Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

TITLU: Seminar „Instruire de bază privind Convenția și Codul STCW – pregătirea, brevetarea / atestarea şi efectuarea serviciului de cart"
27 - 30 iunie 2017, Constanța

 

Autoritatea Navală Română, cu sprijinul Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă, organizează la Constanța, în perioada 27 - 30 iunie 2017, Seminarul "Instruire de bază privind Convenția și Codul STCW".
Instruirea se adresează funcționarilor din administrațiile maritime și personalului din instituțiile de învățământ și perfecționare din domeniul maritim, care aplică Convenția și Codul STCW sau care doresc să își sporească expertiza în domeniul STCW și să facă schimb de experiență cu reprezentanți ai administrațiilor maritime sau cu instituțiile de educație și perfecționare din domeniul maritim. 
Cursul este organizat cu scopul de a oferi participanților o imagine de ansamblu asupra Convenției și Codului STCW, precum și asupra Directivelor relevante ale Uniunii Europene și este susținut de experți din cadrul EMSA. Având în vedere utilitatea sa, atât la nivel național, cât și la nivel inter-regional, la eveniment participă reprezentanți din cadrul Autorității Navale Române, CERONAV și administrațiile maritime regionale din Bulgaria și Republica Moldova.

 

Titlu: Sesiunea plenară a Comisiei Centrale pentru Navigaţia pe RHIN

 

În perioada 30 – 31 mai 2017, la Schauffhouse/Elveţia, un reprezentant al Autorității Navale Române/Biroul Armonizare Legislativă, a participat la lucrările sesiunii plenare a CCNR, având ca scop actualizarea principalelor reglementări tehnice pentru navele de navigaţie interioară ale Comisiei Centrale pentru navigaţia pe RHIN (CCNR).

La reuniune au participat experţi din statele membre şi observatoare ale CCNR. 
În cadrul reuniunii s-au atins subiecte privind: transportul de mărfuri periculoase pe căile de navigaţie interioară, reguli de navigaţie şi servicii de informare fluvială pe Rhin, prescripţii tehnico-constructive privind navele, norme pentru prevenirea poluării.

 

 

Titlu: Seminar privind echipamentul maritim şi introducerea marcajului electronic pe echipamentele maritime

 

În perioada 18 - 19 mai, la sediul Agenţiei Europene pentru Siguranţa Maritimă - EMSA din Lisabona, au avut loc seminariile având ca subiect implementarea noii Directive privind echipamentul maritim (MED) şi introducerea marcajului electronic pe echipamentele maritime.
La eveniment au participat delegaţi din 16 state membre UE: Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, etc, precum și un reprezentant al Autorităţii Navale Române din cadrul Serviciului avizări Produse Navale, Industriale şi Supraveghere Piaţă.

Introducerea marcajului electronic pentru echipamentele maritime va determina o nouă abordare de către utilizatori şi o mai bună informare a supravegherii pieţei, creând un flux informaţional continuu între producători, organisme notificate şi autorităţi.
Cele două tehnici de marcaj electronic, fezabile pentru noul proiect, au fost: codare optică 2D şi codare RFID.

Drepturi de autor © 2014 ANR