Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

LEGISLATIE INMATRICULARI NAVE

OUG_80_2003.docx pentru acceptarea de către România a amendamentelor la anexa Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, 1974, amendată, şi a Codului internaţional pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare, adoptate la Conferinţa Organizaţiei Maritime Internaţionale, la Londra, în perioada 9-13 decembrie 2002

HG_876_2007.docx pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul transporturilor navale

O.G. nr. 42 _1997.docx privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare

• OG 2 2001 regimul juridic al contraventiilor .docx

OMT_1001_2008.docx pentru aprobarea modului de operare şi de funcţionare a Fişierului navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit

OMTCT_2_2004.docx privind instituirea unor măsuri de creştere a siguranţei navigaţiei pentru navele maritime de categoria I mai vechi de 20 de ani

Codul comercial

Legea nr. 43/13.03.1937 privind ratificarea convenţiilor internaţionale pentru unificarea anumitor reguli în materie de conosament, încheiată la Bruxelles la 25 august 1924, pentru unificarea anumitor reguli privitoare la privilegiile şi ipotecile maritime, semnată la Bruxelles la 10 aprilie 1926, pentru unificarea anumitor reguli privitoare la imunităţile vaselor de stat, semnată la Bruxelles la 10 aprilie 1926 

Legea nr.191_2003.docx  privind infracţiunile la regimul transportului naval

• OUG_27_2003.docx   privind procedura aprobării tacite

Hotărâre nr. 245/04.03.2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval

Hotărârea nr. 464/2017 privind ambarcaţiunile de agrement şi motovehiculele nautice

Ordin nr. 1417/14.09.2012 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului nr. 2.919/85 (CEE) al Consiliului din 17 octombrie 1985 privind stabilirea condiţiilor de acces la regimul rezervat prin Convenţia revizuită privind navigaţia pe Rin a navelor care aparţin navigaţiei pe Rin

Ordin nr. 889/2013din 19.06.2013 privind evidenţa şi înmatricularea navelor care arborează pavilionul român

Ordinul nr. 1079/24.06.2014  pentru stabilirea procedurilor privind evidenţa şi înmatricularea ambarcaţiunilor de agrement, condiţiile tehnice şi încadrarea cu personal navigant a acestora şi avizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţilor de agrement nautic 

Ordonanţă nr. 33/30.01.2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale

Regulamentul (CEE) nr. 3921/91 al Consiliului din 16 decembrie 1991 de stabilire a condiţiilor în care transportatorii nerezidenţi pot transporta mărfuri sau călători pe căile navigabile interioare în interiorul unui stat membru

OMT 1472_2018.docx  pentru aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară

OMT nr. 444_2018.docx  privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română

Regulament_789_2004 transferul cargoboturilor si navelor de pasag UE.docx  REGULAMENTUL (CE) nr. 789/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 21 aprilie 2004 privind transferul în alt registru al cargoboturilor şi al navelor de pasageri în interiorul Comunităţii şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 613/91 al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE)

Drepturi de autor © 2014 ANR