Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

SERVICIUL CERTIFICARE TEHNICĂ NAVE

 

PREZENTARE

Serviciul Certificare Tehnică Nave asigură:

 • inspectarea şi certificarea navelor şi platformelor de foraj marin, care arboreaza pavilionul român, în conformitate cu cerinţele aplicabile de construcţie şi echipamente din normele tehnice ANR;
 • inspectarea navelor şi platformelor de foraj marin, care arborează pavilionul român şi eliberează, în numele Guvernului României, documente şi certificate care să ateste respectarea cerinţelor din convenţiile şi reglementările internaţionale la care România este parte, privind siguranţa navelor şi navigaţiei, ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, integritatea mărfurilor transportate şi prevenirea poluării;
 • măsurători de tonaj şi eliberea certificatelor de tonaj navelor maritime şi de navigaţie interioară, în conformitate cu regulile internaţionale şi naţionale în vigoare;
 • inspecţia şi certificarea în timpul construcţiei şi reparării containerelor, precum şi a materialelor şi componentelor pentru acestea, în conformitate cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte şi cu normele tehnice proprii.

  Alte atribuţii:
 • Participă la monitorizarea organizaţiilor recunoscute autorizate;
 • Întreprinde inspectarea şi certificarea, pe baza normelor ANR a materialelor, instalaţiilor şi echipamentelor din domeniul naval;
 • Întreprinde inspectarea echipamentelor şi materialelor specifice fabricate în România,  destinate exportului.

   
  STRUCTURĂ

  Serviciul Certificare Tehnică Nave are în subordonare şi coordonare inspectoratele tehnice ANR:
 • Inspectoratul Tehnic ANR Constanţa
 • Inspectoratul Tehnic ANR Galaţi
 • Inspectoratul Tehnic ANR Tulcea
 • Inspectoratul Tehnic ANR Giurgiu
 • Inspectoratul Tehnic ANR Drobeta Turnu Severin

Drepturi de autor © 2014 ANR