Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

PARTICIPAREA ANR IN ORGANIZATII INTERNATIONALE 2012

 • Cea de-a 23 a reuniune a Comitetului privind siguranța maritimă și prevenirea poluării,Bruxelles,Belgia,12 ianuarie 2012
 • Prima întâlnire a sub-grupului de experți privind deșeurile provenite de la nave, Lisabona,Portugalia, 17 – 19 ianuarie 2012
 • Lucrările celei de-a 20 a reuniune comune a experților pentru Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare, Geneva,Elveția,23 – 27 ianuarie 2012
 • A 3 a ședință informativă privind programul AIS, Darmstadt,Germania,25 – 27 ianuarie 2012
 • Vizita de documentare în domeniul SAR, Danemarca,29 ianuarie – 3 februarie 2012
 • Reuniunea experților Comisiei Dunării, Budapesta,Ungaria,21 – 23 februarie 2012
 • Reuniunea Consiliului AQUAPOL, Antwerp,Belgia,5 – 9 martie 2012
 • Lucările grupului de experți JWG – cerințe tehnice pentru navele de navigație interioară, Strasbourg,Franța,5 – 8 martie 2012
 • A 2 a întâlnire a sub-grupului de experți privind notificările privind deșeurile, Lisabona,Portugalia,6 martie 2012
 • Cea de- a 16 a reuniunie a Sucomitetului pentru radiocomunicații, căutare și salvare al IMO (COMSAR), Londra,Anglia,11 – 17 martie 2012
 • Consiliul de administrație al EMSA, Lisabona,Portugalia,14 – 17 martie 2012
 • Seminar privind instruirea referitoare la educarea și certificarea personalului navigant maritim,Lisabona,Portugalia,19 – 23 martie 2012
 • Reuniunea Grupului Consultativ pentru asistență tehnică al EMSA, Lisabona,Portugalia, 21 martie 2012
 • Întâlnirea de instruire CleanSeaNet 2nd Generation, Lisabona,Portugalia, 29- 30 martie 2012
 • Sesiunea de teste pentru echipamentele radar ce vor fi livrate în cadrul proiectului RORIS, Toronto,Italia, 2 – 6 aprilie 2012
 • Grup de lucru privind actualizarea ADN și probleme tehnice, Budapesta,Ungaria, 16 – 20 aprilie 2012
 • Runda de negocieri privind proiectul "Acord între Guvernul României și Cabinetul de Miniștrii al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare", Kiew,Ucraina,18 – 19 aprilie 2012
 • Seminar privind aspecte practice PSC și Directiva 1999/35/CE, Lisabona,Portugalia,19 – 20 aprilie 2012
 • Cea de-a 24 a reuniune a Comitetului privind siguranța maritimă și prevenirea poluării, Bruxelles,Belgia,23 aprilie 2012
 • Cea de-a 43 a reuniune a grupului de lucru privind Convenția pentru certificarea, atestarea, brevetarea și efectuarea serviciului de cart (STW), Londra,Anglia,3 0 aprilie – 4 mai 2012
 • Comitetul PSC, Riga,Lituania, 6 – 12 mai 2012
 • Cea de-a 90 a reuniune a Comitetului pentru Siguranță Maritimă (MSC), Londra, Anglia, 16 – 25 mai 2012
 • Seminar privind inspecția transporturilor de mărfuri periculoase în constainere, Bremenhaven,Germania, 21 – 25 mai 2012
 • Grup de lucru SafeSeaNet, Lisabona,Portugalia, 22 – 25 mai 2012
 • Seminar privind răspunderea și compensarea în cazul incidentelor de poluare, Varna,Bulgaria, 28 – 30 mai 2012
 • Cel de-al 14 lea seminar privind procedurile pentru ofițerii PSC, Lisabona,Portugalia, 4 – 9 iunie 2012
 • Cea de-a 13 a reuniune a Comitetului PSC, Odessa,Ucraina, 5 – 7 iunie 2012
 • A 11 a întâlnire CleanSeaNet, Lisabona,Portugalia, 7 iunie 2012
 • Consiliul de Administrație al EMSA, Lisabona,Portugalia, 7-8 iunie 2012
 • Seminar de instruire pe tema investigațiilor și controalelor, conform Convenției MARPOL, Varna,Bulgaria, 11 – 15 iunie 2012
 • Ședința grup de lucru din cadrul proiectului IRIS EUROPE II, Varna,Bulgaria, 11 -16 iunie 2012
 • A 35 a ședință privind cerințele tehnice pentru navigatori, Bruxelles,Belgia, 12 – 13 iunie 2012
 • Seminar privind apele de balast, Lisabona,Portugalia, 26 – 27 iunie 2012
 • Vizita de studiu din cadrul proiectului "Măsurarea costurilor administrative și identificarea sarcinilor administrative aferente legislației în domeniul reglementări de către MTI – cod SMIS 13377, Copenhaga,Danemarca, 1 – 11 iulie 2012
 • Cea de-a 7 a întâlnire a grupului de lucru privind SafeSeaNet, Bruxelles,Belgia, 4 iulie 2012
 • Sedința pentru coordonatorii  - ofițeri PSC, Lisabona,Portugalia, 4 – 5 iulie 2012
 • Cea de-a 15 a reuniune a grupului de experți privind Directiva referitoare la " Formalitățile de Raportare (2010/EU/65), Bruxelles,Belgia,11 – 12 iulie 2012
 • Reuniunea grup de lucru privind Directiva 2009/16/CE, Bruxelles,Belgia,16 iulie 2012
 • Cea de-a 25 a reuniune a Comitetului privind siguranța maritimă și prevenirea poluării, Bruxelles,Belgia, 16 – 18 iulie 2012
 • Curs reginal pentru coordonatori SAR, pentru statele riverane Mării Negre, Malta, 16 iulie – 10 august 2012
 • Prina întâlnire de lucru a Proiectului TEN - ECOPORT, Tirana,Albania, 1 – 3 august 2012
 • A doua sesiune de teste de acceptanță la fabrică pentru echipamentele AIS,VHF,CCTV și ECDIS, Valbonne,Franța, 21 – 24 august 2012
 • Lucrările celei de-a 21 a reuniune a experților ADN, Geneva,Elveția, 27 – 31 august 2012
 • Exercițiul BALTEX DELTA 2012, Helsinki,Finlanda, 29 august 2012
 • Seminar privind problemele Flag State, Lisabona,Portugalia, 4 - 5 septembrie 2012
 • Întrunirea experților privind siguranța activității off-shore ale UE, Bruxelles,Belgia, 5 septembrie 2012
 • Seminar privind răspunsul în cazul coliziunilor ,Antwerp,Belgia, 5 – 6 septembrie 2012
 • Grup de lucru privind supravegherea activitățílor petroliere și gaziere offshore, Bruxelles,Belgia, 14 septembrie 2012
 • Seminar privind devărsările ilegale și investigații MARPOL, Lisabona,Portugalia, 18 – 20 septembrie 2012
 • Seminar privind creanțele maritime și interacționarea acestora cu Directiva 2009/16/CE în domeniul PSC, corelarea cu baza de date THETHIS, Lisabona,Portugalia, 20 septembrie 2012
 • Reuniunea directorilor din domeniul maritim, Limassol,Cipru, 24 – 25 septembrie 2012
 • Cea de-a 9 a Conferință SAR, Odessa,Ucraina, 25 - 26 septembrie 2012
 • Întâlnirea Grupului de experți referitoare la implementarea directivei privind "Formalitățile de Raportare – Maritime Single Window (2010/65/EU), Lisabona,Portugalia, 2 – 4 octombrie 2012
 • Ședința Comisiei Centrale a Rinului pentru întocmirea și participarea la grupul de experți naționali, Strasbourg,Franța, 7 – 10 octombrie 2012
 • Seminar AQUAPOL, Antwerp,Belgia, 8 – 11 octombrie 2012
 • Seminar privind Elementul Uman, Haga,Olanda, 9 – 12 octombrie 2012
 • Reuniunea privind CleanSeaNet 2nd Generation, Lisabona,Portugalia, 11 – 12 octombrie 2012
 • Grup de lucru privind managementul creanțelor maritime, Lisabona,Portugalia, 10 – 11 octombrie 2012
 • Cea de-a 56 a sesiune a Grupului de lucru pentru transportul pe ape interioare, Geneva,Elveția, 10 – 12 octombrie 2012
 • Grupurile de lucru privind SafeSeaNet și LRIT, Lisabona,Portugalia, 17 – 19 octombrie 2012
 • Semiar privind implementarea Codurilor IMDG și IMSBC, Batumi,Georgia, 22 – 26 octombrie 2012
 • Reuniunea Consiliului AQUAPOL, Mainz,Germania, 23 – 24 octombrie 2012
 • A 7 a întâlnire a Grupului Tehnic Consultativ privind MPPR, Lisabona,Porugalia,23 – 24 octombrie 2012
 • Cel de-al 15 lea seminar PSC, Lisabona,Porugalia, 23 -24 octombrie 2012
 • Ședința grupului "restrâns" pentru unificarea certificatelor de conducător de navă, Budapesta,Ungaria, 5 – 6 noiembrie 2012
 • Reuniunea informală a reprezentanților ECG și a reprezentanților eMS - maritim, Bruxelles,Belgia, 5-7 noiembrie 2012
 • Sesiunea de pregătire în domeniul legislației maritime comunitare – nivel avansat, Lisabona,Portugalia, 5 – 7 noiembrie 2012
 • Cel de-al 54-lea seminar PSC, Genoa,Italia, 6 – 8 noiembrie 2012
 • Ședința grupului de lucru privind problemele tehnice la nave, Budapesta,Ungaria, 6 – 9 noiembrie 2012
 • Reuniunea privind proiectele pre-definite din programul EEA – Grants – sector maritim, Oslo,Norvegia, 11 – 13 noiembrie 2012
 • Curs de instruire pentru operatori sistemului SafeSeaNet și LRIT, Lisabona,Portugalia, 13 -15 noiembrie 2012
 • Cea de-a 26 a reuniune a Comitetului privind siguranța maritimă și prevenirea poluării, Bruxelles,Belgia, 16 noiembrie 2012
 • Consiliul de Administrație al EMSA, Lisabona,Portugalia, 19 – 20 noiembrie 2012
 • Cel de-al 16 seminar PSC, Lisabona,Portugalia, 20 – 23 noiembrie 2012
 • Cea de-a 28 a reuniune a Comisiei Mării Negre, Istanbul,Turcia, 21 – 22 noiembrie 2012
 • Reuniunea grupului de experți privind avizul către navigatori (NTS) , Rotterdam,Olanda, 26 – 30 noiembrie 2012
 • Curs de legislatie maritimă comunitara pentru debutanți, Lisabona,Portugalia, 27 – 30 noiembrie 2012
 • Seminar privind poluările marine cu hidrocarburi, Lisabona,Portugalia, 26 -27 noiembrie 2012
 • Zilele Ten – T 2012, Bruxelles,Belgia, 27 – 29 noiembrie 2012
 • Cea de-a 91 a reuniune a Comitetului pentru siguranță maritimă al IMO, Londra,Anglia, 26 – 30 noiembrie 2012
 • HP Discover 2012, Germania,Frankfurt, 3 – 6 decembrie 2012
 • Întrunirea grupului de evaluare tehnică al Paris MOU, Leiden,Olanda, 11 – 13 decembrie 2012
 • Prima întâlnire a IMO pentru Directorii Administraților Maritime din Marea Neagră și Marea Caspică, Batumi,Georgia, 16 – 17 decembrie 2012
Drepturi de autor © 2014 ANR