Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

SISTEMUL DE INFORMARE SI MANAGEMENT AL TRAFICULUI PE SECTORUL ROMANESC AL DUNARII (RORIS)

Ca parte a caii navigabile fluviale dunarene, sectorul românesc al Dunarii, în lungime de aproximativ 1075 Km, reprezinta o componenta semnificativa a Coridorului VII de Transport European.
Cu sprijinul finaciar al Uniunii Europene, prin intermediul programului PHARE 2002/00 – 586.04.09, Autoritatea Navala Româna (ANR) a implementat un sistem eficient de management al traficului, de-a lungul partii românesti a Dunarii.
Sistemul îndeplineste cerintele Platformei Europene RIS, definite în cadrul proiectelor de cercetare / demonstrative INDRIS si COMPRIS si a noii Directive a Parlamentului si Consiliului European privind armonizarea sistemelor informationale pe fluviu (River Information Service), pe caile de navigatie ale statelor membre U.E.
Sistemul VTMIS este un instrument important de management al traficului si are rolul de a asista operatorii Port Control din cadrul capitaniilor de port pentru a urmari si dirija traficul navelor fluviale pe sectorul românesc al Dunarii. Acesta furnizeaza în timp util informatii privind navele si rutele de navigatie. Sunt monitorizate astfel, navele pentru care sunt necesare declaratii administrative privind voiajul efectuat.
Acesta este cel mai complex proiect demarat în România în cadrul conceptului de sisteme inteligente de transport naval, având în vedere ca acopeaa toate porturile dunarene românesti (23 de locatii) si furnizeaza servicii tuturor operatorilor importatti din traficul naval fluvial.
Sistemul este organizat ierarhic pe trei niveluri, conform cu structura organizatorica a Autoritatii Navale Române:
- nivelul central, în sediul ANR, cu terminale la Ministerul Transporturilor si Ministerul de Interne;
- nivelul regional, în Drobeta Turnu Severin, Giurgiu, Galati si Tulcea;
- nivele locale, în 22 de porturi, de la Sulina la Moldova Veche.
Centrul national RIS asigura legatura cu statiile regionale si cu alti factori implicati. Acesta gestioneaza fluxurile de informatii dintre factorii implicati precum si conservarea / comunicarea istoricului datelor stocate. Centrele locale VTS / RIS gestioneata operatiunile de navigatie curenta pentru segmente ale sectoarelor regionale si au la dispozitie sisteme de comunicatie VHF. Acestea informeaza sistemul în ceea ce priveste identificarea si pozitia navelor.
În fiecare din aceste locatii sunt prevazute, conform specificatiilor tehnice, centre de management al traficului naval si informare privind transportul pe fluviu. Sistemul are în componenta urmatoarele tehnologii moderne:
- sisteme de detectare si urmarire a tintelor cu radar în banda X, AIS si CCTV;
- retea cu acces multipunct pentru schimbul de date, realizata pe suportul oferit de Vodafone;
- statii dGPS (radiobalize IALA) pentru transmiterea corectiilor necesare utilizarii hartii electronice în navigatia pe Dunare;
- aplicatii software în tehnologie web (avize pentru navigatori, raportare nave s.a.) ;
Obiectivele principale ale proiectului privesc:
- reducerea numarului incidentelor navale, reducerea poluarii si a riscurilor pentru mediu;
- eficientizarea transportului pe apele interioare navigabile;
- maximizarea capacitatii de transport a navelor si a capacitatii senalelor navigabile;
- reducerea timpilor de calatorie, a costurilor de transport, a consumului de combustibili si a volumului de lucru al utilizatorilor;
- utilizarea eficienta a porturilor si terminalelor;
- asigurarea unei legaturi eficiente între diferitele moduri de transport;
- cresterea sigurantei pasagerilor, echipajelor, navelor si încarcaturii acestora;
- maximizarea securitatii infrastructurii de transport pe Dunare.

Sistemul RIS furnizeaza informatii tactice si strategice asupra traficului fluvial, precum si în ceea ce priveste managementul acestuia. De asemenea, furnizeaza informatii privind planificarea voiajelor, managementul transporturilor, managementul inter-modal al porturilor si terminalelor, statistici, informatii privind reglementarile legale si taxele portuare.
În anul 2005 a fost implementata prima faza a acestui proiect, reprezentând nucleul sistemului VTMIS extins si acoperind principalele zone periculoase pentru navigatie. Dupa încheierea acestei faze, sistemul este complet operational, dar a acoperit doar anumite zone de pe Dunare. Faza a doua va asigura acoperirea întregii parti românesti a Dunarii.
Pentru implementarea acestui proiect ambitios, Autoritatea Navala Româna a alocat importante resurse materiale si umane. Ministerul Transporturilor a acordat, de asemenea, un sprijin important, prin coordonarea tuturor activitatilor preliminare.

Drepturi de autor © 2014 ANR