Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

PARTICIPAREA ANR IN ORGANIZATII INTERNATIONALE 2019

 • Întâlnirea de lucru a Comitetului mixt româno- bulgar din cadrul proiectului DANRISS, 15-16 ianuarie 2019, Ruse, Bulgaria
 • Întâlnirea dedicată activităţii 3 (implementarea coridorului RIS) din cadrul proiectului RIS COMEX, 16-17 ianuarie 2019, Delft, Olanda
 • Cea de-a 6-a reuniune a sub-comitetului NCSR (Sub-comittee on navigation, communications and search and rescue), 16–25 ianuarie 2019, Londra, Anglia
 • Cea de-a 6-a întâlnire a Comitetului pentru implementarea Directivei 2016/802/EC prvind conţinutul de sulf în combustibilii lichizi, 17 ianuarie 2019, Bruxelles, Belgia
 • Lucrările celei de-a 34-a reuniuni comune a experţilor pentru Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (AND) şi lucrările celei de-a 22-a sesiuni a Comitetului de Administrare al AND, 21-25 ianuarie 2019, Geneva, Elveţia
 • Cea  de- 8-a reuniune a grupului de experţi privind reciclarea navelor, 01 februarie 2019, Bruxelles, Belgia
 • Sesiunea a VI-a Sub-comitetului SDC (Ship Design and Construction), 04-08 februarie 2019, Londra, Anglia
 • Reuniunea sub-grupului de experţi la nivel înalt (HSLG) referitoare la Grupul de cooperare privind locurile de refugiu, 06 februarie 2019, Bruxelles, Belgia
 • Întâlnire de lucru privind Activitatea 3 din cadrul Proiectului RIS COMEX, 13-14 februarie 2019, Viena, Austria
 • Cea de-a 6-a reuniune a Comitetului privind Prevenirea şi Răspunsul la poluare, 18–22 februarie 2019, Londra, Anglia
 • Workshop-ul EMSA referitor la înfiinţarea „unui nou angajament european prvind mediul", 27–28 februarie 2019, Lisabona, Portugalia
 • Întâlnire de lucru între Liderul de proiect şi beneficiarul 2 în cadrul Proiectului  DANRiSS „Dezvoltarea unei baze de date comună şi a unui cadru legal comun pentru inspecţiile la nave în porturile situate pe sectorul comun bulgaro-român al Dunării, cu interfaţă în sistemul RIS naţional", 27-28 martie 2019, Ruse, Bulgaria
 • Cea de-a 6-a sesiune a Sub-Comitetului pentru proiectarea navei şi a echipamentelor (IMO), 04-08 martie 2019    Londra, Anglia
 • Reuniunea Grupului de lucru CESNI/PT "Prescripţii tehnice pentru navele de navigaţie interioară" şi Reuniunea specială dedicată programului de lucru CESNI pentru viitorii 2 ani, 05- 07  martie 2019    Strasbourg, Franţa
 • Cea de-a 6-a reuniune a Comitetului Director din cadrul  Proiectului RIS COMEX, 07 martie 2019, Bruxelles, Belgia
 • Evenimentul organizat în cadrul Proiectului GRENDEL – „Transferul de know-how  către operatorii de nave din regiunea Dunării şi modernizarea acestora" , 07 – 08 martie 2019   Viena,

  Austria
 • Prima reuniune comună IMP-MSG – (Internal Market for Products- Market Surveillance Group) şi   PARCS- Grupul Strategie Prohibiţii şi Restricţii (Prohibitions and Restrictions Strategy Group), 11 martie 2019    Bruxelles, Belgia
 • Cea de-a 18-a reuniune a Grupului de utilizatori CleanSeaNet, 12 martie 2019, Lisabona, Portugalia
 • Cursul privind Codul ISM şi tehnicile de auditare, 12-15 martie 2019, Lisabona, Portugalia
 • Întâlnirea dedicată activităţii 3 din cadrul Proiectului RIS COMEX, 13-14 martie 2019, Rotterdam, Olanda
 • Cursul de specializare privind „Inspecţia Navelor de Pasageri",  19–22 martie 2019, Turku, Finlanda
 • Workshop-ul pentru strategia pe 5 ani a EMSA şi cea de-a 54-a reuniune a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă (EMSA), 20- 21 martie 2019, Lisabona, Portugalia
 • Workshop-ul privind întărirea capacităţii instituţionale, 26 – 27 martie 2019, Lisabona, Portugalia
 • Training-ul BSMoU destinat ofiţerilor PSC, 26 – 29 martie 2019, Lisabona, Portugalia
 • Cursul privind Interfaţa Grafică a Ecosistemului SafeSeaNet (SEG) şi SafeSeaNet (SSNv4), 28 martie 2019, Lisabona, Portugalia
 • Întâlnire de lucru si întâlnirea liderilor de activități, precum si cea de-a doua intalnire a comitetului de conducere a Proiectului GRENDEL, 27 martie 2019, Budapesta, Ungaria
 • Lucrările celei de-a 106-a sesiuni a Comitetului pentru probleme juridice din cadrul Organizaţiei Maritime Internaţionale, 27 – 29 martie  2019, Londra, Anglia
 • Cea de-a 45-a reuniune a Comitetului pentru Sigunţa Maritimă şi Prevenirea Poluării (COSS 45), 28 martie 2019    Bruxelles, Belgia
 • Reuniunea grupului de experţi pentru Inspecţiile privind Securitatea Maritimă, 28-29 martie 2019, Bruxelles, Belgia
 • Reuniunea grupului de lucru pentru cerinţele tehnice pentru navele de pasageri CESNI/PT/PAX, 02-03 aprilie  2019, Lacul Orta, Italia
 • Prima întâlnire dedicată proiectului pilot  privind facilitarea procedurilor de raportare navă-uscat, 03 aprilie 2019, Lisabona, Portugalia
 • Cea de-a 43-a sesiune a Comitetului Organizaţiei Maritime Internaţionale pentru Facilitarea Transportului Maritim,  08-12 aprilie 2019, Londra, Anglia
 • Cursul de pregătire CleanSeaNet pentru ofiţerii de serviciu, 09 – 10 aprilie 2019, Lisabona, Portugalia
 • Reuniunea Comitetului european pentru elaborarea de standarde tehnice în navigaţia interioară (CESNI), 10 aprilie 2019, Strassbourg, Franţa
 • Cea de-a 5-a ediţie a Forumului de Cooperare Internaţională sub egida „Europe let's cooperate", 10-11 aprilie 2019, Bruxelles, Belgia
 • Întâlnirea dedicată activității 3 din cadrul Proiectului RIS COMEX,  10-11 aprilie 2019, Bruges, Belgia
 • Întâlnire de lucru în cadrul  Proiectului Danube Safety Net,  11 aprilie 2019, Ruse, Bulgaria
 • Întâlnirea de lucru a reprezentanţilor desemnaţi de statele europene pentru Regulamentul UE nr.1257/2013- Inspecţia navelor în conformitate cu Regulamentul UE  nr.1257/2013, 11-12 aprilie 2019, Lisabona, Portugalia
 • Forumul  European Anual al Pazei de Coastă (2019),  15-17 aprilie 2019, Polonia, Swinoujscie
 • Cea de-a 20-a reuniune a Comitetului Port State Control (PSCCO 20), 16–18 aprilie 2019, Burgas, Bulgaria
 • Cea de-a 60-a sesiune a Sub-comitetului HTW (Human Element Training and Watchkeeping), 29 aprilie-03 mai 2019, Londra, Anglia
 • Ce-a de-a 52-a reuniune a Comitetului PSC (PSCC52), 13-17 mai  2019, St. Petersburg, Rusia
 • Cea de-a 74-a Sesiune a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin, 13-17 mai  2019, Londra, Anglia
 • Workshop-ul privind Securitatea Maritimă (Copernicus Maritime Surveillance Service), 14 mai 2019, Lisabona, Portugalia
 • Comisia Dunării – reuniunea grupului de lucru pe probleme juridice și financiare, 14-17 mai 2019, Budapesta, Ungaria
 • Grupul de lucru privind Activitatea 3 și grupul de lucru privind Coridorul Dunării, 15-16 mai 2019, Viena, Austria
 • Cea de-a 5-a întâlnire a Grupului de lucru SSN/LRIT, 21 mai 2019, Lisabona, Portugalia
 • Reuniunea Directorilor din Transportul Maritim referitoare la "Evoluții privind politicile, siguranța și mediul înconjurător în Transportul Maritim", 21 mai 2019, Bruxelles, Belgia
 • Cea de-a 13-a întâlnire a Grupului de Consultanță IMS, 22 mai 2019, Lisabona, Portugalia
 • Cursul privind siguranța, regulile aplicabile navelor de pescuit, 04-06 iunie  2019, Vigo, Spania
 • Cea de-a 101-a sesiune a Consiliului de Siguranță Maritimă (MSC 101), 05-14 iunie  2019, Londra, Anglia
 • Întâlnirea bilaterală cu actori din Constanța și Dobrich, 12 iunie 2019, Balchick, Bulgaria
 • Cea de-a 92-a sesiune a Comisiei Dunării, 13 iunie 2019            Budapesta, Ungaria
 • Grup de lucru a informațiilor tehnologice CESNI/TI, 13-14 iunie 2019, Strasbourg, Franța
 • Cel de-al 67-lea Seminar PSC, 18-20 iunie 2019, Hamburg, Germania
 • Reuniunea Grupului de Lucru privind "Raportarea Accidentelor Maritime" (IRWG), 19 iunie 2019, Lisabona, Portugalia
 • Ședința de deschidere a proiectului PALAEMON, 19-20 iunie 2019, Paphos, Cipru
 • Grupul de lucru privind Securitatea Maritimă (Copernicus), 20 iunie 2019, Lisabona, Portugalia
 • Întâlnirea de lucru privind Forumul European de Transport Maritim Durabil (ESSF), 24 iunie 2019, Lisabona, Portugalia
 • Cea de-a 55-a reuniune a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă (EMSA), 24-28 iunie 2019, Genova, Italia
 • Reuniunea grupului de lucru CESNI/PT (fostul JWG) "Prescripții tehnice pentru navele de navigație interioară", 25-27 iunie 2019, Strasbourg, Franța
 • Cea de-a 7-a reuniune RISCOMEX, 27 iunie 2019, Rotterdam, Olanda
 • Lucrările celei de-a 6-a Sesiuni a Subcomitetului pentru Implementarea Instrumentelor IMO (Sub-comitetul III), 01-05 iulie  2019, Londra, Anglia
 • Întălnire privind discutarea noilor reguli de utilizare referitoare la baza de date MED (directiva privind echipamentele maritime), 04 iulie 2019, Lisabona, Portugalia
 • Instruire privind răspunderea și compensarea creanțelor maritime, 04 -05 iulie 2019, Lisabona, Portugalia
 • Cea de-a 15-a Sesiune a Grupului de Experți pe probleme de radiocomunicații IMO/ITU, 08-12 iulie  2019, Londra, Anglia
 • Întâlnirea de lucru  a reprezentanților desemnați de către Statele Europene pentru Regulamentul (EU) nr. 1257/2013 privind reciclarea navelor, 11 iulie 2019, Bruxelles, Belgia
 • Evaluarea stadiului in care se afla implementarea proiectului DANRiSS, 23 -24 iulie 2019 Ruse,  Bulgaria
 • Lucrările celei de a 35-a reuniuni comune a experților pentru Regulamentul anexat la ADN, 26- 30 august 2019,   Geneva, Elveția
 • Primul atelier de lucru privind securitate cibernetică în sectorul maritim și a 77-a întâlnire a Comitetului pentru Securitate Maritimă, 04- 05 septembrie 2019, Bruxelles, Belgia
 • Întâlnirea de lucru privind redeschiderea navigației pe canalul Bega, 05 septembrie 2019, Belgrad, Serbia
 • Întâlnirea dedicată activității nr.3 din cadrul proiectului  RISCOMEX, 04- 05 septembrie 2019, Viena, Austria
 • Seminar cibersecuritate în cadrul creșterii importanței activităților ce privesc digitalizarea în navigația interioară, 05 septembrie 2019, Bonn, Germania
 • Workshop-ul regional EMSA privind mecanismele necesare în cazul poluării maritime majore, 11-12 septembrie 2019, Varna, Bulgaria
 • Întâlnirea dedicată activității nr.4 din cadrul proiectului  RISCOMEX, 11- 13 septembrie 2019, Rotterdam, Olanda
 • Cea de-a 15-a Conferință de la  Marea Neagră – SAR, 11- 13 septembrie 2019, Batumi, Georgia
 • Cursul pentru auditori în cadrul Schemei de Audit IMO pentru statele member, 16 – 20 Septembrie 2019, Varna, Bulgaria
 • Întâlnirea dedicată celebrării a 20 de ani de la înființarea serviciilor de gestionare a traficului de nave, informații privind transportul și Conferința Internațională VTS, 17  septembrie 2019, Varna, Bulgaria
 • Reuniunea grupului de lucru pentru cerințele tehnice pentru navele de pasageri CESNI/PT/PAX, 17- 18  septembrie 2019, Paris, Franța
 • Reuniunea grupului de lucru privind prescripțiile tehnice pentru navele de navigație interioară și seminarul privind sistemele destinate să evite coliziunile dintre nave și poduri în navigație interioară, 23- 27 septembrie 2019, Strasbourg, Franța
 • Întâlnirea sub-grupului de  experți prvind siguranța navelor de pasageri, 24 septembrie 2019, Bruxelles, Belgia
 • Workshop-ul privind siguranța nevelor de pasageri și a navelor ro-ro, 24-25 septembrie 2019, Lisabona, Portugalia
 • A doua întâlnire dedicată proiectului pilot privind facilitarea procedurilor de raportare navă-uscat, 25 septembrie 2019, Lisabona, Portugalia
 • Întâlnirea de lucru a liderilor de activități precum și cea de/a treia întâlnire a comitetului de conducere a proiectului GRENDEL, 25-26 septembrie 2019, Ruse, Bulgaria
 • Seminarul pe tema atragerii femeilor în transporturi, 26 septembrie 2019, Bruxelles, Belgia
 • Cea de-a doua întâlnire a Grupului de utilizatori a sistemelor de aeronave pilotate de la distanță (RPAS- Remotely Piloted Aircraft System), 30 septembrie 2019, Lisabona, Portugalia
 • Întâlnirea EMSA privind exercițiile de top  privind locurile de refugiu, 02-03 octombrie 2019, Las Palmas, Gran Canaria
 • Cursul adresat experților privind "Elementul Uman", 08-11 octombrie 2019, Rotterdam, Olanda
 • Întâlnire de lucru în cadrul  Proiectului Danube Safety Net, 08 octombrie 2019, Ruse, Bulgaria
 • Întâlnirea privind domeniile posibile de cooperare între Administrația Maritimă Bulgară și Autoritatea Navală Română pentru perioada de implementare 2021-2027, 08 octombrie 2019, Ruse, Bulgaria
 • Întâlnirea grupului de experți privind probleme sociale în navigația interioară și DINA  (Digital Inland Waterway Area), 11 octombrie 2019, Bruxelles, Belgia
 • Reuniunea grupului de experți pe probleme de echipaj și personal și Reuniunea grupului de lucru pe probleme tehnice, 13 – 16     octombrie, respectiv  13-19.10 2019, Budapesta, Ungaria
 • Cea de-a 8-a ședință a Comitetului Director al Proiectului RIS COMEX, 14-15 octombrie 2019, Budapesta, Ungaria
 • Cea de-a 9-a întâlnire grupului de utilizatorilor privind serviciile de răspuns la poluare și cea de-a 13-a întâlnire a CTG MPPR, 16-17 octombrie 2019, Lisabona, Portugalia
 • Promovarea ratificării Acordului de la Cape Town privind siguranța navelor de pescuit,  21 - 23 octombrie 2019, Torremolinos, Spania
 • Seminarul privind întărirea capacității instituționale și cea de-a 14-a întâlnire a Grupului consultative privind asistența tehnică -CNTA, 23 – 24 Octombrie 2019, Lisabona, Portugalia
 • Prima întâlnire trimestrială din cadrul proiectului PALAEMON, 23 – 24 Octombrie 2019, Oldensburg & Elsfleth, Germania
 • Evoluții în politica de transport maritim pentru siguranță și mediu, 24 Octombrie 2019, Bruxelles, Belgia
 • Cea de-a 14-a întâlnire a Grupului Consultativ privind Serviciile Maritime Integrate (IMS) și cea de-a 6-a întâlnire a Grupului de lucru SafeSeaNet/LRIT (Long Range Identification Data), 30-31 octombrie 2019, Lisabona, Portugalia
 • Cea de-a 46-a întâlnire  a Comitetului pentru siguranța maritimă și prevenire a poluării (COSS 46),  04   noiembrie 2019, Bruxelles, Belgia
 • Cea de-a 40-a reuniune a Grupului RCD ADCO (Directiva privind echipamentele maritime), 05 – 06 noiembrie 2019, Helsinki, Finlanda
 • Cel de-al 68-lea seminar prinvind Port State Control,  05 – 07 noiembrie 2019, Haga, Olanda
 • A 56-a întâlnire a Consiliului de Administrație al EMSA, 07 – 08 noiembrie 2019, Lisabona, Portugalia
 • Întâlnirea EMSA referitoare la Directiva UE privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi folosiți de nave, 12  - 13 noiembrie 2019, Lisabona, Portugalia
 • Cel de-al 55-lea seminar adresat ofițerilor Port State Control (Controlul Statului Portului), 18 – 21 noiembrie 2019, Lisabona, Portugalia
 • Cursul adresat Statelor Membre IMO pentru pregătirea misiunii de audit IMSAS, 18 – 22 noiembrie 2019, Lisabona, Portugalia
 • Cea de-a a 7-a întâlnire a cursului  privind utilizarea sistemelor de supraveghere aeriană pentru detectarea și evaluarea poluării marine, 19 – 21 noiembrie 2019, Amsterdam, Olanda
 • Reuniuni comune cu privire la evoluțiile zonei digitale de navigație interioară pentru o mai bună integrare a logisticii din cadrul RIS WEEK 24- 28 noiembrie 2019,            Bruxelles, Belgia
 • Lucrările celei de-a 31-a sesiuni a Adunării Generale, din cadrul Organizației Maritime Internaționale, 24 -05  decembrie  2019,  Londra, Anglia
 • Reuniunea grupului de experți privind echipamentele maritime, 27- 28 noiembrie 2019, Bruxelles, Belgia
 • Sesiunea de instruire privind securitatea, nivel avansat, 02- 03 decembrie 2019, Lisabona, Portugalia
 • Cel de-al 5-lea seminar referitor la „Monitorizarea Automată a Comportamentului (navelor) și Analiză Avansată (ABM), 04 decembrie 2019, Lisabona, Portugalia
 • Ultimul workshop privind testele de stres la nivel european și mecanismului regional de a răspunde  în cazul poluării maritime majore, 05 decembrie 2019          Lisabona, Portugalia
 • Grup de lucru a informațiilor tehnologice CESNI, 11 – 12 decembrie 2019, Strasbourg, Franța
 • Întâlnire de lucru a grupului de experți pentru „Sistemul de Schimb de Informații AIS Regional Mediteranean (MAREƩ), 12 decembrie 2019, Roma, Italia
 • Reactivarea grupului de lucru privind pregatirea navigatorilor, 16 decembrie 2019 Bruxelles, Belgia
Drepturi de autor © 2014 ANR