înalt (HLSG)
 117. Cea de-a 8-a reuniune a grupului de experți pentru implementarea NAIADES III și cea de-a 6-a reuniunea a grupului de experți pentru digitalizarea transportului pe căile navigabile interioare (DINA)
 118. Reuniune privind Grupul de lucru privind transportul de mărfuri periculoase
 119. Reuniunea subgrupului de experți  pentru siguranța navelor de pasageri (PSS EG) din cadrul Direcției Generale Mobilitate și Transport (DG MOVE) al Comisiei Europene
 120. Prima reuniune a Grupului de lucru tripartit mixt ILO/IMO (JTWG) pentru identificarea și abordarea problemelor navigatorilor și a elementului uman
Drepturi de autor © 2014 ANR