Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

BULETIN INFORMATIV

 

1.      ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA AUTORITĂŢII NAVALE ROMÂNE

 

2.      STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
 

3.      NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCERE ŞI ALE FUNCŢIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMAŢIILOR PUBLICE
 

 • Cosmin - Laurențiu DUMITRACHE

  Director General
  Telefon: 0372419801
  Fax: 0372416807
  E-mail: cdumitrache@rna.ro

 

 • Tiberiu Constantin CALBOREANU
  Director General Adjunct
  Telefon: 0744654548
  Fax: 0241616229
  E-mail: tcalboreanu@rna.ro

 

 • Răzvan Gabriel TRANDAFIR
  Director Tehnic
  Telefon: 0372419801
  Fax: 0372416807
  E-mail: rtrandafir@rna.ro
   
 • Cristina CĂLINŢARU
  Director Economic
  Telefon: 0372419806
  E-mail: ccalintaru@rna.ro
   
 • Laurențiu ZANFIR
  Director DSNSNPN
  Telefon: 0372419808
  Fax: 0372416801
  E-mail: lzanfir@rna.ro
   
 • Nicolae Dudu
  Director DJRRU
  Telefon: 0372419830
  Fax: 0241616229
  E-mail: ndudu@rna.ro
   
 • Adrian Gheorghe ALEXE
  Director CMC
  Telefon: 0722369280
  Fax: 0241606065
  E-mail: aalexe@rna.ro
 • Alexandru MEZEI
  Director Căpitănia Zonală Constanța
  Telefon: 0372419833
  Fax: 0241618299
  E-mail: amezei@rna.ro  
 • Vlăduț BRÂNZĂ
  Director Căpitănia Zonală Galaţi
  Telefon: 0372362302
  Fax: 0236460248
  E-mail: vbranza@rna.ro
   
 • Dan Iulian ICHIM
  Director Căpitănia Zonală Tulcea
  Telefon: 0372376738
  Fax: 0240513226
  E-mail: dichim@rna.ro
   
 • Florin OPREA
  Director Căpitănia Zonală Giurgiu
  Telefon: 0372408438
  Fax: 0246211015
  E-mail: foprea@rna.ro
   
 • Mihai Gheorghe GHIBA
  Director Căpitănia Zonală Drobeta Turnu Severin
  Telefon: 0372408451
  Fax: 0252312720
  E-mail: mghiba@rna.ro

 

4.      COORDONATE DE CONTACT

 

 • Autoritatea Navală Română
  Sediu: Incintă Port nr.1, clădire ANR, Constanţa, Cod 900900
  Telefon: 0372419801
  Fax: 0372416807
  E-mail: rna@rna.ro
   
 • Autoritatea Navală Română - Bucureşti
  Sediu: Bd. Mărăşeşti nr.26, Bucureşti
  Telefon: 0372376700
  Fax: 037276718
  E-mail: sdraghici@rna.ro
   
 • Căpitănia Zonală Constanţa
  Sediu: Incintă Port nr.1, clădire ANR, Etj.2, Constanţa, Cod 900900
  Telefon: 0372419833
  Fax: 0241618299
  E-mail: cz-constanta@rna.ro
   
 • Căpitănia Zonală Galaţi
  Sediu: Str. Portului nr.30, Galaţi, Cod 800025
  Telefon: 0372362302
  Fax: 0236460248
  E-mail: secretariat-czgalati@rna.ro
 • Căpitănia Zonală Tulcea
  Sediu: Str. Portului nr.36, Tulcea, Cod 820243
  Telefon: 0372376738
  Fax: 0240513226
  E-mail: cptulcea@rna.ro
 • Căpitănia Zonală Giurgiu
  Sediu: Sos. Portului nr.9A , Giurgiu
  Telefon: 0372408438
  Fax: 0246211015
  E-mail: eene@rna.ro
 • Căpitănia Zonală Drobeta Turnu Severin
  Sediu: Str. Portului nr.3, Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinţi
  Telefon: 0372408451
  Fax: 0252312720
  E-mail: mtaranu@rna.ro
 • Program de funcţionare
  Luni – Joi   08:00- 16:30

  Vineri           08:00- 14:00


 • Autoritatea Navală Română asigură un program de permanență, 24 de ore din 24, prin funcționarea următoarelor compartimente:
  -  Serviciul SAR Poluare
  -  Serviciul Trafic Maritim
 • În cadrul Căpităniilor Zonale – funcţionează în regim de permanenţă următoarele compartimente:
  -  Serviciul/Biroul Siguranţa Navigaţiei
  -  Compartimentul Port Control

 

5.      AUDIENŢE

 

Program de audienţe:

Luni: 12:00-14:00

Înscrierile în audienţă se fac în orice zi lucrătoare a săptămânii, între orele 9.00-15.00, Biroul Secretariat, Relaţii Publice, camera 13 sau prin e-mail la adresa relatiipublice@rna.ro.

În urma înregistrării cererii, solicitantul este programat pentru audienţă şi i se comunică ziua, ora, locul şi numele persoanei din conducerea instituţiei care îl va primi în audienţă.

Pentru informaţii suplimentare, apelaţi numărul de telefon 0241/616 124 interior 1117; 0372/419817.

 

6.      SURSELE FINANCIARE, BUGETUL ŞI BILANŢUL CONTABIL
 

7.      PROGRAMELE ŞI STRATEGIILE PROPRII
 

8.      LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

Categoriile de informaţii publice ce se furnizează din oficiu sunt:
• actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice; 
• structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare şi de audienţe; 
• numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice; 
• coordonatele prin care poate fi contactată instituţia: denumire, sediu, nr. de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet; 
• sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil al instituţiei publice, programele şi strategiile adoptate de fiecare instituţie publică; 
• modurile în care pot fi contestate şi atacate deciziile autorităţilor şi instituţiilor publice în cazul în care o persoană se consideră vătămată în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de a avea acces la informaţiile de interes public. 

 9.      LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE
 

10.  MODALITĂŢI DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂŢII ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

 TERMENE DE COMUNICARE A INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC:

 Comunicarea în scris:

 Conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanţilor de informaţii de interes public sunt următoarele:

a) 10 zile pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen
b) 10 zile pentru anunţarea solicitantului că termenul prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informaţiei solicitate
c) 30 de zile pentru comunicarea informaţiei de interes public identificate peste termenul prevăzut la lit. a)
d) 5 zile pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării refuzului

 Comunicarea verbală:

 Conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, termenele pentru comunicarea verbală a unui răspuns solicitanţilor de informaţii de interes public sunt următoarele:
a) funcţionarii din cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice au obligaţia să precizeze condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi pot furniza pe loc informaţiile solicitate
b) în cazul în care informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris informaţia de interes public, urmând ca cererea să îi fie rezolvată în termenele prevăzute mai sus, la "Comunicarea în scris" a informaţiilor de interes public solicitate
c) informaţiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă vor fi comunicate, de regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore. 

 Termenele prevăzute mai sus se calculează de la data înregistrării solicitării, în condiţiile art.20 alin. (4) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
Nu intră în calculul termenelor ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se îndeplineşte.
Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează.

MODELE DE FORMULARE:
 

Drepturi de autor © 2014 ANR