Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

 

PREZENTAREA CĂPITĂNIEI ZONALE DROBETA TURNU - SEVERIN

 

 

Sediu

 

Mun. Drobeta Turnu - Severin

Str.Portului nr.3,

Judetul Mehedinți

 

Zona de jurisdicţie

 

 • Dunărea de la km 655 până la km. 1075, malul stâng până la linia frontierei cu Serbia, respectiv Bulgaria
 • Braţul Gogoşu
 • Canalul Bega, de la Timişoara până la graniţa cu Serbia
 • Lacul Fântânele
 • Lacul Tarniţa

Unități componente
 

  • Căpitănia Portului Drobeta Turnu - Severin
   • Oficiul de Căpitănie Bechet
   • Oficiul de Căpitănie Calafat
   • Oficiul de Căpitănie Timişoara
   • Oficiul de Căpitănie Dej
   • Punctul de Lucru Gruia
     
  • Căpitănia Portului Orşova
   • Oficiul de Căpitănie Moldova Veche            

Atribuţii principale

 • Avizează din punct de vedere al siguranţei navigaţiei, activităţile care se desfăşoară în apele naţionale navigabile din zona de jurisdicţie;
 • Supraveghează regimul navigaţiei în porturi şi în apele naţionale;
 • Constanţa şi sancţionează faptele care, potrivit legii, constituie contravenţii la normele privind transportul naval, precum şi faptele privitoare la poluarea apelor naţionale navigabile de către nave;
 • Urmăreşte planurile de acţiune în caz de calamităţi naturale, împreună cu  organele abilitate şi participă la coordonarea activităţilor de intervenţie;
 • Participă la coordonarea operaţiunilor de asistență, căutare şi salvare pe fluviu;
 • Controlează şi supraveghează din punct de vedere al siguranţei navigaţiei activităţile de agrement nautic;
 • Urmăreşte intrarea/ieşirea şi mişcarea navelor în porturi;
 • Efectuează controlul navelor, indiferent de pavilion, aflate în apele naţionale navigabile, precum şi controlul navelor româneşti aflate în navigatie, cu privire la respectarea condiţiilor de siguranţă stabilite prin reglementări interne sau prin acorduri / convenţii internaţionale la care România este parte;
 • Efectuează formalităţile de sosire şi de plecare la nave;
 • Controlează funcţionarea mijloacelor de semnalizare costiere şi plutitoare şi stabileşte necesitatea instalării sau suprimării semnalelor de navigaţie;
 • Emite şi controlează respectarea avizelor către navigatori;
 • Propune instituirea paselor obligatorii de intrare/ieşire a navelor din porturi, a dispozitivelor de separare a traficului, a modului de semnalizare a zonelor de acces în porturi şi a plajelor;
 • Verifică starea legăturilor navelor şi corecta poziţionare a acestora;
 • Supraveghează unităţile fluviale, poziţionarea lor corectă în convoaie;
 • Verifică pescajul maxim de încărcare;
 • Efectuează controlul stivuirii mărfurilor în magaziile navei, în special a mărfurilor periculoase, în scopul asigurării siguranţei portului şi navigaţiei;
 • Verifică existenţa echipajului minim de siguranţă la nave;
 • Verifică respectarea numărului maxim admis de persoane ce se transporta cu navele;
 • Reţine navele, în condiţiile legii;
 • Eliberează permisul de acostare al navelor şi permisul de plecare;
 • Aprobă operaţiunile de lansare/ ridicare a navelor pe cală sau doc;
 • Coordonează şi verifică operațiunile de scoatere a navelor şi epavelor eşuate sau scufundate în apele naţionale navigabile;
 • Organizează şi verifică iernaticele în zona de jurisdicţie;
 • Avizează şi controlează activităţile sportive nautice şi activităţile de agrement;
 • Eliberează autorizaţii de reparaţii pentru nave care efectuează reparaţii în afara şantierelor sau locurilor autorizate;
 • Supraveghează operaţiunile de buncherare în alte locuri decât cele dotate cu instalaţii specializate;
 • Efectuează controlul navelor în vederea prevenirii poluării apelor;
 • Constată şi sancţionează contravenţiile privind poluarea apelor de către nave în zona de jurisdicţie;
 • Supravegheazǎ şi monitorizează traficul naval în zona de jurisdicţie, în vederea asigurǎrii siguranţei navigaţiei, eficientizǎrii traficului naval şi protejării mediului.

 

Porturi şi locuri de operare

 • Porturi şi locuri de operare deschise accesului public a căror infrastructură de transport naval aparţine domeniului public al statului

 

Portul / Locul de operare

Limitele portului /

locului de operare

Limitele danelorSuprafața teritoriilor
BECHETkm 678 - km 681km 678+400 - km 679+20076.287 m2
Dunăre, mal stângDunăre, mal stâng
RASTkm 737+950 - km 738km 737+950 - km 7383.056,57 m2
punct de lucruDunăre, mal stângDunăre, mal stâng
CALAFATkm 793 - km 796km 793+800 - km 794+80051.218 m2
Dunăre, mal stângDunăre, mal stâng
CETATEkm 810 - km 813km 810 +500 - km 811+50095.689 m2
Dunăre, mal stângDunăre, mal stâng
GRUIAkm 850 - km 851+100km 850+850 - km 8519.782,77 m2
Dunăre, mal stângDunăre, mal stâng
DROBETA TURNU -  SEVERINkm 927 - km 933+300km 930 - km 933+300139.442,11 m2
Dunăre, mal stângDunăre, mal stâng
port pasagerikm 927 - km 931km 930 - km 93145.934,55 m2
Dunăre, mal stângDunăre, mal stâng
port comercialkm 932 - km 933+150km 932 - km 933+15072.662,42 m2
Dunăre, mal stângDunăre, mal stâng
rampă piese agabariticekm 933+150 - km 933+300km 933+150 - km 933+30020.845,14 m2
Dunăre, mal stângDunăre, mal stâng
ORȘOVAkm 953+000 - km 957+000km 953+500 - km 954+70050.439,54 m2
Dunăre, mal stâng -Dunăre, mal stâng
lacul de acumulare PF1
DUBOVAKm. 969+000 - km 970+000Km 969+900 - km 970+000Chei pereat
TIȘOVIȚAkm 981+600 - km 984km 982+600 - km 983+0004.320,11 m2
Dunăre, mal stâng - lacul de acumulare PF1Dunăre, mal stâng
ȘVINIȚAkm 994+000 - km 996+000km 994+800 - km 995+0006.604,97 m2
Dunăre, mal stâng - lacul de acumulare PF1Dunăre, mal stâng
DRENCOVAkm 1015+000 - km 1017+000km 1.015+800 - km 1.017+35019.678,00 m2
Dunăre, mal stâng - lacul de acumulare PF1Dunăre, mal stâng
MOLDOVA VECHEkm 1.047+000 - km 1.050+500km 1.048+000 - km 1.049+50031.240,09 m2
Dunăre, mal stâng - lacul de acumulare PF1Dunăre, mal stâng
BAZIAȘkm 1.071+800 - km 1073+200km 1.072+700 - km 1.072+80019.459,00 m2
Dunăre, mal stâng - lacul de acumulare PF1Dunăre, mal stâng

 

Puncte şi locuri de operare deschise accesului public a căror infrastructură de transport naval aparţine domeniului privat ( sau se află sub contract de concesiune)

 • Port de agrement POJEJENA, operator: SC  EOLIANA CARAȘ SRL, Km.1054+790-km.1054+950, Dunăre, mal stâng - Loc de operare – acostare ambarcațiuni de agrement;
 • Plandiște km. 1045+300, operator: SC  PETROBANAT TRADE SRL Moldova Nouă, Km. 1045+300, Dunăre mal stâng - Loc de operare încărcare / descărcare produse de balastieră;
 • Port Șantier Gura Văii, Drobeta Tr. Severin, operator: SC HIDROCONSTRUCȚIA S.A. București Sucursala Porţile de Fier, Km. 939+970 – km.939+877, Dunăre, mal stâng, - Loc de  operare deschis accesului public;
 • Terminal petrolier Gura Văii, Drobeta Tr. Severin, operator: SC  UNICOM HOLDING SA, Km. 939+780 – km. 939+680, Dunăre, mal stâng - Loc de  operare deschis accesului public;
 • Șantierul Naval Drobeta Tr. Severin – S.C. SEVERNAV S.A. Km. 934, Dunăre, mal stâng,  sector construcții nave;
 • Siloz Drobeta Tr. Severin, operator : SC CARGIL AGRICULTURA SRL, Km. 933+172 – km.933+372, Dunăre, mal stâng - Loc de  operare deschis accesului public;
 • S.C. SERV- REPARAŢII DIV SRL – reparații nave, km. 931+950 – 931+800, Dunăre mal stâng;
 • S.C. BEO TRADE COM SRL – Terminal petrolier (încărcare / descărcare produse petroliere), km. flv. 931+800 - 932+140,  Dunăre mal stâng ;
 • S.C. LAMDRO S.A. – încărcare / descărcare mărfuri proprii – nu operează;
 • Șantierul Naval Drobeta Tr. Severin – S.C. SEVERNAV S.A. Km. 931, Dunăre, mal stâng, sector reparații nave.

 

Date suplimentare cu privire la caracteristicile şi dotările fiecărui port puteți găsi pe portalul  www.apdf.ro .

 

Drepturi de autor © 2014 ANR