Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

ÎNMATRICULĂRI NAVE

Cereri tip/formulare emise de ANR prin CZ - Anexe cereri-tip/formulare


AMBARCAȚIUNI DE AGREMENT


I. AMBARCAȚIUNI DE AGREMENT ÎN CONSTRUCȚIE


#Denumire formularLinkTarife
1 Cerere emitere autorizaţie de construcţie şi inscriere ambarcaţiune de agrement în construcţie F01IENR02_ed.3 rev.1.doc  Tarif_F01IENR02.pdf
2Cerere transcriere drept de proprietate ambarcaţiune de agrement în construcţie
F02IENR02_ed.2 rev.3.DOC
 Tarif_F02IENR02.pdf
3Cerere transcriere drepturi reale ambarcaţiune de agrement în construcţie F03IENR02_ed.2 rev.3.DOC Tarif_F03IENR02.pdf
4Cerere transcriere în registrul matricol/Registrul de evidenţă a procesului verbal de sechestru F31IENR02_ed.2 rev.3.doc Tarif_F31IENR02.pdf
5Cerere radiere din registru a menţiunii privind sechestrul F32IENR02_ed.2 rev.3.doc Tarif_F32IENR02.pdf
6Cerere menţionare administrator judiciar/lichidator judiciar F50IERN02_ed.1 rev.1.doc Tarif_F50IERN02.pdf
7Cerere eliberare/prelungire valabilitate permis provizoriu de navigaţie F05IENR02_ed.3 rev.1.doc Tarif_F05IENR02.pdf
8Cerere verificare disponibilitate şi rezervare nume ambarcaţiune de agrement F48IENR02_ed.1 rev.1.doc Tarif_F48IENR02.pdf
9Cerere emitere certificat privind menţiunile cuprinse în registrul de evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement în construcţie F35IENR02_ed.2 rev.3.doc Tarif_F35IENR02.pdf
10Cerere scoatere din evidenţă a ambarcaţiunii de agrement nou-construite/corpului de ambarcaţiune de agrement F06IENR02_ed.3 rev.1.DOC Tarif_F06IENR02.pdf
11Cerere emitere certificat privind scoaterea din evidenţă a ambarcaţiunii de agrement nou-construite/corpului de ambarcaţiune de agrement
F46IENR02_ed.1 rev.1.doc Tarif_F46IENR02.pdf

GARANȚII REALE
Formulare de aviz de transcriere în registrele matricole a garantiilor reale si a operatiunilor asimilate acestora:
1Formular de aviz de ipoteca initial F08IERN01_Ed.4 Rev.4.doc Tarif_F08IENR01.pdf
2Formular de aviz de ipoteca modificator F09IERN01_Ed.4 Rev.4.doc Tarif_F09IENR01.pdf
3Formular de aviz de cesiune a creantei F10IENR01_Ed.4 Rev.4.docx Tarif_F10IENR01.pdf
4Formular de aviz de extindere a ipotecii F11IENR01_Ed.4 Rev.4.doc Tarif_F11IENR01.pdf
5Formular de aviz de reducere a ipotecii F12IENR01_Ed.4 Rev.4.doc Tarif_F12IENR01.pdf
6Formular de aviz de cesiune a rangului ipotecii F83IERN01_Ed.1 Rev.2.doc Tarif_F83IENR01.pdf
7Formular de aviz de schimbare a rangului ipotecilor F84IENR01_Ed.1 Rev.2.doc Tarif_F84IENR01.pdf
8Formular de aviz de executare F85IENR01_Ed.1 Rev.2.doc Tarif_F85IENR01.pdf
9Formular de aviz de preluare în contul creantei F86IENR01_Ed.1 Rev.2.doc Tarif_F86IENR01.pdf
10Formular de aviz de stingere a avizului de ipoteca initial F14IERN01_Ed.4 Rev.4.doc Tarif_F14IENR01.pdf
11Formular de aviz de nulitate a avizului de ipoteca initial
F13IENR01_Ed.4 Rev.4.doc Tarif_F13IENR01.pdf

Formulare pentru transcrierea ipotecii referitoare la creantele bugetare:

12A
Formular de aviz de ipoteca initial (referitor la creantele bugetare) F15IENR01_Ed.4 Rev.4.doc
 Tarif_F15IENR01.pdf
12B
Formular de aviz de ipoteca modificator (referitor la creantele bugetare) F16IENR01_Ed.4 Rev.4.doc Tarif_F16IENR01.pdf
12C
Formular de aviz de extindere a ipotecii asupra altor bunuri (referitor la creantele bugetare) F17IENR01_Ed.4 Rev.4.doc Tarif_F17IENR01.pdf
12D
Formular de aviz de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipoteca initial (referitor la creantele bugetare) F18IENR01_Ed.4 Rev.4.doc Tarif_F18IENR01.pdf
12E
Formular de aviz de nulitate a avizului de ipoteca initial (referitor la creantele bugetare) F19IERN01_Ed.4 Rev.4.doc Tarif_F19IENR01.pdf
12F
Formular de aviz de stingere a avizului de ipoteca initial (referitor la creantele bugetare)
F20IENR01_Ed.4 Rev.4.doc
 Tarif_F20IENR01.pdf


II. AMBARCAȚIUNI DE AGREMENT ÎN PROPRIETATE


#Denumire formularLinkTarife
1Cerere verificare disponibilitate şi rezervare nume ambarcaţiune de agrement
F48IENR02_ed.1 rev.1.doc  Tarif_F48IENR02.pdf2
Cerere acordare drept de arborare pavilion român şi înmatriculare/înscriere ambarcaţiune de agrement în proprietate F07IENR02_ed.3 rev.1.doc  Tarif_F07IENR02.pdf
Fișa pentru înmatriculare / înscriere / transfer de proprietate/ transcriere sarcini / modificare caracteristici navă F98IENR01_ed.1 rev.1.doc  
3
Cerere transcriere drepturi reale F12IENR02_ed.2 rev.3.doc  Tarif_F12IENR02.pdf
Fișa pentru înmatriculare / înscriere / transfer de proprietate/ transcriere sarcini / modificare caracteristici navă F98IENR01_ed.1 rev.1.doc  
4
Cerere transcriere drept de proprietate F11IENR02_ed.3 rev.1.doc  Tarif_F11IENR02.pdf
Fișa pentru înmatriculare / înscriere / transfer de proprietate/ transcriere sarcini / modificare caracteristici navă F98IENR01_ed.1 rev.1.doc  
5
Cerere transcriere drept de proprietate și/sau drept de administrare F10IENR02_ed.3 rev.1.doc  Tarif_F10IENR02.pdf
Fișa pentru înmatriculare / înscriere / transfer de proprietate/ transcriere sarcini / modificare caracteristici navă F98IENR01_ed.1 rev.1.doc  
6
Cerere transcriere contract/act modificator la contract; Radiere transcriere contract F99IERN01_ed.1 rev.0.doc  Tarif_F99IERN01.pdf
Fișa pentru înmatriculare / înscriere / transfer de proprietate/ transcriere sarcini / modificare caracteristici navă (se depune numai pentru navele în leasing) F98IENR01_ed.1 rev.1.doc  
7
Cerere menţionare administrator judiciar/lichidator judiciar F50IERN02_ed.1 rev.1.doc  Tarif_F50IERN02.pdf
8
Cerere transcriere în registrul matricol/Registrul de evidenţă a procesului verbal de sechestru F31IENR02_ed.2 rev.3.doc  Tarif_F31IENR02.pdf
9
Cerere transcriere în registrul matricol/registrul de evidenţă a încheierii de încuviinţare privind autorizarea efectuării de călătorii F52IENR02_ed.1 rev.1.doc  Tarif_F52IENR02.pdf
10
Cerere radiere din registru a menţiunii privind sechestrul F32IENR02_ed.2 rev.3.doc  Tarif_F32IENR02.pdf
11
Cerere emitere autorizaţie de modificare constructivă F09IENR02_ed.3 rev.1.doc  Tarif_F09IENR02.pdf
12
Cerere emitere/preschimbare certificat de ambarcaţiune de agrement (CAA)/Carte de identitate a ambarcaţiunii de agrement (CIAA) F14IENR02_ed.3 rev.1.doc  Tarif_F14IENR02.pdf
Fișa pentru înmatriculare / înscriere / transfer de proprietate/ transcriere sarcini / modificare caracteristici navă (se depune în cazul modificării caracteristicilor tehnice) F98IENR01_ed.1 rev.1.doc  
13
Cerere emitere autorizaţie de dezmembrare

Proces verbal de dezmembrare (MODEL)
F51IENR02_ed.1 rev.2.doc

F42IENR02_Ed.1 Rev.1.doc
 Tarif_F51IERN02.pdf
14
Cerere emitere certificat privind menţiunile cuprinse în registrul matricol/registrul de evidenţă F34IENR02_ed.2 rev.3.doc  Tarif_F34IENR02.pdf
15
Cerere retragere drept de arborare pavilion român şi/sau radiere/scoatere din evidenţă ambarcaţiune de agrement ca urmare a arborării unui alt pavilion F17aIENR02_ed.2 rev.3.doc  Tarif_F17aIENR02.pdf
16
Cerere retragere drept de arborare pavilion român şi/sau radiere/scoatere din evidenţă ambarcaţiune de agrement ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de arborare a pavilionului român F17bIENR02_ed.2 rev.3.doc  Tarif_F17bIENR02.pdf
17
Cerere retragere drept de arborare pavilion român şi/sau radiere/scoatere din evidenţă ambarcaţiune de agrement ca urmare a pierderii totale F17cIENR02_ed.2 rev.3.doc  Tarif_F17cIENR02.pdf
18
Cerere retragere drept de arborare pavilion român şi sau radiere/scoatere din evidenţă ambarcaţiune de agrement ca urmare a dezmembrării F17dIENR02_ed.2 rev.4.doc
 Tarif_F17dIENR02.pdf
19
Cerere retragere drept de arborare pavilion român şi/sau radiere/scoatere din evidenţă ambarcaţiune de agrement ca urmare a furtului/retragerii din navigație F17eIENR02_ed.1 rev.1.doc  Tarif_F17eIENR02.pdf
20
Cerere emitere certificat de radiere/scoatere din evidență ambarcaţiune de agrement F47IENR02_ed.1 rev.1.doc  Tarif_F47IENR02.pdf

GARANȚII REALE
Formulare de aviz de transcriere în registrele matricole a garantiilor reale si a operatiunilor asimilate acestora:
1Formular de aviz de ipoteca initial F08IERN01_Ed.4 Rev.4.doc Tarif_F08IENR01.pdf
2Formular de aviz de ipoteca modificator F09IERN01_Ed.4 Rev.4.doc Tarif_F09IENR01.pdf
3Formular de aviz de cesiune a creantei F10IENR01_Ed.4 Rev.4.docx Tarif_F10IENR01.pdf
4Formular de aviz de extindere a ipotecii F11IENR01_Ed.4 Rev.4.doc Tarif_F11IENR01.pdf
5Formular de aviz de reducere a ipotecii F12IENR01_Ed.4 Rev.4.doc Tarif_F12IENR01.pdf
6Formular de aviz de cesiune a rangului ipotecii F83IERN01_Ed.1 Rev.2.doc Tarif_F83IENR01.pdf
7Formular de aviz de schimbare a rangului ipotecilor F84IENR01_Ed.1 Rev.2.doc Tarif_F84IENR01.pdf
8Formular de aviz de executare F85IENR01_Ed.1 Rev.2.doc Tarif_F85IENR01.pdf
9Formular de aviz de preluare în contul creantei F86IENR01_Ed.1 Rev.2.doc Tarif_F86IENR01.pdf
10Formular de aviz de stingere a avizului de ipoteca initial F14IERN01_Ed.4 Rev.4.doc Tarif_F14IENR01.pdf
11Formular de aviz de nulitate a avizului de ipoteca initial
F13IENR01_Ed.4 Rev.4.doc Tarif_F13IENR01.pdf

Formulare pentru transcrierea ipotecii referitoare la creantele bugetare:

12A
Formular de aviz de ipoteca initial (referitor la creantele bugetare) F15IENR01_Ed.4 Rev.4.doc
 Tarif_F15IENR01.pdf
12B
Formular de aviz de ipoteca modificator (referitor la creantele bugetare) F16IENR01_Ed.4 Rev.4.doc Tarif_F16IENR01.pdf
12C
Formular de aviz de extindere a ipotecii asupra altor bunuri (referitor la creantele bugetare) F17IENR01_Ed.4 Rev.4.doc Tarif_F17IENR01.pdf
12D
Formular de aviz de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipoteca initial (referitor la creantele bugetare) F18IENR01_Ed.4 Rev.4.doc Tarif_F18IENR01.pdf
12E
Formular de aviz de nulitate a avizului de ipoteca initial (referitor la creantele bugetare) F19IERN01_Ed.4 Rev.4.doc Tarif_F19IENR01.pdf
12F
Formular de aviz de stingere a avizului de ipoteca initial (referitor la creantele bugetare)
F20IENR01_Ed.4 Rev.4.doc
 Tarif_F20IENR01.pdf

Formulare pentru transcrierea fiduciei

13Formular de aviz de fiducie initial F87IERN01_Ed.1 Rev.2.doc
 Tarif_F87IENR01.pdf
14Formular de aviz de acceptare a fiduciei F88IENR01_Ed.1 Rev.2.doc
 Tarif_F88IENR01.pdf
15Formular de aviz de fiducie modificator F89IENR01_Ed.1 Rev.2.doc Tarif_F89IENR01.pdf
16Formular de aviz de stingere a avizului de fiducie initial F90IENR01_Ed.1 Rev.2.doc Tarif_F90IENR01.pdf
17Formular de aviz de nulitate a avizului de fiducie initial F91IENR01_Ed.1 Rev.2.doc
 Tarif_F91IENR01.pdf


III. AMBARCAȚIUNI DE AGREMENT ÎN LEASING/ÎNCHIRIATE


#Denumire formularLinkTarife
1 Cerere acordare drept de arborare pavilion român şi înmatriculare/înscriere ambarcaţiune de agrement în leasing/inchiriată F08IENR02_ed.3 rev.1.doc Tarif_F08IENR02.pdf
Fișa pentru înmatriculare / înscriere / transfer de proprietate/ transcriere sarcini / modificare caracteristici navă (se depune în cazul ambarcațiunilor de agrement în leasing) F98IENR01_ed.1 rev.1.doc
2 Cerere prelungire drept de arborare a pavilionului român/înscriere F49IENR02_ed.1 rev.1.doc Tarif_F49IENR02.pdf
Fișa pentru înmatriculare / înscriere / transfer de proprietate/ transcriere sarcini / modificare caracteristici navă (se depune în cazul ambarcațiunilor de agrement în leasing) F98IENR01_ed.1 rev.1.doc
3 Cerere emitere certificat privind menţiunile cuprinse în registrul matricol/registrul de evidenţă secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în leasing/închiriate" F34IENR02_ed.2 rev.3.doc Tarif_F34IENR02_.pdf
4 Cerere retragere drept de arborare pavilion român şi/sau radiere/scoatere din evidenţă ambarcaţiune de agrement ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de arborare a pavilionului român (încetării contractului de leasing/închiriere) F17bIENR02_ed.2 rev.3.doc Tarif_F17bIENR02.pdf
5 Cerere emitere certificat de radiere/scoatere din evidență ambarcaţiune de agrement secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în leasing/închiriate" F47IENR02_ed.1 rev.1.doc Tarif_F47IENR02.pdf


Drepturi de autor © 2014 ANR