Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

PARTICIPAREA ANR IN ORGANIZATII INTERNATIONALE 2013

 • Lucrările seminarului Organizarea exercițiilor de răspuns la poluare marină și cea de-a 21-a sesiune a Grupului Consultativ asupra aspectelor de siguranța mediului legate de navigație (AG-ESAS), Istanbul, Turcia, 15-16 ianuarie 2013
 • Ședința Comisiei Centrale a Rinului pentru întocmirea și participarea la grupul de experți naționali, Geneva, Elveția, 21-25 ianuarie 2013
 • Vizită de studiu în cadrul proiectului strategic Rețeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România), Madrid, Spania, 21-26 ianuarie 2013
 • Sesiunea plenară a Comisiei Centrale pentru Navigația pe Rin (CCNR), Strasbourg, Franța, 30-31 ianuarie 2013
 • Reuniunea Comitetului de Experți constituit pentru Directiva 94/25/CE amendată, referitoare la ambarcațiunile de agrement (RCD), Bruxelles, Belgia, 31 ianuarie 2013
 • Reuniunea de discuții privind proiectul "Planificarea spațială maritimă în regiunea Mării Negre", Sofia, Bulgaria, 04 februarie 2013
 • Seminarul de pregătire și recunoaștere a noilor ofițeri PSC (New Entrant Seminar) pentru instruirea noilor ofițeri din statele membre, Lisabona, Portugalia, 05–08 februarie 2013
 • Întâlnirea de lucru privind coordonarea răspunsului la poluare pe mare și la țărm, Lisabona, Portugalia, 12–13 februarie 2013
 • Lucrările celei de-a 42-a sesiuni a grupului de lucru pentru standardizarea cerințelor tehnice și de siguranță în transportul pe căile navigabile interioare , Geneva, Elveția, 13–15 februarie 2013
 • Reuniunea reprezentanților eMS-maritim în cadrul grupului DG – MOVE,  referitoare la implementarea formalităților de raportare conform Directivei 65/2010/UE-Bruxelles, Belgia, 14 februarie 2013
 • Seminarul privind Convenția Maritimă a Muncii 2006, Haga, Olanda-14–15 februarie
 • Lucrările grupului de lucru privind cerințele tehnice pentru navele de navigație interioară , Strasbourg, Franța, 20 – 22 februarie 2013
 • Cea de-a 27-a reuniune a Comitetul pentru siguranță maritimă și prevenirea poluării (COSS), Bruxelles, Belgia, 26 februarie 2013
 • Reuniunea reprezentanților țărilor membre EMSA în cadrul subgrupului privind cartografierea și transmiterea datelor , Bruxelles, Belgia, 28 februarie 2013
 • Întâlnire de lucru în cadrul proiectului TEN ECOPORT, Bar, Muntenegru, 28 februarie – 01 martie, 2013
 • Cel de-al 9-lea Seminar de instruire a ofițerilor Port State Control cu experiență în domeniul siguranței maritime și a protejării mediului-Haga, 4 – 8 martie 2013
 • Workshop-uri referitoare la managementul apei de balast provenită de la nave și tratarea apelor uzate provenite de la nave, Olanda, 06 – 08 martie 2013
 • Seminarul privind documentele de transport pe căi navigabile, Bruxelles,Belgia 11 - 15 martie 2013
 • Reuniunea Grupului de experți din statele membre ale Comisiei Dunării, Budapesta, Ungaria  11 - 15 martie 2013
 • Prima întâlnire a Grupului de Cooperare privind locurile de refugiu, Bruxelles, Belgia, 15 martie 2013
 • Cea de-a 8-a reuniune a reprezentanților eMS-maritim cu tema ïmplementării formalităților de raportare conform Directivei 65/2010/UE-Bruxelles, Belgia, 20 martie 2013
 • Cea de-a 25-a reuniune a Consiliului de Administrației EMSA, Lisabona, Portugalia, 19 – 20 martie 2013
 • Sesiune de instruire privind sistemul informațional THETIS –Lisabona, Portugalia, 20 – 21 martie 2013
 • Ședința de lucru a comitetului de coordonare pentru proiectul IRIS EUROPE III, Viena, Austria, 3 aprilie 2013
 • Cea de-a 14-a reuniune a Comitetului Port State Control (PSCC 14), Varna, Bulgaria 9 – 11 aprilie 2013
 • Seminarul Aquapol pe tema acțiunilor întrprinse în cadrul WASTE MACO, Strasbourg, Franța, 9 – 12 aprilie 2013
 • Cea de-a 12-a reuniune a Grupului de utilizatori CleanSeaNet-Lisabona,Portugalia, 10 - 11 aprilie 2013
 • Reuniune de lucru în cadrul proiectului HINT- Enns, Austria, 16-17 aprilie 2013
 • Reuniunea grupului privind  cerințele tehnice care vizează Directiva 2006/87/CE- Budapesta, Ungaria, 16 – 19 aprilie 2013
 • Cea de-a 48-a Sesiune a Comitetului pentru Securitate Maritimă a Comisiei Europene- Bruxelles, Belgia, 17 aprilie 2013
 • Reuniunea reprezentanților țărilor membre EMSA în cadrul subgrupului privind cartografierea și transmiterea datelor, Bruxelles, Belgia, 17 aprilie 2013
 • Cea de-a 28-a reuniune a Comitetului Mări Sigure și Prevenire a Poluării de către nave (COSS)- Bruxelles, Belgia, 23 aprilie 2013
 • Întâlnirea Grupului de Lucru privind activitatea maritimă a seminarului EMSA/MARPOL- Rotterdam,  Olanda, 23 – 25 aprilie 2013
 • Lucrările celei de-a 44-a sesiuni a sub-comitetului STW- Londra,Anglia, 29 aprilie – 03 mai 2013
 • Curs De Legislație Maritimă UE, Lisabona, Portugalia, 14 - 17 mai 2013
 • Întâlnirea Experților Tehnice referitoare la locurile de refugiu- Lisabona, Portugalia, 15 mai 2013
 • Cea de-a 46-a reuniune a Comitetului Port State Control- Valletta, Malta, 20 - 24 mai 2013
 • Cea de-a 19-a reuniune SafeSeaNet- Lisabona, Portugalia,22 – 23 mai 2013  
 • Cea de-a 7-a reuniune grupului de lucru privind Sistemul de identificare la distanță (LRIT)- Lisabona, Portugalia, 24 mai 2013
 • Cea de-a 29-a reuniunea a seminarului pentru ofițerii Port State Control- Lisabona, Portugalia, 28 mai-31 mai 2013
 • Prima sesiune de pregătire CECIS-Bruxelles,Belgia, 31 mai 2013
 • Curs privind implementarea statului de pavilion (Flag State Implementation), Lisabona, Portugalia, 4 - 5 iunie 2013
 • Întâlnire de lucru privind combaterea descărcărilor ilegale în mediului marin, Lisabona, Portugalia, 4 - 5 iunie 2013
 • Cea de-a 26-a reuniune a Consiliului de Administratie EMSA, Lisabona, Portugalia, 6 iunie 2013
 • Cea de-a 5-a reuniune a comitetului de coordonare pentru aria prioritară 11-Securitate din cadrul Strategiei Europene pentru regiunea Dunării-Rotterdam,  Berlin, Germania, 6 iunie 2013
 • Ședințele Grupurilor de lucru din cadrul proiectului IRIS Europe III, Decin, Cehia, 10 -14 iunie 2013
 • Cerințele tehnice pentru navele de navigație interioară, Bruxelles, Belgia, 11 -13 iunie 2013
 • Cea de-a 55-a reuniune Port State Control, Malmo, Suedia,11 -13 iunie 2013
 • Cea de-a 28-a reuniune RCD ADCO, Dublin, Irlanda,11 - 12 iunie 2013   
 • Seminarul ISM pentru efectuarea unui audit simulat, Lisabona, Portugalia, 12 -13 iunie 2013
 • Lucrările celei de-a 92-a sesiuni a Comitetului de Siguranță Maritimă IMO, Londra, Anglia, 12 – 21 iunie 2013
 • Cea de-a 9-a reuniune a reprezentanților Ems maritim cu tema implementarea formalităților de raportare conform Directivei 65/2010/UE, Bruxelles, Belgia, 18 iunie 2013
 • Cea de-a 7-a întâlnire a Grupului de Coordonare la Nivel Înalt (HLSG) pentru sistemul SafeSeaNet, Bruxelles, Belgia, 19 – 20 iunie 2013
 • Întâlnirea experților Statelor Membre în vederea stabilirii unei posibile Strategii de Siguranță Maritimă Europeană, Bruxelles, Belgia, 20 iunie 2013 
 • Reuniunea de lucru pentru discutarea Planului de răspuns la poluare marină provenită de la Platformele de țiței și gaze, Lisabona, Portugalia, 21 iunie 2013  
 • Ședinţa Grupului de lucru cu privire la educarea și certificarea personalului navigant maritim, Lisabona, Portugalia, 25 - 27 iunie 2013
 • Întâlnire de lucru în cadrul  Proiectului TEN ECO PORT, Dubrovnik, Croația, 27-28 iunie 2013  
 • Delegația oficială din cadrul proiectului A.P.R.O.A.P.E, Trieste, Italia, 1 – 5 iulie 2013
 • Cea de-a 29-a întâlnire a Comitetului de Siguranță Maritimă (COSS) , Bruxelles, Belgia, 3 iulie 2013
 • Reuniunea grupului de experți pentru amendarea Directivei 96/98/CE privind echipamentul maritim- Bruxelles, Belgia, 4 iulie 2013           
 • Sesiunea de pregătire în domeniul legislației maritime comunitare, Lisabona, Portugalia, 9 – 12 iulie 2013           
 • Prima întâlnire privind derularea proiectului demonstrativ IMP, Roma,Italia, 17 – 18 iulie 2013    
 • Lucrările celei de-a 23-a reuniuni comune a experților pentru Regulamentul anexat la Acordul European privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) și Lucrările celei de-a XI-a sesiuni a Comitetului de Administrare al ADN-Bruxelles, Geneva, Elveția, 26–30 august 2013   
 • Seminarul privind impactul controlului emisiilor asupra transporturilor maritime și măsurile care trebuie luate pentru punere în aplicare a reglementărilor, regulilor și instrucțiunilor internaționale și europene, Varna, Bulgaria, 27- 28 august 2013 
 • Întrunirea partenerilor din consorțiul AnNa în vederea discutării aspectelor financiare și a modului de operare în cadrul consorțiului, după aprobarea proiectului de către TEN-T-Malmo, Bruxelles, Belgia, 05 septembrie 2013         
 • Reuniunea reprezentanților țărilor membre EMSA, în cadrul subgrupului privind cartografierea și transmiterea datelor - Bruxelles, Belgia, 10 septembrie 2013
 • Cea de-a 8-a întâlnire a Grupului consultativ privind asistența tehnică – CNTA și Prima reuniune a comitetului consultativ al proiectului SafeMed 3, Lisabona,Portugalia, 10–11 septembrie 2013     
 • Cursul de instruire pentru intervenții rapide și salvarea vieții omenești pe mare, Odessa, Ukraina, 10–12 septembrie 2013         
 • Seminarul referitor la managementul apelor de balast- Lisabona, Portugalia, 17-18 septembrie 2013
 • Lucrările celei de-a 22-a sesiuni a Grupului Consultativ asupra aspectelor de siguranța mediului legate de navigație (AG-ESAS) din cadrul Comisiei Mării Negre, Istanbul, Turcia, 24–25 septembrie 2013 
 • Întrunirea partenerilor din consorțiul AnNa-Anglia, Arko, Suedia, 25–27 septembrie 2013
 • Întâlnirea Grupului de Consultanţă AQUAPOL, Budapesta,Ungaria, 02 octombrie 2013  
 • Reuniunea pregătitoare GNL Masterplan Scenariul Dunării & activităţi integrate, Viena,Austria, 03–04 octombrie 2013          
 • Seminarul grupului de lucru privind navigația pe căi interioare, Antwerp, Belgia,  07–08 octombrie 2013           
 • Şedinţa de lucru a comitetului de coordonare pentru proiectul IRIS EUROPE Budapesta, Ungaria, 07-09 octombrie 2013     
 • Vizită de studiu -Lisabona,Portugalia, 07-12 octombrie 2013
 • Cursul de pregătire privind efectuarea auditurilor conform Codului ISM, Lisabona,Portugalia, 08–11 octombrie 2013          
 • Întâlnirea Grupului de Lucru privind Activitatea Maritimă, Antwerp, Belgia,  09-10 octombrie 2013           
 • Cursul de pregătire CleanSeaNet Basic pentru ofiţerii de serviciu, Lisabona, Portugalia, 10–11  octombrie 2013   
 • Cea de-a 57-a reuniune a Grupului de lucru pentru transportul pe căile navigabile interioare, Geneva,Elveţia, 16-18 octombrie 2013         
 • Seminarul referitor la implementarea Directivei 1999/32/CE privind conţinutul de sulf în combustibilii marini, Lisabona, Portugalia 21–22  octombrie 2013
 • Cea de-a 8-a reuniune a Grupului de Lucru Consultativ pentru Pregătire şi Răspuns în caz de Poluare Marină, Lisabona, Portugalia,  23–24   octombrie 2013        
 • Acţiunea staff exchange "MARPOL Control Week", Bremen,Germania 04–08 noiembrie 2013   
 • Cursul de pregătire referitor la Convenţia privind munca în sectorul maritim, Lisabona, Portugalia, 05-06 noiembrie 2013     
 • Cel de-al 56-lea Seminar pentru ofiţerii PSC, Malta, 05–07 noiembrie 2013
 • Cursul de pregătire CleanSeaNet pentru ofiţerii de serviciu, Lisabona,Portugalia, 06 noiembrie 2013           
 • Întâlnire de lucru dedicată sistemelor SSN,LRIT şi IMDatE-Belgia, Lisabona,Portugalia, 06-08 noiembrie  2013         
 • Întâlnire de lucru privind proiectul demonstrativ IMP şi reuniunea grupului de lucru MARES, Roma, Italia, 11-12 noiembrie 2013  
 • Cea de-a 37-a reuniune a Consiliului de Administratie EMSA, Lisabona,Portugalia, 13–14 noiembrie 2013   
 • Reuniunea RIS week, Zagreb,Croaţia, 11–15 noiembrie 2013         
 • Seminar privind problemele referitoare la apa de balast, Lisabona,Portugalia, 13-14 noiembrie 2013           
 • Reuniunea consiliului AQUAPOL, Haga,Olanda, 19-20 noiembrie 2013    
 • Şedinţă de lucru, Budapesta,Ungaria, 20–21 noiembrie 2013          
 • Întâlnire de lucru în cadrul Consorţiului AnNa şi reuniunea privind interfața unică maritimă (single maritime window), Lisabona,Portugalia, 20–22 noiembrie 2013      
 • Cea de-a 30-a reuniune a Comitetului pentru siguranţă maritimă şi prevenire a poluării, Bruxelles, Belgia, 22 noiembrie 2013     
 • Lucrările celei de-a 28-a sesiuni a Adunării Generale din cadrul Organizaţiei Maritime Internaţional,  Londra, Anglia 24 noiembrie –05 decembrie 2013
 • Reuniunea Grupului de lucru privind extragerea, anonimizarea şi transferul de date în sistemul informaţional de date STCW Lisabona,Portugalia, 25noiembrie 2013         
 • Exerciţiu privind locurile de refugiu, Rotterdam,Olanda,  25-26 noiembrie 2013    
 • Reuniunea principalului grup tehnic european implicat în actualizarea cerinţelor tehnice privind navele de navigaţie interioară incluse în cuprinsul Directivei 2006/87/CE, Strasbourg,Franţa, 26-28 noiembrie 2013   
 • Întâlnirea plenară a Forumului European de Transport Maritim Durabil (ESSF), Bruxelles, Belgia 27 noiembrie 2013          
 • Curs de pregătire privind securitatea navei conform Codului ISPS,  Lisabona,Portugalia,  03–04 decembrie 2013          
 • Cursul de Instruire Generală pentru Operarea SistemRelor "SafeSeaNet" şi "Long Range Identification and Tracking", Lisabona, Portugalia, 03-06 decembrie 2013
 • Primul Workshop tehnic din cadrul proiectului DARIF (înființarea unui forum pentru problemele pe Dunăre),  Budapesta, Ungaria, 09–10 decembrie 2013         
 • Cursul de pregătire CleanSeaNet pentru ofiţerii de serviciu, Novorossiysk, Federaţia Rusă, 09-13 decembrie 2013          
 • Implementarea formalităţilor de raportare conform Directivei 65/2010/UE, Bruxelles,Belgia, 11 decembrie  2013
 • Cursul de instruire privind evoluţiile nivelului de siguranţă referitor la navele de pasageri, Lisabona, Portugalia, 10-11 decembrie 2013
Drepturi de autor © 2014 ANR