Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

PARTICIPAREA ANR IN ORGANIZATII INTERNATIONALE 2007

 • Sesiunea Nr.15 a Comitetului pentru Securitate Maritimă a Comisiei Europene, Bruxelles, 18 ianuarie 2007
 • Exerciţiul de Supravegherea Pieţei – Helsinki EMS 2007, 14-15 februarie 2007
 • Seminarul privind revizuirea Convenţiei MARPOL Anexa VI, Lisabona, Portugalia, 15–16 februarie 2007
 • Întâlnirea de lucru organizată la sediul EMSA din Lisabona la data de 28.02.2007, în vederea prgătirii şi instruirii reprezentanţilor României şi Bulgariei pentru abordarea problemelor specifice privind organizarea răspunsului în cazul poluărilor produse de către nave, suprevegherea satelitară a poluărilor marine şi servicii de monitorizare
 • Lucrările grupului RVG, Strasbourg, 06 martie-08 martie 2007
 • Comitetul de coordonare al exerciţiului SULH, Istanbul, 6 martie 2007
 • Întâlnirea de lucru organizată la sediul EMSA din Lisabona, la data de 22 şi 23 martie 2007, în vederea pregătirii şi instruirii pentru implementarea Directivei 2005/35 privind aplicarea de sancţiuni pentru violarea prevederilor acesteia, în cazul poluărilor produse de către nave.
 • Şedinţa grupului de lucru privind siguranţa navelor de pasageri de tip RO-RO, EMSA, Lisabona, 27 martie 2007
 • Reuniunea Grupului de lucru pentru Asistenţă în situaţii de urgenţă  al BSEC, Istanbul, 28-29 martie 2007
 • Întrunirea experţilor grupului de lucru al Consiliului Uniunii Europene privind transporturile maritime, Bruxelles, 29 martie 2007
 • Cea de-a 15-a întâlnire a Grupului de lucru pentru aspectele de siguranţa mediului legate de navigaţie (AG-ESAS), urmată de cea de-a 2-a întâlnire a Comitetului de organizare a exerciţiului regional Black Sea DELTA-SULH 2007, de seminarul regional privind integrarea resurselor internaţionale si de atelierul privind supravegherea aeriană în Marea Neagră, 24-27 aprilie 2007, Istanbul, Turcia
 • Al treilea Seminar pentru noii ofiţeri de Port State Control, organizat de Agenţia de Securitate Maritimă Europeană (EMSA) şi Paris MOU on Port State Control, Estoril – Portugalia, 16-20 aprilie 2007
 • „IRIS Coordination Meeting for Danube Region", 24 aprilie 2007, şi „IRIS Steering Committee", 25 aprilie 2007, sediul Ministerului Transporturilor din Cehia
 • Workshop-ul dedicat sistemului LRIT (Long Range Identification and Tracking), organizat de EMSA, 3-4 mai 2007, Lisabona
 • Întâlnirea de lucru „The draft IMO Convention on the safe and environmentally sound reciclying of ships", 24 aprilie 2007, Lisabona, Portugalia.
 • Seminarul de pregătire/perfecţionare cu tema „ Descărcarea şi redarea înregistrărilor făcute de VDR" , Southampton  Anglia, 18 – 19 aprilie 2007, seminar organizat de EMSA.
 • A 3-a întâlnire a Grupului Tehnic Consultativ pentru Cooperare în Investigarea Accidentelor Marine, Lisabona, 10.05 – 11. 05. 2007, întalnire organizată de EMSA
 • Întâlnirea de analiză a proiectului pilot "Modul UE de comandă pentru răspuns SAR in caz de inundaţii costiere", 9-10 mai 2007, Southampton, Anglia
 • A doua întâlnire a Grupului consultativ privind asistenţa tehnică – CNTA Lisabona, 22 mai 2007
 • Sesiunea de Instruire SafeSeaNet organizată de Agenţia Europeană de Siguranţă Maritimă (EMSA) la Lisabona în perioada 31 Mai – 1 Iunie 2007
 • Lucrările grupului de experţi „Cerinţe tehnice pentru navele de navigaţie interioară",  Strasbourg, 12 iunie-14  iunie 2007
 • Primul Seminar pentru ofiţerii Port State Control cu vechime 3-8 ani în domeniu organizat de Agenţia de Securitate Maritimă Europeană (EMSA) şi Paris MOU on Port State Control, Oslo, 17-22 iunie 2007
 • Întâlnirea pregătitoare a statelor membre, în vederea participării la sesiunea nr.56 a Comitetul IMO Pentru Protectia Mediului Marin - MEPC 56, Bruxelles, 20 iunie 2007
 • Cursurile de instruire „EMSA Clean Sea Net training", Lisabona, 25- 26 iunie 2007, în Lisabona, Portugalia
 • Prima întâlnire de lucru a Grupului Tehnic Consultativ pentru Pregătire şi Răspuns în caz de Poluare Marină, Lisabona, 30 iunie 2007
 • Cursul de instruire pentru aplicarea armonizată a Codului ISM în cadrul inspecţiilor PSC şi auditurilor ISM, Lisabona, 9 – 13 iulie 2007
 • Lucrările celei de-a 56 - a sesiuni a Comitetului privind Protecţia Mediului Marin (MEPC 56rd ), Londra, 9 – 13 iulie 2007
 • Lucrările primei reuniuni a Comitetului în domeniul transportului pe căi navigabile interioare cu privire la cerinţele tehnice pentru navele de navigaţie interioară, Bruxelles, 6 iulie 2007
 • Exerciţiul regional SULH - 2007, Eregli –Turcia, 5-7 septembrie 2007
 • Lucrările grupului de experţi RVG, Strasbourg, 8 - 20 septembrie 2007
 • Evenimentul de promovare „Ziua Portului Constanţa la Budapesta", 04 octombrie 2007
 • Lucrările celei de-a 16-a întâlniri a AG ESAS din cadrul Comisiei Mării Negre ( Advisory Group meeting, Black Sea Commission ESAS), Istanbul, 18 – 19 octombrie 2007
 • Lucrările grupului de experţi „Cerinţe tehnice pentru navele de navigaţie interioară", Bruxelles, 29 octombrie - 31 octombrie 2007
 • A cincea întâlnire a Comitetului RIS şi şedinţa Comitetului de coordonare al proiectului IRIS Europe, Bruxelles, 31 octombrie 2007
 • Lucrările celei de-a 4-a sesiuni a Conferinţei SAR a Mării Negre, la Novorossiysk, Federaţia Rusă, 31 Octombrie – 1 Noiembrie 2007
 • A 17-a sesiune a Adunării Generale a Comisiei Mării Negre, Istanbul, 20 noiembrie 2007
 • Seminarul privind pregătirea şi răspunsul în cazul incidentelor de poluare marină cu substanţe nocive şi potenţial periculoase, sediul EMSA din Lisabona,  21-22 noiembrie 2007
 • Discuţiile privind recunoaşterea pe Rin a brevetelor româneşti din data de 04 decembrie 2007 şi la sesiunea plenară a Comisiei Centrale pentru Navigaţia pe Rin, organizată la Strasbourg, Franţa, în perioada 5 – 6 decembrie 2007
 • Seminarul PSC nr. 45 organizat de Memorandumul de Înţelegere pentru Port State Control de la Paris- Seminar nr. 45, Dublin, 11-13 decembrie 2007
Drepturi de autor © 2014 ANR