mar. 19
Comunicat de presa privind masurile luate de ANR pentru combaterea epidemiei COVID 19

COMUNICAT DE PRESĂ

Măsuri pentru prevenirea extinderii epidemiei Covid-19

 

Ca urmare a creșterii riscului de extindere a epidemiei COVID-19, Autoritatea Navală Română a dispus următoarele măsuri de reducere a riscurilor de îmbolnăvire, prin limitarea la maxim a contactelor cu potențial de infectare, precum și măsuri de evitare a aglomerației la ghișee,  după cum urmează:

 

1. În ceea ce privește operațiunile efectuate de ANR pentru personalul navigant român și  solicitanții de certificate de conducător de ambarcațiune de agrement

 

- Se vor efectua, în regim de urgență, numai următoarele operațiuni privind documentele personalului navigant român, cu prezentarea dovezilor care să justifice urgența: 

- prelungirea valabilității documentelor (carnet de marinar, brevet/certificat, atestat, document de atestare) și 

- emiterea adeverințelor de confirmare a autenticității;

- Pe perioada aplicării măsurilor de restricție, accesul în incinta ANR este permis numai solicitanților;

- Agențiile de crewing au fost instrucționate să transmită către ANR toate informațiile în legătură cu navigatorii români care urmează să fie debarcați în zone de risc epidemiologic și urmează să sosească în țară, în vederea informării autorităților de sănătate publică;

- Se suspendă sesiunile de evaluare în vederea obținerii brevetelor, certificatelor de capacitate, a certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement, a documentelor de atestare, a atestatelor ADN cât și a certificatelor pentru transport pasageri, utilizator radar și consilieri de siguranță, până la o dată ce va fi comunicată ulterior;

- Înscrierile pentru participarea la sesiunile de evaluare în vederea obținerii brevetelor/certificatelor de capacitate maritime se vor face exclusiv online, prin transmiterea documentelor necesare la adresa examinare@rna.ro. Instrucțiunile sunt publicate pe portalul ANR portal.rna.ro, secțiunea Personal Navigant – Înscriere online la evaluare.

 

2. Alte măsuri de prevenire și combatere a extinderii epidemiei

 

- În zonele de acces în clădirea ANR au fost afișate informații privind elemente comportamentale ce trebuie urmate pentru a se evita contractarea virusului;

- Au fost instalate în zonele destinate publicului și pe căile de acces dozatoare cu gel dezinfectant,  au fost distribuite substanțe cu acțiune dezinfectantă pentru birouri, grupuri sanitare, autoturisme, etc;

- A fost distribuit echipament de protecție personalului care desfășoară activități de lucru cu publicul si activități de inspecții la nave.

 

Autoritatea Navală Română conlucrează permanent cu toate autoritățile abilitate prin lege pentru limitarea și stoparea efectelor epidemiei și, în funcție de evoluția situației, vom comunica în timp util orice modificare survenită și măsură necesar a fi impusă.

Recomandările Cabinetului Medico-Sanitar de frontieră Port Constanța privind atitudinea față de navele care vin din zonele de risc se găsesc pe SEP APMC-SA.

Comentarii

Nu există niciun comentariu pentru această publicare.