Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

CAA (CONDUCĂTOR AMBARCAȚIUNE AGREMENT)

Cerere inscriere.docx

Condiții de atestare

ORDIN nr 527 aprobare Regulament cerinte minime de pregatire precum si conditii de obt a certif int cond amb agrement.docx


Lista furnizorilor aprobaţi pentru organizarea şi efectuarea cursurilor necesare obţinerii certificatelor internaţionale de conducator de ambarcaţiuni de agrement


Lista statelor care au implementat Rezoluţia nr. 40/1998 cu titlul Certificat internaţional pentru conducătorii ambarcaţiunii de agrement, a Grupului de lucru privind transportul pe ape interioare din cadrul Comitetului pentruTransporturi Interioare al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite, adoptată la Geneva la 16 octombrie 1998


Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de evaluare a competenței în vederea emiterii certificatelor internaționale de conducător de ambarcaţiune de agrement


Regulament privind activitatea comisiei de aprobare a cursurilor organizate de furnizorii de educație, de formare profesională sau de perfecționare, pentru candidații la certificatele internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement


Bibliografie

Informații cu privire la locul și data desfășurării examenelor CAA

Programare sesiuni CAA - 2023.pdf


Fișă înscriere ex caa.pdf


Sediile unde se vor organiza sesiuni de examen, adresa electronica a acestora, precum si persoanele de contact:


Drepturi de autor © 2014 ANR