Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

CAA (CONDUCĂTOR AMBARCAȚIUNE AGREMENT)

Certificatele Internaționale de Conducător de Ambarcațiune de Agrement, indiferent de clasa acestora, emise anterior intrării în vigoare a Ordinului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 2366 din 28 noiembrie 2022 trebuie preschimbate până la data de 31 decembrie 2025.

Actele necesare preschimbării:

  • Certificatul de conducător de ambarcațiune de agrement deținut;
  • Un certificat medical și un certificat psihologic, obținute cu maxim 3 luni înainte de data prezentării pentru preschimbare, eliberate de medicul de familie și de un psiholog sau de o policlinică,  prin care să se ateste starea de sănătate, în special din punct de vedere al acuității vizuale și auditive.


Condiții de atestare

Ordin nr. 2366 din 28 noiembrie 2022 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr_.pdf


Lista furnizorilor aprobaţi pentru organizarea şi efectuarea cursurilor necesare obţinerii certificatelor internaţionale de conducator de ambarcaţiuni de agrement


Lista statelor care au implementat Rezoluţia nr. 40/1998 cu titlul Certificat internaţional pentru conducătorii ambarcaţiunii de agrement, a Grupului de lucru privind transportul pe ape interioare din cadrul Comitetului pentruTransporturi Interioare al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite, adoptată la Geneva la 16 octombrie 1998


Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de evaluare a competenței în vederea emiterii certificatelor internaționale de conducător de ambarcaţiune de agrement


Regulament privind activitatea comisiei de aprobare a cursurilor organizate de furnizorii de educație, de formare profesională sau de perfecționare, pentru candidații la certificatele internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement


Bibliografie

Informații cu privire la locul și data desfășurării examenelor CAA

Programare sesiuni CAA - 2024.pdf

Fișă înscriereCAA.pdf


Informatii participare OFICIUL DE CAPITANIE MAMAIA.pdf


Sediile unde se vor organiza sesiuni de examen, adresa electronica a acestora, precum si persoanele de contact:


Drepturi de autor © 2014 ANR