Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

SERVICIUL CERTIFICARE TEHNICĂ NAVE

 

PREZENTARE

Serviciul Certificare Tehnică Nave asigură:

 • inspectarea şi certificarea navelor şi platformelor de foraj marin, care arboreaza pavilionul român, în conformitate cu cerinţele aplicabile de construcţie şi echipamente din normele tehnice ANR;
 • inspectarea navelor şi platformelor de foraj marin, care arborează pavilionul român şi eliberează, în numele Guvernului României, documente şi certificate care să ateste respectarea cerinţelor din convenţiile şi reglementările internaţionale la care România este parte, privind siguranţa navelor şi navigaţiei, ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, integritatea mărfurilor transportate şi prevenirea poluării;
 • măsurători de tonaj şi eliberea certificatelor de tonaj navelor maritime şi de navigaţie interioară, în conformitate cu regulile internaţionale şi naţionale în vigoare;
 • inspecţia şi certificarea în timpul construcţiei şi reparării containerelor, precum şi a materialelor şi componentelor pentru acestea, în conformitate cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte şi cu normele tehnice proprii.

  Alte atribuţii:
 • Participă la monitorizarea organizaţiilor recunoscute autorizate;
 • Întreprinde inspectarea şi certificarea, pe baza normelor ANR a materialelor, instalaţiilor şi echipamentelor din domeniul naval;
 • Întreprinde inspectarea echipamentelor şi materialelor specifice fabricate în România,  destinate exportului.

   
  STRUCTURĂ

  Serviciul Certificare Tehnică Nave are în subordonare şi coordonare inspectoratele tehnice ANR:
 • Inspectoratul Tehnic ANR Constanţa
 • Inspectoratul Tehnic ANR Galaţi
 • Inspectoratul Tehnic ANR Tulcea
 • Inspectoratul Tehnic ANR Giurgiu
 • Inspectoratul Tehnic ANR Drobeta Turnu SeverinORGANIZAŢII RECUNOSCUTE

 

Organizaţie recunoscută: o organizaţie recunoscută prevăzută în lista redactată şi publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene.

În conformitate cu cerinţele Ordinului Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr.249/2011, navele maritime care arborează pavilionul român şi care efectuează voiaje internaţionale trebuie să posede un certificat de clasă emis de una din organizaţiile recunoscute pe baza Regulamentului (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor.Lista Organizaţiilor Recunoscute publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 220 din 08.7.2017 (2017/C 220/08):

 

American Bureau of Shipping (ABS)             http://www.eagle.org/
Bureau Veritas Marine & Offshore SAS (BV)
             http://www.bureauveritas.com/
China Classification Society (CCS)             http://www.ccs.org.cn/en/index.htm
Croatian Register of Shipping (CRS)             http://www.crs.hr/ 
DNV GL AS
             http://www.dnvgl.com/
​Indian Register of Shipping (IRS)
             https://www.irclass.org/ 
Korean Register of Shipping (KR)                http://www.krs.co.kr/
Lloyd’s Register Group Ltd. (LR)
             http://www.lr.org/
Nippon Kaiji Kyokai General Incorporated Foundation (ClassNK)
             http://www.classnk.or.jp/
RINA Services S.p.A.
             https://www.rina.org/en
Polish Register of Shipping (PRS)
             http://www.prs.pl/


Legislaţia naţională aplicabilă

 • Ordinul Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 249/2011 privind inspecţia, supravegherea tehnică şi certificarea navelor maritime care arborează pavilion român şi efectuează voiajuri internaţionale;
 • Ordinul nr. 1600/2014 privind publicarea acceptării Codului pentru organizaţiile recunoscute (Codul RO), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.237(65) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 mai 2013 şi prin Rezoluţia MSC.349(92) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 2013.

 

Legislaţia Uniunii Europene de referinţă

 • Directiva nr. 2009/15/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009, privind normele si standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor precum şi pentru activităţile in domeniu ale administraţiilor maritime;
 • Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor;
 • Decizia Comisiei Europene nr. 2009/491/CE din 16 iunie 2009 privind criteriile aplicabile pentru a decide dacă performanţa unui organism care acţionează în numele unui stat de pavilion poate fi considerată o ameninţare inacceptabilă pentru siguranţă şi mediu;
 • Regulamentul (UE) nr. 788/2014 al Comisiei din 18 iulie 2014 de stabilire a normelor detaliate pentru aplicarea amenzilor şi a penalitaţilor cu titlu cominatoriu şi retragere a recunoaşterii; organizaţiilor de inspecţie şi control al navelor în conformitate cu articolele 6 si 7 din Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului, publicat în JOL 214 /12, 19.7.2014.


Prevederi ale Organizaţiei Maritime Internaţionale

 • Rezoluţia MEPC.237(65), adoptată de Organizaţia Maritimă Internaţională, privind Codul pentru Organizaţii Recunoscute (Codul RO);
 • Rezoluţia MSC.349(92) a Comitetului de siguranţă maritime, privind Codul pentru Organizaţii Recunoscute (Codul RO);
 • Rezoluţia A.739(18), adoptată de Organizaţia Maritimă Internaţională, privind Liniile directoare pentru autorizarea organizaţiilor care acţionează în numele Administraţiei, amendate cu recomandările din anexele IMO, apendicele şi suplimentele la circularele IMO MSC/Circ.710 şi MEPC/Circ.307 privind acordul cadru pentru autorizarea organizaţiilor recunoscute care acţionează în numele Administraţiei;
 • Rezoluţia A.789(19) adoptată de Organizaţia Maritimă Internaţională, privind activităţile de supraveghere şi certificare specifice ale unei Organizaţii Recunoscute care acţionează în numele Administraţiei;
 • Rezoluţia A.788(19) adoptată de Organizaţia Maritimă Internaţională, privind Liniile directoare pentru implementarea Codului internaţional de management al siguranţei (Codul ISM) de către Administraţii;


 ORGANIZAŢII RECUNOSCUTE AUTORIZATE

Organizaţie recunoscută autorizată - o organizaţie recunoscută care a încheiat contract de mandat special cu ANR.

 Lista Organizaţiilor Recunoscute autorizate
 

Bureau Veritas Marine & Offshore SAS (BV)
          http://www.bureauveritas.com/
KOREAN REGISTER (KR)
          http://www.krs.co.kr/
RINA Services S.p.A.
          https://www.rina.org/en
Lloyd’s Register Group Ltd. (LR)
          http://www.lr.org/
Nippon Kaiji Kyokai General Incorporated Foundation (ClassNK)
          http://www.classnk.or.jp/

 

 

Legislaţia naţională aplicabilă

 • Ordinul Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr.249/2011 privind inspecţia, supravegherea tehnică şi certificarea navelor maritime care arborează pavilion român şi efectuează voiajuri internaţionale;
 • Ordinul nr.1600/2014 privind publicarea acceptării Codului pentru organizaţiile recunoscute (Codul RO), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.237(65) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 mai 2013 şi prin Rezoluţia MSC.349(92) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 2013.

 

Legislaţia Uniunii Europene aplicabilă

 • Directiva nr. 2009/15/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009, privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor precum şi pentru activităţile in domeniu ale administraţiilor maritime;
 • Regulamentul (CE) nr.391/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor;
 • Decizia Comisiei Europene nr.2009/491/CE din 16 iunie 2009 privind criteriile aplicabile pentru a decide dacă performanţa unui organism care acţionează în numele unui stat de pavilion poate fi considerată o ameninţare inacceptabilă pentru siguranţă şi mediu;
 • Regulamentul (UE) nr.788/2014 al Comisiei din 18 iulie 2014 de stabilire a normelor detaliate pentru aplicarea amenzilor şi a penalitaţilor cu titlu cominatoriu şi retragere a recunoaşterii organizaţiilor de inspecţie şi control al navelor în conformitate cu articolele 6 şi 7 din Regulamentul (CE) nr.391/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului, publicat in JOL 214/12,  19.7.2014

 

Prevederi ale Organizaţiei Maritime Internaţionale

 • Rezoluţia MEPC.237(65), adoptată de Organizaţia Maritimă Internaţională, privind Codul pentru Organizaţii Recunoscute (Codul RO);
 • Rezoluţia MSC.349(92) a Comitetului de siguranţă maritime, privind Codul pentru Organizaţii Recunoscute (Codul RO);
 • Rezoluţia A.739(18), adoptată de Organizaţia Maritimă Internaţională, privind Liniile directoare pentru autorizarea organizaţiilor care acţionează în numele Administraţiei, amendate cu recomandările din anexele IMO, apendicele şi suplimentele la circularele IMO MSC/Circ.710 si MEPC/Circ.307 privind acordul cadru pentru autorizarea organizaţiilor recunoscute care acţionează în numele Administraţiei;
 • Rezoluţia A.789(19) adoptată de Organizaţia Maritimă Internaţională, privind activităţile de supraveghere şi certificare specifice ale unei Organizaţii Recunoscute care acţionează în numele Administraţiei;
 • Rezoluţia A.788(19) adoptată de Organizaţia Maritimă Internaţională, privind Liniile directoare pentru implementarea Codului internaţional de management al siguranţei (Codul ISM) de către Administraţii;

 

Lista comisiilor de inspecţie pentru eliberarea  certificatelor navelor de navigaţie interioară:

                https://www.cesni.eu/wp-content/uploads/2018/09/cesni2_list_comv.pdf


Lista organizațiilor recunoscute conform art 21 din Ordinul nr. 1472/2018 pentru aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară: 

                 https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/inland-waterways/vessels_en 

 

Drepturi de autor © 2014 ANR