Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

CĂPITĂNIA ZONALĂ CONSTANŢA


Căpitănia Portului Constanţa a luat fiinţă în anul 1878 odată cu instalarea adminstraţiei româneşti în Dobrogea. Atribuţiile sale au fost stabilite, în condiţiile nou create prin reintegrarea Dobrogei la România, de Regulamentul poliţiei porturilor şi malurilor dunărene, publicat la data de 24 martie 1879.

Potrivit acestuia, căpitănia de port era însărcinată cu supravegherea ordinei, pilotarea navelor la intrarea şi la ieşirea din port, urmărirea încărcărilor şi descărcărilor de mărfuri şi cu respectarea de către navigatori şi nave a instrucţiunilor sanitare. Din punct de vedere organizatoric, Căpitănia Portului Constanţa se subordona Ministerului Afacerilor Străine şi Inspectoratului General al Navigaţiei şi Porturilor cu sediul la Galaţi. În 1908, Căpitănia Portului Constanţa, ca şi toate unităţile portuare, trece în sfera de activitate a Ministerului Lucrărilor Publice.

Odată cu înființarea Autorității Navale Române, prin HG nr. 1133/2002, începând cu anul 2002, Căpitănia Portului Consțanța devine unitate subordonată, fără personalitate juridică, în componența acestei instituții publice.

 

Sediu

 

Municipiul Constanța

Incintă Port Constanța, Nr. 1, Cod 900900

Clădire ANR, etaj 2-3

 

Zona de jurisdicţie

 

 • Marea teritorială a României, de la granița cu Bulgaria până la Canalul Periteașca
 • Canalul Navigabil Dunăre-Marea Neagră, de la km 0 până la km 64 + 410
 • Lacurile: Tașaul, Siutghiol, Limanu și Complexul Razelm – Sinoe
 • Dunărea de la Km 285 la Km 330, inclusiv ecluza Cernavodă

Canalul navigabil Poarta Albă – Midia – Năvodari, de la km 0 până la km 27 + 500, inclusiv ramura Luminița

 Unităţi componente

 • Căpitănia Portului Constanţa
  • Oficiul de Căpitănie Tomis
 • Căpitănia Portului Midia:
  • Oficiul de Căpitănie Mamaia
  • Oficiul de Căpitănie Jurilovca
 • Căpitănia Portului Mangalia
 • Căpitănia Portului Cernavodă
 • Căpitănia Portului Medgidia:
  • Oficiul de Căpitănie Murfatlar
  • Oficiul de Căpitănie Ovidiu

Atribuţii principale

 

 • Supraveghează regimul navigaţiei în porturi şi în apele naţionale;
 • Organizează şi verifică iernaticele în zona de jurisdicţie ;
 • Urmăreşte intrarea / ieşirea şi mişcarea navelor în porturi;
 • Efectuează controlul navelor, indiferent de pavilion, în apele naţionale navigabile, precum şi la navele româneşti aflate în marea liberă;
 • Efectuează formalităţile de sosire şi de plecare a navelor;
 • Verifică existenţa echipajului minim de siguranţă la nave; eliberează certificatul de echipaj minim de siguranţă;
 • Reţine navele, în condiţiile legii;
 • Supraveghează activităţile de pilotaj, remorcaj şi de legare a navelor în porturi;
 • Controlează funcţionarea mijloacelor de semnalizare costiere şi plutitoare şi stabileşte necesitatea instalării sau suprimării semnalelor de navigaţie;
 • Controlează şi supraveghează din punct de vedere al siguranţei navigaţiei, activităţile de agrement nautic;
 • Constată şi sancţionează cazurile de poluare a apelor naţionale navigabile de către nave şi de către instalaţiile de foraj marin;
 • Efectuează cercetarea evenimentelor de navigaţie produse în zona de jurisdicţie și a cazurilor de poluare ;
 • Constată şi sancţionează faptele care, potrivit legii, constituie contravenţii la normele de siguranţă a navigaţiei civile;
 • Emite avize către navigatori pentru reglementarea navigaţiei și controlează respectarea acestora;
 • Urmăreşte planurile de acţiune în caz de calamităţi naturale, împreună cu alte organe şi participă la coordonarea activităţilor de intervenţie;

 

Servicii oferite

 

 • operaţiuni privind înmatricularea navelor;
 • constituirea, transcrierea, transmiterea şi radierea garanţiilor reale asupra navelor;
 • autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de transport naval;
 • eliberarea certificatelor privind încadrarea navelor cu personal minim de siguranţă;
 • dirijarea traficului naval în porturile maritime româneşti;
 • coordonarea şi controlul activităţii de sosire/plecare nave;
 • eliberarea autorizaţiilor pentru reparaţii, andocare, lansare nave;
 • organizarea sesiunilor de examen în vederea obţinerii certificatelor privind conducerea ambarcaţiunilor de agrement.

 

Portul Constanța

 

Portul Constanța este situat pe coasta vestică a Mării Negre și are o suprafață totală de 3.926 ha. Acesta este împărțit în trei subdiviziuni:

 • Portul maritim, cu o capacitate de operare anuală de 100 milioane de tone, deservit de către 140 dane funcționale care permit accesul navelor cu o capacitate de până la 220.000 tdw;
 • Portul fluvial, care permite accesul oricărui tip de navă fluvială având o capacitate de operare anuală de 10 milioane de tone;
 • Portul turistic - punct de reper important pentru navele de pasageri care navighează în Marea Neagră.
Principalele dotări ale portului Constanţa sunt:

a) docuri uscate:

 

Şantierul Naval Constanţa:

 • un doc pentru nave până la 150.000 tdw
 • un doc pentru nave până la 200.000 tdw

Şantierul Naval Mangalia:

 • 2 docuri pentru nave până la 150.000 tdw
 • un doc pentru nave până la 250.000 tdw

b) docuri plutitoare (capacitatea de ridicare):

Şantierul Naval Constanţa:

 • un doc de 8.000 tone
 • un doc de 15.000 tone

Şantierul Naval Mangalia:

 • 2 docuri de 10.000 tone
 • un doc de 20.000 tone

Şantierul Naval Midia:

 • 2 docuri de 10.000 tone
 • un doc de 20.000 tone.

 De asemenea, în Portul Constanța se află mai multe terminale:

 • vrac lichid: petrol brut, produse petroliere rafinate și nerafinate
 • vrac solid: minereucărbunecocs, cereale, ciment vrac și materiale de construcții
 • mărfuri generale: produse chimice, produse alimentare, cherestea și produse metalice
 • containere: este cel mai mare terminal de containere de la Marea Neagră cu o capacitate anuală de peste 1.000.000 TEU
 • ro-ro/ferry: nave ce pot acomoda pana la 4.800 de vehicule/legături prin ferry-boat cu alte țări riverane Mării Negre
 • pasageri: o capacitate anuală de 100.000 de pasageri.

Cele două porturi satelit, Midia şi Mangalia, sunt situate în apropierea Portului Constanţa şi îndeplinesc o serie de funcţii importante în cadrul portuar general.

Drepturi de autor © 2014 ANR