Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

Achiziţii publice în derulare​

 Achizitia directa Peridoc transport ambarcatiuni (2buc)- Capitanie Zonala Tulcea

 Anunt de Publicitate _ADV1101105.pdf

Caiete de sarcini- Peridoc transport ambarcatiuni (2buc).pdf

 

Anuntul de consultare piata nr. MC1007278/19.08.2019 pentru achizitia de servicii de întreţinere şi reparaţii pentru stațiile meteo Vaisala

Anunt consultare piata nr. MC1007278 din 19.08.2019.pdf 

Caiet de sarcini.pdf

 

Anuntul de consultare piata nr. MC1007239/13.08.2019 pentru achizitia de servicii de intretinere instalatii sanitare si termice

Anunt consultare piata MC1007239 din 13.08.2019 achizitie servicii intretinere instalatii sanitare si termice.pdf

Anunt consultare piata si specificatii tehnice.pdf

 

Anuntul de consultare piata nr. MC1007241/13.08.2019 pentru achizitia de servicii postale si de curierat

Anunt consultare piata nr. MC1007241 din 13.08.2019 privind achizitia servicii postale si curierat.pdf

Anunt consultare piata si specificatii tehnice.pdf

 

Anuntul de consultare piata nr. MC1007233/13.08.2019 pentru achizitia de servicii intretinere ascensoare si revizii generale 

Anunt consultare piata nr. MC 1007233 din 13.08.2019 privind achizitia de servicii.pdf

Anunt consultare piata si specificatii tehnice.pdf

 

Anuntul de consultare piata nr. MC1007236/13.08.2019 pentru achizitia de servicii intretinere acvariu

Anunt consultare piata MC 1007236 din 13.08.2019 privind achizitia serviciilor intretinere acvariu.pdf

Anunt de consultare piata si specificatii tehnice.pdf

 

Auntul de publicitate si caietul de sarcini aferente achizitiei directe " Suplimentare licențe si reînnoire subscripție soluție informatică de backup și disaster recovery pe 3 ani"

Anunt de Publicitate_ADV1097114.pdf

Caietul_de_sarcini.pdf

 

 Anuntul de publicitate si caietul de sarcini aferente achizitiei directe " Stație de încărcare cu doi conectori pentru autovehicule electrice"

Anunt de Publicitate.pdf

caiet_de _sarcini.pdf

Raspuns solicitare clarificare 1.pdf

Raspuns solicitare clarificare 2.pdf

Raspuns solicitare clarificare 3.pdf

 

Anuntul de participare aferent achizitiei prin procedura de licitatie deschisa" Autoturisme prin programul RABLA/RABLA PLUS"

Anunt de participare autoturisme.pdf

 

Anuntul de participare simplificat nr. SCN 1050051/07.08.2019 pentru achizitia de servicii de asigurare facultativa si obligatorie bunuri ANR

Anunt SCN 1050051 din 07 08 2019.pdf 

 

Invitație participare la procedura de negociere fără publicare prealabilă pentru achizitia de „Servicii de suport tehnic” pentru sistemul informatic integrat  SIVECO Applications 2020 (SIVAPPS2020)

Invitatie de participare suport SIVAPPS2020.pdf

Documentatie de atribuire suport SIVAPPS2020.pdf

Caiet de sarcini suport SIVAPPS2020.pdf

Model contract servicii suport SIVAPPS2020.pdf

Modele formulare suport SIVAPPS2020.pdf

 

Procedura de licitație publică cu strigare în vederea atribuirii  contactului de închiriere a spațiilor neutilizate situate in clădirea AUTORITĂȚII NAVALE ROMÂNE

Proces verbal afisare ofertanti admisi.pdf

Anunt tip erata spatii cladire ANR.pdf

Raport de evaluare determinare chiria de piata pentru spatii inchiriate de ANR -pag 1.pdf

Schita spatii 96_6 mp si 106 mp.pdf

Anunt de publicitate spatii cladire ANR.pdf

Caiet de sarcini spatii cladire ANR.pdf

Documentatie de atribuire spatii cladire ANR.pdf

Model contract de inchiriere spatii cladire ANR.pdf

 

Anuntul de publicitate si caietul de sarcini aferente achizitiei directe "Radiotelefon – 3 buc "

Anunt de publicitate si caiet sarcini.pdf 

 

Anuntul de participare simplificat "SEDIU ȘI STÂLP METALIC (23,5 m )-SUSȚINERE ANTENE – OFICIU CAPITĂNIE JURILOVCA-execuţie"

SEDIU SI STALP METALIC (23,5 m )-SUSTINERE ANTENE – OFICIU CAPITANIE JURILOVCA.pdf

 

Anunţul de participare la licitaţia deschisă organizată pentru atribuirea contractului de furnizare „COMBUSTIBILI VRAC FARA ACCIZA PENTRU NAVE”, nr.CN1012066/11.06.2019

Anunt licitatie combustibili vrac nave.pdf

 

Anunțul de consultare piață MC 1006453/11.06.2019 privind achiziția  serviciilor de comunicații electronice de telefonie mobilă  și date mobile

Anunt de consultarea pietei servicii comunicatii.pdf

Anunt de consultare a pietei MC1006453 din 11.06.2019.pdf

Caiet de sarcini servicii comunicatii mobile.pdf

  

Anunțul de consultare piață MC 1006349/03.06.2019 privind achiziția  serviciilor de asigurare facultativă pentru avarii și furt “CASCO” pentru autovehicule, serviciilor de asigurare nave împotriva tuturor riscurilor, serviciilor de asigurare a clădirilor, bunurilor și stocurilor împotriva tuturor riscurilor, serviciilor de asigurare de răspundere civilă “RCA” pentru autovehicule

Anunt consultare piata Achizitie CASCO.pdf

Anunt de consultare piata MC1006349.pdf

Caiet de sarcini Achizitie CASCO.pdf

Model contract prestari servicii Achizitie CASCO.pdf

 

Achizitie servicii „Activitati tehnice suport in vederea stabilirii cadrului armonizat de analiza a functiilor sistemului european centralizat RIS COMEX”

prelungire termen depunere oferte pana la 17.06.2019.pdf
anunt SEAP Activitati suport RIS COMEX.PDF

CAIET DE SARCINI Activitati suport RIS COMEX.PDF

CONTRACT SERVICII_Activitati suport RIS COMEX.pdf

 

Achizitie directa "Reînnoire subscripție anuală Platforma hardware pentru Sistemul informatic de management al documentelor"

Anunt SICAP.PDF

caiet de sarcini_reinnoire subscriptie.pdf

 

Anunţul de participare la licitaţia deschisă organizată pentru atribuirea contractului de furnizare"Licente software Microsoft pe 3 ani"

 Licente software Microsoft.pdf

 

 Achiziție directă Dinamometre - 2buc

Achizitie directa_DINAMOMETRE- 2 BUC.pdf

 

Anuntul de participare simplificat aferent achizitiei de " Servicii de consultanta in managementul de proiect - Improvement of the transport safety in the common Bulgarian-Romanian stretch of the Danube river trough development of the emergency response by cross-border cooperation (Siguranța transportului naval pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării prin îmbunătățirea răspunsului în cazul situațiilor de urgență cu ajutorul cooperării transfrontaliere)"

 

Anuntul de participare simplificat  SCN 1040521/27.03.2019 și anuntul de tip erata   EN 1008378/01.04.2019 privind achiziția de  “ TRANSPORT AERIAN INTERN ȘI INTERNAȚIONAL  DE PASAGERI”

Anuntul de participare CN 1010277/30.03.2019 privind achiziția de  “ CARBURANT FOLOSIND SISTEMUL ELECTRONIC CU CARDURI”

 

Licitatie publica deschisa cu strigare "Vanzare active fixe disponibilizate"

 

Achiziţie directă lucrări  "Gard metalic pentru protejarea pilonului CZ Tulcea"

 

Intocmire Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii ,,Consolidare clădire sediu Căpitănia Portului Sulina" 

 

 Achizitie centrala termica pe gaz-1 buc- sediul Maraşeşti

 

Anuntul de participare aferent achizitiei “Prelungire subscripție soluție de securitate a sistemelor informatice ANR și RoRIS (prevenire, filtrare, control al accesului, ne repudiere a informațiilor) pentru 3 ani”

 

Anunțul aferent achiziţiei  "Echipamente IT şi Tehnice”

 

Anuntul de participare simplificat aferent achizitiei de "Salupe _PS_2018   LOT 1- Şalupă de control tip RIB (bombard) - 1 buc (CZ GR) LOT 2- Şalupă corp PAFS (min. 40 CP) - 1 buc (CZ.GL)"

 

Invitatia-cerere de oferte ”Peridoc transport ambarcaţiuni – 3 buc” (C.Z. Tulcea_2 buc; C.Z. Constanţa_1 buc)

 

Consultare piata Proiectare faza DALI pentru"Consolidare cladire sediu Cpt. Sulina"

 

Anuntul de publicitate nr.ADV1026759/27.07.2018 privind achizitia Serviciilor de suport tehnic și mentenanță preventivă “Sistem de management al documentelor”

 

Anunț de participare simplificat aferent achiziției ” SEDIU SI STALP METALIC (23,5 m )-SUSTINERE ANTENE –OFICIU CAPITANIE JURILOVCA-executie”

 

Anunţul de participare simplificat aferent achizitiei de „Studiu de analiză privind implementarea versiunii 4 a sistemului SafeSeaNet în contextul componentelor naționale care alcătuiesc Fereastra Unică de Raportare (MSW) și dezvoltări aferente”

 

Anunt de participare pentru achizitie SALUPE

 

Anuntul de participare simplificat nr.SCN 1002107/21.05.2018 pentru achizitia  “Serviciilor de asigurare anuală facultativă pentru avarii și furt “CASCO”pentru autovehicule, clădiri, nave și asigurare de răspundere civilă “RCA” pentru autovehicule” 

 

Anuntul de consultare piață MC 1000618 / 09.05.2018 și Caietul de sarcini privind achiziția produselor – echipament de protecție

 

Anunt inchiriere spatii

 

Anunt achizitie "Sistem Integrat pentru Inspectia Navelor"

 

Anuntul de consultare piata MC 0012895  si  Caietul de sarcini privind achiziția serviciilor de asigurare facultativă “CASCO”pentru autovehicule, clădiri, nave și asigurare de răspundere civilă “RCA”pentru autovehicule pentru anul 2018

 

Achizitia “Reparatii Capitale Constructie Plutitoare 1281 Harsova

 

Achiziția " Salupe tip RIB  (bombard)– 2 buc CZ Constanta - LOT 1 - Salupa tip RIB (bombard)  mare, LOT 2 - Salupa tip RIB (bombard) mica"

 

Achiziţia " Studiu de fundamentare privind realizarea unui sistem VTS de coasta"

 

Achizitia  de "Upgrade retea maritima AIS"

 

Achiziţia directă "Servicii dirigenţie pentru lucrarea Stâlp metalic 40 m  Dr. Tr. Severin"

 

Achiziție directă a SERVICIILOR DE AUDIT FINANCIAR PENTRU PROIECTUL RIS COMEX

 

Achiziţie directă „ Extindere și consolidare pat de beton –Ponton Herăstrău - Oficiu de Căpitănie Herăstrău”

 

Achizitie "Reinnoire suport si suplimentare licente Sistem de management al documentelor"

 

Achizitie  "Echipamente si software pentru monitorizare si unificare sisteme raportare trafic maritim si redundanta sistem MSW, comunicatie si backup"

 

Achizitie de  "Servicii de consultanță în managementul de proiect"

 

Achizitie de "Autoturisme prin programul RABLA"

 

Achizitie Generatoare

 

Achiziţia directă „Gard metalic pentru protejarea pilonului CZ Tulcea - proiectare”

 

 Achizitie "Studiu de fundamentare a conceptului de tip Coridor RIS prin stabilirea si demonstrarea impactului acestuia asupra infrastructurii nationale RIS din perspectiva functiilor, calitatii si interoperabilitatii la nivel national si european"

 

Achizitie directă "Servicii de informare si publicitate - DANRiSS"

 

Achizitie directă lucrare „Echipament semnalizare la generator avarie – Mahmudia (inclusiv montaj)"

 

Anunt participare licitatie deschisa in desfasurare "Comunicatii date, voce fixa tip IP , videoconferinta"

 

Anunt participare procedura simplificata "Servicii Paza"

Anunt participare Procedura simplificata  "Servicii de suport tehnic si mentenanta preventiva Sistem de management al documentelor"

 

Achizitie "Dezvoltarea functionalităţilor de evaluare a riscului navelor, de management al incidentelor şi de solicitare electronică a informaţiilor de raportare în cadrul altor porturi ale Uniunii Europene, in contextul componentelor care alcătuiesc Fereastra Unica de Raportare şi sistemul SafeSeaNet"

 

Achizitie directă „STÂLP METALIC 40 m Dr. Tr. Severin - proiectare FU (SF, PT, DDE) + execuţie”

 

  

Achizitie "Sediu si stalp metalic 23,5 m sustinere antene Of. Capitanie Jurilovca-PROIECTARE"

 

 

Achizitie "Echipament semnalizare la generator avarie – Mahmudia (inclusiv montaj)"

 

 

Achizitiei de "Autoturisme prin programul RABLA"

 

Achizitie „Echipamente hardware pentru sisteme de raportare”

 

Achizitie de "REPARATII CAPITALE-constructii plutitoare:LOT1 si LOT2"

 

Achizitie ”Expertiza tehnica cladire sediu Căpitania Portului Sulina”

 

Achizitiei  " Uniforme de serviciu"

 

Achizitie "Echipamente IT si tehnice"

 

 Achizitie de "Salupe de inspectie si control"

Achizitie "Constructii metalice plutitoare Lot 1 si Lot 2"

 

 Achiziţie "CONTAINER 15 mp Căpitănia Constanţa Sud"

 

Achiziţie Storage Area Network / Network Attached Storage

 

Achiziţie Ponton acostare cu suprastructură - sediu Oficiu de Căpitănie Herăstrău

Drepturi de autor © 2014 ANR