Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

ORGANIZAŢII RECUNOSCUTE

 

Organizaţie recunoscută: o organizaţie recunoscută prevăzută în lista redactată şi publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene.

În conformitate cu cerinţele Ordinului Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr.249/2011, navele maritime care arborează pavilionul român şi care efectuează voiaje internaţionale trebuie să posede un certificat de clasă emis de una din organizaţiile recunoscute.


Lista Organizaţiilor Recunoscute

 

American Bureau of Shipping (ABS)             http://www.eagle.org/
Bureau Veritas(BV)             http://www.bureauveritas.com/
China Classification Society (CCS)             http://www.ccs.org.cn/en/index.htm
Croatian Register of Shipping (CRS)             http://www.crs.hr/ 
DNV GL AS             http://www.dnvgl.com/
Korean Register of Shipping (KR)                http://www.krs.co.kr/
Lloyd's Register of Shipping (LR)             http://www.lr.org/
Nippon Kaiji Kyokai (NK)             http://www.classnk.or.jp/
Registro Italiano Navale (RINA)             http://www.rina.it/
Russian Maritime Register of Shipping (RS)             http://www.rusregister.ru/eng/
Polish Register of Shipping (PRS)             http://www.prs.pl/


Legislaţia naţională aplicabilă

 • Ordinul Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 249/2011 privind inspecţia, supravegherea tehnică şi certificarea navelor maritime care arborează pavilion român;
 • Ordinul nr. 1600/2014 privind publicarea acceptării Codului pentru organizaţiile recunoscute (Codul RO), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.237(65) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 mai 2013 şi prin Rezoluţia MSC.349(92) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 2013.

 

Legislaţia Uniunii Europene de referinţă

 • Directiva nr. 2009/15/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009, privind normele si standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor precum şi pentru activităţile relevante ale administraţiilor maritime;
 • Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor;
 • Decizia Comisiei Europene nr. 2009/491/CE din 16 iunie 2009 privind criteriile aplicabile pentru a decide dacă performanţa unui organism care acţionează în numele unui stat de pavilion poate fi considerată o ameninţare inacceptabilă pentru siguranţă şi mediu;
 • Lista organizaţiilor recunoscute care au fost notificate de către statele membre în conformitate cu - Directiva Consiliului 94/57/CE aşa cum este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
 • Regulamentul (UE) nr. 788/2014 al Comisiei din 18 iulie 2014 de stabilire a normelor detaliate pentru aplicarea amenzilor şi a penalitaţilor cu titlu cominatoriu şi retragere a recunoaşterii; organizaţiilor de inspecţie şi control al navelor în conformitate cu articolele 6 si 7 din Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului, publicat în JOUE seria L nr. 214 din 19.07.2014.


Prevederi ale Organizaţiei Maritime Internaţionale

 • Rezoluţia MEPC.237(65), adoptată de Organizaţia Maritimă Internaţională, privind Codul pentru Organizaţii Recunoscute (Codul RO);
 • Rezoluţia MSC.349(92) a Comitetului de siguranţă maritime, privind Codul pentru Organizaţii Recunoscute (Codul RO);
 • Rezoluţia A.739(18), adoptată de Organizaţia Maritimă Internaţională, privind Liniile directoare pentru autorizarea organizaţiilor care acţionează în numele Administraţiei, amendate cu recomandările din anexele IMO, apendicele şi suplimentele la circularele IMO MSC/Circ.710 şi MEPC/Circ.307 privind acordul cadru pentru autorizarea organizaţiilor recunoscute care acţionează în numele Administraţiei;
 • Rezoluţia A.789(19) adoptată de Organizaţia Maritimă Internaţională, privind activităţile de supraveghere şi certificare specifice ale unei Organizaţii Recunoscute care acţionează în numele Administraţiei;
 • Rezoluţia A.788(19) adoptată de Organizaţia Maritimă Internaţională, privind Liniile directoare pentru implementarea Codului internaţional de management al siguranţei (Codul ISM) de către Administraţii;


 ORGANIZAŢII RECUNOSCUTE AUTORIZATE

Organizaţie recunoscută autorizată - o organizaţie recunoscută care a încheiat contract de mandat special cu ANR.

 Lista Organizaţiilor Recunoscute autorizate
 

BUREAU VERITAS          http://www.bureauveritas.com/
RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING (RS)          http://www.rusregister.ru/eng/
KOREAN REGISTER OF SHIPPING (KR)          http://www.krs.co.kr/
REGISTRO ITALIANO NAVALE (RINA)           http://www.rina.it/
LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING (LR)          http://www.lr.org/
NIPPON KAIJI KYOKAI (NK)          http://www.classnk.or.jp/

 

 

Legislaţia naţională aplicabilă

 • Ordinul Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr.249/2011 privind inspecţia, supravegherea tehnică şi certificarea navelor maritime care arborează pavilion român;
 • Ordinul nr.1600/2014 privind publicarea acceptării Codului pentru organizaţiile recunoscute (Codul RO), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.237(65) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 mai 2013 şi prin Rezoluţia MSC.349(92) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 2013.

 

Legislaţia Uniunii Europene aplicabilă

 • Directiva nr. 2009/15/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009, privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor precum şi pentru activităţile relevante ale administraţiilor maritime;
 • Regulamentul (CE) nr.391/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor;
 • Decizia Comisiei Europene nr.2009/491/CE din 16 iunie 2009 privind criteriile aplicabile pentru a decide dacă performanţa unui organism care acţionează în numele unui stat de pavilion poate fi considerată o ameninţare inacceptabilă pentru siguranţă şi mediu;
 • Lista organizaţiilor recunoscute care au fost notificate de către statele membre în conformitate cu Directiva Consiliului 94/57/CE aşa cum este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
 • Regulamentul (UE) nr.788/2014 al Comisiei din 18 iulie 2014 de stabilire a normelor detaliate pentru aplicarea amenzilor şi a penalitaţilor cu titlu cominatoriu şi retragere a recunoaşterii organizaţiilor de inspecţie şi control al navelor în conformitate cu articolele 6 şi 7 din Regulamentul (CE) nr.391/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului, publicat in JOUE seria L nr.214 din 19.07.2014

 

Prevederi ale Organizaţiei Maritime Internaţionale

 • Rezoluţia MEPC.237(65), adoptată de Organizaţia Maritimă Internaţională, privind Codul pentru Organizaţii Recunoscute (Codul RO);
 • Rezoluţia MSC.349(92) a Comitetului de siguranţă maritime, privind Codul pentru Organizaţii Recunoscute (Codul RO);
 • Rezoluţia A.739(18), adoptată de Organizaţia Maritimă Internaţională, privind Liniile directoare pentru autorizarea organizaţiilor care acţionează în numele Administraţiei, amendate cu recomandările din anexele IMO, apendicele şi suplimentele la circularele IMO MSC/Circ.710 si MEPC/Circ.307 privind acordul cadru pentru autorizarea organizaţiilor recunoscute care acţionează în numele Administraţiei;
 • Rezoluţia A.789(19) adoptată de Organizaţia Maritimă Internaţională, privind activităţile de supraveghere şi certificare specifice ale unei Organizaţii Recunoscute care acţionează în numele Administraţiei;
 • Rezoluţia A.788(19) adoptată de Organizaţia Maritimă Internaţională, privind Liniile directoare pentru implementarea Codului internaţional de management al siguranţei (Codul ISM) de către Administraţii;

 

Lista organismelor de inspecţie pentru eliberarea  certificatelor navelor de navigaţie interioară:

 

Drepturi de autor © 2014 ANR