Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

PARTICIPAREA ANR IN ORGANIZATII INTERNATIONALE 2016

 • Şedinţa consultativă a proiectului RIS COMEX (River Corridor Management Execution), Viena, Austria, 14-15 ianuarie 2016
 • Cea de-a 28-a reuniune comună a experţilor pentru Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) şi lucrările celei de-a XVI-a sesiuni a Comitetului de Administrare al ADN, Geneva, Elveţia 25-29 ianuarie 2016
 • Cea de-a 5-a reuniune a ESSF (Forumul European de Transport Maritim Durabil) Bruxelles, Belgia, 26 ianuarie 2016
 • Reuniunea de lucru în interes comun referitoare la navigaţia pe Dunăre, Silistra, Bulgaria, 27 ianuarie 2016
 • Lucrările celei de-a 3-a Sesiuni a Subcomitetului HTW (Subcomitetul privind elementul, instruire şi serviciul de cart) a Organizaţiei Maritime Internaţionale, Londra, Anglia, 01-05 februarie 2016
 • Cursul de legislaţie privind mediul, Lisabona, Portugalia, 03-04 februarie 2016
 • Seminarul de reinstruire al ofiţerilor Port State Control, Lisabona, Portugalia, 08 – 11 februarie 2016
 • Cursul privind implementarea Convenţiei STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), Chişinău, Republica Moldova, 09 – 10 februarie 2016
 • Seminarul privind cerinţele tehnice privind navele de navigaţie interioară, Strasbourg, Franţa, 23 – 24 februarie 2016
 • Cea de- a III-a sesiune a Subcomitetul Organizaţiei Maritime Internaţionale pentru Navigaţie, Comunicaţii şi Căutare şi Salvare NCSR (IMO), Londra, Anglia, 29 februarie- 04 martie 2016
 • Cea de-a 12-a reuniune a cursului dedicat experţilor privind siguranţa maritimă şi mediului, Haga, Olanda, 01-04 martie  2016
 • Cea de-a 10-a întâlnire de lucru a Grupului Tehnic Consultativ pentru Pregătire şi Răspuns în caz de Poluare Marină şi Seminarul de Identificare a poluatorilor şi prezentarea activităţii OSINet (Reţeaua de identificare a devărsărilor), Lisabona, Portugalia, 03 martie 2016
 • Cea de-a 39-a reuniune a Comitetului de siguranţă maritimă şi prevenire a poluării (COSS), Bruxelles, Belgia, 08 martie 2016
 • Prima întâlnire a sub-grupului de lucru dedicat proiectului pilot eManifest, Bruxelles, Belgia, 11 martie 2016
 •  Şedinţa de lucru referitoare la discutarea Protocolului de colaborare dintre Autoritatea Navală Română şi Administraţia Maritimă Bulgară privind operaţiunile de căutare şi salvare pe mare în zona de responsabilitate România – Bulgaria, Varna, Bulgaria, 16 martie 2016
 • Reuniunea privind Directiva 1999/32/CE a Consiliului privind reducerea conținutului de sulf din combustibilii marini, cu amendamentele ulterioare, Lisabona, Portugalia, 16 – 17 martie 2016
 • Cea de-a 44-a reuniune a Consiliului de Administraţie EMSA, Lisabona, Portugalia, 17 – 18 martie 2016
 • Cursul de instruire privind pregătirea şi perfecţionarea personalului navigant maritim (STCW  advanced)– nivel avansat, Haga, Olanda, 06 -07 aprilie 2016
 • Cea de-a 17-a reuniune a Comitetului Port State Control, Sochi, Federaţia Rusă, 12 -14 aprilie 2016
 • Cursul de pregătire privind  Codul Internaţional  pentru Securitatea Navelor şi a Facilităţilor Portuare  (Codul ISPS), Lisabona, Portugalia, 12 -15  aprilie 2016
 • Lucrările Grupului de lucru pentru probleme tehnice al Comisiei Dunării, Budapesta, Ungaria, 12 -15  aprilie 2016
 • Cel de-al 41-lea Seminar Port State Control EMSA & Paris  MoU, Lisabona, Portugalia, 18 – 21 aprilie 2016
 • Cea de-a 69-a sesiune a Comitetului pentru protecţia mediului marin, Londra, Anglia, 18 - 22 aprilie 2016
 • Seminarul privind implementarea măsurilor de siguranţă spre  „satisfacţia administraţiei", Istanbul, Turcia, 26 - 27 aprilie 2016
 • Cursul de specializare „Inspecţia la navele de tip pasager", Trieste, Italia, 10 - 13 mai 2016
 • Cea de-a 13-a reuniune a autorităţilor competente pentru sistemul SafeSeaNet şi cea dedicată LRIT (Long Range Identification Data), întâlnirea consultativă dedicată integrării sistemelor gestionate de EMSA în cadrul IMDatE şi sesiunea de training referitoare la utilizarea serviciilor maritime integrate, Lisabona, Portugalia, 11 - 13 mai 2016
 • Lucrările celei de-a 96-a sesiuni a Comitetului de Siguranţă Maritimă (MSC-IMO), Londra, Anglia, 11-20  mai 2016
 • Seminarul regional privind locurile de refugiu, Kiev, Ukraina, 11-20  mai 2016
 • Cursul de pregătire privind securitatea navei – nivel avansat, Lisabona, Portugalia, 18 – 20 mai 2016
 • Cea de-a 64-a reuniune a Comitetului pentru securitate maritimă MARSEC, Bruxelles, Belgia, 25 mai 2016
 • Cursul de pregătire privind reducerea conținutului de sulf din combustibilii marini, Lisabona, Portugalia, 31 mai – 01 iunie 2016
 • Seminarul cu tema „Posibila introducere a marcajului electronic în mod suplimentar sau ca înlocuitor al marcajului timonă pe echipamentele maritime" şi Reuniunea Grupului de experţi pentru echipament maritim, Subgrupul de coordonare administrativă a supravegherii pieţei pentru Directiva de echipament maritim (ADCO MED), Bruxelles, Belgia, 31 mai – 01 iunie 2016
 • Cea de-a 45-a reuniune a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă, Lisabona, Portugalia, 02 – 03 iunie 2016
 • Cea de-a 15-a întâlnire de lucru a Grupului de lucru CleanSeaNet (CSN), Lisabona, Portugalia, 06 iunie 2016 
 • Cea de-a doua şedinţă comună a Ems sub-Group şi Electronic Customs Coordination Group (ECCG) dedicată  Proiectului pilot e-Manifest, Bruxelles, Belgia, 07 – 08 iunie 2016
 • Întâlnirea statelor europene care intenţionează să participe la proiectul RIS COMEX (River Corridor Management Execution), Viena, Austria, 07-08  iunie 2016
 • Cea de-a 34-a reuniune a Grupului de lucru pentru cooperare administrativă în domeniul ambarcaţiunilor de agrement (RCD ADCO), Utrecht, Olanda, 07-08  iunie 2016
 • Întâlnirea de lucru pentru pregătirea vizitelor pe care EMSA le va face în statele membre ale Uniunii Europene privind modul de aplicare al Directivei 2012/33/UE (Directiva Sulf), Lisabona, Portugalia, 14 -15 iunie 2016
 • Lucrările grupului de lucru CESNI/PT „Prescripţii tehnice pentru navele de navigaţie interioară", Strasbourg, Franţa, 14 -15 iunie 2016
 • Reuniunea RIS Week, Praga, Cehia, 13 -16 iunie 2016
 • Conferinţa internaţională „Sisteme automate pentru căutarea şi salvarea pe mare", Varna, Bulgaria, 16- 17 iunie 2016
 • Conferinţa „Maritime Search and Rescue", Helsinki, Finlanda, 21- 22 iunie 2016
 • Cea de-a 61-a sesiune a Seminarului Port State Control, Malo, Franţa, 21- 23 iunie 2016
 • Seminarul EMSA privind pregătirea regulamentelor de implementare pentru certificarea echipamentului maritim în conformitate cu Directiva 2014/90/UE, Lisabona, Portugalia, 23-24 iunie 2016
 • Cea de-a 39-a reuniune a Comitetului pentru Siguranţă Maritimă şi Prevenire a Poluării (COSS), Bruxelles, Belgia, 25 iunie 2016
 • Întâlnirea de lucru referitoare la Regulamentul UE 2015/757 privind monitorizaea, raportarea şi verificarea emisiilor de bioxid de carbon rezultate din activităţile de transport maritim, Bruxelles, Belgia, 29 iunie 2016
 • Întâlnirea Grupului de Coordonare la Nivel Inalt (HLSG) pentru administrarea Sistemelor Maritime Digitale, Bruxelles, Belgia, 06 – 07 iulie 2016
 • Cursul de pregătire referitor la Convenția privind Munca în Domeniul Maritim (MLC 2006), Lisabona, Portugalia, 13-14 iulie 2016
 • Lucrările celei de-a 29-a reuniuni comune a experţilor pentru Regulamentul anexat la Acordul european al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) şi Lucrările celei de-a VII-a sesiuni a Comitetului de Administrare al ADN, Geneva, Elveția, 22 – 26 august 2016
 • Lucrările grupului de lucru CESNI/PT „Prescripţii tehnice pentru navele de navigaţie interioară", Strabourg, Franța, 30 august – 01 Septembrie 2016
 • Comitetul pentru coordonarea Bazei de date a navelor, Milano, Italia, 6 septembrie 2016
 • Forumul Internațional Maritim, Georgia 2016, Batumi, Georgia, 11 – 15 septembrie 2016
 • Cea de-a 11-a reuniune a Grupului de Asistență Tehnică (CNTA), Lisabona, Portugalia, 13 septembrie 2016
 • Cea de-a 65-a reuniune MARSEC, Bruxelles, Belgia, 14 septembrie 2016
 • Seminarul privind „Facilitățile de recepție portuare", Lisabona, Portugalia, 14 – 15 septembrie 2016
 • Reuniunea de experţi CESNI (/DFND (DFND- Dispoziţii Fundamentale privind navigaţia pe Dunăre), Budapesta, Ungaria, 19-21 septembrie 2016
 • Seminarul privind inventarierea materialelor periculoase, Lisabona, Portugalia, 21 – 22 septembrie 2016
 • Seminarul de instruire CleanSeaNet pentru ofițerii de serviciu, Lisabona, Portugalia, 21 – 22 septembrie 2016
 • Cel de-al 42-lea Seminar Port, Lisabona, Portugalia, 26-29 septembrie  2016
 • Seminarul Port State Control, Varna, Bulgaria, 28 – 29 septembrie 2016
 • Seminarul privind posibila introducere a marcajului electronic pe echipamentele maritime, Trelleborg, Suedia, 29 – 30 septembrie 2016
 • Seminarul de pregătire privind factorul uman, Haga, Olanda, 4-7 octombrie 2016
 • Cea de-a 25-a reuniune a Grupului de experţi AG ESAS, Istanbul, Turcia, 5 – 6 octombrie 2016
 • Cursul de pregătirea privind implementarea statului de pavilion și organizații recunoscute, Lisabona, Portugalia, 10- 11 octombrie 2016
 • Întâlnirea Grupului de Cooordonare la Nivel Înalt (HLSG) pentru administrarea Sistemelor Maritime Digitale, Bruxelles, Belgia, 12 octombrie 2016
 • Lucrările reuniunii Comitetului European pentru elaborarea de standarde tehnice în navigaţia interioară (CESNI), Strasbourg, Franţa, 20 octombrie 2016
 • Seminarul de pregătire privind „Elementul Uman", Lisabona, Portugalia, 24-25 octombrie 2016
 • Prima întâlnire a  Grupului de Coordonare la Nivel Inalt (HLSG) pentru administrarea Sistemelor Maritime Digitale şi a Sub-grupului de experţi privind proiectul e-Manifest, Bruxelles, Belgia, 24-25 octombrie 2016
 • Cea de-a 70-a sesiune a Comitetului pentru protecţia mediului marin (MEPC 70), Londra, Anglia, 24 – 28 octombrie 2016
 • Evenimentul „2016 CEF Transport Info Day" şi „European Maritime Day", Bruxelles, Belgia, 25 octombrie 2016
 • Cea de-a 40-a reuniune a Comitetului pentru siguranţa maritimă şi prevenirea poluării, Bruxelles, Belgia, 8 noiembrie 2016
 • Seminarul referitor la noile cerinţele ale utilizatorului sistemului de supraveghere maritimă Copernicus, Lisabona, Portugalia, 15 noiembrie 2016
 • Curs de legislaţie maritimă, Lisabona, Portugalia, 15 -18 noiembrie 2016
 • Cea de-a 46-a reuniune a Consiliului de Administraţie al EMSA, Lisabona, Portugalia, 17-18 noiembrie 2016
 • Lucrările Grupului de Experţi NtS şi ERI organizate cu ocazia „RIS Week", Hasselt, Belgia, 21- 22 noiembrie 2016
 • Lucrările celei de-a 97-a sesiuni a Comitetului de Siguranţă Maritimă (MSC 97), Lisabona, Portugalia, 21 – 25 noiembrie 2016
 • Propunere de proiect - cooperarare în cadrul Programului 2014-2020 ENI CBC din cadrul Bazinului Mării Negre, Istanbul, Turcia, 24 noiembrie 2016
 • Lucrările reuniunii speciale privind „Standardul pentru emisiile provenite de la motoarele navelor de navigaţie interioară", Grupul de lucru CESNI/PT „Prescripţii tehnice pentru navele de navigaţie interioară" şi a Grupului Rv/G, Strasbourg, Franţa, 27 noiembrie – 02 decembrie 2016
 • Cursul de pregătire referitor la utilizarea sistemelor de supraveghere pentru detectarea poluării marine şi evaluarea acesteia, Lisabona, Portugalia, 29 -30 noiembrie 2016
 • Cea de-a 66-a sesiune a Comitetului pentru Securitate Maritimă (MARSEC 66), Bruxelles, Belgia, 30 noiembrie – 01 decembrie 2016
 • Conferinţa privind serviciile de informare de-a lungul Dunării – DISC 2016, Rosenberg, Germania, 06 – 07 decembrie 2016
Drepturi de autor © 2014 ANR