Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

Cadrul legislativ pentru protectia apelor maritime navigabile împotriva poluarii

Convenţii IMO
Conventia internationala pentru prevenirea poluarii de catre nave, 1973, modificata prin Protocolul din 1978 (MARPOL 73/78)
Legea nr. 6/1993 prin care România a aderat la MARPOL 73/78, Anexele I si II, cu amendamentele adoptate si intrate în vigoare pâna la acea data, si a acceptat Anexa V. Amendamentele la Anexele I si II la MARPOL 73/78, adoptate ulterior aderarii României, au fost acceptate explicit prin acte normative specifice. României la Protocolul din 1997 privind amendarea Conventiei MARPOL 73/78 referitor la aceasta, adoptat prin Actul final al Conferintei partilor la MARPOL 73/78, la Londra la 26 septembrie 1997 (pentru Anexa VI)
Anexa I - Reguli pentru prevenirea poluarii cu hidrocarburi Legea nr. 6/1993 prin care România a aderat la MARPOL 73/78, Anexele I si II, cu amendamentele adoptate si intrate în vigoare pâna la acea data, si a acceptat Anexa V. Amendamentele la Anexele I si II la MARPOL 73/78, adoptate ulterior aderarii României, au fost acceptate explicit prin acte normative specifice.
Anexa II - Reguli pentru controlul poluarii cu substante lichide nocive în vracLegea nr. 6/1993 prin care România a aderat la MARPOL 73/78, Anexele I si II, cu amendamentele adoptate si intrate în vigoare pâna la acea data, si a acceptat Anexa V. Amendamentele la Anexele I si II la MARPOL 73/78, adoptate ulterior aderarii României, au fost acceptate explicit prin acte normative specifice.
Anexa III - Reguli pentru prevenirea poluarii cu substante daunatoare transportate pe mare sub forma ambalata OG nr. 38/2001 prin care Romania a acceptat anexa nr. III, la MARPOL 73/78, amendata, pentru prevenirea poluarii de catre nave
Anexa IV - Reguli pentru prevenirea poluarii cu ape uzate de la naveLegea nr. 305/2005 prin care România a acceptat anexa nr. IV revizuita la Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, modificata prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78), adoptata de Organizatia Maritima Internationala (IMO), prin Rezolutia MEPC.115(51) a Comitetului pentru Protectia Mediului Marin la Londra la 1 aprilie 2004
Anexa V revizuita- Reguli pentru prevenirea poluarii cu gunoi si reziduuri de marfa de la naveLegea nr. 6/1993 prin care România a aderat la MARPOL 73/78, Anexele I si II, cu amendamentele adoptate si intrate în vigoare pâna la acea data, si a acceptat Anexa V. Amendamentele la Anexele I si II la MARPOL 73/78, adoptate ulterior aderarii României, au fost acceptate explicit prin acte normative specifice.
Ordin MTI nr. 1293/2012 pentru publicarea acceptarii amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave (anexa V revizuita la MARPOL), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MEPC.201(62) a Comitetului pentru protectia mediului marin din 15 iulie 2011.
Anexa VI - Reguli privind prevenirea poluarii atmosferei de catre nave
Rezolutia nr. 194/2010 'Reguli privind prevenirea poluarii atmosferei de catre nave', (Monitorul Oficial, Partea I nr. 790 din 08/11/2011)
Legea nr. 269/2006 prin care România adera la Protocolul din 1997 privind amendarea Conventiei internationale din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, anexa nr. VI- "Reguli privind prevenirea poluarii atmosferei de catre nave" , adoptat prin Actul final al Conferintei partilor la MARPOL 73/78, la Londra la 26 septembrie 1997.
Protocol (Versiune actualizata la data de 01/02/2012) privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta

Protocolul din 1997 privind amendarea Conventiei internationale din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, asa cum a fost modificata prin Protocolul din 1978 referitor la aceastaLegea nr. 269/2006 prin care România adera la Protocolul din 1997 privind amendarea Conventiei internationale din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, anexa nr.VI- "Reguli privind prevenirea poluarii atmosferei de catre nave" , adoptat prin Actul final al Conferintei partilor la MARPOL 73/78, la Londra la 26 septembrie 1997.

Conventia internationala CLC, 1992, privind raspunderea civila pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburiLegea nr. 158/2000 de ratificare a Conventiei CLC-92 -recuperarea pagubelor în caz de poluare marina
HG nr. 1232/2000 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Conventiei CLC-92.
Conventia internationala OPRC, 1990, privind pregatirea, raspunsul si cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburiLegea nr. 160/2000 privind aprobarea OG nr.14/2000, pentru aderarea Romaniei la Conventia internationala „OPRC-1990", privind pregatirea, raspunsul si cooperarea in cazul poluarilor marine cu produse petroliere
HG nr. 893/2006 pentru modificarea HG nr.1593/2002, privind aprobarea Planului national de pregatire, raspuns si cooperare in caz de poluare marina cu hidrocarburi,
Ordin comun MMGA, MTCT, MAI nr.1/217/182, pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comandamentului Operativ pentru Depoluare Marina (CODM).
Conventia internationala BUNKERS 2001 privind raspunderea civila pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritimeLege nr. 108/2009 pentru aderarea României la Conventia internationala din 2001 privind raspunderea civila pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptata la Londra la 23 martie 2001.
HG nr. 1299/2009 pentru aprobarea Normelor de punere în aplicare a Conventiei internationale din 2001 privind raspunderea civila pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptata la Londra la 23 martie 2001.

 

Acorduri regionale

Conventia de la Bucuresti, 1992, privind protectia Marii Negre împotriva poluariiLegea nr. 98/1992 pentru ratificarea Conventiei privind protectia Marii Negre împotriva poluarii, semnata la Bucuresti
Planul Regional de Contingenta la Marea Neagra, aprobat de Comisia de protectie a Marii Negre împotriva poluarii, la 21.11.2006Semnat de România la 21.11.2006

 

Directive ale Uniunii Europene

Directiva 2005/35/CE, privind poluarea cauzata de catre nave si introducerea de sanctiuni penale in caz de incalcare, amendata prin Directiva 2009/123/CELegea nr. 102/2008 de aprobare a OUG 130/2007 ptr.modif.L.17/1990, privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale Romaniei.
Directiva (UE) 2019/883 privind instalațiile de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii

OG 9/2022 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite de la nave

Directiva 2002/59/EC, pentru stabilirea Sistemului de informare si monitorizare a traficului navelor maritime la nivelul UEHG nr. 1016/2010, pentru stabilirea Sistemului de informare si monitorizare a traficului navelor maritime care intra/ies în/din apele nationale navigabile ale României
Decizia 2850/2000/EC pentru stabilirea cadrului comunitar de cooperare în domeniul poluarilor accidentale sau deliberate.HG nr. 893/2006, pentru modificarea HG 1593/2002 privind aprobarea Planului national de pregatire, raspuns si cooperare în caz de poluare marina cu hidrocarburi.

 

Pagina actualizata la 08.08.2022

Drepturi de autor © 2014 ANR