Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

Autorizări agenții de personal navigant

 HG 83 din 2003 privind autorizarea agențiilor de crewing.pdf

 Angajament agentie crewing.pdf

 Cerere pt autorizare agentie de personal navigant (crewing).pdf

 Cerere reconfirmare autorizaţie agenţie de personal navigant (crewing).pdf

 VERSO CERERI SI ANGAJAMENT.pdf

 

ATRIBUȚII:

Eliberează autorizații în conformitate cu prevederile legale, persoanelor juridice legal constituite cu drept de funcționare pe teritoriul României, care desfășoară activități de selecție și plasare a personalului navigant maritim sau fluvial pe nave care arborează pavilion român ori străin

• Organizează și efectuează controale operative și inopinate pentru inspectarea agențiilor de personal navigant, cu privire la îndeplinirea obligațiilor legale de către aceștia precum și respectarea criteriilor de bază pentru care au fost autorizați

• Propune sancționarea agențiilor de personal navigant care nu respectă condițiile impuse la autorizare precum și prevederile caietului de sarcini și, după caz, suspendarea sau retragerea autorizațiilor

• Verifică îndeplinirea condițiilor legale în vederea prelungirii valabilității autorizațiilor emise agențiilor de personal navigant

• Propune elaborarea, modificarea de norme metodologice privind autorizarea agențiilor de personal navigant

• Menține evidențe privind autorizațiile emise, suspendate și retrase, a dosarelor privind autorizarea, eliberarea duplicatelor, preschimbarea și acordarea vizelor anuale agențiilor de personal navigant

• Menține înregistrările și evidențele agențiilor de personal navigant, proceselor verbale de constatare întocmite cu ocazia efectuării controlului, deciziilor de suspendare, retragere a autorizațiilor agențiilor de personal navigant;

• Propune directorului direcției de specialitate măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate și pentru îmbunătățirea activității în acest domeniu de activitate

MEMBRI:

Persoana de contact: Madalina Apetroaei
Telefon: +40372754352; +40372754350
Fax: +40241/61.62.29
e-mail :
mapetroaei@rna.ro

Drepturi de autor © 2014 ANR