Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

​​​​ÎNMATRICULĂRI NAVE

 • Modele acte de nationalitate

 

Cerință suplimentară pentru operațiunile de înmatriculare / înscriere / transfer de proprietate/ transcriere sarcini / modificare caracteristici nava

Începând cu data de 23.10.2009, pentru înmatricularea / înscrierea navelor, transcrierea transmiterii dreptului de proprietate precum și pentru modificări ale caracteristicilor tehnice ale navei cum ar fi tipul navei, puterea motorului, tonajul sau capacitatea de încărcare a navei, proprietarul sau, după caz, operatorul va anexa la cererea corespunzătoare operațiunii enumerate mai sus fișa pentru înmatriculare / înscriere / transfer de proprietate/ transcriere sarcini / modificare caracteristici navă

 F98IENR01_ed.1 rev.1.doc

Informatii suplimentare privind activitatea de inmatriculare/inscriere nave se pot obtine:

CONTACT:
ROZICA STANCULEA Sef Birou- Insp. Spec. gr. I A
Tel: +40 241/ 61.61.24, 61.61.04, int 1190/1256
Tel: +40 (0) 372419890; +40 (0) 372754356;
Fax: +40 241/ 61.62.29, 0341/73.03.52
E-Mail:
RSTANCULEA@RNA.RO 

 

CONTACT TELEFOANE DIRECTE    CĂPITĂNII DE PORT

 

 

DOCUMENTAȚIA NECESARĂ PENTRU ELIBERAREA PERMISULUI PROVIZORIU DE ARBORARE A PAVILIONULUI ROMÂN de către Misiunea diplomatică a României pentru statul unde se afla nava.

Până la obținerea dreptului de arborare a pavilionului român,  navele nou-construite sau dobândite în afara teritoriului României de persoane juridice ori fizice române pot naviga pe baza unui permis provizoriu emis de misiunea diplomatică a României pentru statul unde se află nava în baza următoarelor documente:

1. Cerere de eliberare a permisului provizoriu de arborare a pavilionului român.

2. Certificatele tehnice emise conform legislației în vigoare care atestă că nava îndeplinește condițiile tehnice minime care să îi permită staționarea sau deplasarea în siguranță și că nu constituie o sursă de poluare a mediului (originale).

3. Titlul de proprietate (original sau copie legalizată).Obs.
a) Permisele provizorii prin care se acordă dreptul de arborare a pavilionului român, emise de misiunile diplomatice ale României pot avea o valabilitate de cel mult 180 de zile, care va putea fi prelungită numai în mod excepțional, cu acordul Ministerului Transporturilor
b) Nava care navighează în baza unui permis provizoriu de arborare a pavilionului român, emis de o misiune diplomatică a României, nu poate fi utilizată în scop comercial.
c) La sosirea în primul port românesc, comandantul navei va depune la căpitănia portului permisul provizoriu de arborare a pavilionului român emis de misiunea diplomatică a României

 

 

MODUL DE PREZENTARE A ACTELOR
a) Cererile-tip formulare completate de solicitant, cu majuscule, fără ştersături sau adăugiri, în două exemplare vor fi lizibile.

b) Solicitanţii vor certifica prin semnătură şi ştampilă orice ştersături, adăugiri ori modificări ce apar pe cereri / formulare de aviz de garanţie.

c) Solicitanţii au obligaţia de a completa toate rubricile cererii / formularului de aviz, iar cele care nu sunt aplicabile în speţă, precum şi spaţiile goale vor fi barate cu linii. În cazul în care unele rubrici ale cererii / formularului de aviz de garanţie nu sunt suficiente ca număr pentru înscrierea tuturor informaţiilor, rubricile existente în cadrul cererii / formularului se vor multiplica.

d) Cererea privind efectuarea oricărei operaţiuni va fi făcută de proprietarul / operatorul navei sau după caz, de părţile interesate. Documentele aferente, în limba română, se vor depune într-un singur exemplar, originale sau copii legalizate cu excepţia documentelor navelor maritime care intră sub incidenţa prevederilor convenţiilor internaţionale şi care efectuează voiaje internaţionale, depuse în vederea acordării, suspendării sau retragerii dreptului de arborare a pavilionului român care vor fi prezentate în două exemplare.

e) Documentele cu privire la nave sau proprietari/operatori,  întocmite în altă limbă decât limba română, vor fi însoțite de traducerea legalizată.

În sensul celor menționate se vor avea în vedere următoarele prevederi:

 • Legea notarilor publici şi a activităţii notariale  nr.36/1995 (r4) cu modificările ulterioare  
  Art.12 -  Notarul public îndeplineşte următoarele acte şi proceduri notariale: lit. j) efectuarea şi legalizarea traducerilor.
 • Ordinul Ministrului Justiției nr.2333/2013 Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, din 24.07.2013
  Art. 319. -   (1) Înscrisul care se traduce se prezintă notarului public în una dintre următoarele forme:
  a) în original. Originalul poate fi un înscris sub semnătură privată căruia i s-a dat, după caz, dată certă, legalizare de semnătură ori certificare sau poate fi un înscris autentic;
  b) în copie legalizată ori certificată de autoritatea competentă care deţine în arhivă originalul înscrisului.

f) Certificatul constatator emis de autoritatea competentă pentru persoanele juridice, certificatul de suspendare a dreptului de arborare a pavilionului anterior și documentul care atestă radierea navelor se depun la ANR în termenul de valabilitate al acestora și/sau în termen de maximum 30 de zile de la data emiterii de către autoritatea competentă.

 

VALABILITATEA ACTELOR DE NATIONALITATE

Actele de nationalitate sunt valabile pe toata perioada in care nava are dreptul de arborare a pavilionului roman ori pana la schimbarea proprietarului si/sau a operatorului navei.

Actele de nationalitate emise navelor pana la data intrarii in vigoare a O.M.T. nr.889/2013 privind evidenta si inmatricularea navelor care arboreaza pavilionul roman raman valabile pana la data expirarii acestora, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2014.

Actele de nationalitate emise ambarcatiunilor de agrement pana la data intrarii in vigoare a O.M.T. nr.1079/2014 pentru stabilirea procedurilor privind evidenta si inmatricularea ambarcatiunilor de agrement, conditiile tehnice si incadrarea cu personal navigant a acestora si avizarea operatorilor economici pentru desfasurarea activitatilor de agrement nautic, raman valabile pana la data expirarii acestora, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2016.

 

Navele maritime şi de navigaţie interioară precum şi ambarcaţiunile de agrement se înmatriculează în registrele matricole sau se înscriu în registrele de evidenţă conform legislației în vigoare

Căpităniile de port și oficiile de căpitănie desemnate să efectueze operațiuni privind înmatricularea/înscrierea navelor:

Capitaniile la care se inscriu si se inmatriculeaza nave.pdf

 

Pentru serviciile efectuate, Autoritatea Navală Română percepe TARIFE conform prevederilor O.M.T. nr.444/2018

Drepturi de autor © 2014 ANR