Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

SERVICIUL  VTMIS CONSTANŢA

 

SERVICIUL VTMIS CONSTANŢA

1. PREZENTARE

Sistemul VTMIS Constanţa este un sistem integrat de management al traficului maritim ce asigură achiziţia, procesarea, managementul, stocarea, consultarea şi prezentarea datelor de sistem şi a datelor de la senzori periferici.
Serviciul VTMIS Constanţa se subordonează directorului Centrului Maritim de Coordonare şi directorului general al Autorităţii Navale Române.

Serviciul VTMIS Constanţa asigură supravegherea navigației şi managementul traficului naval, în scopul întăririi siguranţei navigaţiei, eficientizării traficului şi protejării mediului în zona aflată în responsabilitatea şi deservirea serviciului VTMIS Constanţa (zona VTS) şi îndeplineşte  atribuţiuni legate de furnizarea de informaţii, asistenţă în navigaţie şi de organizare a traficului.

Serviciul VTMIS Constanţa funcţionează continuu, 24 de ore din 24, iar personalul VTS este organizat în ture şi foloseşte în comunicaţii limba engleza şi/sau limba română, după caz.

Sarcina principală a serviciului  VTMIS Constanţa constă în supravegherea navigaţiei şi managementul traficului naval în zona VTS.

Zona VTS a serviciului VTMIS Constanţa cuprinde zona maritimă delimitată de sectorul de cerc cu raza de 12 Mm din punctul de coordonate: latitudine 44°10'.2N şi longitudine 028°39'.6 E (centrul VTS Constanţa).

 

ADRESA
CONSTANTA: 900900, Incinta Port nr.1, Cladirea ANR, Et. 11
Telefon: +(40) 372416809; Fax: +(40)372416810
e-mail: vtscta@rna.ro


2. OPERARE ŞI FUNCŢIONARE

Toate navele, indiferent de pavilion şi mărime, care navigă în zona VTS, sunt obligate să se conformeze regulilor serviciului VTMIS Constanţa.

Canalul de lucru în radiofonie folosit de serviciul VTMIS Constanţa este canalul 67 VHF.


2.1 Servicii şi facilităţi

Serviciul VTMIS Constanţa poate asigura următoarele servicii şi facilităţi:

a) serviciul de informare: furnizează în timp util, la cerere sau ori de câte ori situaţia impune, informaţii relevante navelor pentru zona VTS referitoare la:

- traficul din zonă;

- situaţia meteorologică locală;

- zonele şi facilităţile de ancorare în rada exterioară şi interioară a portului Constanţa;

- pericole şi/sau restricţii de navigaţie;

- orice alte informaţii relevante necesare navelor.

b) serviciul de asistenţă în trafic: acordă, la cerere sau ori de câte ori se consideră că este necesar, asistenţă navelor aflate în trafic în zona VTS monitorizând efectele în situaţii de:

- trafic intens;

- vizibilitate redusă;

- condiţii meteorologice nefavorabile;

- potenţial pericol etc...

c) serviciul de organizare trafic: asigură organizarea traficului în zona VTS prin furnizarea de informaţii, avertizări şi recomandări navelor, în scopul prevenirii situaţiilor potenţial periculoase în trafic, a incidentelor şi accidentelor de navigaţie în zona VTS.

2.2 Raportare şi comunicare

În zona VTS a serviciului  VTMIS Constanţa toate navele, indiferent de pavilion sau mărime, au obligaţia să:

 • raporteze în canalul 67 VHF la VTMIS Constanţa în momentul intrării pe schema de separare a traficului;
 • raporteze la VTMIS Constanţa în canalul 67 VHF când intră/ies în/din zona VTS;
  raporteze la VTMIS Constanţa în canalul 67 VHF, orice mişcare şi/sau schimbare a poziţiei în/din zona de ancoraj;
 • asigure o veghe radio continuă în VHF canalul 67;
 • utilizeze schema de separare a traficului când au ca port de destinaţie portul Constanţa;
 • respecte zona de ancoraj indicată;
 • respecte legislaţia naţională privind navigaţia în apele naţionale navigabile, intrarea, staţionarea, operarea şi ieşirea în/din porturi;
 • respecte prevederile Regulamentului internaţional pentru prevenirea abordajelor pe mare (COLREG) şi semnificaţia sistemului de balizaj IALA.
Constanţa VTS- canal de lucru = VHF canalul 67

MRCC Constanţa

- ascultare / monitorizare în VHF/DSC zonele A1 si A2
Căpitănia portului Constanţa- canal de lucru = VHF canalul 67
Pilotaj Constanţa- canal de lucru = VHF canalul 14
Compania de remorcaj- canal de lucru = VHF canalul 11 si 13
Constanţa Radio- canal 16 VHF

 

 

2.3 Raportare incidente/accidente

Comandantul unei nave, care navigă în apele naţionale navigabile - zona economică exclusivă, este obligat să raporteze imediat la centrul VTS în VHF canalul 67 sau la serviciul MRCC Constanţa (apel în VHF canalul 16), despre:

 • orice incident sau accident afectănd siguranţa navei, precum coliziunea, eşuarea, avaria, defecţiunile majore ori avarierea, inundarea sau deplasarea mărfii, precum şi orice defecte la corpul navei, la structura masinilor etc.;
 • orice incident sau accident care pune în pericol siguranța navigației, precum şi orice defecțiuni care pot să afecteze manevrabilitatea navei ori starea de bună navigabilitate, sistemul de propulsie sau instalația de guvernare, generatoarele electrice, echipamentul de navigație ori de comunicații;
 • orice situație susceptibilă să conducă la poluarea apelor sau țărmului României, precum descărcarea ori pericolul descărcării de produse poluante în mare;
 • orice pată de materiale poluante, colete, pachete ori alte bunuri aflate în derivă pe mare;
 • orice situație susceptibilă să conducă la dezvoltarea unui incident sau eveniment de navigație;
 • orice altă situație dacă consideră necesar.

Serviciile şi facilitățile oferite de serviciul VTMIS Constanţa nu scuteşte comandantul unei nave de responsabilitatea acestuia în asigurarea siguranței navei în navigație, a persoanelor de la bord şi a mediului.

 

3. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI VTS:

a) Urmăreşte respectarea regulilor de navigaţie în zona VTS şi a zonelor de îmbarcare/debarcare pilot;

b) Informează navele cu privire la zonele temporar interzise navigaţiei şi/sau periculoase pentru navigaţie, în zona VTS;

c) Supraveghează şi coordonează manevra unei nave spre locul de îmbarcare pilot sau spre zona de ancoraj, după caz;

d) Furnizează piloţilor navelor aflate în manevră, la cerere sau ori de câte ori consideră necesar, informaţii referitoare la traficul din bazinul portuar şi/sau rada interioară, după caz;

e) Urmărește ca intrarea /ieşirea navelor în/din din portul Constanţa să se efectueze în conformitate cu programul zilnic stabilit şi în baza buletinelor de pilotaj aprobate on-line şi/sau redactate şi aprobate pe suport de hârtie;

f) Permite intrarea navelor la rada interioară pentru adăpost, pe baza solicitării printr-un "Master request" sau în cazuri de interes general ori de pericol, cu autorizarea specială şi prealabilă a căpitanului şef de port (înlocuitorul acestuia) şi/sau, după caz, a administraţiei;

g) Urmăreşte derularea traficului în zona VTS şi intervine în canalul de lucru VHF, ori de câte ori consideră necesar, cu informaţii, avertizări şi recomandări transmise navelor, după caz;

h) Coordonează manevrele navelor auxiliare, funcţie de traficul navelor maritime;

i) Informează, indiferent de oră, şeful de serviciu, directorul CMC (înlocuitorul acestuia),  căpitanul şef de port (înlocuitorul acestuia), Serviciul Siguranţa Navigaţiei din cadrul Căpităniei Constanţa, Serviciul MRCC, după caz, despre orice incident maritim şi/sau eveniment de navigaţie şi execută dispoziţiile primite;

j) Întocmeşte raportul de incident în cazul incidentelor și/sau evenimentelor de navigaţie apărute în zona de responsabilitate, pe care-l înregistrează și-l transmite pe fax departamentelor cu atribuţii de investigare/cercetare din cadrul Căpităniei portului Constanţa sau ANR;

k) Informează serviciul MRCC, la recepţionarea în canalul VHF de lucru sau prin alte mijloace de comunicare, a mesajelor de la nave/terţi  privind cazuri SAR, de  poluare marină, urgenţe medicale etc.;

l) Suspendă traficul naval în condiţii hidrometeorologice deosebite (furtună, ploi, ninsori abundente, viscol, vizibilitate redusă etc.), cu aprobarea prealabilă a căpitanului şef de port (înlocuitorul acestuia) şi în conformitate cu prevederile Regulamentului de exploatare portuară a porturilor maritime româneşti;

m) Înregistrează în aplicația „Nave auxiliare" sau în registrul de manevre nave auxiliare, după caz, manevrele navelor auxiliare; 

n) Întocmeşte situaţia navelor la radă, la fiecare schimb de tură şi o transmite serviciului Siguranţa Navigaţiei Nord şi Sud din cadrul Căpităniei Constanţa, înainte de efectuarea schimbului de tură;

o) Verifică şi actualizează, dacă este cazul, baza de date a sistemului VTMIS, cu datele de identificare ale navei cuprinse în avizările de sosire transmise de către nave/agenţi prin aplicaţia RO-MSW.

 

4. Portul CONSTANŢA

Portul Constanta este situat pe coasta vestică a Mării Negre, la 179 mile marine de Strâmtoarea Bosfor şi la 85 mile marine de Braţul Sulina prin care Dunărea se varsă în mare.


4.1. Apropierea de portul Constanţa

Navigaţia şi apropierea de portul Constanţa se face conform informaţiilor date prin avizele către navigatori, iar utilizarea schemei de separare a traficului pentru navele care au ca destinaţie portul Constanţa, este obligatorie. Schema de separare a traficului este delimitată de următoarele coordonate:

a) Zona de separare are următoarele limite:
(1) 44º04'.75 N 028º43'.77 E
(2) 44º04'.44 N 028º43'.22 E
(3) 43º59'.40 N 028º48'.60 E
(4) 43º59'.70 N 028º49'.17 E ,

iar extremităţile nord / sud ale zonei de separare sunt marcate prin geamanduri de ape sigure aflate în pozitiile: limita de nord 44º04'.50 N;028º43'.34 E, limita de sud 43º59'.41 N; 028º48'.74 E.

b) direcţia de intrare port dată de linia de trafic pe axa NV în drum adevărat 322º;

c) direcţia de ieşire din port dată de linia de trafic pe axa SE în drum adevărat 142º.

- lungimea schemei de separare este de 6,4 mile marine;
- lăţimea schemei de separare este de 0,8 mile marine;
- lăţimea zonei de separare în cadrul schemei de separare este de 0,5 mile marine.
 

4.2 Rada portului Constanţa

Zona de ancoraj a portului Constanţa are dimensiunile de 4 x 4 mile marine, fiind limitată la nord şi sud de paralelele de 44º10'.50 N şi 44º06'.50 N şi la est şi vest de meridianele de 028º49'.50 E şi 028º44'.00 E.

Meridianele de 028º46'.50 E şi 028º48'.20 E împart zona de ancoraj în 3 sub-zone, numerotate de la vest la est:

- zona 1 de ancoraj pentru nave pană la 40000 TRB (exceptand navele tanc);

- zona 2 de ancoraj pentru navele cu TRB mai mare de 40000 (exceptand navele tanc);

- zona 3 de ancoraj pentru navele tanc, LPG şi nave care transportă mărfuri periculoase.
Zona de ancoraj are adâncimi de 25 m la 30 m şi asigură un ancoraj în siguranţă pentru 40 - 50 nave.

Zona de ancoraj şi schema de separare a traficului sunt permanent monitorizate de VTMIS Constanţa.


4.3 Intrarea în port

Apropierea de intrarea în portul Constanţa se face respectând schema de separare a traficului, iar intrarea în port este în partea de sud a portului şi este delimitată de digurile de intrare nord şi sud.

Intrarea în port are o lăţime de 1300 metri, adâncimea apei la intrare este de 21 metri, iar canalul de intrare are o lăţime de 300 metri şi o adâncime a apei de 19 metri.
Intrarea în portul Constanţa respectă sistemul de balizaj IALA, cu lumina roşie la babord şi lumina verde la tribord.


4.4 Sistemul de balizaj

De-a lungul coastei, semnalizarea este asigurată de geamanduri echipate cu baterii solare, remote control şi reflectoare radar, iar caracteristicile farurilor sunt date de publicaţiile nautice şi avizele către navigatori.

 

PERSOANA DE CONTACT:
Rusu Doru-Mihai - Sef serviciu
Incinta Port Constanta
Telefon: 0372 754 305
E-mail: drusu@rna.ro

Drepturi de autor © 2014 ANR