Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

PARTICIPAREA ANR IN ORGANIZATII INTERNATIONALE 2021


 1. Reuniunea referitoare la acordarea Locurilor de refugiu – HLSG, 12.01.2021
 2. Reuniunea Grupului de experți  Data Themetic Team''în contextul implementării Regulamentului (UE)2019/1239 de stabilire a unui mediu aferent ghișeului unic european în domeniul maritim – EMSWe, 28.01.2021
 3. Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) și la lucrările celei de a 25-a sesiuni a Comitetului de Administrare al ADN, 25-29.01.2021
 4. Reuniunea pentru metodologia de evaluare a riscului pentru securitatea navelor de pasageri, 26.01.2020
 5. Întâlnire extraordinară a comitetului Black Sea Mou, 05.02.2021
 6. Întâlnirea online a Grupului de lucru comun ECGFF - EFCA privind „Pregătirea, dezvoltarea capacitații si cooperarea la nivel operațional", 11 -12.02.2021
 7. Lucrările celei de-a 7-a Sesiuni a Sub-comitetului privind Elementul Uman, Instruirea și Serviciul de Cart - HTW (Human Element Training and Watchkeeping), 15 -19.02.2021
 8. Curs adresat inspectorilor PSC prinvind Regulamentul de Reciclare a Navelor  (EU) 1257/2013, 17-18.02.2021
 9. Standardizarea cerințelor tehnice și de siguranță privind  navigația interioară (Sc.3/WP.3), 17-19.02.2021
 10. Seminar de pregătire privind Codul ISM și tehnici de audit, 22 -26.02.2021
 11. COSS49, 25.02.2021
 12. Grup tehnic experti pentru Inspectii OR la distanta, 24.02.2021
 13. Reuniunea on-line a grupului de lucru CESNI/PT ,,Prescripții tehnice pentru navele de navigație interioară", 02- 03.03.2021
 14. A patra reuniune a grupului de experți tehnici ai comisiei Europene pentru cerințe tehnice pentru navele de navigație interioară, 09.03.2021
 15. Cea de-a 20-a reuniune a Grupului de utilizatori CleanSeaNet, 10.03.2021
 16. Sesiunea de Evenimente dedicate Siguranței Transporturilor de Materiale Nucleare și Radioactive în Sud Estul Europei, 16.03.- 28.09.2021
 17. Sub-Comitetul PPR8-1 pentru Prevenire și Răspuns la Poluare, 21 -26.03.2021
 18. Reuniunea Grupului de experți  Data Themetic Team'' în contextul stabilirii a unui mediu aferent ghișeului unic european în domeniul maritim – EMSWe, 22.03.2021
 19. Curs ,,Raportare pentru Convenția Internațională privind munca în sectorul maritim" -  MLC, 22.03-11.06.2021
 20. Curs privind Directiva (EU) 2017/2110, 24.03.2021
 21. Grup de lucru dedicat Ghidului privind energia electrică pe uscat, 26.03.2021
 22. Cea de-a 3-a întâlnirea Grupului de Experți EMSWe privind interfața unică ,,Single Window", 29 -30.03.2021
 23. Workshop dedicat instalațiilor portuare de preluare pentru predarea deșeurilor provenite de la nave Directiva (EU) 2019/883, 07- 08.04.2021
 24. Reuniunile de coordonare NCSR8, 07 si 13.04.2021
 25. Curs  privind serviciile maritime integrate (IMS), interfața grafică de utilizator (SEG) SafeSeaNet (SSN), monitorizarea automată a comportamentului navelor (ABM) pentru statele membre, 13.04.2021
 26. Cea de-a 21-a Întâlnire a Comitetului PSC al BSMoU, 13-15.04.2021
 27. Lucrările reuniunii Comitetului european pentru elaborarea de standarde în navigația interioară (CESNI), 15.04.2021
 28. Cea de-a 8-a reuniune a sub-comitetului NCSR (Sub-comittee on navigation, communications and search and rescue), 19 -23.04.2021
 29. 1.Reuniunea grupului de experți pentru recunoașterea certificatelor personalului îmbarcat la bordul navelor de navigație interioară (CD35)
  2. Reuniunea grupului de experți pentru probleme de radiocomunicații (CD34)
  3.  Reuniunea grupului de lucru pe probleme tehnice (CD33), 19-23.04.2021
 30. Cea de-a patra reuniune a comisiei speciale tripartite a Convenției privind munca în sectrorul maritim MLC,2006, 19 -23.04.2021
 31. Curs dedicat legislației maritime europene, 19.04 – 1.10.2021
 32. Seminarul "Pregătire avansată asupra Directivei (EU) 2016/802 referitoare la reducerea conținutului de sulf în anumiți combustibili lichizi ", 20-21.04.2021
 33. Reuniunea Grupului de experți  Data Themetic Team- EMSWe, 28.04.2021
 34. Curs MLC Issues, 28.04.2021
 35. Întâlnirea dedicată proiectului pilot privind stabilirea unei platforme electronice privind certificarea navigatorilor, 28.04.2021
 36. Cea de-a 103-a reuniune a comitetului MSC, 5– 14.05.2021
 37. Reuniunea grupului de experți EMSWe, 12.05.2021
 38. Cea de-a 54-a Întâlnire a Comitetului PSC, 17-21.05.2021
 39. Cea de-a 50-a reuniune a Comitetului pentru siguranță maritime și prevenirea poluării COSS50, 17.05.2021
 40. Reuniunea grupului de experți GHG, 20.05.2021
 41. Cea de-a 45-a reuniune a comitetului FAL, 1– 07.06.2021
 42. Cea de-a 76-a reuniune a comitetului MEPC, 10 – 17.06.2021
 43. Curs CIC Stability, 21-23.06.2021
 44. Reuniunea Grupului de lucru CESNI/PT, 23-24.06.2021
 45. Cea de-a 59-a sesiune a Grupului de lucru pentru standardizarea cerințelor tehnice și de siguranță în navigația interioară (SC.3/WP.3) pe tematica CEVNI, 22-25.06.2021
 46. Întâlnire dedicată proiectelor UE privind navele autonome de suprafață pentru transport maritim (MASS) și instrumentelor de evaluare a riscurilor (RBAT), 24- 25.06.2021
 47. Reuniunea subgrupului de experți privind Siguranța Navelor de pasageri – PSS, 08.07.2021
 48. Cea de-a 108-a reuniune a comitetului LEG, 26– 30.07.2021
 49. Lucrările celei de a 38-a reuniuni comune a experților pentru Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) și la lucrările celei de a 26-a sesiuni a Comitetului de Administrare al AND, 22-27.08.2021, Geneva
Drepturi de autor © 2014 ANR