Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

Achiziţii publice în derulare​

 

Licitatie publica deschisa cu strigare "Vanzare active fixe disponibilizate"

 

Achiziţie directă lucrări  "Gard metalic pentru protejarea pilonului CZ Tulcea"

 

Intocmire Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii ,,Consolidare clădire sediu Căpitănia Portului Sulina" 

 

 Achizitie centrala termica pe gaz-1 buc- sediul Maraşeşti

 

Anuntul de participare aferent achizitiei “Prelungire subscripție soluție de securitate a sistemelor informatice ANR și RoRIS (prevenire, filtrare, control al accesului, ne repudiere a informațiilor) pentru 3 ani”

 

Anunțul aferent achiziţiei  "Echipamente IT şi Tehnice”

 

Anuntul de participare simplificat aferent achizitiei de "Salupe _PS_2018   LOT 1- Şalupă de control tip RIB (bombard) - 1 buc (CZ GR) LOT 2- Şalupă corp PAFS (min. 40 CP) - 1 buc (CZ.GL)"

 

Invitatia-cerere de oferte ”Peridoc transport ambarcaţiuni – 3 buc” (C.Z. Tulcea_2 buc; C.Z. Constanţa_1 buc)

 

Consultare piata Proiectare faza DALI pentru"Consolidare cladire sediu Cpt. Sulina"

 

Anuntul de publicitate nr.ADV1026759/27.07.2018 privind achizitia Serviciilor de suport tehnic și mentenanță preventivă “Sistem de management al documentelor”

 

Anunț de participare simplificat aferent achiziției ” SEDIU SI STALP METALIC (23,5 m )-SUSTINERE ANTENE –OFICIU CAPITANIE JURILOVCA-executie”

 

Anunţul de participare simplificat aferent achizitiei de „Studiu de analiză privind implementarea versiunii 4 a sistemului SafeSeaNet în contextul componentelor naționale care alcătuiesc Fereastra Unică de Raportare (MSW) și dezvoltări aferente”

 

Anunt de participare pentru achizitie SALUPE

 

Anuntul de participare simplificat nr.SCN 1002107/21.05.2018 pentru achizitia  “Serviciilor de asigurare anuală facultativă pentru avarii și furt “CASCO”pentru autovehicule, clădiri, nave și asigurare de răspundere civilă “RCA” pentru autovehicule” 

 

Anuntul de consultare piață MC 1000618 / 09.05.2018 și Caietul de sarcini privind achiziția produselor – echipament de protecție

 

Anunt inchiriere spatii

 

Anunt achizitie "Sistem Integrat pentru Inspectia Navelor"

 

Anuntul de consultare piata MC 0012895  si  Caietul de sarcini privind achiziția serviciilor de asigurare facultativă “CASCO”pentru autovehicule, clădiri, nave și asigurare de răspundere civilă “RCA”pentru autovehicule pentru anul 2018

 

Achizitia “Reparatii Capitale Constructie Plutitoare 1281 Harsova

 

Achiziția " Salupe tip RIB  (bombard)– 2 buc CZ Constanta - LOT 1 - Salupa tip RIB (bombard)  mare, LOT 2 - Salupa tip RIB (bombard) mica"

 

Achiziţia " Studiu de fundamentare privind realizarea unui sistem VTS de coasta"

 

Achizitia  de "Upgrade retea maritima AIS"

 

Achiziţia directă "Servicii dirigenţie pentru lucrarea Stâlp metalic 40 m  Dr. Tr. Severin"

 

Achiziție directă a SERVICIILOR DE AUDIT FINANCIAR PENTRU PROIECTUL RIS COMEX

 

Achiziţie directă „ Extindere și consolidare pat de beton –Ponton Herăstrău - Oficiu de Căpitănie Herăstrău”

 

Achizitie "Reinnoire suport si suplimentare licente Sistem de management al documentelor"

 

Achizitie  "Echipamente si software pentru monitorizare si unificare sisteme raportare trafic maritim si redundanta sistem MSW, comunicatie si backup"

 

Achizitie de  "Servicii de consultanță în managementul de proiect"

 

Achizitie de "Autoturisme prin programul RABLA"

 

Achizitie Generatoare

 

Achiziţia directă „Gard metalic pentru protejarea pilonului CZ Tulcea - proiectare”

 

 Achizitie "Studiu de fundamentare a conceptului de tip Coridor RIS prin stabilirea si demonstrarea impactului acestuia asupra infrastructurii nationale RIS din perspectiva functiilor, calitatii si interoperabilitatii la nivel national si european"

 

Achizitie directă "Servicii de informare si publicitate - DANRiSS"

 

Achizitie directă lucrare „Echipament semnalizare la generator avarie – Mahmudia (inclusiv montaj)"

 

Anunt participare licitatie deschisa in desfasurare "Comunicatii date, voce fixa tip IP , videoconferinta"

 

Anunt participare procedura simplificata "Servicii Paza"

Anunt participare Procedura simplificata  "Servicii de suport tehnic si mentenanta preventiva Sistem de management al documentelor"

 

Achizitie "Dezvoltarea functionalităţilor de evaluare a riscului navelor, de management al incidentelor şi de solicitare electronică a informaţiilor de raportare în cadrul altor porturi ale Uniunii Europene, in contextul componentelor care alcătuiesc Fereastra Unica de Raportare şi sistemul SafeSeaNet"

 

Achizitie directă „STÂLP METALIC 40 m Dr. Tr. Severin - proiectare FU (SF, PT, DDE) + execuţie”

 

  

Achizitie "Sediu si stalp metalic 23,5 m sustinere antene Of. Capitanie Jurilovca-PROIECTARE"

 

 

Achizitie "Echipament semnalizare la generator avarie – Mahmudia (inclusiv montaj)"

 

 

Achizitiei de "Autoturisme prin programul RABLA"

 

Achizitie „Echipamente hardware pentru sisteme de raportare”

 

Achizitie de "REPARATII CAPITALE-constructii plutitoare:LOT1 si LOT2"

 

Achizitie ”Expertiza tehnica cladire sediu Căpitania Portului Sulina”

 

Achizitiei  " Uniforme de serviciu"

 

Achizitie "Echipamente IT si tehnice"

 

 Achizitie de "Salupe de inspectie si control"

Achizitie "Constructii metalice plutitoare Lot 1 si Lot 2"

 

 Achiziţie "CONTAINER 15 mp Căpitănia Constanţa Sud"

 

Achiziţie Storage Area Network / Network Attached Storage

 

Achiziţie Ponton acostare cu suprastructură - sediu Oficiu de Căpitănie Herăstrău

Drepturi de autor © 2014 ANR