Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

BULETIN INFORMATIV

 

 1.      ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA AUTORITĂŢII NAVALE ROMÂNE

Hotătârea nr.1133/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române

Ordonanţa nr.19/1997 privind transporturile

Ordonanţa nr.42/1997 privind transportul maritime şi pe căile navigabile interioare

Hotărârea nr. 245/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.42/1997 privind transportul naval

Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice 2.     Structura organizatorică

3.     Numele şi prenumele persoanelor din conducere şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

 

 • Cosmin - Laurențiu DUMITRACHE
  Director General
  Telefon: 0372419801
   Fax: 0372416807
   E-mail: cdumitrache@rna.ro

 • Dan - Alexandru CATANĂ
  Director General Adjunct
  Telefon: 0372419801
  Fax: 0372416807
  E-mail: dacatana@rna.ro 

 • Director DSNSNPN
  Telefon: 0372419808
  Fax: 0372416801
  E-mail: 
   
 • George Dorel Popa
 • Director DRURI
  Telefon: 0725550468
  E-mail: gpopa@rna.ro
   

 • Director CMC
  Telefon: 0722369280
  Fax: 0241606065
  E-mail:

 • Răzvan Gabriel TRANDAFIR
  Director Direcţia Tehnică
  Telefon: 0372419801
  Fax: 0372416807
  E-mail: rtrandafir@rna.ro 


 • Director Căpitănia Zonală Constanța
  Telefon: 0372419833
  Fax: 0241618299
  E-mail: 
 • Vlăduț BRÂNZĂ
  Director Căpitănia Zonală Galaţi
  Telefon: 0372362302
  Fax: 0236460248
  E-mail: vbranza@rna.ro
 • Dan Iulian ICHIM
  Director Căpitănia Zonală Tulcea
  Telefon: 0372376738
  Fax: 0240513226
  E-mail: dichim@rna.ro
 • Florin OPREA
  Director Căpitănia Zonală Giurgiu
  Telefon: 0372408438
  Fax: 0246211015
  E-mail: foprea@rna.ro

 • Director Căpitănia Zonală Drobeta Turnu Severin
  Telefon: 0372408451
  Fax: 0252312720
  E-mail: 

 

 

 

4.     Coordonate de contact

 

 • Autoritatea Navală Română
  Sediu: Incintă Port nr.1, clădire ANR, Constanţa, Cod 900900
  Telefon: 0372419801
  Fax: 0372416807
  E-mail: rna@rna.ro
  portal.rna.ro
   
 • Autoritatea Navală Română - Bucureşti
  Sediu: Bd. Marasesti nr.26, Bucureşti
  Telefon: 0372376700
  Fax: 037276718
  E-mail: sdraghici@rna.ro
   
 • Căpitănia Zonală Constanţa
  Sediu: Incintă Port nr.1, clădire ANR, Etj.2, Constanţa, Cod 900900
  Telefon: 0372419833
  Fax: 0241618299
  E-mail: itaus@rna.ro
   
 • Căpitănia Zonală Galaţi
  Sediu: Str. Portului nr.30, Galaţi, Cod 800025
  Telefon: 0372362302
  Fax: 0236460248
  E-mail: secretariat-czgalati@rna.ro

 

 • Căpitănia Zonală Tulcea
  Sediu: Str. Portului nr.36, Tulcea, Cod 820243
  Telefon: 0372376738
   Fax: 0240513226
   E-mail: cptulcea@rna.ro

 

 • Căpitănia Zonală Giurgiu
  Sediu: Sos. Portului nr.9A , Giurgiu
  Telefon: 0372408438
  Fax: 0246211015
  E-mail: eene@rna.ro

 

 • Căpitănia Zonală Drobeta Turnu Severin
  Sediu: Str. Portului nr.3, Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinţi
  Telefon: 0372408451
  Fax: 0252312720
  E-mail: mtaranu@rna.ro

 

 • Program de funcţionare
  Luni – Joi   08:00 - 16:30
  Vineri         08:00 - 14:00

Autoritatea Navală Română asigură un program de permanență, 24 de ore din 24, prin funcționarea următoarelor compartimente:

 • Serviciul MRCC
 • Serviciul VTMIS.

În cadrul căpităniilor zonale funcţionează în regim de permanenţă următoarele compartimente:

 • Servicii/Birouri Siguranţa Navigaţiei
 • Compartimente VTMIS.

 

5.     Audiente

 

Înscrierile în audienţă se fac în orice zi lucrătoare a săptămânii, între orele 9:00-15:00 prin e-mail la adresa relatiipublice@rna.ro.

În urma înregistrării cererii, solicitantul este programat pentru audienţă şi i se comunică ziua, ora, locul şi numele persoanei din conducerea instituţiei care îl va primi în audienţă.

 

 • Program audiențe
  Luni: 12:00-14:00

 

6.     Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil 

7.     Programe şi strategii


Programul anual al achizitiilor publice 2023

PAAP 2023_v1.pdf
STRATEGIE ANUALA 2023.pdf


Programul anual al achizițiilor publice 2021
PAAP 2021.pdf (rna.ro) 

Programul anual al achizițiilor publice 2020
PAAP 2020 actualizat conform CC si MTIC -ADMINISTRATIV.pdf (rna.ro)

 8.     Lista cuprinzând documentele de interes public

 

Autoritatea Navală Română furnizează din oficiu următoarele categorii de informaţii publice:

 • actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice 
 • structura organizatorică
 • atribuţiile departamentelor
 • programul de funcţionare şi de audienţe
 • numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice
 • coordonatele prin care poate fi contactată instituţia: denumire, sediu, nr. de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet
 • sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil al instituţiei publice
 • programele şi strategiile adoptate de instituţie
 • lista categoriilor de documente produse și / sau gestionate
 • modalitățile de contestare şi atacare a deciziilor autorităţilor şi instituţiilor publice în cazul în care o persoană se consideră vătămată în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de acces la informaţiile de interes public. 

 

9.     Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate

 

Lista documentelor de interes public

https://portal.rna.ro/informare-publică/solicitare-informaţii-legislație/lista-documente-de-interes-public

 

10.  Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

 

Orice persoană are dreptul să solicite și să obțină de la autoritățile și instituțiile publice, informații de interes public.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanţilor de informaţii de interes public sunt următoarele:

a) 10 zile pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen

b) 10 zile pentru anunţarea solicitantului că termenul prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informaţiei solicitate

c) 30 de zile pentru comunicarea informaţiei de interes public identificate peste termenul prevăzut la lit. a)

d) 5 zile pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării refuzului.

 

Termenele prevăzute mai sus se calculează de la data înregistrării solicitării de informații publice.

Nu intră în calculul termenelor ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se îndeplineşte.

Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează.

 

Condițiile pentru comunicarea verbală a unui răspuns solicitanţilor de informaţii de interes public sunt următoarele:

a) funcţionarii din cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice au obligaţia să precizeze condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi pot furniza pe loc informaţiile solicitate;

b) în cazul în care informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris informaţia de interes public, urmând ca cererea să fie rezolvată în termenele prevăzute mai sus;

c) informaţiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă vor fi comunicate, de regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore.

 

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului instituţiei publice, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului. 

Răspunsul motivat la reclamaţia administrativă se transmite în termen de 15 zile de la data înregistrării, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.

În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de Legea nr. 544/2001, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice.

 

Modele de formulare tip:

 

Utilizarea formularelor tip este facultativă.

Drepturi de autor © 2014 ANR