mar. 07
Communication from the Government of Ukraine

Ministerul Infrastructurii din Ucraina, pentru a continua să respecte pe deplin obligațiile sale în temeiul convențiilor internaționale maritime, inclusiv Convenția STCW, a luat măsura prelungirii din oficiu a tuturor certificatelor de competență și a documentelor de identitate ale personalului navigant maritim ucrainian până  la 31.12.2022.

The Ministry of Infrastructure of Ukraine, in order to continue to fully comply with its obligations under international maritime conventions, including the STCW Convention, has taken steps to extend ex officio all certificates of competency and identity documents of Ukrainian seafarers until 31.12.2022.

Circular Letter No.4519 - Communication From The Government Of Ukraine (Secretariat).pdf

Comentarii

Nu există niciun comentariu pentru această publicare.