Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

LEGISLATIE (specifică Supravegherii Pieței)

A. LEGISLAȚIA CADRU

1. europeană:

 • Regulamentul (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naționale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Deciziei nr. 3052/95/CE (JOUE L 218/21 din 13.08.2008);
 • Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JOUE L 218/30 din 13.08.2008);
 • Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului (JOUE L 218/82 din 13.08.2008);
 • Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor (JOCE L 11 din 15.01.2002;

2. națională:

 • OG 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei UE care armonizează condiţiile de comercializare a produselor (MOf 606/26.08.2010);
 • OG 8/2012 pentru modificarea OG 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei UE care armonizează condiţiile de comercializare a produselor (MOf 79/31.01.2012);
 • Hotărârea Guvernului nr. 306/2011 privind unele măsuri de supravegherea pieței produselor reglementate de legislația Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a acestora (MOf 376/30.05.2011);
 • Legea nr. 245/2004, republicată, privind securitatea generală a produselor (MOf 360/09.05.2008);

 

B. LEGISLAȚIA APLICABILĂ AMBARCAȚIUNILOR DE AGREMENT

1. europeană:

 

2. națională:

 

C. LEGISLAȚIA APLICABILĂ ECHIPAMENTULUI MARITIM

1. europeană:

 • Directiva 2014/90/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind echipamentele maritime și de abrogare a Directivei 96/98/CE a Consiliului (JOUE L 257/28.08.2014);
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/306 al Comisiei din 6 februarie 2017 de indicare a cerințelor în materie de proiectare, construcție și performanță și a standardelor de încercare pentru echipamentele maritime (JOUE L 48/24.02.2017);

2. națională:

 

GHIDURI PENTRU APLICAREA LEGISLAȚIEI

 

 • Comunicarea Comisiei – „Ghidul albastru” din 2016 referitor la punerea în aplicare a normelor UE privind produsele (JOUE C 272/26.06.2016);

1. Ambarcațiuni de agrement

2. Echipament maritim

 

 

Drepturi de autor © 2014 ANR