Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

PARTICIPAREA ANR IN ORGANIZATII INTERNATIONALE 2006

 • Lucrările Grupurilor de lucru pe domeniul transporturilor ale Consiliului Uniunii Europene, Bruxelles, 11-13 ianuarie 2006;
 • Şedinţa de lucru a experţilor în transport naval, Consiliul Uniunii Europene, Bruxelles, 18 ianuarie 2006;
 • Cea de a 25-a sesiune a « GIS Forum » Steering Committee, Zagreb, 18-20 ianuarie 2006;
 • Cea de-a 37-a sesiune a Sub-Comitetului pentru Standarde de Instruire şi Efectuare a Serviciului de Cart (STW) din cadrul Organizaţiei Maritime Internaţionale (IMO), Londra, 23 – 27 ianuarie 2006;
 • Lucrările grupului RV/G, Strasbourg, 31 ianuarie-02 februarie 2006;
 • Seminarul " Monitorizarea prin satelit a poluărilor marine cu hidrocarburi în apele maritime europene" - Satellite Monitoring of Oil Spills în European Waters - Bruxelles 7- 8 februarie;
 • Lucrările celei de a 94-a Sesiuni Maritime a Conferinţei Internaţionale a Muncii, Geneva, 7 -23 februarie 2006;
 • Şedinţa Grupului de Lucru în Transporturi Navale al Consiliului Europei, Bruxelles, 13 februarie 2006;
 • Întâlnirea experţilor din ţările comunitare privind pregătirea lucrărilor celei de-a X-a sesiuni a Subcomitetului COMSAR, Bruxelles, 17 februarie 2006;
 • Cursul INVESTIGAREA ACCIDENTELOR ÎN MAREA NEAGRĂ: SISTEMUL DE ÎNREGISTRARE A DATELOR DE VOIAJ ( VDR), organizat de EMSA în perioada 27 - 28 februarie 2006 la Istanbul TURCIA;
 • Lucrările celei de-a 13 întîlniri a Grupului de evaluare tehnică a Memorandumului de întelegere de la Paris asupra controlului statului port, Bruxelles, 7-9 martie 2006;
 • Cea de-a 13-a întâlnire a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Europene de siguranţă Maritimă (EMSA), Malta, 12-14 martie 2006;
 • Reuniunea reprezentanţilor Statelor Membre şi ai Statelor candidate / asociate ale Uniunii Europene în Grupul de reflexie şi Grupul de sprijin ale Consiliului Consultativ pentru Cercetare în domeniul Transportului pe Apă în Europa (WATERBORNE), Bruxelles, 13 martie 2006;
 • Grupul de lucru asupra funcţionării Directivei 99/35/EC relativă la sistemul obligatoriu de inspecţii asupra operării în siguranţă a navelor ro-ro ferry care transportă şi pasageri, cu serviciu regulat, precum şi a navelor-pasager de mare viteză, Bruxelles, 14-15 martie 2006;
 • Lucrările grupului JWG, Strasbourg, 21martie - 23 martie 2006;
 • Reuniunea Grupului Organismelor Notificate în domeniul echipamentului maritim (MarED Group) reuniunea reprezentanţilor statelor membre şi statelor candidate privind unele aspecte ale Directivei 96/98/CE referitoare la echipamentul maritim, Bruxelles, 28-30 martie 2006
 • Conferinţa pregătitoare a celui de-al 14-lea Forum Economic al OSCE „Enhancing Transport Security in the OSCE Area", Baku, Azerbaidjan, 16-17 martie 2006
 • Lucrările celei de-a 54-a sesiuni a Comitetului privind Protecţia Mediului Marin (MEPC 54rd ), Londra, 20 – 24 martie 2006
 • Reuniunea Grupului de lucru pentru asistenţă în situaţii de urgenţă - BSEC, Plovdiv, 29-30 martie 2006
 • Cursul de specializare şi perfecţionare în inspecţia navelor tip RORO şi Pasagere HSC, Nantes, Franţa, 03-07 aprilie 2006
 • A VII-a întâlnire a Comitetului Statelor membre la Memorandumul de Întelegere pentru Port State Control de la Marea Neagră (BSMoU) ISTANBUL, 16-21 Aprilie 2006
 • Conferinţa de închidere a programului de implementare HU-RIS „Dangerous Cargo Transport Monitoring on Inland Waterways", Budapesta, 26-27 aprilie 2006
 • Al 2-lea seminar privind „Monitorizarea traficului naval şi dimensiunea sa mediteraneană", Bruxelles, 8 mai 2006
 • A 39-a întâlnire a Comitetului Paris MoU privind PSC, Nantes – Franţa, 09-12 mai 2006
 • Lucrările grupului JWG, Bruxelles, 10 mai - 12 mai 2006
 • A 81-a sesiune a Comitetului pentru Siguranţă Maritimă (MSC) din cadrul Organizaţiei Maritime Internaţionale (IMO), Londra, 10 – 19 mai 2006
 • „Bulgarian-Romanian RIS Meeting", Ruse (Bulgaria), 15-16 mai 2006
 • A cincisprezecea reuniune a Grupului de lucru pentru cooperare administrativă în domeniul ambarcaţiunilor de agrement (ADCO), Helsinki, 18-19 mai 2006
 • Lucrările Grupului de lucru pentru standardizarea reglementărilor tehnice şi de siguranţă în navigaţia interioară, Geneva, 06 iunie-08 iunie 2006
 • Seminarul Port State Control Paris MOU, sesiunea 42, Ljubliana, 7-9 iunie 2006
 • A 14-a întâlnire a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Europene de Siguranţă Maritimă (EMSA), Lisabona, 14-15 iunie 2006, şi Sesiunea de pregătire în domeniul legislaţiei maritime comunitare, Lisabona, 19-2o iunie 2006
 • „SafeSeaNet system training session" organizat de Agenţia Europeană de Siguranţă Maritimă (EMSA), Lisabona, 22 iunie 2006
 • Sedinţa de lucru a experţilor din Statele membre ale Uniunii Europene privind revizuirea Convenţiei privind Standardele de Instruire şi Efectuare a Serviciului de Cart (STCW78), Bruxelles, 26 iunie 2006
 • Lucrările celei de-a 33-a sesiuni a sub-comitetului pentru Facilitarea Traficului Maritim Internaţional ( FAL) al Organizaţiei Maritime Internaţionale (IMO), Londra, 03-07 iulie 2006
 • Lucrările celei de-a 52-a sesiuni a Sub-Comitetului pentru Siguranţa Navigaţiei (NAV) al Organizaţiei Maritime Internaţionale (IMO), Londra, 17 – 21 iulie 2006
 • Instruirea Grupului de experţi "Înregistrarea unică a navelor" ( Unique Hull Identification Number- ENI ), Viena 27 – 29 iunie 2006
 • Întâlnirea Grupului Consultativ asupra aspectelor de siguranţa mediului legată de navigaţie (AG-ESAS), urmată de seminarul regional privind recuperarea pagubelor în cazul poluărilor marine cu hidrocarburi, Istanbul, 24-27 Iulie 2006
 • Lucrările Grupului de lucru pe domeniul transporturilor al Consiliului Uniunii Europene, Bruxelles, 13-17 iulie 2006
 • TEN-T FAC Meeting, Bruxelles, 17 iulie 2006, şi WP „Transport-Intermodal Questions and Networks" dedicat proiectului GALILEO, Bruxelles, 20 iulie 2006
 • Lucrările Grupului de lucru pe domeniul transporturilor al Consiliului Uniunii Europene, Bruxelles, 05 septembrie 2006
 • Inaugurarea oficială a sediului EMSA şi Reuniunea Consiliului de Administraţie al EMSA, Lisabona 13-15.09.2006
 • Şedinţa de lucru a experţilor din Statele membre ale Uniunii Europene privind revizuirea Convenţiei privind Standardele de Instruire şi Efectuare a Serviciului de Cart (STCW 78), Bruxeles, 12 septembrie 2006
 • A III-a Conferinţă SAR a Mării Negre, Batumi - Georgia, 17-19 septembrie 2006
 • Seminarul Tripartit European „Convenţia Maritimă a Muncii, 2006", Varna, 19 – 21 septembrie 2006
 • Seminarul destinat utilizatorilor principali ai bazei de date SIRENAC, 3 octombrie 2006
 • Grup de lucru ERI NTS, Viena, 4-5 octombrie 2006
 • A 16-a reuniune a grupului de lucru privind cooperarea administrativă în domeniul ambarcaţiunilor de agrement, Viena, 5-6 octombrie 2006
 • A 28-a sesiune a GIS FORUM DANUBE, Bratislava, 4-5 octombrie
 • Întâlnirea privind monitorizarea traficului maritim organizată de EMSA, Lisabona, 7-8 octombrie
 • Lucrările celei de-a 55-a sesiuni a Comitetului privind Protecţia Mediului Marin (MEPC 55rd ), Londra, 9 – 13 octombrie 2006
 • Sesiunea a 50-a Grupului de lucru pentru transportul pe apele interioare (UNECE), Geneva, 11-13 octombrie
 • Reuniunea grupului de lucru al experţilor COSS privind navele de pasageri, Bruxelles, 30-31 octombrie 2006
Drepturi de autor © 2014 ANR