Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

PARTICIPAREA ANR IN ORGANIZATII INTERNATIONALE 2020


 

 • Prelucrarea Regulamentului (Eu) 2015/757 privind raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon din transportul maritime,14 ianuarie 2020, Bruxelles,Belgia
 • Cea de-a 7-a sesiunea a Sub-Comitetului  privind navigația, comunicarea și atribuțiile de căutare și salvare, 15 - 24 ianuarie 2020 Londra, Anglia
 • Întâlnirea Grupului de lucru a părților interesate privind implementarea proiectelor 2021-2027 din cadrul Programului Orizont Europa, 21 - 22 ianuarie 2020,Ruse, Bulgaria
 • Lucrările seminarului PSC 56 privind Controlul Statului Portului, 27-30 ianuarie 2020, Lisabona,

  Portugalia
 • Lucrările celei de-a 36- a reuniuni comune a experților pentru Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) și lucrările celei de-a 24-a reuniuni a Comitetului de administrare al AND, 27-31 ianuarie 2020         Geneva, Elveția
 • Întâlnire dedicată activității nr. 3 , 28 – 29 ianuarie 2020, Praga, Cehia
 • Congresul nr. 8 privind reciclarea navelor, 29 – 30 ianuarie 2020, Amsterdam, Olanda
 • Cea de-a 7-a sesiune a Subcomitetui privind design-ul și construcția navelor (SDC 7), 03 – 07 februarie 2020       Londra, Anglia
 • Seminarul de pregătire la nivel de experți pentru siguranță și mediu, 11 - 14 februarie 2020, Lisabona, Portugalia
 • ECGFF - EMSA Seminar privind schimbul de informații și de securitate a datelor în domeniile de siguranță și securitate maritime, 11 - 12 februarie 2020,     Lisabona, Portugalia
 • Cea de-a 10-a reuniune a Grupului de Experți privind reciclarea navelor,           12 februarie 2020, Bruxelles, Belgia
 • Seminarul privind Siguranța navelor de pasageri, 12 februarie 2020, Lisabona, Portugalia
 • Cea de-a 56-a reuniune a Grupului de lucru pentru standardizarea cerințelor tehnice și de siguranță în transportul pe căile navigabile interioare (SC.3/WP.3), 12 - 14 februarie 2020, Geneva, Elveția
 • Cea de-a 7-a sesiune a Sub-comitetului pentru prevenirea și răspunsul la poluare (PPR 7), 17-21 februarie 2020,          Londra, Anglia
 • Cursul de pregătire în domeniul ISM, 18-21 februarie 2020, Geneva, Elveția
 • Întâlnire în cadrul proiectului PALAEMON, 25 - 26 februarie 2020, Viena, Austria
 • Prima sesiune a Seminarului on-line DINA, 05 iunie 2020
 • Sesiunea on-line a Selecției inspectorilor naționali, 10-11 iunie 2020
 • Cursul de pregătire on-line al inspectorilor Port State Control privind Regulamentul UE 1257/2013 privind reciclarea navelor, 18-19 iunie 2020
 • Cursul de pregătire on-line privind Convenția privind munca în domeniul martim (MLC,2006), 24-25 iunie 2020
 • Cea de-a 50-a sesiune a Grupului de lucru privind standardizarea cerințelor tehnice și de siguranţă în navigația interioară (SC.3/WP.3) al CEE-ONU, 29-30 iunie 2020
 • Reuniunea Comitetului pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS), organizată de Comisie, 01 iulie 2020
 • Cea de-a 7-a reuninue a Grupului de lucru la nivel înalt (HLSG) privind sistemele și serviciile martime digitale, 02-03 iulie 2020
 • Reuniunea   on-line a Grupului de lucru destinat reglementărilor tehnice ce privesc navele de pasageri în navigația interioară (CESNI/PT/Pax), 08 iulie 2020
 • Prima reuniune a Grupului de experți ai Comisiei Europene privind transportul mărfurilor periculoase, 17 iulie 2020
 • Forumul european de transport maritim durabil (ESSF), 18 septembrie 2020
 • Instruire on-line CleanSeaNet adresat ofițerilor de specialitate, 23 septembrie 2020
 • Seminar on-line privind reciclarea navelor Regulamentul (EU) 1257/2013, 23 - 24 septembrie 2020
 • Ședința on-line a Grupului de experți privind siguranța navelor de pasageri, 24 septembrie 2020
 • Cea de-a 53-a  reuniune a Memorandumului de Înțelegere de la Paris – sesiunea on-line a Comitetului de control al statului portului (PSCC 53), 28 septembrie – 02 octombrie 2020
 • Reuniunea virtuală FAL 44, 28 septembrie – 02 octombrie 2020
 • Instruire on-line privind Regulamentul 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului, privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon din transportul maritim și modificarea Directivei 2009/16 / CE, 29 septembrie 2020
 • Reuniunea on-line din cadrul Programului GRENDEL – Modernizarea Flotei, 30 septembrie 2020
 • Întâlnirea virtuală a Comitetului nr. 53 al Memorandumului de Înțelegere de la Paris, 28.09. – 02.10.2020
 • Reuniunea tehnică informală privind implementarea Directivei 2019/883 privind instalațiile portuare de preluare pentru predarea deșeurilor provenite de la nave, 6.10.2020
 • Sesiunea on-line a Grupului de lucru pentru recunoașterea certificatelor personalului îmbarcat la bordul navelor de navigație interioară (CD 169), 06 octombrie 2020
 • Curs de instruire privind Securitatea Navelor, 07 – 08  octombrie 2020
 • Sesiunea on-line a Grupului de lucru privind probleme tehnice (CD 133), 07 - 09 octombrie 2020
 • Sesiunea on-line a Grupului de lucru pentru standardizarea cerințelor tehnice și de siguranță în transportul pe căile navigabile interioare  (SC.3/WP.3) și reuniunea on-line a Grupului de lucru  pentru transport pe căile navigabile interioare SC.3 din cadrul ONU – Comisia Economică pentru Europa, 07 - 09 octombrie 2020
 • Conferința Anuală privind implementarea Programului Interreg V-A România-Bulgaria și Vizita la fața locului pentru mediatizarea proiectului ROBG-408, "Eforturi orientate spre îmbunătățirea infrastructurii rutiere în zona transfrontalieră", 07 -  08.10.2020
 • Evenimentul de lansare a proiectului „DIONYSUS - Integrating Danube Region into Smart & Sustainable Multi-modal & Intermodal Transport Chains" – Kick-Off Meeting, 08.10.2020
 • Grup de lucru din cadrul HUB – ului "Dunăre – Marea Neagră",  9.10.2020
 • CESNI – Colectarea datelor privind accidentele în navigația interioară, 12.10.2020
 • Comitetul European pentru elaborarea standardelor tehnice în navigaţia interioară (CESNI), 13 octombrie 2020
 • Seminar destinat utilizatorilor de grup (CTG MPPR),  13 – 14 octombrie 2020
 • CESNI/PT/Pax, 20 – 21.10.2020
 • Reuniunea grupului intersesional ISWG – GHG 7, 19-23.10.2020
 • New initiative BLUE ECONOMY, 27 octombrie 2020
 • Curs de pregatire avansat pe directiva SULF (2016/802/EU), 28-29.10.2020
 • Reuniunea grupului de lucru privind diseminarea celor mai bune practici pentru securitatea navelor de pasageri, 03.11.2020
 • Curs de pregatire SSN v4 si SEG User Interface, 04.11.2020
 • Reuniunea MSC 102, 04-11.11.2020
 • Curs de pregatire dedicat inspectorilor naționali de securitate maritimă, 06.11.2020
 • Reuniune online privind crearea unei noi baze de date Europeană, 12.11.2020
 • MARSEC 80 + reuniunea 59 Grup de consilieri pt securitate maritima, 12.11.2020
 • Reuniunea MEPC 75, 16-20.11.2020
 • Întâlnire on-line dedicata Transportului Digitalizat, 17.11.2020
 • Reuniunea grupului de lucru CESNI/PT ,,Prescripții tehnice pentru navele de navigație interioară", 17-18.11.2020
 • Curs de pregătire privind Serviciile Maritime Integrate IMS, SSN, ABM, SEG, 19.11.2020
 • Cea de-a 5-a întâlnire din cadrul Grupului de experti EMSWe, 23.11.2020
 • Întâlnire dedicată părților interesante privind ambarcațiunile de agrement , 23.11.2020
 • Reuniunea COSS 48, 26.11.2020
 • Întâlnirea on-line a Grupului de experți privind Regulamentul de Reciclare a Navelor, 26.11.2020
 • Seminar on-line privind automatizarea navigației interioare, 26-27.11.2020
 • Reuniunea LEG 107, 27.11-01.12.2020
 • Reuniunea pentru metodologia de evaluare a riscului pentru securitatea navelor de pasageri, 01.12.2020
 • Reuniunea grupului de experți privind transportul maritim European, 02.12.2020
 • Reuniunea grupului de experți privind Echipamentele Marine, 03 – 04.12.2020
 • Cea de-a 12-a Reuniune a  Forumului European pentru transport maritim durabil – ESSF, 04.12.2020
 • Comitetul pentru Cooperare Tehnica / TCC, 7-11.12.2020
 • Reuniunea grupului de experți privind Siguranta Navelor de pasageri – PSS expert group, 10.12.2020
 • Reuniunea grupului de experți  HLSG – sub grupul Single Window, 9.12.2020
 • FRONTEX –  Forumul  European Anual al Pazei de Coastă, 10.12.2020
 • Reuniunea grupului de experți  HLSG – sub grupul Digital Maritime Services, 15.12.2020


Drepturi de autor © 2014 ANR