Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

PARTICIPAREA ANR IN ORGANIZATII INTERNATIONALE 2014

 • Şedinţele Comisiei Centrale a Rinului pentru probleme sociale, muncă şi formare profesională şi a grupului de experţi pentru modernizarea calificărilor, Strasbourg, Franţa, 21-23 ianuarie 2014
 • Cea de-a 24-a reuniune comună a experţilor pentru Regulamentul anexat la Acordul European privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), Geneva, Elveţia, 27–31 ianuarie 2014
 • Sesiunea de pregătire în domeniul legislaţiei maritime comunitare,   Lisabona, Portugalia, 28–31 ianuarie 2014
 • Cea de-a 52-a sesiune a Comitetului pentru Securitate Maritimă a Comisiei Europene (MARSEC) şi întâlnirea bilaterală cerută de Comisia Europeană, Bruxelles, Belgia, 4 februarie 2014
 • Cursul de instruire privind legislația referitoare la mediul maritim al UE, Lisabona, Portugalia, 12–13 februarie 2014
 • Cea de-a 13-a întâlnire a Grupului de lucru privind Clean Sea Net User Group, Lisabona, Portugalia, 12–13 februarie 2014
 • Cea de-a 31-a întâlnire a Comitetului pentru Siguranţă Maritimă şi Prevenirea Poluării (COSS), Bruxelles, Belgia, 13 februarie 2014
 • Seminarul „IT and EDI in Port Bussiness", Anvers, Belgia, 16 februarie -01 martie 2014
 • Cea de-a 45-a Sesiune a Sub-Comitetului pentru certificarea, atestarea, brevetarea si efectuarea serviciului de cart (STW) al Organizaţiei Maritime Internaţionale, Londra, Anglia, 17–21 februarie 2014
 • Vizita de studiu, Lisabona, Portugalia, 17-22 februarie 2014
 • Cea de-a 4-a întâlnire cu participarea reprezentanţilor autorităţilor competente din statele membre, legată de programul european de dezvoltare a sistemului AIS prin satelit, Lisabona, Portugalia, 21 februarie 2014
 • Lucrările celei de-a 8-a reuniune a grupului de voluntari ai CEE-ONU pentru Rezoluţia 61, Geneva, Elveţia, 26–28 februarie 2014
 • Seminarul Expert Training în domeniul siguranţei navigaţiei şi protecţia mediului înconjurător, Haga, Olanda, 04 – 07 martie 2014
 • Prima reuniune a sub-comitetului pe probleme legate de  aspectele sistemelor şi echipamentului navei, Londra, Anglia, 10–14 martie 2014
 • Şedinţa Grupului de lucru cu privire la instruirea personalului navigant maritim, Bruxelles, Belgia, 17 martie 2014
 • Vizită de lucru în cadrul Proiectului HINT, Belgrad, Serbia, 19-20 martie 2014
 • Şedinţe de lucru în cadrul proiectului IRIS EUROPE 3, Viena, Austria, 25 – 26 martie 2014
 • Cea de-a 38-a reuniune a Consiliului de Administraţie EMSA, Lisabona, Portugalia, 26 martie 2014
 • Cea de-a 66-a reuniune a Comitetului pentru protecția mdediului maritim al IMO, Londra, Anglia, 31 martie -04 aprilie 2014
 • Seminarul grupului de lucru privind navigația pe căi navigabile interioare, Strasbourg, Franţa 01 – 03 aprilie 2014
 • Şedinţa Grupului de lucru cu privire la educarea și certificarea personalului navigant maritim, Lisabona, Portugalia, 01–03 aprilie 2014
 • Reuniune de lucru în cadrul proiectului demonstrativ IMP, Pireu, Grecia, 02 aprilie 2014
 • Prima conferinţă internaţională din cadrul Proiectului  TEN ECOPORT, Tirana, Albania, 03 -04  aprilie 2014
 • Reuniunea grupului de lucru pe probleme tehnice a Comisiei Dunării, Budapesta, Ungaria, 08 -11 aprilie 2014
 • Reuniunea reprezentanţilor ţărilor membre EMSA în cadrul sub-grupului privind cartografierea și funcționalitatea datelor Bruxelles, Belgia, 09 aprilie 2014
 • Seminarul privind navigația maritimă, Rotterdam, Olanda, 09 -10 aprilie 2014
 • Seminarul de instruire privind emisia de gaze provenite de la nave, Lisabona, Portugalia, 09 -10 aprilie 2014
 • Cel de-al 4-lea curs de specializare privind inspecţia tancurilor petroliere şi chimice, precum şi a transportului maritim de gaz lichefiat Haga, Olanda, 15 -18 aprilie 2014
 • Cea de-a 31-a reuniune Comitetului pentru Siguranţă Maritimă şi Prevenirea Poluării, Bruxelles, Belgia, 23 aprilie 2014
 • Cursul CECIS pentru administratori, pentru poluări marine, Bruxelles, Belgia, 7  mai 2014
 • Cea de-a 21-a reuniune SafeSeaNet,  Lisabona, Portugalia, 6 - 8 mai 2014
 • Cea de-a 13-a reuniune din cadrul Proiectului AnNa , Paris, Franţa, 12 – 13 mai 2014
 • Seminarul privind analiza rezultatelor primei operaţiuni comune româno-ungare, Budapesta, Ungaria, 13 -14 mai 2014
 • Lucrările celei de-a 93-a sesiuni a Comitetului de Siguranţă Maritimă (MSC), Londra, Anglia, 14 – 23 mai 2014
 • Cea de-a 11-a reuniune a Grupului de Experţi privind formalităţile de raportare, Bruxelles, Belgia, 15 mai 2014
 • Întâlnirea de instruire a căpităniilor de nave,  Sochi, Federaţia Rusă 16 mai 2014
 • Cea de-a 47-a întrunire a comitetului PSC, Vilnius, Lituania, 19-23 mai  2014
 • Consiliu de Administraţie AQUPOL Paris, Franţa, 27 – 28 mai 2014
 • Seminarul privind managementul creanţelor   Lisabona, Portugalia, 27 – 28 mai 2014
 • Cea de-a 38-a reuniune a experţilor Statelor Membre UE şi a Comisiei Centrale pentru Navigaţia pe Rin            Strasbourg, Franţa, 3 - 5 iunie 2014
 • Reuniunea grupului de experţi pentru amendarea Directivei 96/98/CE privind echipamentul maritim, Bruxelles, Belgia, 11 iunie 2014
 • Cea de-a 39-a reuniune a Consiliului de Administraţie EMSA, Lisabona, Portugalia, 12 – 13 iunie 2014
 • Întâlnire de lucru în cadrul Proiectului HINT, Opatija, Croaţia, 17  - 18 iunie 2014
 • Cel de-al 57-lea Seminar Port State Control   Atena, Grecia, 17 – 19 iunie  2014
 • Cea de-a 11-a reuniune a Grupului de Coordonare la Nivel Înalt (HLSG) pentru sistemul SafeSeaNet, Bruxelles, Belgia, 23 iunie 2014
 • Cel de-al 3-lea Forum Anual al Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, Viena, Austria, 24 – 27 iunie 2014
 • Cursul de pregătire privind Implementarea obligaţiilor Statului Paviloionului şi Monitorizarea Organizaţiilor Recunoscute, Lisabona, Portugalia, 25 – 26 iunie 2014
 • Cea de-a 54-a reuniune a Comitetului de Siguranţă Maritimă, Bruxelles, Belgia, 27 iunie 2014
 • Şedinţele grupurilor europene de experţi RIS, Berlin, Germania, 30 iunie – 04 iulie 2014
 • Şedinţă de lucru în cadrul Proiectului TEN ECOPORT, Arta, Grecia, 30 iunie – 01 iulie 2014
 • Cea de-a 12-a reuniune a reprezentanţilor eMS-maritim cu tema „implementarea formalităţilor de raportare conform Directivei 65/2010/EU,     Bruxelles, Belgia, 01 iulie 2014
 • Cursul de pregătire privind efectuarea auditurilor conform Codului I.S.M. Lisabona, Portugalia   01 – 04 iulie 2014
 • Cea de-a 33-a reuniune a Comitetului pentru siguranţă maritimă şi prevenire a poluării (COSS), Bruxelles, Belgia, 03 iulie  2014
 • Cursul pentru auditori în cadrul Schemei de Audit IMO pentru statele membre, Klaipeda, Lituania, 07 – 11 iulie 2014
 • Curs de pregătire privind securitatea portului si a navelor„, Lisabona, Portugalia, 08 – 11 iulie  2014
 • Întâlnire în cadrul proiectului AnNA privind proiectul pilot MSW2MSW organizată de Forţele Navale Lituaniene, Riga, Letonia, 19–20 august  2014
 • Cea de-a 13-a reuniune a Comitetului ADN, Riga, Letonia, 25–29 august 2014
 • Şedinţele Comisiei Centrale a Rinului pentru probleme sociale, muncă şi formare profesională şi a grupului de experţi pentru modernizarea calificărilor, Strasbourg, Franţa, 02–04 septembrie 2014
 • Seminarul din cadrul Proiectului TRACECA Maritime Safety and Security II – Activity 4.1, Chişinău, Republica Moldova. 09-10 septembrie 2014
 • Întâlnirea de lucru privind „Utilizarea sistemelor de supraveghere pentru detectarea şi evaluarea poluării marine", Lisabona, Portugalia, 11–12 septembrie 2014
 • Cea de-a 2-a întâlnire la nivel înalt a Administraţiilor Maritime din regiunea Mării Negre  şi Mării Caspice şi Seminarul privind implementarea Convenţiilor IMO, Varna, Bulgaria, 15–17 septembrie 2014
 • Cea de-a 7-a intâlnire de lucru a Proiectului TEN ECOPORT, Varna, Bulgaria, 16–17 septembrie 2014
 • Întâlnirea grupului de consultanţă privind Comisia Dunării   Budapesta, Ungaria, 17 septembrie 2014
 • Reuniunile grupurilor de lucru HINT, Sofia,Bulgaria, 18 septembrie 2014
 • Reuninea Comitetului de experţi constituit pentru Directiva  94/25/CE amendată, referitoare la ambarcaţiunile de agrement (RCD), Bruxelles, Belgia, 19 septembrie 2014
 • Curs privind Convenția maritimă a muncii (MLC), Lisabona, Portugalia, 24–25 septembrie 2014
 • Conferinţa Anuală pentru regiunea Europei de Sud-Est din cadrul Proiectului TEN ECOPORT, Ljubljana, Slovenia, 24–25 septembrie 2014
 • Seminarul Regional privind Căutarea şi Salvarea pe mare „Căutare şi salvare la ţărm şi situaţii de urgenţă în cazul incidentelor în care sunt implicate vieţi omeneşti", Split, Croaţia, 29 septembrie-02 octombrie 2014
 • Cea de-a 5-a Reuniune a Consiliului de Administraţie, Sofia, Bulgaria, 30 septembrie -02 octombrie 2014
 • Seminarul cu privire la răspunsul la poluările marine cu substanţe chimice, Lisabona, Portugalia, 01–02 octombrie 2014
 • Întâlnirea Grupului de lucru privind activitatea maritimă, Anvers, Belgia, 08-09 octombrie 2014
 • Cea de-a 67-a sesiune a Comitetului pentru protecţia mediului marin (MEPC), Londra, Anglia, 13–17 octombrie 2014
 • Reuniunea Grupului de lucru privind EHDB (European Hull Database), Bruxelles, Belgia 16 octombrie 2014
 • Cea de-a 11-a Conferinţă SAR a Mării Negre pe probleme privind salvarea vieţii omeneşti aflate în pericol pe mare, Varna, Bulgaria, 21-22 octombrie 2014
 • Sistemul de schimb de informaţii AIS Regional Meditaranean, Roma, Italia, 22 octombrie 2014
 • Cea de-a patra întâlnire a Grupului de utilizatori Vessel User Group (VUG) şi cea de-a 9-a întâlnire a Grupului Tehnic Consultativ CTG MRPR, Lisabona, Portugalia, 22-24 octombrie 2014
 • Cea de-a 13-a întâlnire a Grupului eMS al Comisiei Europene şi Întâlnirea Autorităţilor competente pentru sistemul SafeSeaNet şi cea dedicată implementării LRIT,      Lisabona, Portugalia, 28-30 octombrie 2014
 • Seminarul pentru actualizarea cunoştinţelor privind prelevarea probelor conform cerinţelor Convenţiei managementului apei de balast Lisabona, Portugalia, 29 octombrie 2014
 • Seminarul cu privire la extragerea, anonimizarea şi transferul de date în sistemul informaţional STCW, Lisabona, Portugalia, 03 noiembrie 2014
 • Curs de Pregătire I.S.M pentru auditori interni, Sofia, Bulgaria, 10-12 noiembrie  2014
 • Cea de-a 34-a reuniune a Comitetului pentru siguranţă maritimă şi prevenire a poluării, Bruxelles, Belgia, 11 noiembrie 2014
 • Seminarul EMSA privitor la standardele bazate pe obiective (GBS), reguli comune privind structura navelor, Cea de-a 29-a reuniune a Grupului Organismelor Notificate (MarED Group) şi seminarul privind factorii cheie care trebuie avuţi în vedere urmare a revizuirii Directivei privind echipamentul maritim (Directiva 96/98/CE), Lisabona, Portugalia, 11-14  noiembrie 2014
 • Cea de-a 40-a Reuniune a Consiliului de Adminstraţie EMSA, Lisabona, Portugalia, 13-14 noiembrie 2014
 • Cea de-a 31-a întâlnire a Grupului de lucru RCD ADCO privind problemele comune ale autorităţilor de supraveghere a pieţei, în vederea uniformizării practicilor de control, Augusta, Italia, 13-14 noiembrie 2014
 • Lucrările celei de-a 94-a sesiuni a Comitetului de Siguranţă Maritimă (MSC), Londra, Anglia, 17- 21 noiembrie 2014
 • Şedinţele grupurilor de experţi RIS, Viena, Austria, 26 – 28 noiembrie 2014
 • Cea de-a 12-a întâlnire a Grupului de Coordonare la Nivel Inalt (HLSG) pentru sistemul SafeSeaNet, Bruxelles, Belgia,        02 decembrie 2014
 • Lucrările Conferinţei DISC 14 în cadrul GIS Forum Danube din cadrul Proiectului IRIS Europe 3, Zagreb, Croaţia, 03-04  decembrie  2014
 • Lucrările celei de-a 40-a reuniuni comune a experţilor din statele membre ale Uniunii Europene şi a Comisiei Centrale pentru navigaţie pe Rin „Prescripţii Tehnice pentru navele de navigaţie interioară", Strasbourg, Franţa, 09-11 decembrie 2014
 • Cusul de instruire referitor SSN (Safe Sea Net), LRIT (Sistemul de identificare satelitară al navelor) şi IMDatE (Integrated Maritime data Environment),    Malta, 09-11  decembrie 2014
 • Reuniunea Consiliului AQUAPOL, Anvers, Belgia, 10-11 decembrie 2015
 • Întâlnirea de lucru  „Ghidul inspecţiilor privind conţinutul de sulf din combustibilii marini" şi modulul THETIS-S, Lisabona, Portugalia, 15-16 decembrie 2014
 • Întâlnirea finală a Proiectului TEN ECOPORT şi reuniunea Grupului de lucru internaţional denumit Task Force TEN ECOPORT Assocciation, Bari, Italia, 16-17 decembrie 2014
Drepturi de autor © 2014 ANR