Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

​​​​ÎNMATRICULĂRI NAVE

 

Cerință suplimentară pentru operațiunile de înmatriculare / înscriere / transfer de proprietate/ transcriere sarcini / modificare caracteristici nava

Începând cu data de 23.10.2009, pentru înmatricularea / înscrierea navelor, transcrierea transmiterii dreptului de proprietate precum și pentru modificări ale caracteristicilor tehnice ale navei cum ar fi tipul navei, puterea motorului, tonajul sau capacitatea de încărcare a navei, proprietarul sau, după caz, operatorul va anexa la cererea corespunzătoare operațiunii enumerate mai sus fișa pentru înmatriculare / înscriere / transfer de proprietate/ transcriere sarcini / modificare caracteristici navă

 F98IENR01_ed.1 rev.1.doc

Informatii suplimentare privind activitatile de inmatriculari nave se pot obtine:

CONTACT:
ROZICA STANCULEA Sef Birou- Insp. Spec. gr. I A
Tel: +40 241/ 61.61.24, 61.61.04, int 1190/1256
Tel: +40 (0) 372419890; +40 (0) 372754356;
Fax: +40 241/ 61.62.29, 0341/73.03.52
E-Mail:
RSTANCULEA@RNA.RO  

 

DOCUMENTAȚIA NECESARĂ PENTRU ELIBERAREA PERMISULUI PROVIZORIU DE ARBORARE A PAVILIONULUI ROMÂN de către Misiunea diplomatică a României pentru statul unde se afla nava pentru:
navele construite în străinătate care urmează să arboreze pavilionul român pentru perioada efectuării voiajului între șantierul constructor și un port românesc sau navele dobândite în afara teritoriului României de persoane juridice sau fizice române
1. Cerere de eliberare a permisului provizoriu de arborare a pavilionului român.
2. Certificatele tehnice emise conform legislației în vigoare care atestă că nava îndeplinește condițiile tehnice minime care să îi permită staționarea sau deplasarea în siguranță și că nu constituie o sursă de poluare a mediului (originale).
3. Titlul de proprietate (original sau copie legalizată).

Obs.
a) Permisele provizorii prin care se acordă dreptul de arborare a pavilionului român, emise de misiunile diplomatice ale României pot avea o valabilitate de cel mult 180 de zile, care va putea fi prelungită numai în mod excepțional, cu acordul Ministerului Transporturilor
b) Nava care navighează în baza unui permis provizoriu de arborare a pavilionului român, emis de o misiune diplomatică a României, nu poate fi utilizată în scop comercial.
c) La sosirea în primul port românesc, comandantul navei va depune la căpitănia portului permisul provizoriu de arborare a pavilionului român emis de misiunea diplomatică a României

 

 

MODUL DE PREZENTARE AL ACTELOR
a) Cererile-tip completate de solicitant, cu majuscule, fără ştersături sau adăugiri, în două exemplare vor fi lizibile.

b) Solicitanţii vor certifica prin semnătură şi ştampilă orice ştersături, adăugiri ori modificări ce apar pe cereri / formulare de aviz de garanţie.

c) Solicitanţii au obligaţia de a completa toate rubricile cererii / formularului de aviz, iar cele care nu sunt aplicabile în speţă, precum şi spaţiile goale vor fi barate cu linii. În cazul în care unele rubrici ale cererii / formularului de aviz de garanţie nu sunt suficiente ca număr pentru înscrierea tuturor informaţiilor, rubricile existente în cadrul cererii / formularului se vor multiplica.

d) Cererea privind efectuarea oricărei operaţiuni va fi făcută de proprietarul / operatorul navei sau după caz, de părţile interesate. Documentele aferente, în limba română, se vor depune într-un singur exemplar, originale sau copii legalizate cu excepţia documentelor navelor maritime care intră sub incidenţa prevederilor convenţiilor internaţionale şi care efectuează voiaje internaţionale, depuse în vederea acordării, suspendării sau retragerii dreptului de arborare a pavilionului român care vor fi prezentate în două exemplare.

e) Actele juridice încheiate în străinătate nu sunt opozabile faţă de terţi dacă nu sunt transcrise în registrele misiunii diplomatice a României, conform prevederilor art.493 din Codul Comercial.

f) Documentele întocmite în România într-o altă limbă decât limba română vor fi traduse de un traducător autorizat a cărui semnătură se va legaliza notarial.

În situaţia în care se solicită efectuarea de operaţiuni pentru o navă aflată în voiaj internaţional, menţionarea în actul de naţionalitate se va putea face pe cale diplomatică prin oficiul consular al statului pe al cărui teritoriu se află nava.
 

Navele maritime şi de navigaţie interioară precum şi ambarcaţiunile de agrement se înscriu în registrele de evidenţă şi în registrele matricole ţinute de următoarele căpitănii de port/oficii de căpitănii de port:
Căpităniile de port și oficiile de căpitănie desemnate să efectueze operațiuni privind înmatricularea/înscrierea navelor:

Capitaniile la care se inscriu si se inmatriculeaza nave.pdf

 

Pentru serviciile efectuate, Autoritatea Navală Română percepe TARIFE conform prevederilor O.M.T. 1174/2015

Drepturi de autor © 2014 ANR