aug. 14
COMUNICAT DE PRESĂ Ziua Marinei Române

​COMUNICAT DE PRESĂ

 Ziua Marinei Române

 

Ziua Sfântă a Adormirii Maicii Domnului este celebrată azi simultan, cu condescendența, onoarea și prețuirea noastră pentru o categorie socio-profesională importantă nu doar în comunitatea locală pe care o reprezentăm, ci și la nivel național și regional.

 

Sărbătoarea Zilei Marinei Române constituie un prilej emoționant de rememorare a glorioaselor fapte de arme și a jertfelor pe care marinarii, scafandrii sau infanteriștii marini le-au săvârșit în luptele pentru apărarea țării. 

 

Aducem astăzi un omagiu și celor care nu mai sunt printre noi, care au servit pe navele comerciale românești și celor care au clădit Forțele Navale Române.

 

Sărbătoarea ne găsește angrenați în plin proces de modernizare, pregătiți pentru a găsi soluții prin diversitate și inovare la oricare dintre actualele provocări geopolitice.

 

Marea Neagră și întreaga sa regiune au o semnificație strategică aparte pentru întregul spațiu euroatlantic. Misiunea noastră aici în a reforma instituții, în a moderniza sectoarele de activitate, este una extrem de importantă, care onorează dar și obligă în același timp.

 

Provocările complexe din spațiul geografic în care ne aflăm, obligă la abordări dinamice, la noi strategii pentru asigurarea securității noastre, a tuturor. Dar furtuna nu reprezintă o raritate în viața marinarilor, care este de fapt un lung șir de furtuni. Doar noi, cei care am îmbrățișat această nobilă meserie, cu toate capriciile ei, știm că nu-i bucurie și liniște sufletească mai mare pentru un marinar decât atunci când familia și căminul îi sunt în siguranță.

 

         Dragi marinari civili și militari, lucrători portuari, constructori navali, elevi și studenți prezenți pe harta educației maritime, imi exprim convingerea că misiunile pe mare și pe uscat le veți încheia, ca întotdeauna, cu succes, iar paza Sfintei Fecioare Maria, protectoarea Marinei Române, vă va însoți pretutindeni, ocrotindu-vă în ceasurile cele mai grele.

 

Autoritatea Navală Română, al cărei glas îl reprezint azi, la ceas aniversar, se va afla mereu în slujba acestei categorii socio-profesionale, vizând respectarea drepturilor și intereselor marinarilor de pretutindeni. La mulți ani binecuvântați!

 

 

Cosmin Laurențiu Dumitrache

Director General

Autoritatea Navală Română

aug. 13
Accesul Personalului Navigant in ANR pe baza de programare

ANUNȚ IMPORTANT

 

ÎNCEPÂND CU DATA DE 20 AUGUST 2020, ACCESUL LA SERVICIILE OFERITE DE ANR PERSONALULUI NAVIGANT MARITIM SE VA FACE NUMAI PE BAZĂ DE PROGRAMĂRI.

 

PENTRU PROGRAMARE, PERSOANELE INTERESATE VOR ACCESA LINK-UL:

https://programari.rna.ro/

 

EXCEPȚIE FAC PERSOANELE CARE SOLICITĂ ÎNSCRIEREA LA EXAMEN ÎN VEDEREA OBȚINERII BREVETELOR/ CERTIFICATELOR MARITIME ȘI EMITEREA DE ADEVERINȚE DE CONFIRMARE A AUTENTICITĂȚII.

 

 

CONDUCEREA AUTORITĂȚII NAVALE ROMÂNE

iul. 13
Prelungire valabilitate documente personal navigant maritim

Prelungire valabilitate documente personal navigant maritim

 

În contextual evoluției situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 și ținând cont de faptul că schimburile de echipaje sunt amânate datorită închiderii granițelor sau anulării zborurilor către continentul european, Autoritatea Navală Română a realizat demersurile legale către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, necesare pentru asigurarea prelungirii valabilității documentelor care atestă atingerea competențelor necesare efectuării funcțiilor și a certificatelor medicale și psihologice până la data de 1 octombrie 2020 pentru personalul navigant maritim aflat la bordul navelor.

 Notificare ANR nr. 58197 din 13.07.2020.pdf

mai. 18
Masuri prevenire si combatere efecte pandemie COVID-19 Stare Alerta ANR

​Masuri prevenire si combatere efecte pandemie COVID-19 Stare de Alerta ANR

Masuri prevenire si combatere efecte pandemie COVID-19 Stare de Alerta ANR.pdf 

apr. 17
Documente necesare Personalului Navigant conform OM 9 din 16.04.2020

Documente necesare personalului navigant conform Ordonantei Militare Nr. 9 din 16.04.2020

 

Formular personal navigant repatriere.pdf

Certificate for International Transport.pdf

apr. 03
Proceduri prevenire infectare Covid-19 Cabinet medico-sanitar de frontieră Port Constanţa

​Proceduri şi măsuri de prevenire a infectării cu Covid-19, transmise de Cabinetul medico-sanitar de frontieră Port Constanţa

 

În conformitate cu prevederile art. 11(1) şi 11(2) din Ordonanţa Militară nr. 4/29.03.2020, Cabinetul Medico-Sanitar de Frontieră Port Constanţa a făcut cunoscute următoarele proceduri şi măsuri de prevenire a infectării cu COVID -19, odată cu intrarea navelor în port :

Toate navele, indiferent de zona de risc din care vin :  

     - au permisiunea de a acosta la dană, conform bifei primită pe MSW, la solicitarea agentului           

     - dupa acostarea navei la dană, echipajul va fi supus unui triaj epidemiologic si      

       termometrizat;

     - daca toţi membri de echipaj sunt afebrili si aparent sănătoşi în momentul controlului, se

       acordă Libera Practica;

     - echipajul rămâne izolat la bord (nu primesc pass-uri);

     - sunt permise operaţiuni de încărcare/descărcare;

     - contactul direct dintre echipaj şi personalul de la tărm se va limita astfel încât un număr                         

       minim de persoane să interacţioneze cu cei de la bord si numai cu următoarele condiţii:

1.Persoanele de la bord să poarte măşti cu filtru, iar autorităţile portuare/operatorii să poarte echipament de protecţie alcătuit din mască cu filtru si mănuşi, combinezon sau halat, toate de unică folosinţă.

2. Pe cât posibil, interacţiunile să aibă loc pe punte, în aer liber si să nu dureze mai mult de 15 minute.

            3. Să se respecte o distantă de conversaţie de minim 2 m.

            4. Echipamentul de protecţie folosit la o navă nu se va folosi si la altă navă, in             

            caz contrar, existând pericolul de a vehicula si răspândi virusurile.

5. Echipamentul de protecţie se dezbracă înainte de urcarea în autovehicul, se colectează în saci galbeni şi se incinerează prin firma de colectare a deşeurilor cu care instituţiile respective au contract.

6. Se dezinfectează mâinile şi se spală cât mai des cu apă si săpun. 

Pe perioada izolării, echipajele îsi monitorizează temperatura şi starea generala de sănătate şi comunică prin agent la CMSF Port orice modificare.

Interdicţiile se ridică după împlinirea celor 14 zile de la părăsirea zonei afectate

 

Piloţii care se urcă la bord pentru a aduce în port navele din zone de risc, trebuie să poarte echipament de protecţie alcătuit din combinezon, mască cu filtru, mănusi, ochelari de protecţie, toate  de unică folosinţă. Echipamentul de protecţie se va folosi şi în cazurile în care pilotul participă la mutarea navei dintr-o dană în alta, sau dintr-un port românesc în altul, dacă nu au trecut cele 14 zile de la ieşirea din zona de risc a navei respective.

 • Echipamentul utilizat se dezbracă după coborârea de pe navă.
 • Echipamentul utilizat se colectează după dezbrăcare în sac galben inscripţionat "pericol biologic"şi se predă firmei de colectare a deşeurilor cu care compania de pilotaj are contract, conform legislaţiei în vigoare.
 • Sub nicio formă, echipamentul de unică folosinţă nu se dezbracă şi nu se părăseşte pe navă.
 • Sub combinezonul de unică folosintă nu se pun obiecte de niciun fel care să provină de la navă, nici documente. Hainele de sub combinezon cu care pilotul ajunge la birou/ acasă se pot contamina, reprezentând un risc personal, pentru colegi si familie.
 • Nu se mănâncă la bordul navelor care vin din zonele de risc.

mar. 30
Proceduri acces nave în porturile românești - combatere efecte epidemie SARS-CoV-2

30.03.2020

COMUNICAT DE PRESA

 

Proceduri privind accesul navelor în porturile românești,

în vederea combaterii efectelor epidemiei de SARS-CoV-2

 

Autoritatea Navală Română aduce la cunoștința tuturor persoanelor interesate că, începând cu data de 30.03.2020, prin intrarea în vigoare a Ordonanței Militare nr. 4/29.03.2020, art.11, procedurile de acces a navelor în porturile românești se modifică după cum urmează:

 • Transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, accesul navelor în porturile româneşti, precum şi inspectarea şi operarea navelor se desfăşoară fără restricţii, cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a infectării cu COVID19, impuse de Ministerul Sănătăţii;
 • Se interzice accesul piloţilor la bordul navelor maritime şi fluvio-maritime, sosite din zonele de risc roşu sau galbene, dacă nu dispun de echipamentul de protecţie stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Aceste măsuri se aplică începând cu data publicării ordonanţei militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Formalitățile de sosire/plecare a navelor se efectuează nerestricționat de către Autoritatea Navală Română, prin intermediul ofițerilor de căpitănie din cadrul căpităniilor de port și serviciilor de siguranța navigației.

Pentru prevenirea la maxim a riscurilor de contaminare, îndrumăm solicitanții de servicii să se adreseze instituției prin contactarea telefonică și utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, iar transmiterea solicitărilor și documentelor să fie efectuată cu precădere în format electronic.

            În ceea ce privește acordarea liberei practici sanitare, ce intră în responsabilitatea autorităților sanitare, până la această dată nu au fost comunicate modificări privind îndeplinirea procedurilor și instrucțiunilor specifice proprii, aprobate și aplicate în vederea limitării efectelor epidemiei de SARS-CoV-2.

În funcție de evoluția epidemiei, în situația în care aceste instrucțiuni și proceduri se vor modifica de către autoritățile sanitare, acestea vor fi făcute publice în timp util.

mar. 20
Prelungire valabilitate documente PN

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Prelungirea valabilității documentelor personalului navigant român ce expiră în perioada instituirii stării de urgență, anterior datei de 01.07.2020

 

În conformitate cu prevederile HG 1133/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române și de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare din 10.10.2002, una dintre atribuțile principale este evidenţa, atestarea şi brevetarea personalului navigant, astfel:

 • acordă, reconfirmă, suspendă şi anulează brevetele, certificatele de capacitate, atestatele şi certificatele de conformitate personalului navigant român; 
 • efectuează înmatricularea şi ţine evidenţa personalului navigant român; 
 • eliberează carnetul de marinar şi carnetul de serviciu, prelungeşte valabilitatea acestora şi efectuează operaţiunile de îmbarcare/debarcare a personalului navigant.

 

În contextul intrării în vigoare, în data de 16.03.2020, a stării de urgență pe teritoriul României, prin decret prezidențial, instituită pentru a limita la maxim răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și având în vedere emiterea de către Organizația Internațională Maritimă a Circularei nr. 4204/Add.5 din 17.03.2020, prin care se solicită Statelor Membre adoptarea de măsuri urgente cu caracter excepțional cu privire la prelungirea certificatelor personalului navigant, Autoritatea Navală Română a realizat demersurile legale către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, necesare pentru asigurarea prelungirii valabilității documentelor deținute de către personalul navigant român a căror valabilitate expiră pe perioada în care acționează starea de urgență.

Prelungirea valabilității documentelor deținute de personalul navigant se va realiza după cum urmează:

 • brevetele și certificatele de capacitate care expiră anterior datei de 1 iulie 2020 se prelungesc pentru o perioadă de 3 luni, dar nu mai târziu de 1 octombrie 2020;
 • certificatele medicale și carnetele de marinar care expiră anterior datei de 1 iulie 2020 se prelungesc pentru o perioadă de 3 luni, dar nu mai târziu de 1 octombrie 2020;
 • atestatele emise prin care se confirmă sau se recunoaște un brevet, certificat de capacitate, certificat de absolvire și certificat de radio-operator GMDSS care expiră anterior datei de 1 iulie 2020 se prelungesc pentru o perioadă de 3 luni dar nu mai târziu de 1 octombrie 2020;
 • documentele de atestare (brevetele și certificatele de capacitate) pentru personalul navigant la bordul navelor de căi navigabile interioare care expiră anterior datei de 1 iulie 2020 se prelungesc pentru o perioadă de 3 luni, dar nu mai târziu de 1 octombrie 2020;
 • certificatele medicale și carnetele de serviciu care expiră anterior datei de 1 iulie 2020 se prelungesc pentru o perioadă de 3 luni, dar nu mai târziu de 1 octombrie 2020;
 • certificatele speciale emise personalului navigant la bordul navelor de căi navigabile interioare care expiră anterior datei de 1 iulie 2020 se prelungesc pentru o perioadă de 3 luni, dar nu mai târziu de 1 octombrie 2020.

 

Aceste măsuri au fost luate pentru a veni în sprijinul întregului personalului navigant român în sensul facilitării continuării serviciului la bordul navelor, în contextul în care schimburile de echipaj se realizează în prezent cu dificultăți sau amânări din cauza închiderii granițelor ca urmare a pandemiei actuale.

Pentru orice informații legate de acest subiect, vă îndrumăm să contactați direcția de specialitate din cadrul Autorității Navale Române la adresa de e-mail: rna@rna.ro .

 

Notificare ANR 26065 din 20.03.2020.pdf

 

 

mar. 19
Informari navigatie fluviala - COVID-19
mar. 19
Comunicat de presa privind masurile luate de ANR pentru combaterea epidemiei COVID 19

COMUNICAT DE PRESĂ

Măsuri pentru prevenirea extinderii epidemiei Covid-19

 

Ca urmare a creșterii riscului de extindere a epidemiei COVID-19, Autoritatea Navală Română a dispus următoarele măsuri de reducere a riscurilor de îmbolnăvire, prin limitarea la maxim a contactelor cu potențial de infectare, precum și măsuri de evitare a aglomerației la ghișee,  după cum urmează:

 

1. În ceea ce privește operațiunile efectuate de ANR pentru personalul navigant român și  solicitanții de certificate de conducător de ambarcațiune de agrement

 

- Se vor efectua, în regim de urgență, numai următoarele operațiuni privind documentele personalului navigant român, cu prezentarea dovezilor care să justifice urgența: 

- prelungirea valabilității documentelor (carnet de marinar, brevet/certificat, atestat, document de atestare) și 

- emiterea adeverințelor de confirmare a autenticității;

- Pe perioada aplicării măsurilor de restricție, accesul în incinta ANR este permis numai solicitanților;

- Agențiile de crewing au fost instrucționate să transmită către ANR toate informațiile în legătură cu navigatorii români care urmează să fie debarcați în zone de risc epidemiologic și urmează să sosească în țară, în vederea informării autorităților de sănătate publică;

- Se suspendă sesiunile de evaluare în vederea obținerii brevetelor, certificatelor de capacitate, a certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement, a documentelor de atestare, a atestatelor ADN cât și a certificatelor pentru transport pasageri, utilizator radar și consilieri de siguranță, până la o dată ce va fi comunicată ulterior;

- Înscrierile pentru participarea la sesiunile de evaluare în vederea obținerii brevetelor/certificatelor de capacitate maritime se vor face exclusiv online, prin transmiterea documentelor necesare la adresa examinare@rna.ro. Instrucțiunile sunt publicate pe portalul ANR portal.rna.ro, secțiunea Personal Navigant – Înscriere online la evaluare.

 

2. Alte măsuri de prevenire și combatere a extinderii epidemiei

 

- În zonele de acces în clădirea ANR au fost afișate informații privind elemente comportamentale ce trebuie urmate pentru a se evita contractarea virusului;

- Au fost instalate în zonele destinate publicului și pe căile de acces dozatoare cu gel dezinfectant,  au fost distribuite substanțe cu acțiune dezinfectantă pentru birouri, grupuri sanitare, autoturisme, etc;

- A fost distribuit echipament de protecție personalului care desfășoară activități de lucru cu publicul si activități de inspecții la nave.

 

Autoritatea Navală Română conlucrează permanent cu toate autoritățile abilitate prin lege pentru limitarea și stoparea efectelor epidemiei și, în funcție de evoluția situației, vom comunica în timp util orice modificare survenită și măsură necesar a fi impusă.

Recomandările Cabinetului Medico-Sanitar de frontieră Port Constanța privind atitudinea față de navele care vin din zonele de risc se găsesc pe SEP APMC-SA.

1 - 10Următorul