Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

Agenda conducerii anii anteriori


Participare la întalnirea de lucru a ministrului Cătălin Drulă cu directorii din cadrul Ministerului și managerii unităților din subordinea MTI – 30 decembrie 2020


Participare la Ziua Carierei Albastre în cadrul Universiții Maritime Constanța – 06 noiembrie 2020


Participare la ședința de lucru a Colegiului Naval – 14 octombrie 2020


Participare la ședința de lucru a Colegiului Naval – 18 august 2020


Participare la festivitățile dedicate Zilei Marinei Române – 15 august 2020


Participare la ceremonialul militar și religios de la monumentul Crucea Marinarilor – 14 august 2020


Participare la ședința de lucru a Colegiului Naval – 15 iulie 2020


Participare la ședința de lucru a Colegiului Naval – 12 mai 2020


Participare la ședința de lucru a Colegiului Naval – 09 martie 2020


Titlu: Cursul regional de pregătire a reprezentanților Statelor Membre pentru auditul IMSAS

Constanta, 10-12 martie 2020

 În perioada 10-12 martie 2020 s-a desfășurat în Constanța, la sediul Autorității Navale Române, ,,Cursul regional de pregătire a reprezentanților Statelor Membre pentru auditul IMSAS. Autoritatea Navală Română a solicitat Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă (EMSA) suportul pentru organizarea în România a unui ,,Curs regional pentru pregătirea Statelor Membre în cadrul Schemei de Audit IMO, în vederea pregătirii auditului care va avea loc la sediul instituției noastre în iunie 2021. Cursul regional pentru pregătirea Statelor Membre în cadrul Schemei de Audit IMO este destinat să ofere statului membru auditat o evaluare cuprinzătoare și obiectivă a modului în care administrează și implementează eficient instrumentele IMO obligatorii care fac obiectul sistemului. Se estimează că schema de audit va aduce multe avantaje, precum: identificarea locurilor în care activitățile de consolidare a capacității (de exemplu, furnizarea de asistență tehnică de către IMO către statele membre) ar avea cel mai mare efect. Cursul se adresează personalului administrațiilor maritime din România și Bulgaria

 

 

Titlu: Seminarul privind legislaţia maritimă comunitară

Constanța, 09 – 11 octombrie 2018

 Autoritatea Navală Română a organizat cu sprijinul Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă, la Constanța (sediul ANR Central), în perioada 09 – 11 octombrie 2018, Seminarul privind legislaţia maritimă comunitară.

Seminarul privind legislaţia maritimă comunitară se adresează funcționarilor din administrațiile maritime și personalului din instituțiile de învățământ și perfecționare în domeniul maritim, care doresc să își sporească expertiza în domeniul legislaţiei maritime comunitare.

Cursul oferă participanților o imagine de ansamblu asupra instituţiilor europene și asupra procesului legislativ european, asupra Directivelor Uniunii Europene relevante, având ca scop perfecţionarea personalului din serviciile de specialitate ale administraţiilor maritime şi a altor instituţii de profil. 

Acest curs reunește în jur de 40 participanţi români, reprezentanţi ai Autorităţii Navale Române, ai „Universităţii Maritime din Contanţa"(UMC), ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân", ai Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturile Navale (CERONAV) şi ai Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime S.A. Constanţa"(APMC).

 

 

Titlu: Curs privind Serviciile Maritime Integrate pentru Statele Membre, cu utilizarea noii Interfeţe Grafice a Ecosistemului SafeSeaNet (SEG)

18-19 aprilie 2018

Cursul a fost susţinut de experţi din cadrul EMSA şi s-a încadrat în acţiunile EMSA de furnizare de asistenţă tehnică prin programe de pregatire naţionale oferite experţilor statelor membre UE.

Cursul s-a adresat personalului Autorității Navale Române cu atribuţii privind monitorizarea navelor - VTS, MRCC şi căpitănii de port - dar şi reprezentanților altor agenții maritime naționale, precum: Garda de coastă, Vamă și Marina Militară. Au fost oferite participanților informaţii privind Serviciile Maritime Integrate ale EMSA (IMS),  utilizate de statele membre şi organismele Uniunii Europene, cu scopul de a obține o imagine clară a unei game largi de activități în domeniul maritim.

S-au reunit cu acest prilej reprezentanţi ai Autorităţii Navale Române, Universităţii Maritime din Constanţa, Academiei Navale „Mircea cel Bătrân", ai Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturile Navale (CERONAV) şi Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime S.A. Constanţa"(APMC).

Evenimentul a reprezentat şi o platformă de dialog prin intermediul căreia experţii EMSA şi experţii români au împărtăşit din experienţa lor în problemele privind aspectele legate de siguranţă şi securitate maritimă, port state control, monitorizarea traficului de nave, legislaţia maritimă de mediu, echipamentul maritim şi răspunsul la poluare.

 

 

Titlu: Seminar „Instruire de bază privind Convenția și Codul STCW – pregătirea, brevetarea / atestarea şi efectuarea serviciului de cart"
27 - 30 iunie 2017, Constanța

Autoritatea Navală Română, cu sprijinul Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă, organizează la Constanța, în perioada 27 - 30 iunie 2017, Seminarul "Instruire de bază privind Convenția și Codul STCW".

Instruirea se adresează funcționarilor din administrațiile maritime și personalului din instituțiile de învățământ și perfecționare din domeniul maritim, care aplică Convenția și Codul STCW sau care doresc să își sporească expertiza în domeniul STCW și să facă schimb de experiență cu reprezentanți ai administrațiilor maritime sau cu instituțiile de educație și perfecționare din domeniul maritim. 

Cursul este organizat cu scopul de a oferi participanților o imagine de ansamblu asupra Convenției și Codului STCW, precum și asupra Directivelor relevante ale Uniunii Europene și este susținut de experți din cadrul EMSA. Având în vedere utilitatea sa, atât la nivel național, cât și la nivel inter-regional, la eveniment participă reprezentanți din cadrul Autorității Navale Române, CERONAV și administrațiile maritime regionale din Bulgaria și Republica Moldova.

 

Titlu: Sesiunea plenară a Comisiei Centrale pentru Navigaţia pe RHIN

În perioada 30 – 31 mai 2017, la Schauffhouse/Elveţia, un reprezentant al Autorității Navale Române/Biroul Armonizare Legislativă, a participat la lucrările sesiunii plenare a CCNR, având ca scop actualizarea principalelor reglementări tehnice pentru navele de navigaţie interioară ale Comisiei Centrale pentru navigaţia pe RHIN (CCNR).

La reuniune au participat experţi din statele membre şi observatoare ale CCNR. 

În cadrul reuniunii s-au atins subiecte privind: transportul de mărfuri periculoase pe căile de navigaţie interioară, reguli de navigaţie şi servicii de informare fluvială pe Rhin, prescripţii tehnico-constructive privind navele, norme pentru prevenirea poluării.

 

 

Titlu: Seminar privind echipamentul maritim şi introducerea marcajului electronic pe echipamentele maritime

În perioada 18 - 19 mai, la sediul Agenţiei Europene pentru Siguranţa Maritimă - EMSA din Lisabona, au avut loc seminariile având ca subiect implementarea noii Directive privind echipamentul maritim (MED) şi introducerea marcajului electronic pe echipamentele maritime.

La eveniment au participat delegaţi din 16 state membre UE: Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, etc, precum și un reprezentant al Autorităţii Navale Române din cadrul Serviciului avizări Produse Navale, Industriale şi Supraveghere Piaţă.

Introducerea marcajului electronic pentru echipamentele maritime va determina o nouă abordare de către utilizatori şi o mai bună informare a supravegherii pieţei, creând un flux informaţional continuu între producători, organisme notificate şi autorităţi.

Cele două tehnici de marcaj electronic, fezabile pentru noul proiect, au fost: codare optică 2D şi codare RFID.

Drepturi de autor © 2014 ANR