Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

PARTICIPAREA ANR IN ORGANIZATII INTERNATIONALE 2018

 • Întâlnirea dedicată demarării şi organizării activităţii 4 din cadrul Proiectului RIS COMEX, (sustenabilitatea Coridorului RIS), Viena, Austria, 17–19 ianuarie 2018
 • Cea de-a 5-a reuniune a reprezentanţilor Sub-Grupului de Experți la Nivel Înalt (HLSG)  în cadrul  proiectului eManifest, în colaborare cu experții grupului de Coordonare Electronică Vamală (ECCG), organizat de TAXUD), Bruxelles, Belgia, 18 ianuarie  2018
 • Reuniunea Comitetului de securitate al ADN şi respectiv a Comitetului de administrare al ADN, Geneva, Elveţia, 22-26 ianuarie 2018
 • Seminarul privind întărirea capacităţii instituţionale a Statelor Membre ale Uniunii Europene în calitatea lor de state de pavilion, Lisabona, Portugalia, 30-31 ianuarie 2018
 • Întâlnirea  de lucru a sub-grupului de Experți la Nivel Înalt (HLSG) „cooperarea privind la locurile de refugiu" Bruxelles, Belgia, 01 februarie 2018
 • Cel de-al 48-lea seminar pentru actualizarea cunoştinţelor ofiţerilor Port State Control privind procedurile de inspecţie la  nave în conformitate cu convenţiile maritime internaţionale, Lisabona, Portugalia, 04-09 februarie 2018
 • Cea de-a 50-a sesiune a sub-comitetului referitor la navigaţie, comunicare, căutare şi salvare, Londra, Anglia, 19-23 februarie 2018
 • Întâlnirea dedicată Activității 2 (Studiu detaliat şı proiectarea corıdoruluı RIS) din cadrul Proiectului RIS COMEX, Rotterdam, Olanda, 20-23 februarie 2018
 • Întâlnirea Managementului Proiectului „Dezvoltarea unei baze de date comune şi armonizarea cadrului legislativ privind inspecţiile navelor pentru sectorul comun bulgaro-român al Dunării cu interfaţa naţională RIS, precum şi semnarea Acordului referitor la „inspecţia navelor pe căile navigabile din sectorul comun româno-bulgar al Dunării", Ruse, Bulgaria, 22 februarie 2018
 • Reuniunea Comiteului de recunoaştere reciprocă a brevetelor naţionale ale comandanţilor de navă, Bruxelles, Belgia, 26 februarie 2018
 • Prima întâlnire a Grupului de Experţi privind  DINA (Digital Inland Waterway Area), Bruxelles, Belgia, 26 februarie 2018
 • Întâlnirea dedicată Activității 2 (Studiu detaliat şı proiectarea coridorului RIS)  din cadrul Proiectului RIS COMEX, Viena, Austria, 27 februarie -01martie 2018
 • Întâlnirea Grupului de Coordonare la Nivel Înalt (HLSG) pentru administrarea Sistemelor Maritime Digitale şi întâlnirea Directorilor Maritimi referitoare la „Evoluţii privind politicile, siguranţa şi mediul înconjurător în transportul maritim", Bruxelles, Belgia, 27 – 28 februarie 2018
 • Cursul de pregătire prvind Codul ISM şi tehnicile de auditare, Lisabona, Portugalia, 06-09 martie 2018
 • Întâlnirea de lucru privind coordonarea răspunsului la poluare pe mare şi la ţărm privind „evaluarea riscurilor şi planificarea acţiunilor de răspuns la poluarea marină în Europa", Londra, Anglia, 14 martie 2018
 • Cursul de pregătire privind Interfaţa Utilizatorului Ecosistemului SafeSeaNet pentru SSN, LRIT ŞI utilizatorii IMS, conform modelului Train - the –Trainer, Lisabona, Portugalia, 14 – 15 martie 2018
 • Cea de-a 50-a reuniune a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Europene de Siguranţă Maritimă, Lisabona, Portugalia, 14 – 15 martie 2018
 • Seminarul privind îmbunătăţirea cunoştinţelor referitoare la Convenţia & Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (Convenţia şi Codul STCW), Lisabona, Portugalia, 21-22 martie 2018
 • Cea de-a treia reuniune a Comitetului Director din cadrul proiectului RIS COMEX, Bruxelles, Belgia, 04 aprilie 2018
 • Lucrările celei de-a 72-a sesiuni a Comitetului privind Protecţia Mediului marin (MEPC), Londra, Anglia, 09 -13 aprilie 2018
 • Prima întâlnire anuală a Gărzii de Coastă Europene, Vigo, Spania, 11 -12 aprilie 2018
 • Reuniunea Grupului de Experţi CEVNI /DFND  și la reuniunea grupului de lucru pe probleme tehnice, Budapesta, Ungaria, 16- 20 aprilie 2018
 • Cursul de pregătire cu privire la Organizaţiile Recunoscute şi Tehnici de Auditare, Lisabona, Portugalia, 17 – 20 aprilie 2018
 • Cea de-a 5-a Reuniune a Comitetului referitor la Regulamentul privind Reciclarea Navelor, Bruxelles, Belgia, 18 aprilie 2018
 • Cursul de pregătire  privind folosirea echipamentelor şi navelor EMSA pentru răspuns în caz de poluare marină, Ravenna, Italia, 18 aprilie 2018
 • Întâlnirea preliminară demarării Proiectului GRENDEL (GReen and EfficieNt DanubE fLeet), Viena, Austria, 18 aprilie 2018
 • Cea de-a 27-a reuniune a Grupului Consultativ asupra aspectelor de siguranţa mediului legate de navigaţie (AG-ESAS) din cadrul Comisiei Mării Negre, Istanbul, Turcia, 24-25 aprilie 2018
 • Întâlnirea de lucru a statelor membre ViaDonau din cadrul Proiectului RIS COMEX, Viena, Austria, 24-25 aprilie 2018
 • Reuniunea comună a comisiilor de inspecţie pentru navele de navigaţie interioară, Viena, Austria, 24-26 aprilie 2018
 • Conferinţa Maritimă Europeană şi Forumul părţilor interesate din transportul maritim european, Varna, Bulgaria, 03 – 05 mai 2018
 • Lucrările celei de-a 100-a sesiuni a Comitetului de Siguranţă maritimă (MSC 99), Londra, Anglia, 16 – 25 mai 2018
 • Întâlnire de lucru în cadrul Proiectului RIS COMEX, Viena, Austria, 16 mai 2018
 • Întâlnirea preliminară Proiectului „Îmbunătăţirea siguranţei transportului în zona comună bulgaro- română a Dunării prin dezvoltarea răspunsului de urgenţă prin cooperare transfrontalieră", Sofia, Bulgaria, 17 mai 2018
 • Cursul de pregătire referitor la „Liniile directoare privind locurile de refugiu la nivel european", Lisabona, Portugalia, 22 – 23 mai 2018
 • Cea de-a doua reuniune a grupului de experţi tehnici ai Comisiei Europene pentru cerinţe tehnice pentru navele de navigaţie interioară, Bruxelles, Belgia, 24 mai 2018
 • Cea de-a 3-a Întâlnire comună a autorităţilor competente pentru sistemul  (SSN) SafeSeaNet / şi cea dedicată implementării  LRIT (Long Range Identification and Traking), precum şi cea de-a 11-a întâlnire a grupului de consultanţă IMS (Integrated Maritime Service), Lisabona, Portugalia, 30 mai 2018
 • Întrunirea dedicată Proiectul - test european pentru un mediu maritim comun  privind schimbul de informații în perspectiva anului 2020 (EUCISE 2020) din cadrul evenimenului European Maritime Day, Burgas, Bulgaria, 31 mai – 01 iunie 2018
 • Cea de-a 42-a Sesiune a Comitetului de Facilitare a Transportului Maritim (FAL), Londra, Anglia, 05 – 08 iunie 2018
 • Întâlnirea Danube Transport Day, cu tema „Portul Constanţa – centru multimodal pentru dezvoltare regională şi partener strategic al porturilor Dunării, Bruxelles, Belgia, 06 iunie 2018
 • Cursul privind implementarea şi punerea în aplicare a Convenţiei privind Managementul Apei de Balast, Lisabona, Portugalia, 06 -07 iunie 2018
 • Întâlnirea sub-grupului de experţi privind siguranţa navelor maritime de pasageri, Bruxelles, Belgia, 07 iunie 2018
 • Cea de-a 51- a reuniune a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă, Lisabona, Portugalia, 12 -13 iunie 2018
 • Şedinţele  RIS COMEX din cadrul RIS Week 2018, Rotterdam, Olanda, 11-15 iunie 2018
 • Cursul privind Inventarierea Materialelor Periculoase (Regulamentul privind Reciclarea Navelor/Titlul II), Lisabona, Portugalia, 13 -14 iunie 2018
 • Întâlnirea Grupului de Experţi privind reciclarea navelor (Ship Recicliying Expert Meeting Group), Bruxelles, Belgia, 18 iunie 2018
 • Sesiunea a 72-a a Comitetului pentru Siguranţă Maritimă şi Sesiunea 51 a Grupului de Consilieri ai Părţilor Interesate de Securitatea Maritimă, Bruxelles, Belgia, 20 iunie 2018
 • Întâlnirea Grupului de Experţi referitoare la Directiva  privind  Echipamentele Maritime, Bruxelles, Belgia, 18 iunie 2018
 • Cel de-al 65-lea Seminar al ofiţerilor Port State Control (PSC 65), Copenhaga, Danemarca, 19 – 21 iunie 2018
 • Cursul de pregătire privind monitorizarea, raportarea şi verificarea emisiilor de dioxid de carbon în transportul maritim, Lisabona, Portugalia, 26 iunie 2018
 • Cea de-a patra reuniune a Comitetului Director al Proiectului RIS COMEX, Ruse, Bulgaria, 27 – 28 iunie 2018
 • Cea de-a 17-a reuniune a Grupului de utilizatori CleanSeaNet, Lisabona, Portugalia, 28 iunie 2018
 • Cea de-a 4-a reuniune a Grupului de Experţi La Nivel Înalt (HLSG) pentru guvernarea sistemelor maritime digitale, Sub-grupul de experţi privind Interfaţa Unică „Single Window" şi cea de-a 6-a reuniune a reprezentanţilor Sub-Grupului de Experți la Nivel Înalt (HLSG) din cadrul proiectului eManifest, în colaborare cu experții grupului de Coordonare Electronică Vamală (ECCG), organizată de TAXUD, Bruxelles, Belgia, 03 – 04 iulie 2018
 • Seminarul regional privind „Managementul Apei de Balast", Batumi, Georgia, 03-05 iulie 2018
 • Cursul de pregătire Liability and Compensation", Lisabona, Portugalia, 03- 05  iulie 2018
 • Cursul privind siguranţa navelor de pescuit şi aspecte legate de mediu, Lisabona, Portugalia, 11-12 iulie 2018
 • Lucrările celei de-a 5-a sesiuni a Sub-comitetului privind elementul uman, instruire şi serviciu de cart (HTW), Londra, Anglia 16-20 iulie 2018
 • Lucrările celei de-a 33-a reuniuni comune a experţilor pentru Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), Geneva, Elveţia, 27 -31 august 2018
 • Seminarul de instruire –Regional Workshop on IMO Liability and Compensation Conventions, Batumi, Georgia, 11-14 septembrie 2018
 • Reuniunea periodică a subgrupului de experţi privind siguranţa navelor de pasageri şi a navelor RO-RO, Bruxelles, Belgia, 12 septembrie 2018
 • Forumul Internaţional Maritim – Georgia 2018- , Batumi, Georgia, 12-14 septembrie  2018
 • Lucrările celei de-a 5-a sesiuni a Subcomitetului pentru Implementarea instrumentelor IMO (Sub-comitetul III) AL Organiţiei Maritime Internaţionale, Londra, Anglia, 24-28 septembrie 2018
 • Reuniunea periodică a sub-grupului de experţi privind siguranţa navelor de pasageri (PSS), Bruxelles, Belgia, 25 septembrie 2018
 • Reuniunea grupului de  lucru pentru cerinţele tehnice pentru navele de pasageri CESNI/PT/Pax şi Reuniunea grupului de lucru CESNI/PT „Prescripţii tehnice pentru navele de navigaţie interioară" , Strasbourg, Franţa, 25 – 27 septembrie 2018
 • Întâlnirea „Partners Forum" pentru identificarea posibilor parteneri în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, Chişinău, Republica Moldova, 26 septembrie 2018
 • Cea de-a 52-a Reuniune a Consiliului de Administraţie al EMSA- şedinţă extraordinară (Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă), Lisabona, Portugalia, 26-27 septembrie 2018
 • Întâlnirea dedicată activităţii 3 (implementarea coridorului RIS) din cadrul subactivităţii 4.2 (Legal Arrangements) din cadrul proiectului RIS COMEX (River Corridor Management Execution), Viena, Austria, 27 septembrie  2018
 • Cea de-a 13-a întâlnire a Grupului consultativ privind asistenţa tehnică – CNTA, Lisabona, Portugalia, 02 octombrie 2018
 • Cea de-a 7-a reuniune a Comitetului privind Regulamentul referitor la Reciclarea Navelor, Bruxelles, Belgia, 03 octombrie 2018
 • Curs de pregătire privind securitatea navei, Lisabona, Portugalia, 03-04 octombrie 2018
 • Cea de-a 62-a sesiune a Grupului de lucru pentru transportul pe căile, Geneva, Elveţia, 03-05 octombrie 2018
 • Întâlnirea grupului de lucru privind Serviciul de Supraveghere Maritimă- Copernicus 2018, Lisabona, Portugalia, 09 octombrie 2018
 • Prima întâlnire a Grupului de lucru pentru Sistemele de aeronave pilotate de la distanţă- RPAS (Remotely Piloted Aircraft System), Lisabona, Portugalia, 10 octombrie 2018
 • Cea de-a 18-a reuniune a experţilor privind elementul uman, Haga, Olanda, 09-12 octombrie 2018
 • Reuniunea grupului de experţi CEVNI/DFND şi reuniunea grupului de lucru pe probleme tehnice, Budapesta, Ungaria, 15-19 octombrie 2018
 • Ca de-a 12-a reuniune a Grupului Tehnic Consultativ şi cea de-a 8-a reuniune a Grupului de Utilizatori privind Poluarea Marină, Lisabona, Portugalia, 17-18 octombrie 2018
 • Cea de-a 73-a sesiune a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin (MEPC 73), Londra, Anglia, 22 – 26 octombrie 2018
 • Cea de-a 5-a reuniune a Comitetului Director RIS COMEX, Viena, Austria, 23 octombrie 2018
 • Cea de-a 4-a întâlnire comună a autorităţilor competente pentru sistemul SafeSeaNet (SSN) şi cea dedicată implementării Long Range Identification and Tracking (LRIT), Lisabona, Portugalia, 23 octombrie 2018
 • Cea de-a 12-a întâlnire a grupului de consultanţă IMS (Integrated Maritime Service), Lisabona, Portugalia, 24 octombrie 2018
 • Şedinţa Grupului de lucru privind educarea, instruirea şi certificarea personalului navigant maritim, Lisabona, Portugalia, 28-30 octombrie 2018
 • Cea de-a 38-a reuniune a Grupului pentru Coordonarea Administrativă a Supravegherii Pieţei în domeniul Ambarcaţiunilor de Agrement (RCD ADCO), Salzburg, Austria, 29-30 octombrie 2018
 • Şedinţa comună a grupului de lucru Joint TF RIS index, grupul responsabil cu asigurarea calităţii şi consistenţei RIS index în cadrul standardelor RIS, Antwerp, Belgia, 07-08 noiembrie 2018
 • Comitetul europeaan pentu elaborarea standardelor tehnice în navigaţia interioară, Praga, Cehia, 08 noiembrie 2018
 • Conferința finală a proiectului „Integrated Bulgarian Maritime Surveillance (InBulMarS)", Burgas, Bulgaria, 08 noiembrie 2018
 • Seminarul privind implementarea Directivei 2005/35/CE, Lisabona, Portugalia, 13 noiembrie 2018
 • Întâlnirea dedicată activităţii 3 din cadrul Proiectului RIS COMEX, Hasselt, Belgia, 13-15 noiembrie 2018
 • Cea de-a 53-a reuniune a Consiliului de Administraţie a Agenţiei pentru Siguranţă Maritimă (EMSA), Lisabona, Portugalia, 14-15 noiembrie 2018
 • Seminarul privind încăperile de locuit ale navelor de navigaţie interioară şi reuniunea grupului de lucru CESNI/PT „Prescripţii tehnice pentru navele de navigaţie interioară", Strasbourg, Franţa, 19-21 noiembrie 2018
 • Seminarul "Pregătire avansată asupra Directivei (EU) 2016/802 referitoare la reducerea conținutului de sulf în anumiți combustibili lichizi", Lisabona, Portugalia, 21-22 noiembrie 2018
 • Cea de-a 15-a întâlnire a Grupului de Experţi prvind „Sistemul de Schimb de Informaţii AIS Regional Mediteranean (MAREƩ)", Veneţia, Italia, 27 noiembrie 2018
 • Reuniunea grupului de experţi referitoare la Directiva privind echipamentul maritim (MED), Bruxelles, Belgia, 28-29 noiembrie 2018
 • Lucrările celei de-a 100-a sesiuni a Comitetului de Siguranţă Maritimă (MSC), Londra, Anglia, 03-07 decembrie 2018
 • Lucrările şedinţelor Grupurilor de lucru RIS – Conferinţa „RIS week", Viena, Austria, 03-07 decembrie 2018
 • Întâlnirea Grupului de Coordonare la Nivel Înalt (HLSG) pentru administrarea Sistemelor Maritime Digitale, Bruxelles, Belgia, 04 decembrie 2018
 • Reuniunea periodică a Sub-grupului de experţi privind siguranţa navelor de pasageri, Bruxelles, Belgia, 14 decembrie 2018
Drepturi de autor © 2014 ANR