Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

​FORMULARE INMATRICULARI NAVE

CERERI-TIP/FORMULARE DE AVIZE DE GARANTIE EMISE DE ANR PRIN C.Z. - ANEXE CERERI-FORMULARE TIP PENTRU:

​NAVE MARITIME ŞI DE NAVIGAŢIE INTERIOARĂ​

​Cerinta suplimentara pentru operatiunile de înmatriculare / înscriere / transfer de proprietate/ transcriere sarcini / modificare caracteristici nava

Incepand cu data de 23.10.2009, pentru înmatricularea/înscrierea navelor, transcrierea transmiterii dreptului de proprietate precum si pentru modificari ale caracteristicilor tehnice ale navei cum ar fi tipul navei, puterea motorului, tonajul sau capacitatea de încarcare a navei, proprietarul sau, dupa caz, operatorul va anexa la cererea corespunzatoare operatiunii enumerate mai sus fisa pentru înmatriculare / înscriere / transfer de proprietate/ transcriere sarcini /modificare caracteristici nava F98IENR01_ed.1 rev.1.doc

 

OPIS: Cereri formulare tip / Formulare de avize de garanţie emise de A.N.R. prin C.Z.:

 

Listă de acronime ale registrelor matricole reglementate de prevederile O.G. nr.42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare și O.M.T. nr.889/2013 privind evidența și înmatricularea navelor care arborează pavilionul român, utilizate în cererile-tip specifice navelor maritime și de navigație interioară:

  • R.N.N.M.-Registrul naţional al navelor maritimeRNNM.pdf

  • R.I.N.M.- Registrul internaţional al navelor maritime  RINM.pdf

  • R.M.N.N.I.- Registrul matricol al navelor de navigaţie interioară  RMNNI.pdf

  • R.M.N.P.- Registrul matricol al navelor de pescuit  RMNP.pdf

 1. Cerere emitere autorizatie de constructie si înscriere nava în constructie - F01IENR01;
F01IENR01_ed.4 Rev.2.doc
2. Cerere transcriere drept de proprietate nave în constructie - F02IENR01;
F02IENR01_ed.4 rev.2.doc
3. Cerere transcriere drepturi reale nave în constructie - F03IENR01;
F03IENR01_ed.4 rev.4.doc
4. Cerere eliberare/prelungire valabilitate permis provizoriu de arborare a pavilionului român - F64IENR01;
F64IENR01_ed.1 rev.0.doc
5. Cerere scoatere din evidente a navelor nou-construite/corpurilor de nava - F65IENR01;
F65IENR01_ed.1 rev.0.doc
6. Cerere emitere certificat privind mentiunile cuprinse în Registrul de evidenta a navelor în constructie - F25IENR01;
F25IENR01_ed.4 rev.2.doc
7. Cerere emitere certificat privind scoaterea din evidente a navei nou-construite/corpului de nava - F66IENR01;
F66IENR01_ed.1 rev.0.doc
8. Cerere verificare disponibilitate si rezervare nume nava - F67IENR01;
F67IENR01_ed.1 rev.0.doc
9. Cerere acordare drept de arborare a pavilionului român si înmatriculare nava în proprietate - F68IENR01;
F68IENR01_ed.1 rev.0.doc
10. Cerere acordare drept de arborare a pavilionului român si înmatriculare nava închiriata în bareboat/ leasing - F69IENR01;
F69IENR01_ed.1 rev.0.doc
11. Cerere prelungire drept de arborare a pavilionului român - F70IENR01;
F70IENR01_Ed.1 Rev.0.doc
12. Cerere transcriere drepturi reale asupra navei – F05IENR01;
F05IENR01_ed.4 rev.2.doc
13. Cerere transcriere drept de proprietate asupra navei – F71IENR01;
F71IENR01_ed.1 rev.0.doc
14. Cerere transcriere în registrul matricol a dreptului de proprietate si a dreptului de administrare asupra navei – F06IENR01;
F06IENR01_ed.4 rev.2.doc

15. Cerere transcriere contract / act modificator la contract; Radiere transcriere contract

F99IERN01_ed.1 rev.0.doc
 16. Cerere mentionare administrator judiciar/lichidator - F72IENR01;
F72IENR01_ed.1 rev.0.doc
17. Cerere transcriere a procesului verbal de aplicare a sechestrului - F21IENR01;
F21IENR01_ed.4 rev.2.doc
18. Cerere transcriere a încheierii de încuviintare privind autorizarea efectuarii de calatorii - F73IENR01;
F73IENR01_ed.1 rev.0.doc
19. Cerere radiere mentiune sechestru - F22IENR01;
F22IENR01_ed.4 rev.2.doc
 20. Cerere emitere/preschimbare act de nationalitate - F07IENR01 ;
F07IENR01_ed.5 rev.0.doc
21. Cerere emitere autorizatie de modificare constructiva - F74IENR01;
F74IENR01_ed.1 rev.0.doc
22. Cerere emitere autorizatie de dezmembrare nava - F75IENR01;
F75IENR01_ed.1 rev.0.doc
23. Cerere suspendare drept de arborare a pavilionului român - F76IENR01;
F76IENR01_ed.1 rev.0.doc
24. Cerere prelungire suspendare drept de arborare a pavilionului român - F77IENR01;
F77IENR01_ed.1 rev.0.doc
25. Cerere retragere drept de arborare a pavilionului român a navei ca urmare a arborarii unui alt pavilion - F78IENR01;
F78IENR01_ed.1 rev.0.doc
26. Cerere retragere drept de arborare a pavilionului român ca urmare a neîndeplinirii conditiilor de arborare a pavilionului român - F79IENR01;
F79IENR01_ed.1 rev.0.doc
27. Cerere retragere drept de arborare a pavilionului român ca urmare a pierderii totale a navei - F80IENR01;
F80IENR01_ed.1 rev.0.doc
28. Cerere retragere drept de arborare a pavilionului român ca urmare a dezmembrarii navei - F81IENR01;
F81IENR01_ed.1 rev.0.doc
29. Cerere emitere certificat privind mentiunile cuprinse în registrul matricol - F24IENR01;
F24IENR01_ed.4 rev.2.doc
30. Cerere emitere certificat de radiere nava - F82IENR01.
F82IENR01_ed.1 rev.0.doc
31. Cerere de eliberare a Registrului Sinoptic Permanent (Continuous Synopsis Record) – (F01IENR04/Ed.1 Rev.1)
F01IENR04_ed.1 rev.1.doc
Anexe : formular F03 F03IENR04_ed.1 rev.1.doc, formular F02 F02IENR04_ed.1 rev.1.doc, formular F07 F07 - IENR04.doc
32. Cerere atribuire ENI
F01IENR05.pdf

33. Cererea proprietarului/coproprietarului de emitere a Certificatului de apartenenta a navei la navigatia pe Rin pentru nave sub pavilion român - F01IERN06;

F01IERN06_ed.1 rev.0.doc

34. Cererea proprietarului/coproprietarului de emitere a Certificatului de apartenenta a navei la navigatia pe Rin pentru nave sub pavilion străin altul decat al unui stat semnatar - F02IERN06;

F02IERN06_ed.1 rev.0.doc

35.Cererea operatorului de emitere a Certificatului de apartenenta a navei la navigatia pe Rin pentru nave sub pavilion român - F03IERN06;

F03IERN06_ed.1 rev.0.doc

36. Cerere emitere duplicat certificat de apartenenta a navei la navigatia pe Rin - F04IERN06;

 F04IERN06_ed.1 rev.0.doc

 

Formulare de aviz de transcriere în registrele matricole a garantiilor reale si a operatiunilor asimilate acestora:
Formulare pentru transcrierea ipotecii

1. Formular de aviz de ipoteca initial - F08IENR01;

F08IERN01_Ed.4 Rev.4.doc
2. Formular de aviz de ipoteca modificator - F09IENR01;
F09IERN01_Ed.4 Rev.4.doc
 3. Formular de aviz de cesiune a creantei - F10IENR01;
F10IENR01_Ed.4 Rev.4.docx
 4. Formular de aviz de extindere a ipotecii - F11IENR01;
F11IENR01_Ed.4 Rev.4.doc
 5. Formular de aviz de reducere a ipotecii - F12IENR01;
F12IENR01_Ed.4 Rev.4.doc
 6. Formular de aviz de cesiune a rangului ipotecii - F83IENR01;
F83IERN01_Ed.1 Rev.2.doc
 7. Formular de aviz de schimbare a rangului ipotecilor - F84IENR01;
F84IENR01_Ed.1 Rev.2.doc
 8. Formular de aviz de executare - F85IENR01;
F85IENR01_Ed.1 Rev.2.doc
 9. Formular de aviz de preluare în contul creantei - F86IENR01;
F86IENR01_Ed.1 Rev.2.doc
 10. Formular de aviz de stingere a avizului de ipoteca initial - F14IENR01;
F14IERN01_Ed.4 Rev.4.doc
 11. Formular de aviz de nulitate a avizului de ipoteca initial - F13IENR01;
F13IENR01_Ed.4 Rev.4.doc

 

Formulare pentru transcrierea ipotecii referitoare la creantele bugetare

12. A. Formular de aviz de ipoteca initial (referitor la creantele bugetare) - F15IENR01;
F15IENR01_Ed.4 Rev.4.doc
 12. B. Formular de aviz de ipoteca modificator (referitor la creantele bugetare) - F16IENR01;
F16IENR01_Ed.4 Rev.4.doc
 12. C. Formular de aviz de extindere a ipotecii asupra altor bunuri (referitor la creantele bugetare) - F17IENR01;
F17IENR01_Ed.4 Rev.4.doc
 12. D. Formular de aviz de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipoteca initial (referitor la creantele bugetare) - F18IENR01;
F18IENR01_Ed.4 Rev.4.doc
 12. E. Formular de aviz de nulitate a avizului de ipoteca initial (referitor la creantele bugetare) - F19IENR01;
F19IERN01_Ed.4 Rev.4.doc
 12. F. Formular de aviz de stingere a avizului de ipoteca initial (referitor la creantele bugetare) - F20IENR01;
F20IENR01_Ed.4 Rev.4.doc

 

Formulare pentru transcrierea fiduciei

13. Formular de aviz de fiducie initial - F87IENR01;
F87IERN01_Ed.1 Rev.2.doc
 14. Formular de aviz de acceptare a fiduciei - F88IENR01;
F88IENR01_Ed.1 Rev.2.doc
 15. Formular de aviz de fiducie modificator - F89IENR01;
F89IENR01_Ed.1 Rev.2.doc
 16. Formular de aviz de stingere a avizului de fiducie initial - F90IENR01;
F90IENR01_Ed.1 Rev.2.doc
 17. Formular de aviz de nulitate a avizului de fiducie initial - F91IENR01.
F91IENR01_Ed.1 Rev.2.doc

 

AMBARCAŢIUNI DE AGREMENT

Ambarcaţiunile de agrement înscrise în registrul de evidenţă, pentru care au fost emise documente de evidenţă, pot naviga în afara apelor naţionale navigabile cu respectarea zonei de navigaţie înscrise în documentele ambarcaţiunii, după înmatriculare - Art.86 din OMT nr.1079/2014

 

OPIS: CERERI formulare tip / Formulare de avize de garanţie emise de A.N.R. prin C.Z.:

 a) Cerere emitere autorizaţie de construcţie şi inscriere ambarcaţiune de agrement în construcţie

F01IENR02_ed.3 rev.1.doc

b) Cerere transcriere drept de proprietate ambarcaţiune de agrement în construcţie

F02IENR02_ed.2 rev.3.DOC

c) Cerere transcriere drepturi reale ambarcaţiune de agrement în construcţie

F03IENR02_ed.2 rev.3.DOC

d) Cerere eliberare/prelungire valabilitate permis provizoriu de navigaţie

F05IENR02_ed.3 rev.1.doc

e) Cerere scoatere din evidenţă a ambarcaţiunii de agrement nou-construite/corpului de ambarcaţiune de agrement

F06IENR02_ed.3 rev.1.DOC

f) Cerere acordare drept de arborare pavilion român şi înmatriculare/înscriere ambarcaţiune de agrement în proprietate

F07IENR02_ed.3 rev.1.doc

g) Cerere acordare drept de arborare pavilion român şi înmatriculare/înscriere ambarcaţiune de agrement în leasing/inchiriată

F08IENR02_ed.3 rev.1.doc

h) Cerere emitere autorizaţie de modificare constructivă

F09IENR02_ed.3 rev.1.doc

i) Cerere transcriere drept de proprietate și drept de administrare

F10IENR02_ed.3 rev.1.doc

j) Cerere transcriere drept de proprietate

F11IENR02_ed.3 rev.1.doc

k) Cerere transcriere drepturi reale

F12IENR02_ed.2 rev.3.doc

l) Cerere emitere/preschimbare certificat de ambarcaţiune de agrement (CAA)/Carte de identitate a ambarcaţiunii de agrement (CIAA)

F14IENR02_ed.3 rev.1.doc

m) Cerere retragere drept de arborare pavilion român şi/sau radiere/scoatere din evidenţă ambarcaţiune de agrement ca urmare a arborării unui alt pavilion

F17aIENR02_ed.2 rev.3.doc

n) Cerere retragere drept de arborare pavilion român şi/sau radiere/scoatere din evidenţă ambarcaţiune de agrement ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de arborare a pavilionului român

F17bIENR02_ed.2 rev.3.doc

o) Cerere retragere drept de arborare pavilion român şi/sau radiere/scoatere din evidenţă ambarcaţiune de agrement ca urmare a pierderii totale

F17cIENR02_ed.2 rev.3.doc

p) Cerere retragere drept de arborare pavilion român şi sau radiere/scoatere din evidenţă ambarcaţiune de agrement ca urmare a dezmembrării

F17dIENR02_ed.2 rev.3.doc

q) Cerere retragere drept de arborare pavilion român şi/sau radiere/scoatere din evidenţă ambarcaţiune de agrement ca urmare a furtului/retragerii din navigație

F17eIENR02_ed.1 rev.1.doc

r) Cerere transcriere în registrul matricol/Registrul de evidenţă a procesului verbal de sechestru

F31IENR02_ed.2 rev.3.doc

s) Cerere radiere din registru a menţiunii privind sechestrul

F32IENR02_ed.2 rev.3.doc

ş) Cerere emitere certificat privind menţiunile cuprinse în registrul matricol/registrul de evidenţă

F34IENR02_ed.2 rev.3.doc

t) Cerere emitere certificat privind menţiunile cuprinse în registrul de evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement în construcţie

F35IENR02_ed.2 rev.3.doc

tt) Cerere emitere certificat privind scoaterea din evidenţă a ambarcaţiunii de agrement nou-construite/corpului de ambarcaţiune de agrement

F46IENR02_ed.1 rev.1.doc
ţ) Cerere emitere certificat de radiere/scoatere din evidență ambarcaţiune de agrement

F47IENR02_ed.1 rev.1.doc

u) Cerere verificare disponibilitate şi rezervare nume ambarcaţiune de agrement/construcţie

F48IENR02_ed.1 rev.1.doc

v) Cerere prelungire drept de arborare a pavilionului român/înscriere

F49IENR02_ed.1 rev.1.doc

x) Cerere menţionare administrator judiciar/lichidator judiciar

F50IERN02_ed.1 rev.1.doc

y) Cerere emitere autorizaţie de dezmembrare

F51IENR02_ed.1 rev.1.doc

z) Cerere transcriere în registrul matricol/registrul de evidenţă a încheierii de încuviinţare privind autorizarea efectuării de călătorii

F52IENR02_ed.1 rev.1.doc

zi) Cerere vizare pentru conformitate copii de pe documente

F53IENR02_ed.1 rev.0.doc

zii) Cerere transcriere contract/act modificator la contract; Radiere transcriere contract

F99IERN01_ed.1 rev.0.doc

 

Formularele de aviz de transcriere în registrele matricole / registrele de evidentă a garantiilor reale si a operatiunilor asimilate (Formulare pentru transcrierea ipotecii, Formulare pentru transcrierea ipotecii referitoare la creantele bugetare, Formulare pentru transcrierea fiduciei) de la NAVE MARITIME ȘI DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ se folosesc și pentru AMBARCAȚIUNI DE AGREMENT

Drepturi de autor © 2014 ANR