Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

ÎNMATRICULĂRI NAVE

Cereri tip/formulare emise de ANR prin CZ - Anexe cereri - tip/formulare


NAVE MARITIME ŞI NAVE DE NAVIGAŢIE INTERIOARĂ​


I. NAVE ÎN CONSTRUCȚIE


#Denumire formularLink
Tarife
1Cerere emitere autorizatie de constructie si înscriere nava în constructie
F01IENR01_ed.4 Rev.2.doc Tarif_F01IENR01.pdf
2Cerere transcriere drept de proprietate nave în constructie F02IENR01_ed.4 rev.2.doc Tarif_F02IENR01_.pdf
3Cerere transcriere drepturi reale nave în constructie F03IENR01_ed.4 rev.4.doc Tarif_F03IENR01.pdf
4Cerere transcriere a procesului verbal de aplicare a sechestrului F21IENR01_ed.4 rev.2.doc Tarif_F21IENR01.pdf
5Cerere radiere mentiune sechestru F22IENR01_ed.4 rev.2.doc Tarif_F22IENR01.pdf
6Cerere mentionare administrator judiciar/lichidator
F72IENR01_ed.1 rev.0.doc Tarif_F72IENR01.pdf
7Cerere eliberare/prelungire valabilitate permis provizoriu de arborare a pavilionului român F64IENR01_ed.1 rev.0.doc
 Tarif_F64IENR01.pdf
8Cerere verificare disponibilitate si rezervare nume nava F67IENR01_ed.1 rev.0.doc Tarif_F67IENR01.pdf
9Cerere scoatere din evidente a navelor nou-construite/corpurilor de nava F65IENR01_ed.1 rev.0.doc Tarif_F65IENR01.pdf
10Cerere emitere certificat privind mentiunile cuprinse în Registrul de evidenta a navelor în constructie F25IENR01_ed.4 rev.2.doc Tarif_F25IENR01.pdf
11
Cerere emitere certificat privind scoaterea din evidente a navei nou-construite/corpului de nava F66IENR01_ed.1 rev.0.doc Tarif_F66IENR01.pdf

GARANȚII REALE
Formulare de aviz de transcriere în registrele matricole a garantiilor reale si a operatiunilor asimilate acestora:
1Formular de aviz de ipoteca initial F08IERN01_Ed.4 Rev.4.doc Tarif_F08IERN01.pdf
2Formular de aviz de ipoteca modificator F09IERN01_Ed.4 Rev.4.doc Tarif_F09IERN01.pdf
3Formular de aviz de cesiune a creantei F10IENR01_Ed.4 Rev.4.docx Tarif_F10IERN01.pdf
4Formular de aviz de extindere a ipotecii F11IENR01_Ed.4 Rev.4.doc Tarif_F11IERN01.pdf
5Formular de aviz de reducere a ipotecii F12IENR01_Ed.4 Rev.4.doc Tarif_F12IERN01.pdf
6Formular de aviz de cesiune a rangului ipotecii F83IERN01_Ed.1 Rev.2.doc Tarif_F83IERN01.pdf
7Formular de aviz de schimbare a rangului ipotecilor F84IENR01_Ed.1 Rev.2.doc Tarif_F84IERN01.pdf
8Formular de aviz de executare F85IENR01_Ed.1 Rev.2.doc Tarif_F85IERN01.pdf
9Formular de aviz de preluare în contul creantei F86IENR01_Ed.1 Rev.2.doc Tarif_F86IERN01.pdf
10Formular de aviz de stingere a avizului de ipoteca initial F14IERN01_Ed.4 Rev.4.doc Tarif_F14IERN01.pdf
11Formular de aviz de nulitate a avizului de ipoteca initial
F13IENR01_Ed.4 Rev.4.doc Tarif_F13IERN01.pdf

Formulare pentru transcrierea ipotecii referitoare la creantele bugetare:

12A
Formular de aviz de ipoteca initial (referitor la creantele bugetare) F15IENR01_Ed.4 Rev.4.doc
 Tarif_F15IERN01.pdf
12B
Formular de aviz de ipoteca modificator (referitor la creantele bugetare) F16IENR01_Ed.4 Rev.4.doc Tarif_F16IERN01.pdf
12C
Formular de aviz de extindere a ipotecii asupra altor bunuri (referitor la creantele bugetare) F17IENR01_Ed.4 Rev.4.doc Tarif_F17IERN01.pdf
12D
Formular de aviz de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipoteca initial (referitor la creantele bugetare) F18IENR01_Ed.4 Rev.4.doc Tarif_F18IERN01.pdf
12E
Formular de aviz de nulitate a avizului de ipoteca initial (referitor la creantele bugetare) F19IERN01_Ed.4 Rev.4.doc Tarif_F19IERN01.pdf
12F
Formular de aviz de stingere a avizului de ipoteca initial (referitor la creantele bugetare)
F20IENR01_Ed.4 Rev.4.doc
 Tarif_F20IERN01.pdf


II. NAVE ÎN PROPRIETATE

#Denumire formular
LinkTarife
1
Cerere verificare disponibilitate si rezervare nume nava
F67IENR01_ed.1 rev.0.doc
 Tarif_F67IENR01.pdf
2
Cerere acordare drept de arborare a pavilionului român si înmatriculare nava în proprietate F68IENR01_ed.1 rev.0.doc Tarif_F68IENR01.pdf
3
Fișa pentru înmatriculare / înscriere / transfer de proprietate/ transcriere sarcini / modificare caracteristici navă F98IENR01_ed.1 rev.1.doc 
4
Cerere transcriere drepturi reale
F05IENR01_ed.4 rev.2.doc Tarif_F05IENR01.pdf
Fișa pentru înmatriculare / înscriere / transfer de proprietate/ transcriere sarcini / modificare caracteristici navă F98IENR01_ed.1 rev.1.doc 
5Cerere transcriere drept de proprietate F71IENR01_ed.1 rev.0.doc Tarif_F71IENR01.pdf
Fișa pentru înmatriculare / înscriere / transfer de proprietate/ transcriere sarcini / modificare caracteristici navă F98IENR01_ed.1 rev.1.doc 
6

Cerere transcriere drept de proprietate și/sau drept de administrare

F06IENR01_ed.4 rev.2.doc Tarif_F06IENR01.pdf
Fișa pentru înmatriculare / înscriere / transfer de proprietate/ transcriere sarcini / modificare caracteristici navă F98IENR01_ed.1 rev.1.doc 
7Cerere transcriere contract / act modificator la contract; Radiere transcriere contract F99IERN01_ed.1 rev.0.doc Tarif_F99IERN01.pdf
Fișa pentru înmatriculare / înscriere / transfer de proprietate/ transcriere sarcini / modificare caracteristici navă (se depune in cazul navelor in leasing)
F98IENR01_ed.1 rev.1.doc 
8Cerere mentionare administrator judiciar/lichidator judiciar
F72IENR01_ed.1 rev.0.doc Tarif_F72IENR01.pdf
9Cerere transcriere a procesului verbal de aplicare a sechestrului F21IENR01_ed.4 rev.2.doc Tarif_F21IENR01.pdf
10Cerere transcriere a încheierii de încuviintare privind autorizarea efectuarii de calatorii F73IENR01_ed.1 rev.0.doc Tarif_F73IENR0.pdf
11Cerere radiere mentiune sechestru F22IENR01_ed.4 rev.2.doc Tarif_F22IENR01.pdf
12Cerere emitere autorizatie de modificare constructiva F74IENR01_ed.1 rev.0.doc Tarif_F74IENR01.pdf
13Cerere emitere/preschimbare act de nationalitate F07IENR01_ed.5 rev.0.doc Tarif_F07IENR01.pdf
Fișa pentru înmatriculare / înscriere / transfer de proprietate/ transcriere sarcini / modificare caracteristici navă (se depune in cazul modificarii caracteristicilor tehnice)
F98IENR01_ed.1 rev.1.doc 
14Cerere emitere autorizatie de dezmembrare nava


Proces verbal de dezmembrare (MODEL)

F75IENR01_ed.1 rev.1.docx

F60IENR01 Ed.4 Rev.2.docx
 Tarif_F75IENR01.pdf
15Cerere suspendare drept de arborare a pavilionului român F76IENR01_ed.1 rev.0.doc Tarif_F76IENR01_.pdf
16Cerere prelungire suspendare drept de arborare a pavilionului român F77IENR01_ed.1 rev.0.doc Tarif_F77IENR01.pdf
17Cerere retragere drept de arborare a pavilionului român a navei ca urmare a arborarii unui alt pavilion F78IENR01_ed.1 rev.0.doc Tarif_F78IENR01.pdf
18Cerere retragere drept de arborare a pavilionului român ca urmare a neîndeplinirii conditiilor de arborare a pavilionului român F79IENR01_ed.1 rev.0.doc Tarif_F79IENR01.pdf
19Cerere retragere drept de arborare a pavilionului român ca urmare a pierderii totale a navei F80IENR01_ed.1 rev.0.doc Tarif_F80IENR01.pdf
20Cerere retragere drept de arborare a pavilionului român ca urmare a dezmembrarii navei F81IENR01_ed.1 rev.1.docx
 Tarif_F81IENR01.pdf
21Cerere emitere certificat privind mentiunile cuprinse în registrul matricol F24IENR01_ed.4 rev.2.doc Tarif_F24IENR01.pdf
22
Cerere emitere certificat de radiere nava F82IENR01_ed.1 rev.0.doc Tarif_F82IENR01.pdf

GARANȚII REALE
Formulare de aviz de transcriere în registrele matricole a garantiilor reale si a operatiunilor asimilate acestora:
1Formular de aviz de ipoteca initial F08IERN01_Ed.4 Rev.4.doc Tarif_F08IERN01.pdf
2Formular de aviz de ipoteca modificator F09IERN01_Ed.4 Rev.4.doc Tarif_F09IERN01.pdf
3Formular de aviz de cesiune a creantei F10IENR01_Ed.4 Rev.4.docx Tarif_F10IERN01.pdf
4Formular de aviz de extindere a ipotecii F11IENR01_Ed.4 Rev.4.doc Tarif_F11IERN01.pdf
5Formular de aviz de reducere a ipotecii F12IENR01_Ed.4 Rev.4.doc Tarif_F12IERN01.pdf
6Formular de aviz de cesiune a rangului ipotecii F83IERN01_Ed.1 Rev.2.doc Tarif_F83IERN01.pdf
7Formular de aviz de schimbare a rangului ipotecilor F84IENR01_Ed.1 Rev.2.doc Tarif_F84IERN01.pdf
8Formular de aviz de executare F85IENR01_Ed.1 Rev.2.doc Tarif_F85IERN01.pdf
9Formular de aviz de preluare în contul creantei F86IENR01_Ed.1 Rev.2.doc Tarif_F86IERN01.pdf
10Formular de aviz de stingere a avizului de ipoteca initial F14IERN01_Ed.4 Rev.4.doc Tarif_F14IERN01.pdf
11Formular de aviz de nulitate a avizului de ipoteca initial
F13IENR01_Ed.4 Rev.4.doc Tarif_F13IERN01.pdf

Formulare pentru transcrierea ipotecii referitoare la creantele bugetare:

12A
Formular de aviz de ipoteca initial (referitor la creantele bugetare) F15IENR01_Ed.4 Rev.4.doc
 Tarif_F15IERN01.pdf
12B
Formular de aviz de ipoteca modificator (referitor la creantele bugetare) F16IENR01_Ed.4 Rev.4.doc Tarif_F16IERN01.pdf
12C
Formular de aviz de extindere a ipotecii asupra altor bunuri (referitor la creantele bugetare) F17IENR01_Ed.4 Rev.4.doc Tarif_F17IERN01.pdf
12D
Formular de aviz de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipoteca initial (referitor la creantele bugetare) F18IENR01_Ed.4 Rev.4.doc Tarif_F18IERN01.pdf
12E
Formular de aviz de nulitate a avizului de ipoteca initial (referitor la creantele bugetare) F19IERN01_Ed.4 Rev.4.doc Tarif_F19IERN01.pdf
12F
Formular de aviz de stingere a avizului de ipoteca initial (referitor la creantele bugetare)
F20IENR01_Ed.4 Rev.4.doc
 Tarif_F20IERN01.pdf

Formulare pentru transcrierea fiduciei

13Formular de aviz de fiducie initial F87IERN01_Ed.1 Rev.2.doc
 Tarif_F87IERN01.pdf
14Formular de aviz de acceptare a fiduciei F88IENR01_Ed.1 Rev.2.doc
 Tarif_F88IERN01.pdf
15Formular de aviz de fiducie modificator F89IENR01_Ed.1 Rev.2.doc Tarif_F89IERN01.pdf
16Formular de aviz de stingere a avizului de fiducie initial F90IENR01_Ed.1 Rev.2.doc Tarif_F90IERN01.pdf
17Formular de aviz de nulitate a avizului de fiducie initial F91IENR01_Ed.1 Rev.2.doc
 Tarif_F91IERN01.pdf


III. NAVE ÎN BAREBOAT / LEASING

#FormularLinkTarife
1Cerere acordare drept de arborare a pavilionului român si înmatriculare nava închiriata în bareboat/leasing F69IENR01_ed.1 rev.0.doc Tarif_F69IENR01.pdf

​Fișa pentru înmatriculare / înscriere / transfer de proprietate/ transcriere sarcini  / modificare caracteristici navă (se depune în cazul navelor în leasing)

 F98IENR01_ed.1 rev.1.doc 
2Cerere prelungire drept de arborare a pavilionului român F70IENR01_Ed.1 Rev.0.doc Tarif_F70IENR01.pdf
Fișa pentru înmatriculare / înscriere / transfer de proprietate/ transcriere sarcini  / modificare caracteristici navă (se depune în cazul navelor în leasing)F98IENR01_ed.1 rev.1.doc 
3Cerere emitere certificat privind mentiunile cuprinse în registrul matricol sectiunea "Nave în Bareboat"/"Nave în leasing" F24IENR01_ed.4 rev.2.doc Tarif_F24IENR01.pdf
4Cerere retragere drept de arborare a pavilionului român ca urmare a neîndeplinirii conditiilor de arborare a pavilionului roman (încetării contractului de bareboat/leasing) F79IENR01_ed.1 rev.0.doc Tarif_F79IENR01.pdf
5Cerere emitere certificat de radiere nava din registrul matricol secțiunea "Nave în Bareboat"/"Nave în leasing" F82IENR01_ed.1 rev.0.doc Tarif_F82IENR01.pdf


#FormularLinkTarife
1
Cerere de eliberare a Registrului Sinoptic Permanent (Continuous Synopsis Record) F01IENR04_ed.1 rev.1.doc Tarif_F01IENR04.pdf

Date necesare completării Registrului Sinoptic Permanent  sau

F03IENR04_ed.1 rev.1.doc

 

AMENDMENTS TO THE CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD   sau

F02IENR04_ed.1 rev.1.doc

 

​Datele administraţiei Statului sub al cărui pavilion se transferă nava

 F07IENR04_ed.1 rev.0.doc

 
2Cerere atribuire număr European unic de identificare a navei de navigație interioară (ENI) F01IENR05_ed.2 rev.0.doc                  
3Cererea proprietarului/coproprietarului de emitere a Certificatului de apartenenta a navei la navigatia pe Rin pentru nave sub pavilion român F01IERN06_ed.1 rev.0.doc Tarif_F01IENR06.pdf
4Cererea proprietarului/coproprietarului de emitere a Certificatului de apartenenta a navei la navigatia pe Rin pentru nave sub pavilion străin altul decat al unui stat semnatar F02IERN06_ed.1 rev.0.doc Tarif_F02IENR06.pdf
5Cererea operatorului de emitere a Certificatului de apartenenta a navei la navigatia pe Rin pentru nave sub pavilion român F03IERN06_ed.1 rev.0.doc
 Tarif_F03IENR06.pdf
6Cerere emitere duplicat certificat de apartenenta a navei la navigatia pe Rin F04IERN06_ed.1 rev.0.doc Tarif_F04IENR06.pdf
7
Cerere emitere Certificat reglementat de prevederile Regulamentului (CEE) nr.3921/91 al Consiliului din 16.12.1991 de stabilire a condițiilor în care transportatorii nerezidenți pot transporta mărfuri sau călători pe căile navigabile interioare în interiorul unui stat membru

 

            
Drepturi de autor © 2014 ANR