Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

​Angajări


ANUNT CONCURS ANGAJARE-02.11.2021.pdf

1. Tematica- Referent specialitate debutant - Serviciul Investitii Achizitii Publice-Administrativ - concurs 02.11.2021.pdf

2. Tematica -Sofer-Serviciul Investiții Achizitii Publice-Administrativ-concurs 02.11.2021.pdf

3. Tematica- Referent specialitate gr. IA- Comp. Fonduri Europene-concurs 02.11.2021.pdf

4. Tematica - Capitan port specialist- Serviciul VTMIS-CMC-concurs 02.11.2021.pdf

5. Tematica- Referent specialitate debutant - Biroul Managementul Calitatii- concurs 02.11.2021.pdf

6. Tematica- Inspector specialitate gr. IA- Serviciul Siguranta Navigatiei-DSNSNPN-concurs 02.11.2021.pdf

7. Tematica- Insp spec gr III-locatie Galati-Serv Inm și Examin. Pers. Navigant Fluvial- concurs 02.11.2021.pdf

8. Tematica - Insp spec gr IA- locatie Bucuresti- Serv Aviz Prod Nav, Ind. si Suprav Piata-concurs 02.11.2021.pdf

9. Tematica- Insp spec gr. I-locatie Bucuresti- Serv Aviz, Prod Nav., Ind și Suprav. Piata- concurs 02.11.2021.pdf

10. Tematica- Inspector specialitate gr. IA- Inspectoratul Tehnic ANR Galati-concurs 02.11.2021.pdf

11. Tematica- Inspector specialitate gr. III- Inspectoratul Tehnic ANR Galati- concurs 02.11.2021.pdf

12. Tematica- Inginer gr. IA- Serviciul Comunicatii Navale- concurs 02.11.2021.pdf

13. Tematica- Administrator de retea gr. IA- Biroul IT- concurs 02.11.2021.pdf

14. Tematica- Administrator de retea gr. II- Biroul IT- concurs 02.11.2021.pdf

15. Tematica- Conducator salupa- Serviciul Tehnic Administrativ-CZ Constanta- concurs 02.11.2021.pdf

16. Tematica- Capitan post gr. I- Serviciul SSN zona SUD-concurs 02.11.2021.pdf

17. Tematica- Capitan port debutant- Capitania Portului Mangalia-02.11.2021.pdf

18. Tematica- Capitan port specialist-Capitania Portului Cernavoda- concurs 02.11.2021.pdf

19. Tematica- Capitan port gr. I- Of. Capitaniei Ovidiu- CP Medgidia- concurs 02.11.2021.pdfANUNT CONCURS ANGAJARE-03.09.2021.pdf


CENTRALIZATOR PUNCTAJE FINALE-Conducator salupa- Serv. SSN zona Midia-concurs 03.09.2021.pdf

CENTRALIZATOR PUNCTAJE FINALE- ADMINISTRATOR RETEA GR. II-Biroul IT- concurs 03.09.2021.pdf

CENTRALIZATOR PUNCTAJE FINALE- Sef serviciu- Investitii Achizitii Publice Ad tiv-concurs 03.09.2021.pdf

CENTRALIZATOR PUNCTAJE FINALE-Administrator retea gr. IA-Biroul IT-concurs 03.09.2021.pdf

CENTRALIZATOR PUNCTAJE FINALE-Capitan port debutant-C.P. Mangalia-CZ Constanta-concurs 03.09.2021.pdf

CENTRALIZATOR PUNCTAJE FINALE-Capitan port specialist-Serv. SSN zona Nord-CZ Constanta-concurs 03.09.2021.pdf

CENTRALIZATOR PUNCTAJE FINALE -Consilier juridic gr. IA-Serv.Juridic si Contencios-concurs 03.09.2021.pdf

CENTRALIZATOR PUNCTAJE FINALE -Sef serviciu Juridic si Contencios-concurs 03.09.2021.pdf


PV REZULTAT INTERVIU-Sef serviciu- SERV.INVESTITII ACHIZITII PUBLICE ADMINISTRATIV-concurs 03.09.2021.pdf

PV REZULTAT INTERVIU - Capitan de port debutant - Capitania Portului Mangalia concurs 03.09.2021.pdf

PV REZULTAT INTERVIU - Capitan de port specialist - SSN zona Nord concurs 03.09.2021.pdf

PV REZULTAT INTERVIU - Conducator de salupa - SSN zona Midia concurs 03.09.2021.pdf

PV REZULTAT INTERVIU- Consilier juridic gr. IA- Serv. Juridic si Contenciois-concurs 03.09.2021.pdf


PV SOLUTIONARE CONTESTATIE etapa scris -Consilier juridic gr. IA- concurs 03.09.2021.pdf

PV REZULTAT PROBA SCRISA- Administrator retea gr. IA- Biroul IT-concurs 03.09.2021.pdf

PV REZULTAT PROBA SCRISA - Administrator retea gr. II-Biroul IT- concurs 03.09.2021.pdf

PV REZULTAT PROB SCRISA - Consilier juridic gr. IA-Serv. Juridic si Contencios-concurs 03.09.2021.pdf

PV REZULTAT PROBA SCRISA - Sef serviciu Investitii Achizitii Publice -Ad-tiv-concurs 03.09.2021.pdf

PV REZULTAT PROBA SCRISA- Sef serviciu Juridic si Contencios-concurs 03.09.2021.pdf

PV REZULTAT SCRIS - Capitan de port debutant - C. P. MANGALIA - concurs 03.09.2021.pdf

PV REZULTAT SCRIS - Capitan de port specialist - SSN zona NORD - concurs 03.09.2021.pdf

PV REZULTAT SCRIS - Conducator de salupa - SSN zona MIDIA - concurs 03.09.2021.pdf


PV SOLUTIONARE CONTESTATIE -etapa selectie dosare -Sef Serviciu Juridic si Contencios-concurs 03.09.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE - Căpitan de port debutant - Căpitănia Portului Mangalia - C.Z.Constanța-concurs 03.09.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE - Căpitan de port specialist - Serv Sig Nav zona Nord - C.Z.Constanța-concurs 03.09.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE - Conducător de șalupă - Serv Sig Nav zona Midia - C.Z.Constanța-concurs 03.09.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE- Consilier juridic gr. IA-Serviciul Juridic si Contencios-concurs 03.09.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE Sef serviciu Investitii Achizitii Publice Ad-tiv-concurs 03.09.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE- Sef serviciu Juridic si Contencios-concurs 03.09.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE CANDIDATI- Administrator retea gr. IA-Biroul IT-CONCURS 03.09.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE CANDIDATI-Administrator retea gr. II-Biroul IT-concurs 03.09.2021.pdf


1. Tematica -Sef serviciu Juridic și Contencios - DJRRU-concurs 03.09.2021.pdf

2.Tematica- Consilier juridic gr.IA- Serviciul Juridic și Contencios-DJRRU-concurs 03.09.2021.pdf

3.Tematica-Sef serviciu Investitii-Achizitii Publice-Administrativ-concurs 03.09,2021.pdf

4.Tematica-Administrator de retea gr. II- Biroul IT-concurs 03.09.2021.pdf

5.Tematica- Administrator de retea gr. IA-Biroul IT-concurs 03.09.2021.pdf

6. Tematica- Capitan port specialist- Serv. Siguranta Navigatiei zona Nord CZ Constanta-concurs 03.09.2021.pdf

7.Tematica- Conducator salupă-Serv. Siguranta Navigatiei zona Midia-concurs 03.09.2021.pdf

8.Tematica- Capitan port debutant-Capitania Portului Mangalia-concurs 03.09.2021.pdf


ANUNT CONCURS ANGAJARE -18.08.2021.pdf


Centralizatoare punctaje finale -Insp Spec gr.III-Serv Inmatric si Examinari Personal Navigant Fluvial-concurs 18.08.2021.pdf

Centralizatoare punctaje finale-Insp Spec gr.IA-Serviciul Marfuri Periculoase Terminale si Gas Free-concurs 18.08.2021.pdf

Centralizator punctaje finale - Căpitan de port gr I - Oficiul de Căpitănie Ovidiu - concurs 18.08.2021.pdf

Centralizator punctaje finale - Căpitan de port gr. I - SSN zona Sud - concurs 18.08.2021.pdf

Centralizator punctaje finale - Căpitan de port specialist - SSN zona Nord - concurs 18.08.2021.pdf

Centralizator punctaje finale - Căpitan de port specialist - SSN zona Sud - concurs 18.08.2021.pdf

Centralizator punctaje finale - Inspector de spec. gr. IA - Inspectoratul Tehnic Drobeta Turnu Severin - concurs 18.08.2021.pdf

Centralizator punctaje finale - Inspector spec. gr. IA - Inspectoratul Tehnic Constanta - concurs 18.08.2021.pdf

Centralizator punctaje finale - Referent de spec. gr. II - SRUS-DJRRU - concurs 18.08.2021.pdf

Centralizator punctaje finale Inspector specialitate gr.I -Comp.AFFPAC-Concurs 18.08.2021.pdf

Centralizator punctaje finale Sef Serviciu Siguranta Navigatiei-concurs 18.08.2021.pdf

Centralizator punctaje finale-Economist gr.I-Birou Contabilitate-Concurs 18.08.2021.pdf

Centralizator punctaje finale-Economist gr.II-Serv.Financiar , Bugete, Tarife CFP- Concurs 18.08.2021.pdf

Centralizator punctaje finale-Inspector de Specialitate gr.I-Birou ISM-ISPS-concurs 18.08.2021.pdf

Centralizator punctaje finale-Inspector Specialitate gr.IA-Serviciul Siguranta Navigatiei-concurs 18.08.2021.pdf

Centralizator punctaje finale-Inspector Specialitate gr.II-Serviciul Siguranta Navigatiei-concurs 18.08.2021.pdf

Centralizator punctaje finale-Referent Specialitate Debutant-Serv.Investitii Achizitii Publice- Concurs 18.08.2021.pdf

Centralizator punctaje finale-Referent Specialitate gr.IA-SIAPA-Concurs 18.08.2021.pdf

Centralizator rezultate finale-Conducator salupa-CZ Giurgiu-Concurs 18.08.2021.pdf

Centralizator rezultate finale-Sef Serviciu Financiar Contabilitate-CZ Tulcea-18.08.2021.pdf


PV Solutionare contestatii proba interviu -Inspector Spec.gr.II-Serv.Siguranta Navigatiei.pdf

PV REZULTAT INTERVIU - Capitan de port gr I - SSN zona Sud concurs 18.08.2021.pdf

PV REZULTAT INTERVIU - Capitan de port specialist - SSN zona Nord concurs 18.08.2021.pdf

PV REZULTAT INTERVIU - Capitan de port specialist - SSN zona Sud concurs 18.08.2021.pdf

PV REZULTAT INTERVIU - Inspector de specialitate gr. IA - Inspectoratul Tehnic Constanta concurs 18.08.2021.pdf

PV REZULTAT INTERVIU - Inspector de specialitate gr. IA - Inspectoratul Tehnic Drobeta Turnu Severin concurs 18.08.2021.pdf

PV REZULTAT INTERVIU - Referent de specialitate gr. II - SRUS-DJRRU concurs 18.08.2021.pdf

PV REZULTAT INTERVIU- Economist gr. I- Biroul Contabilitate-18.08.2021.pdf

PV REZULTAT INTERVIU- Economist gr. II-Serv.Financiar_ Bugete_ Tarife CFP-18.08.2021.pdf

PV REZULTAT INTERVIU- Inspector sp. gr. I- COMP. AFFPAC-concurs 18.08.2021.pdf

PV REZULTAT INTERVIU- Inspector sp. gr. IA- Serv. Marfuri Periculoase_ Terminale si Gas Free-concurs 18.08.2021.pdf

PV REZULTAT INTERVIU- Inspector sp. gr. IA-Serviciul Siguranta Navigatiei-concurs 18.08.2021.pdf

PV REZULTAT INTERVIU Referent sp. gr. IA- Serv. Investitii Achizitii Publice-Ad-tiv-concurs 18.08.2021.pdf

PV REZULTAT INTERVIU- Sef serviciu Siguranta Navigației-concurs 18.08.2021.pdf

PV REZULTAT INTERVIU-Conducator salupa-CZ Giurgiu concurs 18.08.2021.pdf

PV REZULTAT INTERVIU-Inspector sp. gr. I-Biroul ISM-ISPS-concurs 18.08.2021.pdf

PV REZULTAT INTERVIU-Inspector specialitate gr. II-Serviciul Siguranta Navigatiei-concurs 18.08.2021.pdf

PV REZULTAT INTERVIU-Sef serviciu Financiar Contabilitate Ad-tiv-CZ Tulcea-concurs 18.08.2021.pdf

PV REZULTAT INTERVIU- Inspector sp. gr. III-Serv. Inm. Exam. Pers. Navig. Fluvial-locatie Galati-concurs 18.08.2021.pdf


PV SOLUTIONARE CONTESTATII - ETAPA SCRIS - CAPITAN DE PORT GR. I - SSN ZONA SUD - concurs 18.08.2021.pdf

PV SOLUTIONARE CONTESTATII - ETAPA SCRIS - INSPECTOR DE SPEC. GR. IA INSPECTORATUL TEHNIC DR T SEVERIN - concurs 18.08.2021.pdf

PV SOLUTIONARE CONTESTATII -Insp.Sp.gr.IA- Serv.Siguranta Navigatiei- concurs 18.08.2021.pdf

PV SOLUTIONARE CONTESTATIE -Inspector Sp_gr.IA- Serv.MPT Gas Free- concurs 18.08.2021.pdf

PV SOLUTIONARE CONTESTATII-Inspector Spec.gr.I-Comp.AFFPAC -concurs 18.08.2021.pdf

PV SOLUTIONARE CONTESTATII- Inspector sp. gr. II- Serv. Siguranta Navigatiei-concurs 18.08.2021.pdf


PV REZULTATE PROBA SCRISA-Economist gr.I Birou Contabilitate-concurs 18.08.2021.pdf

PV rezultate proba scrisa -Ref de spec gr.IA-Serv.Investitii Achizitii Publice_ Administrativ-concurs 18.08.2021.pdf

PV rezultate proba scrisa -Ref de spec deb-Serv.Investitii Achizitii Publice_ Administrativ-concurs 18.08.2021.pdf

PV REZULTATE PROBA SCRISA- Inspector Specialitate gr.I- Comp.AFFP si Ag.Crewing-concurs 18.08.2021.pdf

PV REZULTATE PROBA SCRISA- Economist gr.II- Serv.Financiar Contabilitate_ Bugete_ Tarife _ CFP-concurs 18.08.2021.pdf

PV REZULTATE PROBA SCRISA - Capitan de port specialist - SSN zona SUD - concurs 18.08.2021.pdf

PV REZULTATE PROBA SCRISA- Sef Serviciu SSN- concurs 18.08.2021.pdf

PV REZULTATE PROBA SCRISA- Inspector Specialitate gr.II-Serv.Siguranta Navigatiei.pdf

PV REZULTATE PROBA SCRISA- Inspector de Specialitate gr.I-Birou ISM-ISPS-concurs 18.08.2021.pdf

PV REZULTATE PROBA SCRISA- Conducator salupa-C.Z.Giurgiu -concurs 18.08.2021.pdf

PV REZULTATE PROBA SCRISA - Capitan de port specialist - SSN zona NORD - concurs 18.08.2021.pdf

PV REZULTATE PROBA SCRISA- Sef Serviciu Financiar - Contabilitate _ Administrativ - CZ Tulcea-concurs 18.08.2021.pdf

PV REZULTATE PROBA SCRISA -Inspector Specialitate gr.III-Serv.IEPN Fluviu- concurs 18.08.2021.pdf

PV REZULTATE PROBA SCRISA- Inspector de Specialitate gr.IA-Serv.Marfuri Periculoase Terminale si Gas Free-concurs 18.08.2021.pdf

PV REZULTATE PROBA SCRISA - Referent de specialitate gr. II - Serv. Resurse Umane - Salarizare - concurs 18.08.2021.pdf

PV REZULTATE PROBA SCRISA - Capitan de port gr. I - Oficiul de Capitanie Ovidiu - concurs 18.08.2021.pdf

PV REZULTATE PROBA SCRISA- Inspector Specialitate gr.IA-Serv.Siguranta Navigatiei -concurs 18.08.2021.pdf

PV REZULTATE PROBA SCRISA- Inspector de specialitate gr. IA - Inspectoratul Tehnic Constanta - concurs 18.08.2021.pdf

PV REZULTATE PROBA SCRISA - Inspector de specialitate gr. IA - Inspectoratul Tehnic Dr T Severin - concurs 18.08.2021.pdf

PV REZULTATE PROBA SCRISA- Capitan de port gr. I - SSN zona SUD - concurs 18.08.2021.pdf


PV SOLUTIONARE CONTESTATIE ETAPA SELECTIE DOSARE -ECONOMIST GR.I -ANR CENTRAL-18.08.2021.pdf


PV SELECTIE DOSAR -Conducator salupa-Serv.Financiar Contabilitate Administrativ-CZ Giurgiu-18.08.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE - Capitan de port gr. I - Oficiul de Capitanie Ovidiu-CP Medgidia 18.08.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE - Capitan de port specialist - Serv. Sig. Nav. zona NORD 18.08.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE - Capitan de port specialist - Serv. Sig. Nav. zona SUD 18.08.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE - Capitan de portgr. I - Serv. Sig. Nav. zona SUD 18.08.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE - Economist gr. I - Birou Contabilitate - DE - 18.08.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE - Economisct gr. II - Serviciul Financiar Bugete Tarife_ CFP - DE - 18.08.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE - Inspector de specialitate gr. I -Birou ISM-ISPS 18.08.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE - Inspector de specialitate gr. I -Comp. Aut Furniz Formare Prof Agentii de Crewing 18.08.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE - Inspector de specialitate gr. IA - Inspectoratul Tehnic ANR Constanta 18.08.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE - Inspector de specialitate gr. IA - Inspectoratul Tehnic ANR Drobeta Turnu Severin 18.08.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE - Inspector de specialitate gr. IA - Serviciul Siguranta Navigatiei 18.08.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE - Inspector de specialitate gr. IA -Serviciul Marfuri Periculoase Terminale si Gas Free 18.08.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE - Inspector de specialitate gr. II - Serviciul Siguranta Navigatiei 18.08.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE - Inspector de specialitate gr. III - Serviciul Inmatriculare si Examinari Pers Nav Fluv 18.08.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE - Referent de specialitate gr. II -Serviciul Resurse Umane Salarizare-18.08.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE -Referent Specialitate gr.IA-Serviciul Investitii Achizitii Publice -18.08.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE- Sef Serviciu Financiar Contabilitate -Administrativ- CZ Tulcea- concurs 18.08.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE- Sef Serviciu Siguranta Navigatiei - concurs 18.08.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE-Referent Specialitate debutant -Serviciul Investitii Achizitii Publice-18.08.2021.pdf


Tematica- Capitan port gr. I- CP Medgidia -concurs 18.08.2021.pdf

Tematica- Capitan port gr. I- SSN SUD-CZ Constanta-concurs 18.08.2021.pdf

Tematica- Capitan port specialist- SSN NORD-CZ Constanta-concurs 18.08.2021.pdf

Tematica- Capitan port specialist- SSN SUD-CZ Constanta-concurs 18.08.2021.pdf

Tematica- Inspector sp. gr. IA-SCTN-Inspectoratul Tehnic ANR Constanta -concurs 18.08.2021.pdf

Tematica- Inspector sp. gr. IA-SCTN-Inspectoratul Tehnic ANR Dr.Tr.Severin -concurs 18.08.2021.pdf

Tematica- Inspector sp. gr. IA-Serviciul Marfuri Periculoase, Terminale și Gas Free-DSNSNPN-concurs 18.08.2021.pdf

Tematica- Inspector sp. gr. IA-SSN-DSNSNPN-concurs 18.08.2021.pdf

Tematica- Inspector sp. gr. I-Biroul ISM-ISPS -DSNSNPN-concurs 18.08.2021.pdf

Tematica- Inspector sp. gr. I-Comp. Autor. Furniz de Form Prof și AG. Crewing -DSNSNPN-concurs 18.08.2021.pdf

Tematica- Inspector sp. gr. III- Serv. Inmatr si Exam Pers Navigant Fluvial - LOCATIE GALATI-concurs 18.08.2021.pdf

Tematica- Inspector sp. gr. II-SSN-DSNSNPN-concurs 18.08.2021.pdf

Tematica-Conducator salupa-CZ Giurgiu-concurs 18.08.2021.pdf

Tematica-Sef serviciu Financiar Contabilitate Administrativ-CZ Tulcea-concurs 18.08.2021.pdf

Tematica-Sef serviciu Siguranta Navigatiei- DSNSNPN-concurs 18.08.2021.pdf

Tematica- Referent sp. gr. IA -Serviciul Investitii- Achizitii Publice ,Administrativ -DE -concurs 18.08.2021.pdf

Tematica- Referent sp. debutant-Serviciul Investitii- Achizitii Publice ,Administrativ -DE -concurs 18.08.2021.pdf

Tematica- Referent specialitate gr. II-Serviciul Resurse Umane Salarizare-DJRRU-concurs 18.08.2021.pdf

Tematica- Economist gr. I-Biroul Contabilitate -DE -concurs 18.08.2021.pdf

Tematica- Economist gr. II-Serviciul Financiar, Bugete, Tarife, CFP-DE-concurs 18.08.2021.pdf


ANUNT CONCURS ANGAJARE -06.08.2021.pdf


Centralizator punctaje finale -Conducător şalupă-Căpitănia Portului Sulina-C.Z.Tulcea-concurs 06.08.2021.pdf

Centralizator punctaje finale -Căpitan port tr.II-Oficiul de Cpt.Isaccea-C.Z.Tulcea-concutrs 06.08.2021.pdf

Centralizator punctaje finale -Căpitan port gr.I-Comp.Cercetare şi Aut.Ag.Economici-C.Z.Tulcea-concursn 06.08.2021 .pdf

Centralizator punctaje finale -Căpitan port debutant-Căpitănia Portului Sulina-C.Z.Tulcea-concurs 06.08.2021.pdf

Centralizator punctaje finale - Ofiţer de port tr.II-Serv.Sig.Navig.Poluare şi VMIIS-C.Z. Tulcea-concurs 06.08.2021.pdf

Centralizator punctaje finale - Conducator salupa-Oficiului de Capitanie Bechet-concurs 06.08.2021.pdf

Centralizator punctaje finale - Căpitan debutant-Serv.Sig.Navig.Poluare şi VMIIS-C.Z. Tulcea-concurs 06.08.2021.pdf

Centralizator punctaje finale - Căpitan debutant-Serv.Sig.Navig.Poluare şi VMIIS-C.Z. Severin -concurs 06.08.2021.pdf

Centralizator punctaje finale - Căpitan debutant-Oficiului de Capitanie Bechet-concurs 06.08.2021.pdf

Centralizator punctaje finale-Căpitan Şef Port-Căpitănia Portului Sulina-C.Z.Tulcea-concurs 06.08.202106.08.2021.pdf

Centralizator punctaje finale -Serv.Financiar Contabilitate_Adm-C.Z.Tulcea-concurs 06.08.2021.pdf

Centralizator punctaje finale -Ofiţer port tr.II-Of.Cpt.Jurilovca- C-Z.Tulcea-concurs 06.08.2021.pdf

Centralizator punctaje finale -Ofiţer port tr.II-Căpitănia Portului Sulina-C.Z.Tulcea-concurs 06.08.2021.pdf


PV Solutionare contestatii proba interviu - Capitan de port debutant - SSN Poluare si VTMIS-CZSeverin - concurs 06.08.2021.pdf

PV Rezultat Interviu - Capitan Port debutant -Bechet -CZ Severin concurs -06.08.2021.pdf

PV Rezultat Interviu - Capitan Port debutant -SSN Poluare si VTMIS -CZ Severin concurs 06.08.2021.pdf

PV Rezultat Interviu - Conducator salupa -Bechet -CZ Severin concurs -06.08.2021.pdf

PV REZULTAT INTERVIU- Căpitan debutant-Serv.Sig.Navig.Poluare şi VMIIS-C.Z. Tulcea-concurs 06.08.2021.pdf

PV REZULTAT INTERVIU- Ofiţer de port tr.II-Serv.Sig.Navig.Poluare şi VMIIS-C.Z. Tulcea-concurs 06.08.2021.pdf

PV REZULTAT INTERVIU-Căpitan port debutant-Căpitănia Portului Sulina-C.Z.Tulcea-concurs 06.08.2021.pdf

PV REZULTAT INTERVIU-Căpitan port gr.I-Comp.Cercetare şi Aut.Ag.Economici-C.Z.Tulcea-concurs 06.08.2021.pdf

PV REZULTAT INTERVIU-Căpitan Şef Port-Căpitănia Portului Sulina, concurs 06.08.2021.pdf

PV REZULTAT INTERVIU-Conducător şalupă-Căpitănia Portului Sulina-C.Z.Tulcea-concurs 06.08.2021.pdf

PV REZULTAT INTERVIU-Ofiţer port tr.II-Căpitănia Portului Sulina-C.Z.Tulcea-concurs 06.08.2021.pdf

PV REZULTAT INTERVIU-Ofiţer port tr.II-Of.Cpt.Jurilovca- C-Z.Tulcea-concurs 06.08.2021.pdf

PV REZULTAT INTERVIU-Şofer-Serv.Financiar Contabilitate,Adm-C.Z.Tulcea-concurs 06.08.2021.pdf


PV Solutionare contestatii proba scrisa - Capitan de Port debutant -SSN Poluare si VTMIS CZ Severin.pdf

PV REZILTAT SCRIS-Căpitan port debutant-Căpitănia Portului Sulina-C.Z.Tulcea-concurs 06.08.2021.pdf

PV REZULTAT SCRIS -Capitan de port debutant - Of.Cpt.Bechet - CZ Severin -concurs 06.08.2021.pdf

PV REZULTAT SCRIS -Capitan de port debutant - SSN Poluare si VTMIS- CZ Severin -concurs 06.08.2021.pdf

PV REZULTAT SCRIS- Căpitan debutant-Serv.Sig.Navig.Poluare şi VMIIS-C.Z. Tulcea-concurs 06.08.2021.pdf

PV REZULTAT SCRIS- Ofiţer de port tr.II-Serv.Sig.Navig.Poluare şi VMIS-C.Z. Tulcea-concurs 06.08.2021.pdf

PV REZULTAT SCRIS-Căpitan port gr.I-Comp.Cercetare şi Aut.Ag.Economici-C.Z.Tulcea-concurs 06.08.2021.pdf

PV REZULTAT SCRIS-Căpitan port tr.II-Oficiul de Cpt.Isaccea-C.Z.Tulcea-concurs 06.08.2021.pdf

PV REZULTAT SCRIS-Conducător şalupă-Căpitănia Portului Sulina-C.Z.Tulcea-concurs 06.08.2021.pdf

PV REZULTAT SCRIS-Ofiţer port tr.II-Căpitănia Portului Sulina-C.Z.Tulcea-concurs 06.08.2021.pdf

PV REZULTAT SCRIS-Ofiţer port tr.II-Of.Cpt.Jurilovca- C-Z.Tulcea-concurs 06.08.2021.pdf

PV REZULTAT SCRIS-Şofer-Serv.Financiar Contabilitate_ Adm-C.Z.Tulcea-concurs 06.08.2021.pdf

PV REZULTAT SCRIS-Căpitan Şef Port-Căpitănia Portului Sulina, concurs 06.08.2021.pdf

PV REZULTAT SCRIS-Ofiţer port tr.II-Căpitănia Portului Sulina-C.Z.Tulcea-concurs 06.08.2021.pdf

PV REZULTAT SCRIS -Conducator salupa - Of.Cpt.Bechet - CZ Severin -concurs 06.08.2021.pdf


PV SELECTIE DOSARE - Capitan port gr. I-Oficiul Calafat-concurs 06.08.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE - Conducator salupa- Oficiul Bechet-concurs 06.08.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE- Căpitan debutant-Serv.Sig.Navig.Poluare şi VMIIS-C.Z. Tulcea-concurs 06.08.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE- Capitan port debutant- Oficiul Bechet- concurs 06.08.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE- Capitan port debutant-Serv. Siguranta Navigatiei, Poluare si VTMIS- CZ Dr.Tr.Severin-concurs 06.08.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE- Ofiţer de port tr.II-Serv.Sig.Navig.Poluare şi VMIIS-C.Z. Tulcea-concurs 06.08.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE-Căpitan port debutant-Căpitănia Portului Sulina-C.Z.Tulcea-concurs 06.08.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE-Căpitan port gr.I-Comp.Cercetare şi Aut.Ag.Economici-C.Z.Tulcea-concursn 06.08.2021 .pdf

PV SELECTIE DOSARE-Căpitan port tr.II-Oficiul de Cpt.Isaccea-C.Z.Tulcea-concutrs 06.08.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE-Capitan sef port-CP SULINA-concurs 06.08.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE-Conducător şalupă-Căpitănia Portului Sulina-C.Z.Tulcea-concurs 06.08.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE-Ofiţer port tr.II-Căpitănia Portului Sulina-C.Z.Tulcea-concurs 06.08.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE-Ofiţer port tr.II-Of.Cpt.Jurilovca- C-Z.Tulcea-concurs 06.08.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE-Şofer-Serv.Financiar Contabilitate,Adm-C.Z.Tulcea-concurs 06.08.2021.pdf


Tematica - Capitan port gr. I- Comp. Cercetare și Autorizare Agenti Economici-CZ Tulcea-concurs 06.08.2021.pdf

Tematica - Sofer- CZ Tulcea- concurs 06.08.2021.pdf

Tematica- Capitan port debutant- Serviciul Siguranta Navigatiei Poluare și VTMIS-CZ Dr. Tr. Severin-concurs 06.08.2021.pdf

Tematica- Capitan port debutant-CP Sulina-concurs 06.08.2021.pdf

Tematica- Capitan port debutant-Serv. Siguranta Navigatiei, Poluare și VTMIS-CZ Tulcea-concurs 06.08.2021.pdf

Tematica- Capitan port gr. I - Oficiul Capitaniei Calafat- CZ Dr.Tr. Severin-concurs 06.08.2021.pdf

Tematica- Capitan port tr. II- Oficiul Capitaniei Isaccea-concurs 06.08.2021.pdf

Tematica- Ofiter port tr. II- CP Sulina-concurs 06.08.2021.pdf

Tematica-Capitan port debutant-Oficiul Capitaniei Bechet-CZ Dr.Tr.Severin-concurs 06.08.2021.pdf

Tematica-Capitan sef port- CP Sulina-concurs 06.08.2021.pdf

Tematica-Conducator salupa -CP Sulina -concurs 06.08.2021.pdf

Tematica-Conducator salupa- Oficiul Capitaniei Bechet-CZ Dr.Tr. Severin-concurs 06.08.2021.pdf

Tematica-Ofiter port tr. II- Serv. Siguranta Navigatiei, Poluare si VTMIS-CZ Tulcea-concurs 06.08.2021.pdf

Tematica-Ofiter port tr. II-Oficiul Jurilovca-concurs 06.08.2021.pdf


ANUNT CONCURS ANGAJARE -CONCURS 15.07.2021.pdf


Centralizator punctaje finale -Director- Directia Juridica, Reglementari si Resurse Umane.pdf

Centralizator punctaje finale- Capitan port tr.II-Capitania Portului Braila-CZ Galati.pdf

Centralizator punctaje finale-Capitan port Specialist -Birou VTMIS -CZ Galati.pdf

Centralizator punctaje finale- Capitan port gr.I-Birou VTMIS Galati.pdf

Centralizator punctaje finale-Economist gr.III-Serv.Financiar Contabilitate, Administrativ-CZ Galati.pdf

Centralizator punctaje finale- Capitan port debutant-Serv.Sig.Nav., Poluare, VTMIS -CZ Galati.pdf

Centralizator puncatajr finale -Capitan port debutant -Of.Cpt Macin- CZ Galati.pdf


PV REZULTAT INTERVIU-Economist gr. III- CZ Galati-concurs 15.07.2021.pdf

PV REZULTAT INTERVIU- Capitan port specialist- Biroul VTMIS-CZ Galati-concurs 15.07.2021.pdf

PV REZULTATE INTERVIU- Capitan port gr. I-Biroul VTMIS-CZ Galati-concurs 15.07.2021.pdf

PV REZULTAT INTERVIU- Capitan debutant- Oficiul Capitaniei MACIN-concurs 15.07.2021.pdf

PV REZULTAT INTERVIU- Capitan port debutant- SSN-CZ Galati -concurs 15.07.2021.pdf

PV REZULTAT INTERVIU - Capitan port tr. II- CP Braila- concurs 15.07.2021.pdf

PV REZULTAT INTERVIU- Director DJRRU-concurs 15.07.2021.pdf


PV REZULTAT SCRIS- CAPITAN PORT SPECIALIST - BIROUL VTMIS-CZ GALATI- concurs 15.07.2021.pdf

PV REZULTAT SCRIS - CAPITAN PORT DEBUTANT- OFICIUL MACIN- CZ GALATI -concurs 15.07.2021.pdf

PV REZULTAT SCRIS- CAPITAN PORT DEBUTANT- SSN- CZ GALATI-concurs 15.07.2021.pdf

PV REZULTAT SCRIS- CAPITAN PORT GR. I- BIROUL VTMIS-CZ GALATI-concurs 15.07.2021.pdf

PV REZULTAT SCRIS- CAPITAN PORT TR. II- CZ GALATI-concurs 15.07.2021.pdf

PV REZULTAT SCRIS- ECONOMIST GR. III- CZ GALATI- concurs 15.07.2021.pdf

PV REZULTAT SCRIS-DIRECTOR DJRRU -concurs 15.07.2021.pdf


PV SELECTIE DOSARE- Capitan port specialist-CZ Galati -concurs 15.07.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE - Capitan port debutant- Oficiul Capitaniei Macin-CZ Galati-concurs 15.07.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE - Capitan port debutant-Serv. Sig. Navig., Poluare si VTMIS-CZ Galati-concurs 15.07.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE - Capitan port gr. I- CZ Galati-concurs 15.07.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE - Capitan port tr. II-CZ Galati-concurs 15.07.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE- Capitan port tr. II-Serv. Sig. Navig, Poluare si VTMIS-CZ Galati-concurs 15.07.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE -Director-DJRRU- concurs 15.07.2021.pdf

PV SELECTIE DOSARE- Economist gr. III-Serv. Financiar Cont. Adtiv-CZ Galati-concurs 15.07.2021.pdf

Tematica -Capitan port tr. II- Serv. Siguranta Navigatiei , Poluare, VTMIS-concurs 15.07.2021.pdf

Tematica- Director-Directie Juridica, Reglementari și Resurse Umane-concurs 15.07.2021.pdf

Tematica-+Capitan port specialist- Biroul VTMIS-CZ Galati-concurs 15.07.2021.pdf

Tematica-Capitan port debutant-Oficiul Capitaniei Macin-concurs 15.07.2021.pdf

Tematica-Capitan port debutant-Serv. Siguranta Navigatiei, Poluare, VTMIS-CZ Galati-concurs 15.07.2021.pdf

Tematica-Capitan port gr. I-Biroul VTMIS-CZ Galati-concurs 15.07.2021.pdf

Tematica-Capitan port tr. II-CP Braila-concurs 15.07.2021.pdf

Tematica-Economist gr.III-Serviciul Financiar Contabilitate Ad-tiv-CZ Galati-concurs 15.07.2021.pdf
CERERE INSCRIERE CONCURS.pdf

 

Drepturi de autor © 2014 ANR