Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

Lista documentelor de interes public produse şi/sau gestionate de Autoritatea Navală Română

 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcționarea ANR
 • Regulamentul de organizare şi funcționare al ANR
 • Structura organizatorică (organigrama)
 • Atribuțiile departamentelor
 • Programul de funcționare
 • Programul de audiențe
 • Coordonatele de contact ale ANR, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e‐mail şi adresa paginii de Internet
 • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea ANR şi ale angajaților responsabili cu difuzarea informațiilor publice
 • Buletine informative lunare şi comunicate de presă
 • Raportul anual de activitate al ANR
 • Raport anual de activitate privind accesul la informațiile de interes public
 • Declarații de avere
 • Declarații de interese
 • Sursele financiare, bugetul şi bilanțul contabil
 • Lista clienților rău platnici
 • Anunțuri concursuri de angajare
 • Listă protocoale încheiate de ANR cu autorități maritime străine privind recunoaşterea pregătirii şi certificării navigatorilor români
 • Situații statistice privind personalul navigant
 • Condiții de eliberare a documentelor personalului navigant
 • Lista proiectelor cu finanțare externă aflate în derulare
 • Listă documente necesare pentru susținerea examenelor în vederea obținerii certificatelor
 • de conducător de ambarcațiune de agrement
 • Listă agenții de selecție şi plasare personal navigant autorizate de către ANR
 • Listă agenți economici autorizați de către ANR să desfăşoare activități de transport naval
 • Situații statistice cu privire la operațiuni de înmatriculări nave efectuate în registre:
  •  înscriere/scoatere din evidențe a navelor nou‐construite;
  • eliberare/prelungire valabilitate permise provizorii de arborare a pavilionului român pentru navele nou‐construite
  • acordare/suspendare/retragere drept de arborare a pavilionului român
  • eliberare/prelungire valabilitate acte de naționalitate
  • transcriere constituire, transmitere şi stingere de drepturi reale
  •  înscriere/radiere din registrele matricole a procesului‐verbal de sechestru
 • Listă documente pentru acordarea, retragerea sau suspendarea dreptului de arborare a
 • pavilionului român
 • Listă documente pentru transmiterea dreptului de proprietate
 • Listă documente pentru eliberarea permisului provizoriu de arborarea a pavilionului român
 • Listă documente pentru eliberarea autorizatiei de modificare a structurii constructive a navei
 • Listă documente pentru eliberarea autorizației de construcție
 • Listă documente pentru scoaterea navei din registrul de evidență a navelor în construcție
 • Listă documente pentru transcrierea constituirii, transmiterii şi stingerii de drepturi reale asupra navelor
 •  Tabelul codurilor de producător (MIC) acordate de către ANR pentru producătorii de ambarcațiuni de agrement
 • Lista societăților comerciale care desfăşoară activităti de producție, import sau comercializare ambarcațiuni de agrement, care au fost restricționate de la punerea pe piață a produselor
 • Listă firme/laboratoare autorizate/acreditate pentru: examinări nedistructive, încercări containere, încercări la foc, încercări/probe şi/sau analize
 • Listă firme producătoare de produse, servicii şi echipamente, containere
 • Listă firme autorizate pentru lucrări de întreținere, reparare şi încărcare a stingătoarelor portabile navale
 • Listă evidență sudori autorizați
 • Listă firme cu personal acreditat pentru examinări nedistructive
 • Indexul reglementărilor aplicabile navelor, echipamentelor şi materialelor navale în desfăşurarea activităților tehnice
 • Situația ghețurilor
 • Situația cotelor apelor Dunării şi evoluția acestora
 • Starea porturilor maritime şi fluviale
 • Avize de furtună
 • Avize către navigatori
 • Situație statistică nave aflate în rada interioară/exterioară
 • Situația manevrelor pe anumite perioade de timp
 • Situație mişcări, staționări, operațiuni nave
 • Situații statistice privind inspecțiile PSC inițiale
 •  Situații statistice PSC privind nave reținute, nume navă, pavilion, număr deficiențe constatate relevante, cu acțiune de reținere a navei
 • Black list – nave interzise în porturile româneşti
 • Sesizări privind posibile poluări în zona de responsabilitate a CMC, conform imaginilor satelitare primite prin intermediul Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă
 • Informații privind poluări constatate şi sancționate în zona de responsabilitate a CMC
 • Informații referitoare la alertele de distress primite de la nave sau de la alte MRCC‐uri
 • Informații preliminare privind producerea incidentelor de navigație
 • Situația epavelor
 • Criteriile minime ANR cărora se vor conforma navele tip petroliere, chimice şi gaze lichefiate în vederea operării în porturile româneşti
 • Proceduri de auditare şi certificare ISPS a navelor
 • Proceduri de auditare şi certificare ISM a navelor şi companiilor
 • Lista actelor normative în domeniul siguranței maritime adoptate până în prezent
 • Participarea ANR în organizații internaționale
 • Acquisul comunitar în domeniul transporturilor
 • Directive, regulamente, rezoluții adoptate de UE, IMO, ILO în domeniul transporturilor navale
 • Regulamente ale Uniunii Europene aplicabile domeniului de activitate ANR
 • Participarea ANR în organizatii internaționale 

 

Drepturi de autor © 2014 ANR