Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

​PORT STATE CONT​​​ROL

​​HOTARARE nr 811.pdf


 

ATRIBU​ȚII:


 
1. Inspectează navele străine aflate în porturile maritime românești sau în apele naționale cu privire la respectarea prevederilor convențiilor internaționale relevante la care România este parte referitoare la siguranța navei și a navigației, prevenirea poluării marine de la nave şi la condiţiile de muncă şi de viaţă de la bord;
2. Întocmeşte raportul de inspecţie corespunzător pe baza constatărilor de la bord;
3. Introduce raportul de inspecţie în bazele de date Sirenac şi BSIS;
4. În cazul identificării unor deficienţe majore sau a unor neconformităţi majore se decide măsura reţinerii navei din navigaţie pâna la rectificare;
5. În cazul reţinerii, se iau măsurile de informare a tuturor celor interesaţi, conform reglementărilor în vigoare;
6. Reţinerea este urmată de aplicarea amenzii legale;
7. Eliberarea navei se face în urma efectuării unei reinspecţii la cerere care să constate rectificarea deficienţelor care au condus la reţinerea navei;
8. Reinspecţia navei urmată de aplicarea tarifului legal corespunzător;
9. Există inspecţii extinse obligatorii, efectuate numai asupra unor tipuri de nave, care pot avea loc în weekend sau în zilele de sărbători legale;
10. Lipsa informării serviciului PSC de către cei interesaţi că nava este eligibilă pentru inspecţia extinsă obligatorie este penalizată cu amenda legală;
11. Se ocupă de elaborarea statisticilor cerute de conducerea instituţiei, de minister şi de organismele Comunitare (Comisia Europeana şi EMSA);
12. Participă la cursuri de pregătire sau la alte evenimente de interes, în ţară sau în străinatate, atunci când este nominat.

 

​D​​​EFINIȚII


 
Art. 2

 
Termenii folosiţi în prezentul ordin şi în anexele la acesta au următorul înţeles:

 
a) autoritate competentă - Autoritatea Navala Româna, autoritate de stat în domeniul siguranţei navigaţiei, din subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, căreia i se deleagă competenţele pentru activitatea de control al statului portului, denumită în continuare ANR;
b) convenţii:
(i) Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare (LL 66), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1971;
(ii) Convenţia internaţională pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare 1974 (SOLAS 74), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979;
(iii) Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul din 1978 (MARPOL 73/78), la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993;
(iv) Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart 1978 (STCW78), la care România a aderat prin Legea nr. 107/1992;
(v) Convenţia referitoare la Regulamentul internaţional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare (COLREG 72), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 239/1974;
(vi) Convenţia internţională asupra măsurării tonajului navelor, încheiată la Londra în 1969 (ITC 69), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 23/1976;
(vii) Convenţia nr. 147/1976 privind standardele minime la bordul navelor comerciale şi Protocolul din 1996 la această Convenţie (ILO nr. 147), ratificată de România prin Ordonanţa Guvernului nr. 56/1999, aprobată prin Legea nr. 19/2001;
(viii) Convenţia internaţională din 1992 privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi (CLC 92), la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 15/2000, aprobată prin Legea nr. 158/2000, împreună cu protocoalele şi amendamentele la aceste convenţii, precum şi codurile cu statut obligatoriu atribuit acestora, în versiunea lor la zi;
c) factor de risc - termen generic ce desemnează elementele prioritare în alegerea navelor pentru inspecţia PSC;
d) inspector PSC - persoana din cadrul ANR autorizată de aceasta să efectueze inspecţii în cadrul controlului statului portului - PSC;
e) inspecţie - vizita la bordul unei nave pentru verificarea atât a valabilităţii certificatelor relevante, a documentelor, a stării navei, a echipamentelor sale şi a echipajului acesteia, cât şi a condiţiilor de muncă şi viaţă la bord ale echipajului;
f) inspecţie mai detaliată - inspecţie în timpul căreia nava, echipamentele şi echipajul acesteia, în totalitate sau în parte, dupa caz, în circumstanţele prevăzute la art. 6 alin. (3), fac obiectul unei inspecţii mai amanunţite care include construcţia, echipamentele, echipajul, condiţiile de muncă şi viaţă la bord ale acestuia, precum şi conformitatea cu procedurile operaţionale de la bord;
g) inspecţia extinsă sau intensificată - o inspecţie aşa cum se specifică la art. 7;
h) instalaţii din largul mării - instalaţii fixe ori mobile care operează pe sau deasupra platoului continental românesc;
i) MOU - Memorandumul de înţelegere de la Paris pentru controlul statului portului, semnat la 26 ianuarie 1982;
j) nava - orice navă maritimă căreia i se aplică una sau mai multe convenţii şi care arborează pavilionul unui stat străin;
k) reţinere - interzicerea plecării din port a unei nave, datorită deficienţelor constatate, care, individual sau cumulate, determină ca nava să nu mai fie considerată în bună stare de navigabilitate;
l) stoparea operaţiunilor - interzicerea operarii unei nave datorită deficienţelor constatate, care, individual sau cumulate, ar face ca operarea sa fie riscantă.

 

​ATA ș​i ATD


 
Având în vedere necesitatea uniformizării interpretării timpilor de sosire şi de plecare a navelor maritime în şi din porturile maritime româneşti şi ale Dunării maritime, următoarea definire a lor va fi luată în consideraţie de către toţi cei interesaţi:

 
ATA (timpul real de sosire) 
a) Pentru nava care acostează în port: este ora terminării controlului de sosire, anunţată şefului de tură de la Căpitania portului şi Centrului VTS de echipa de control prin ofiterul de căpitanie care participă la control;
b) Pentru nava care ancorează la radă: este ora terminării manevrei de ancorare, anunţată la Centrul VTS de comandantul navei sau de pilotul care a participat la manevra.
ATD (timpul real de plecare)
a) Pentru nava care este acostată în port: este ora terminării controlului de plecare, anunţată şefului de tură de la Căpitania portului şi Centrului VTS de echipa de control prin ofiţerul de căpitanie care participă la control;
b) Pentru nava care pleacă de la radă: este ora terminării manevrei de ridicare a ancorei, anunţată la Centrul VTS de comandantul navei sau de pilotul care a participat la manevra.
Centrul VTS are obligaţia înscrierii acestor timpi în reţeaua Safe Sea Net de achiziţionare a datelor.

 


​​​​​​CONTACT

Mihai Babuș  – Sef serviciu

TEL: 0729155782

FAX: 0241/601853

E-mail: mbabus@rna.ro; psc@rna.ro 


Drepturi de autor © 2014 ANR