Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

PARTICIPAREA ANR IN ORGANIZATII INTERNATIONALE 2017

 • Cursul de instruire „Experţi Tehnici pentru Incidente Maritime", Revinge, Suedia, 14-20 ianuarie  2017
 • Întâlnirea de demerare (kick-off) a proiectului RIS COMEX (River Corridor Management Execution), Berlin, Germania, 17-18 ianuarie 2017
 • Lucrările celei de-a 30-a reuniuni a experţilor pentru Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) şi lucrările celei de-a XVIII-a sesiuni a Comitetului de administrare ADN, Geneva, Elveţia,  23-27 ianuarie 2017
 • Cea de-a 7-a întâlnire plenară a Forumului European de Transport Maritim Durabil (ESSF), Bruxelles, Belgia, 24 ianuarie 2017
 • Întâlnirea de lucru „Pre-contractarea la Proiectul DANCRISS – dezvoltarea unei baze comune de date şi a unei baze legale comune pentru efecuarea inspecţiilor la navele de navigaţie interioară pe Dunăre, porţiunea comună de graniţă româno- bulgară, cu interfaţa la  sistemul naţional RIS", Sofia, Bulgaria, 08 februrie 2017
 • Prima reuniune a Sub-grupului de experţi privind Interfaţa Unică „Single Window" şi cea de-a doua reuniune a Grupului de Experţi la Nivel Înalt prvind Sistemul Maritim Digital, Bruxelles, Belgia, 09 - 10 februarie 2017
 • Cursul de pregătire privind Codul ISM (Codul internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru  prevenirea poluării), Lisabona, Portugalia, 14 – 17 februrie 2017
 • Întâlnirea de lucru în cadrul proiectului RIS COMEX (River Corridor Management Execution), Bruxeles, Belgia, 16 februarie 2017
 • Lucrările Grupului de lucru CESNI/PT „Prescripţii tehnice pentru navele de navigaţie interioară"şi a Grupului RV/G, Strasbourg, Franţa, 21-23 februarie 2017
 • Lucrările celei de-a doua sesiuni dedicată Transportului Maritim European („ European Shipping Week"), Bruxelles, Belgia, 27 februarie – 01 martie  2017
 • Cea de-a 5-a reuniune a Comitetului pentru implementarea Directivei 2016/802/UE  privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi, Bruxelles, Belgia, 03 martie 2017
 • Sesiunea a 4-a a Sub-comitetului pentru Siguranţa Navigaţiei, Radiocomunicaţii şi Căutare şi Salvare (NCSR), Londra, Anglia, 06 -10 martie 2017
 • Cursul de pregătire privind Codul ISPS (Codul Internaţional pentru Securitatea Navelor şi Facilităţilor Portuare), Lisabona, Portugalia, 07 – 10 martie 2017
 • Cursul de pregătire CECIS şi SafeSeaNet privind poluarea marină şi cea de-a 11-a întâlnire a Grupului Tehnic Consultativ (CTG MPPR), Lisabona, Portugalia, 14 martie 2017
 • Reuniunea de lansare și de coordonare pentru proiectele finanțate în cadrul proiectelor CISE "îmbunătățiri de interoperabilitate în Statele Membre pentru a intensifica schimbul de informații pentru supravegherea maritimă", Bruxelles, Belgia, 14 martie 2017
 • Cea de-a 47-a reuniune a Consiliului de Administraţie al EMSA, Lisabona, Portugalia, 16-17 martie 2017
 • Ziua Naţională a Inspectorilor, Bruxelles, Belgia, 21-22 martie 2017
 • Cursul de specializare „Inspecţia la tancurile petroliere, tancurile chimice şi LPG", Haga, Olanda, 21- 24 martie 2017
 • Sesiunea a 4-a a Sub-comitetului pentru sistemele şi echipamentele navei (SSE), Londra, Anglia, 20 – 24 martie 2017
 • Cea de-a 41-a reuniune a Comitetului de siguranţă maritimă şi prevenire a poluării (COSS), Bruxelles, Belgia, 21 martie 2017
 • Cursul de pregătire privind implementarea statului de pavilion şi organizaţii recunoscute, Lisabona, Portugalia, 22 -23 martie 2017
 • Conferinţa Interministerială la Nivel Înalt a Părţilor Interesate privind Siguranţa rutieră şi Afacerile Maritime, Valletta, Malta, 28 – 29 martie 2017
 • Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului Port State Control (PSCC 18), Izmir, Turcia, 28-30 martie 2017
 • Seminarul privind întărirea capacităţii instituţionale şi reuniunea extraordinară a Grupului de Asistență Tehnică (CNTA), Lisabona, Portugalia, 29 – 30 martie 2017
 • Întâlnirea dedicată demarării şi organizării Activităţi 2 („Studiu detaliat şi proiectarea coridorului RIS") din cadrul proiectului Ris Comex, Viena, Austria, 30 martie 2017
 • Sesiunea 41 a Comitetului FAL (privind implementarea formalităţilor de raportare aplicabile navelor la sosirea în /şi (sau) la plecarea din porturi), Londra, Anglia, 04 -07 aprilie 2017
 • Întâlnirea dedicată Proiectului RIS COMEX, Viena, Austria, 19 aprilie 2017
 • Lucrările sesiunii 26 a Grupului Consultativ asupra aspectelor de siguranţa mediului legate de navigaţie (AG-ESAS), Istanbul, Turcia, 19-20 aprilie 2017
 • Lucrările Grupului de lucru pentru probleme tehnice al Comisiei Dunării, Budapesta, Ungaria, 25 – 28 aprilie 2017
 • Sesiunea 101 – Legal Committee, Londra, Anglia, 26-28 aprilie 2017
 • Seminarul EMSA de pregătire a regulamentelor de implementare pentru certificarea echipamentului maritim în conformitate cu Directiva 2014/90/UE, Lisabona, Portugalia, 03 - 04 mai 2017
 • Şedinţele Grupurilor de lucru responsabile cu modificarea standardelor RIS (Conferinţa RIS Week), Belgrad, Serbia, 09 - 11 mai 2017
 • Sesiunea de pregătire referitoare la utilizarea interfeţei utilizator a sistemului SafeSeaNet (SEG), întâlnirea autorităţilor competente pentru sistemul SafeSeaNet  şi cea dedicată sistemului Long Range Identification and Tracking (LRIT), precum şi întâlnirea consultativă dedicată Serviciilor Maritime Integrate (IMS), Lisabona, Portugalia, 16 - 18 mai 2017
 • Întâlnirea de lucru pentru elaborarea unui Protocol de cooperare privind acordarea Locurilor de  refugiu navelor aflate în pericol, Varna, Bulgaria, 17 mai 2017
 • Seminarul pregătitor al vizitelor EMSA în statele membre ale Uniunii Europene, având ca subiect implementarea noii directive privind echipamentul maritim (MED) şi seminarul privind marcajul elecronic pe echipamentele maritime, Lisabona, Portugalia, 18 – 19 mai 2017
 • Lucrările sesiunii plenare a Comisiei Centrale pentru navigaţia pe Rhin- CCNR, Schauffhouse, Elveţia, 30-31 mai 2017
 • Cea de-a 48-a reuniune a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă şi Seminarul de încheiere a proiectului pilot „Crearea unei funcţii de gardă de coastă europene", Lisabona, Portugalia, 31 mai – 02 iunie 2017
 • Întâlnirea dedicată activităţii 2 – Studiul detaliat şi proiectarea coridorului RIS din cadrul proiectului RIS COMEX (River Corridor Management Execution), Rotterdam, Olanda, 06-08 iunie 2017
 • Lucrările celei de-a 99-a sesiuni a Comitetului de Siguranţă Maritimă (MSC), Londra, Anglia, 07 - 16 iunie 2017
 • Prima reuniune a Comitetului de coordonare a Proiectului BCSEA (Siguranţă maritimă, securitate şi protecţia mediului marin în regiunea Mării Negre şi Mării Caspice), Lisabona, Portugalia, 13 -14 iunie 2017
 • Întâlnirea de lucru privind Proiectul  comun DanRiss, Varna, Bulgaria, 15 – 16 iunie 2017
 • Prima reuniune a Comitetului Director al proiectului RIS COMEX, Viena, Austria, 19 iunie 2017
 • Întâlnirea Grupului de Coordonare la Nivel Înalt (HLSG) pentru administrara sistemelor maritime digitale, Bruxelles, Belgia, 20 iunie 2017
 • Reuniunea „Standarde pentru sisteme electronice programabile de siguranţă şi echipamentul TIC (tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor), precum şi lucrările grupului de lucru „Prescripţii tehnice pentru navele de navigaţie interioară", Strasbourg, Franţa, 27 – 30 iunie 2017
 • Sesiunea "Train-the Trainer" pentru Statele Membre cu privire la Ecosistemul SafeSeaNet – Interfața Grafică a Utilizatorului (GUI), Lisabona, Portugalia, 27 – 28 iunie 2017
 • Cea de-a  35-a reuniune a Grupului de lucru pentru cooperare administrativă în domeniul ambarcațiunilor de agrement (RCD ADCO), Valleta, Malta, 27 – 28 iunie 2017
 • Întâlnirea dedicată activităţii 2 din cadrul proiectului RIS COMEX, Viena, Austria, 28 – 29 iunie 2017
 • Sesiunea 71 a Comitetului pentru protecţia mediului marin (MEPC 71) din cadrul Organizaţiei Maritime Internaţionale, Londra, Anglia, 03 -07 iulie 2017
 • Lucrările reuniunii Comitetului european pentru elaborarea de standarde tehnice în navigaţia interioară (CESNI), Strassbourg, Franţa, 05- 07 iulie 2017
 • Dezvoltarea unei baze comune de date şi a unei baze legale comune pentru efectuarea inspecţiilor la navele de navigaţie interioară, pe Dunăre, porţiunea comună de graniţă Româno-Bulgară, cu interfaţă la sistemele naţionale RIS, Vidin, Bulgaria, 12 iulie 2017
 • Întâlnirea dedicată demarării şi organizării subactivităţii 5.1 (IWT Safety Aspects) din cadrul Proiectului RIS COMEX, Berlin, Germania, 20 iulie 2017
 • Cea de-a 31-a reuniune comună a experţilor pentru Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) şi lucrările celei de-a 19-a sesiuni a Comitetului e Administrare, Geneva, Elveţia, 28-31 august 2017
 • Seminarul privind Investigarea Accidentelor Maritime, Lisabona, Portugalia, 04–08 septembrie 2017
 • Întâlnirea dedicată demarării şi organizării Activităţii 2 din cadrul Proiectului RIS COMEX (Studiu detaliat şi proiectarea coridorului RIS), Viena, Austria, 06–07 septembrie 2017
 • Cel de-al 46-lea seminar Port State Control, Lisabona, Portugalia, 18-21 septembrie 2017
 • Întâlnirea organizată de Administraţia Maritimă din Bulgaria având ca subiect Proiectul comun DANUBE SAFETY NET, Sofia, Bulgaria,
 • Cea de-a 14-a Conferinţă privind Căutarea şi Salvare (SAR), Odesa, Ucraina, 20–21 septembrie 2017
 • Dispoziţii Fundamentale privind navigaţia pe Dunăre şi reuniunea CEVNI 5, Budapesta, Ungaria, 21–22 septembrie 2017
 • Lucrările Comitetului pentru Regulamentul UE 1257/2013 privind reciclarea navelor, Bruxelles, Belgia, 25 septembrie 2017
 • Întâlnirea de instruire SafeSeaNet Ecosystem Graphical (SEG) de monitorizare şi supraveghere satelitară a poluărilor marine, Lisabona, Portugalia, 26–27 septembrie 2017
 • Seminarul privind managementul creanţelor – Exerciţiul Skgerrak (Skagerrak Chemical and Oil Spill Exercise), Horten, Norvegia, 27–28 septembrie 2017
 • Reuniunea „Standard pentru emisiile provenite din navigaţia interioară pentru motoare existente, destinate a fi utilizate ca referinţă pentru iniţiativele voluntare"şi Reuniune grupului CESNI/PT (fostul JWG) „Prescripţii tehnice pentru navele de navigaţie interioară", Strasbourg, Franţa, 27-28 septembrie 2017
 • Întâlnirea de lucru privind semnarea Protocolului de cooperare dintre Autoritatea Navală Română şi Administraţia Maritimă din Bulgaria pentru acordarea locurilor de refugiu pentru navele aflate în pericol şi care solicită asistenţă, Varna, Bulgaria, 03 octombrie 2017
 • Cea de-a 12-a întâlnire a Grupului consultativ privind asistenţa tehnică – CNTA, Lisabona, Portugalia, 03 octombrie 2017
 • Cel de-al 17-lea Seminar Port State Control privind rolul elementului uman, Haga, Olanda, 03–06 octombrie 2017
 • Întâlnirea dedicată proiectului RIS COMEX, Budapesta, Ungaria, 10-12 octombrie 2017
 • Cursul privind inventarierea materialelor periculoase (SRR/Title II), Lisabona, Portugalia, 11–12 octombrie 2017
 • Cel de-al 8- lea Forum European privind navigaţia sustenabilă şi Seminarul privind Directiva Sulf, Lisabona, Portugalia, 16-17 octombrie 2017
 • Reuniunea Grupului de lucru pentru probleme tehnice a Comisiei Dunării, Budapesta, Ungaria, 17–20 octombrie 2017
 • Cea de-a 7-a întâlnire a grupului de utilizatori privind serviciile de răspuns la poluarea marină, Lisabona, Portugalia, 18 octombrie 2017
 • Cea de-a 2-a întâlnire a Grupului de lucru SSN/LRIT (SafeSeaNet & Long Range Identification and Tracking), Lisabona, Portugalia, 18 octombrie 2017
 • Cel de-al 6-lea Forum Anual EUSDR (European Strategy for Danube Region), Lisabona, Portugalia, 18-19 octombrie 2017
 • Grupul de experți constituit sub Directiva privind echipamentele maritime (MED), Bruxelles, Belgia, 24-25 octombrie 2017
 • Cursul de pregătire privind prevederile Directivei Sulf, Lisabona, Portugalia, 25–26 octombrie 2017
 • Cea de-a 43-a reuniune a Comitetului pentru Siguranţă Maritimă şi prevenirea poluării de către nave (COSS), Bruxelles, Belgia, 07 noiembrie 2017
 • Întâlnirea dedicată Activiăţii 2 din cadrul  Proiectului RIS COMEX, Regensburg, Germania, 07-09 noiembrie 2017
 • Cursul de instruire referitor la aplicarea prevederilor Convenţiei privind Munca în Domeniul Maritim 2006, Lisabona, Portugalia, 14–15 noiembrie 2017
 • Conferinţa dedicată celebrării celor 10 ani de la înfiinţarea sistemului CleanSeaNet şi cooperării dintre ESA (European Space Agency- Agenţia Spaţială Europeană) şi EMSA, Lisabona, Portugalia, 14–15 noiembrie 2017
 • Cea de-a 49-a reuniune a Consiliului de Administraţiei a Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă (EMSA), Lisabona, Portugalia, 16–17 noiembrie 2017
 • Întâlnirea Grupurilor de lucru ale experţilor RIS – RIS Week, Bratislava, Slovacia, 21-24 noiembrie 2017
 • Cea de-a 30-a reuniune a Adunării Generale IMO (Organizaţia Maritimă Internaţională), Londra, Anglia, 27 noiembrie –06 decembrie 2017
 • Seminarul de lucru privind evaluarea Directivei 2008/106/CE şi a Direcivei 2005/45/CE, Bruxelles, Belgia, 28 noiembrie 2017
 • Reuniunea grupului de lucru CESNI/PT „Prescripţii tehnice pentru navele de navigaţie interioară", Strasbourg, Franţa, 28-30 noiembrie 2017
 • Seminarul de pregătire privind sistemele de curăţare a gazelor de evacuare, Lisabona, Portugalia, 29–30 noiembrie 2017
 • Cea de-a 14-a reuniune a Grupului de Experţi referitor la Schimbul de informaţii privind Serverul Mediteranean Regional MARES, Roma, Italia, 06 decembrie 2017
 • Cea de-a 2-a întâlnire a Comitetului Director din cadrul Proiectului RIS COMEX, Rotterdam, Olanda, 19-20 decembrie 2017
Drepturi de autor © 2014 ANR