Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

Dreptul la petiţionare este garantat de Constituţia României, art. 51.

 

 

Activitatea de soluţionare a petiţiilor este reglementată prin Ordonanţa de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002.

 

Prin petiţie se înţelege: cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea, formulată  în scris sau prin poştă electronica, adresată instituţiilor şi autorităţilor publice.

Dreptul de petiţionare, conform art.1 din ordonanţa sus-amintită, poate fi exercitat de către:

 • cetăţeni
 • organizaţiile legal constituite, acestea putând formula petiţii în numele colectivelor pe care le reprezintă.

   

  Petiţia trebuie să conţină, cel puţin, următoarele elemente: Modelpetitie.doc
 • datele de identificare ale petiţionarului (nume, prenume, adresa, e-mail, un număr de telefon la care poate fi contactat)
 • semnătura
 • aspecte relevante referitoare la subiectul petiţiei
 • copii ale unor documente justificative (dacă este cazul).

  Petiţiile astfel redactate vor fi depuse la sediul Autorităţii Navale Române, prin:
 • poştă: Incintă Port nr.1, Clădirea ANR, Poarta 1, Constanţa, Cod poştal 900900
 • fax: 0241 61.62.29;
 • e-mail: relatiipublice@rna.ro;
 • depunere directă la adresa sus-menţionată.
 • online prin completare formular

 

PERSOANE DE CONTACT

 

Compartiment Relatii Publice
Irina Pușcașu
Tel:     0372419817
Fax:     0241616229
Email:  petitii@rna.ro

 

PETITIE ON-LINE

 

IMPORTANT

 Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează potrivit legii.

Drepturi de autor © 2014 ANR